Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

ØRNDRUP Gods

skifteprotokol 1763-95 [G114-2]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

De originale skifter finder du på:

 http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Ørndrup%20(G114)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 1

1. CHRISTEN JACOBSEN RHODE Sallingsund, Lødderup sogn.(død 21.januar 1763).

E:Anne Hald Overgaard.

2 døtre af 1.ægteskab

5 sønner og 2 døtre af 2.ægteskab.

B1:Johannes Rohde i København.

B2:Frederik Eisenberg Rhode

B3:Marie Sophie Rhode g.m.S.D.Wett i København

B4:Margrethe Rosenmeyer Rhode g.m.Aage Kaasbøll i København.

afdødes bror:Batholomæus Rhode.

 

side 75.

2. KAREN HANSDATTER Hvidbjerg sogn (skifte 30.juni 1762).

E:Christen Lauritsen

B1:Sidsel Christensdatter 8 år

B2:Margrethe Christensdatter 6 år.

B3:Laurits Christensen 2 år

FM:farbror Niels Lauritsen i Torp,Karby sogn.

FM:farbroderen Jørgen Lauritsen i Torp,Karby sogn.

FM:enkemandens svoger Jens Jepsen i Søndergaard i Ø.Jølby sogn.

 

side 85.

3.THØGER JENSEN Kibsgård,Karby sogn.(skifte 20.juni 1763)

B1:Jens Thøgersen 37 år.

B2:Christen Thøgersen 31 år.

B3:Maren Thøgersdatter er død g.m.Anders Christensen Dam

     B3a:Poul Andersen 13 år.

     B3b:Christen Andersen 12 år.

     B3c:Thøger Andersen 6 år

     B3d:Christen Andersen 2 år.

 

side 92.

4. CHRISTEN MARQVARDSEN Torp, Karby sogn,(skifte 1.december 1763).

E:Johanne Pedersdatter.

B1:Marqvor Christensen.

B2:Peder Christensen.

B3:Christen Christensen 20 år.

B4:en datter 25 år.

LV:Niels Jensen af Torp.

 

side 95

5.NIELS PEDERSEN Nees,Karby sogn (skifte 12.maj 1764).

E:Karen Nielsdatter.

B1:Peder Christensen Nielsen 27 år.

B2:Niels Nielsen.

B3:Jens Nielsen.

B4:Inger Nielsdatter.

B5:Elisabeth Nielsdatter.

LV:Jens Kibsgaard.

(se nr.12)

 

side 98.

6.PEDER JENSEN Basssehave,Solbjerg sogn.(skifte 18.januar  1765).

E:Maren Sørensdatter.

B1:Jens Pedersen 12 år.

B2:Johanne Pedersdatter 18 år.

B3:Anne Pedersdatter 14 år.

B4:Ane Pedersdatter 6 år.

LV:Søren Hansen i Karby.

FM:Christen Sørensen i Karby.

 

side 101.

7. PEDER HØYGAARD Rested sogn,(skifte 2.januar 1766).

E:Sidsel Mortensdatter.

B1:Poul Pedersen.

B2:Morten Pedersen.

B3:Niels Peder Pedersen.

B4:Maren Pedersdatter.

LV:Mads Poulsen i Vils.

 

side 106.

8. INGER PEDERSDATTER Torp,Karby sogn,(død 15.januar 1766).

g.1:Jens

E:Niels Jensen Futtrup.

B1:Jens Nielsen 13 år (II).

B2:Ingeborg Jensdatter 15 år (I).

B3:Karen Nielsdatter 7 år (II).

 

side 109.

9. ANNE LAURITSDATTER hos Dorthe Christensdatter i Ø.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn,(død 2.maj 1766).

A1:brodrebørn i Mydum mølegaard:[far:Niels Lairitsen]

    A1a:Maren Nielsdatter

    A1b:Kirsten Nielsdatter.

A2:brodrebørn i Sdr.Dråby sogn på Ullerup gods: [far:Christen Lauritsen]

    A2a:Lave Christensen

    A2b:Maren Christensdatter.

A3:søster Elin Lauritsdatter g.m.Laurs Chren i Hvidbjerg.

A4:søster Dorthe Lauritsdatter ugift  Emb, Blistrup sogn på Nandrup gods.

Tilsted:Joseph Mortensen af Mydomgaard.

 

side 110.

10. CHRISTEN HANSEN på Ørndrup gods,Karby sogn,(død 18.januar 1766) .

A1:bror Svend Hansen

A2:bror Søren Hansen.

A3:søster Johanne Hansdatter  g.m.Anders Pedersen i Karby.

A4:søster Maren Hansdatter i Torp,Karby sogn.

A5:søster Mette Hansdatter g.m.Niels Pedersen i Lødderup.

A6:søster Anne Hansdatter i Karby.

 

side 112.

11. KAREN CHRISTENSDATTER i Dorthe Christensdatter hus i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 12.maj 1764)

Trolovet med Morten Pedersen Høj

A1:far Christen Nielsen Fåre Mølle i Harresyssel.

A2:bror:Peder Christensen i Rested sogn.

A3:søster g.m.Søren Mølleborg i Ø.Hvidbjerg.

A4:søster g.m.Peder Eriksen i Nees.

 

 side 118.

12. KAREN NIELSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 28.november 1765).

E:afd.Niels Pedersen.

B1:Peder Nielsen i Nees 28 år.

B2:Christen Nielsen 25 år.

B3:Maren Nielsdatter 30 år.

B4:Kirsten Nielsdatter 22 år.

B5:Jens Nielsen 12 år.

B6:Inger Nielsdatter 19 år.

B7:Elsebeth Marie Nielsdatter 16 år.

( se nr.5)

 

side 120.

13.POUL LAURITSEN LADEFOGED Ørndrup gods,Karby sogn,(skifte 17.maj 1761).

A1:bror Niels Lauritsen i Krogsgård, Manstrup er død

     A1a:Christen Nielsen er i Holland.

     A1b:Margrethe Nielsdatter g.m.Niels Laursen i Bejstrup.

     A1cKirsten Nielsdatter i Bonderup.

     A1d:Anne Nielsdatter i Bejstrup.

     A1e:Maren Nielsdatter g.m.soldat Christen Speger i Klim.

A2:søster Maren Lauritsdatter g.m.Anders Christensen på Øland.

A3:søster Else Lauritsdatter er død g.m.Anders Christensen i Manstrup

      A3a:Peder Andersen i Manstrup.

      A3b:Anne Andersdatter g.m.Christen Clemmensen i Beistrup.

      A3c:Margrethe Andersdatter g.m.Christen Jensen Hedegaard i Hjortdal.

      A3d:Kirsten Andersdatter g.m.Christen Schiøt i Beistrup.

A4:søster Maren Lauritsdatter g.m.Jens Christensen i Manstrup er død.

      A4a.Christen Jensen i Hedegaard,Hjortedal sogn.

      A4b:Peder Jensen i Odde i Klim sogn.

      A4c:Margrethe Jensdatter  g.m.Peder Eriksen i Andrup,Kollerup sogn.

      A4d.:Anne Jensdatter er død g.m.Anders Bruus i Vester Thorup

             A4d1:Jens Andersen.

             A4d2:Laurs Andersen.

             A4d3:Christen Andersen.

             A4d4:Mette Andersdatter.

             A4d5:Anne Andersdatter.

 

side 133.

14. ELSE ANDERSDATTER DEGN Karby sogn. (skifte 27.februar 1772).

E:Christen Nielsen Degn.

Enkemanden er så affældig, at han ikke kan give oplysninger afdødes arvinger, som er i Thy.

 

side 143.

15. NIELS LAURITSEN Torp,Karby sogn,(skifte 8.april 1772).

E.Johanne Pedersdatter

enkens børn:

A1:Anders Eriksen 22 år.

A2:Kirsten Eriksdatter, ugift.

afd.s slægtninge:

A3:bror Christen Lauritsen 52 år i V.Hvidbjerg.

A4:bror Jens Lauritsen 47 år i Kibsgård, i Karby sogn.

A5:bror Jørgen Laursen 43 år i Torp by,Karby sogn

A6:søster Sidsel Lauritsdatter 55 år ugift i Karby sogn.

 

side 152.

16.NIELS POULSEN MOSBORG Vejerslev sogn,(skifte 22.april 1772).

E:Johanne Nielsdatter.

B1:Anne Nielsdatter 36 år, ugift

B2:Karen Nielsdatter 30 år, ugift

V:Christen Pedersen Bjerregaard fra byen.

LV:enkens broder Niels Nielsen Kalundborg fra byen.

 

side 156.

17. KAREN SØRENSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 27.oktober 1769).

E:Peder Nielsen.

B1:Niels Pedersen 10 dage.

FM.afd.s ældste broder Mikkel Sørensen i Karby.

 

side 160.

18. LAURITS CLAUSEN Nees, Karby sogn.(skifte 1.august 1770).

B1:Niels Lauritsen 23 år.

B2:Claus Lauritsen 26  år.

B3:Jens Lauritsen 16 år.

B4:Anne Lauritsdatter.

B5:Ingeborg Lauritsdatter.

B6:Maren Lauritsdatter.

FM:farbror Niels Clausen, der tjener i Thy.

Afd.s kones broder:Niels Møller i Torp.

 

side 164.

19. ELSEBET CATHRINE ANDERSDATTER Vejerslev sogn,(død.16.marts 1770).

E:Anders Poulsen Brixen.

g.1:Peder Christensen.

B1:Anders Pedersen 50 år (I) gift i Torp,Karby sogn.

B2:Niels Pedersen (I) , er død:

      B2a.Peder Nielsen 16-17 år.

      B2b.Mikkel Nielsen 14-15 år.

      B2c.Søren Nielsen 11-12 år.

      B2d.Christen Nielsen 5-6 år.

      B2e.Hans Nielsen 8-9 år.

      Alle er hos deres mor på Højris gods.

B3:Christen Pedersen (I) 40 år gift bor i Vejerslev.

B4:Christen Pedersen (I) 39 år i Karby.

B5:Anders Pedersen bortrømt (I) 34 år.

B6:Jens Pedersen 36 år (I), skomager.

B7:Anne Pedersdatter g.m.Peder Schoubo i Outrup.

B8:Anne Pedersdatter (I) g.m.Jens Dreyer i Løgstør.

B9:Karen Pedersdatter (I) ugift.

B10:Signelild Andersdatter (II), ugift.

 

side 166.

20.BIRGITTE ANDERSDATTER Nees,Karby sogn.(skifte 5.juli 1772).

E:Anders Nielsen Nørgaard.

A1:søster Maren Andersdatter gift i Holland.

A2:søster Anne Andersdatter gift i Tødsø sogn.

A3:søster Karen Andersdatter gift i Vejerslev.

A4:bror Ludvig Andersen i Sillerslev er død

      A4a.Karen Ludvigsdatter 22 år.

      A4b.Johanne Ludvigsdatter 20 år.

 

side 170.

21. MIKKEL SØRENSEN KROGSGAARD  Vester Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(død 1773) .

B1:Anne Mikkelsdatter 24 år.

B2:Voldborg Mikkelsdatter 22 år.

 

side 177.

22.CHRISTEN JENSEN FUTTRUP Nees i Karby sogn (10.september 1770).

A1:bror Niels Futtrup i Torp.

A2:søster Voldborg Jensdatter, gift i Nykøbing.

A3:søster Maren Jensdatter g.m.Poul Holm i Nees.

A4:søster Else Marie Jensdatter gift i Bjergby sogn.

A5:søster Dorthe Jensdatter er død:

      A5a. (6 børn)

 

side 178

23. LAURITS JENSEN HANDGAARD  Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(skifte 14.november 1771).

g.1:NN

E:Anne Christensdatter.

B1:Jens Lauritsen Hangaard 34 år (I).

B2:Christen Lauritsen 30 år (I).

B3:Frederik Lauritsen 28 år (I).

B4:Niels Lauritsen 10 år (II).

B5:Peder Lauritsen 8 år (II)

B6:Peter Lauritsen 6 år (II).

B7:Christen Lauritsen 3 år (II).

B8:Laurits Lauritsen født 1771 (II).

FM:Jens Thomsen i Hvidbjerggård.

LV:Jens Mikkelsen Boubjerg.

 

side 184.

24. CHRISTEN DISSING Vejerslev sogn (skifte 13.oktober 1772).

E:Maren Sørensdatter.

B1:Jens Christensen 16-17 år.

B2:Søren Christensen 11 år.

B3:Anne Christensdatter.

FM:Ahaverus Ibsen fra Vejerslev.

LV:Mikkel Ibsen.

 

side 188.

25. JENS NIELSEN Nees, Karby sogn.(skifte 6.juli 1772, 21 år).

A1:bror Peder Nielsen 21 år i Nees.

A2:bror Christen Nielsen 28 år.

A3:bror Niels Nielsen i byen.

A4:søster Maren Nielsdatter g.m.Lars Bach i Karby.

A5:søster Inger Nielsdatter g.m.Poul Mikkelsen

A6:søster Elsebeth Nielsdatter.

 

side 190.

26. Arveafkald til Søren Pedersen i Vils fra Mikkel Ibsen tjenende i Karby, Ahaverus Ibsen på Ørndrup, Jens Pedersen på sin brodersøn Laust Sørensen på arv efter deres mor Karen Mikkelsdatter, som var g.m.deres stedfar Søren Pedersen.

 

side 191

27.PEDER SVENDSEN Karby sogn,(skifte 4.juli 1771).

E:Anne Nielsdatter

B1:Svend Pedersen 20 år.

B2:Niels Pedersen 18 år.

B3:Mette Pedersdatter 16 år.

 

side 196

28. ANNE ANDERSDATTER Torp Rimmer,Karby sogn,(skifte 9.november 1772).

E:Søren Christensen Bøjer

B1:Christen Sørensen født 3.december 1770.

 

side 198.

29. CHRISTEN JENSEN Tæbring sogn (skifte 4.august 1772).

E:Maren Jensdatter.

B1:Anne Christensdatter 21 år

B2:Maren Christensdatter 18 år.

B3:Mette Christensdatter 15 år.

V:Jens Jensen.

 

side 202.

30. MAREN NIELSDATTER Tæbring sogn. (skifte 9.april 1771).

E:Anders Nielsen Smed.

 

side 206.

31. DORTHE JENSDATTER Nees, Karby sogn (skifte 17.november 1769)

E:Laurits Clausen.

B1:Claus Lauritsen 24-25 år.

B2:Niels Lauritsen i Karby, gift

B3:Jens Lauritsen 16-17 år.

B4:Anne Lauritsdatter 19 år.

B5:Anne Lauritsdatter 14 år.

V:Peder Nielsen af Nees, der har afløst afd.Niels Høllede i Torp.

 

side 210.

32. CHRISTEN THØGERSEN Vejerslev sogn,(skifte 27.februar 1773).

E:Mette Nielsdatter

B1:Thøger Christensen 5 år.

B2:Peder Christensen 3 år.

B3:Kirsten Marie Christensdatter 2 år.?

FM:farbror Jens Thøgersen fra Torp.

 

side 213.

33. MAREN JENSDATTER Nees, Karby sogn.(skifte 21.januar 1775)

E:Anders Nielsen Nørgaard.

A1:moster Karen Christensdatter

 

side 219.

34. CHRISTEN ANDERSEN Sundby sogn (skifte 31.marts 1786).

E:Anne Christensdatter.

B1:Anders Christensen 15 år.

B2:Christen Christensen 11 år.

B3:Hans Christensen 9 år.

B4:Niels Christensen 7 år.

B5:Johanne Christensdatter 12 år.

B6:Mette Christensdatter 5 år.

LV:Jacob Dalgaard.

 

side 222.

35.ANNE JENSDATTER Sundby sogn,(skifte 31.marts 1786)

E:Jeppe Andersen

A1:broderen Peder Jensen Lund i Øster Hørdum i Thy.

A2:Christen Jensen Lund død har efterladt børn:

     A2a:Johanne Christensdatter Lund g.m.Christen Olesen i Vester Assels.

     A2b:Maren Christensdatter Lund  g.m.musketerer Johan Sengebusch i Nykøbing.

     A2c:Sidsel Christensdatter g.m.Stephan Ollesen i Vejerslev.

     A2d:Anne Christensdatter ugift i Emb.

     A2e Mette Christensdatter ugift  i Nykøbing.

     A2f::Ellen Christensdatter ugift i København

     A2g:Anne Christensdatter ugift i Vejerslev.

A3:søsteren Sidsel Jensdatter g.m.Laurits Andersen i Sdr.Dråby.

 

side 233.

36. MAREN JENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(skifte 22.december 1787)

E:Jacob Larsen.

B1:Lars Jacobsen 18 år.

B2:Jens Jacobsen 16 år.

B3:Mikkel Jacobsen 7 år.

B4:Morten Jacobsen 2 år.

B5:Karen Jacobsdatter 13 år.

B6:Sidsel Jacobsdatter 10 år.

FM:morbror Niels Jensen tjener i Nykøbing.

FM:Jens Jensen i Skrannerup g.m.afd.s søster.

 

side 237.

37. JØRGEN CHRISTENSEN fra Gested sogn, tjener på Ørndrup (skifte 8.maj 1788).

 

side 239.

38. ANDERS POULSEN i Rakkeby sogn (død 22.marts 1789)

E:Johanne Christensdatter

A1:søster Maren Poulsdatter 23 år.

A2:bror Niels Poulsen 16 år.

FM:farbror Anders Nielsen Møller af Skallerup.

LV:Christen Nielsen, Nr.Mølle i Rakkeby.

 

side 243.

39.PEDER CHRISTENSEN Tæbring sogn.(skifte 7.juli 1789)

B1:en datter er død g.m.Mikkel Christensen i V.Assels

     B1a:Maren Mikkelsdatter.

 

side 245.

40. ELSE NIELSDATTER Torp, Karby sogn.(skifte 12.april 1790)

E:Niels Jensen Futtrup 72 år.

B1:Inger Nielsdatter 22 år.

B2:Johanne Nielsdatter 19 år.

begge er ugifte.

FM:morbroren Anders Nielsen i Fjallerslev.

børn af hans  forrige ægteskab:

B3:Jens Nielsen 37 år.

B4:Karen Nielsdatter 31 år, ugift.

FM:Marcus Christensen i Torp.

 

side 247.

41.AGNETHE MADSDATTER Ø.Jølby sogn,(skifte 22.juli 1790).

E:Mads Christensen

B1:Niels Christian Madsen.

FM:morbror Søren Madsen af Legind.

 

side 251.

42.INGER LARSDATTER Rakkeby sogn,(død 23.november 1791).

E:afd.Jørgen Kjær.

 

side 255.

43.JENS JENSEN ØER Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn,(skifte 11.juni 1792).

E:Anne Lauritsdatter.

A1:halvbror Christen Pedersen Øer i Sillerslevgård.

A2:halvsøster Johanne Pedersdatter er død. g.1.afd.Michel, g.2.Christen Damgaard i V.Assels.

      A2a:Peder Michelsen.

 

side 259.

44. ELSE OLUFSDATTER Fårup,Lødderup sogn( skifte 27.april 1793).

E:Christen Sørensen.

B1:Birthe Laursdatter 34 år.

B2:Oluf Laursen 31 år.

B3:Thomas Laursen 29 år.

B4:Michel Laursen 27 år.

 

side 265.

45. ANNE CLAUSDATTER Øster Jølby sogn,(skifte 30.maj 1793).

E:Jørgen Jensen Dahl

B1:Jens Jørgensen i Sdr.Dråby.

B2:Claus Jørgensen i Nykøbing.

B3:Mads Jørgensen.

B4:Karen Jørgensdatter g.m.Michel Madsen i Erslev.

B5:Niels Jørgensen i Erslev.

B6:Peder Jørgensen.

 

side 267.

46.KAREN NIELSDATTER Sundby sogn,(skifte 19.juli 1793).

E:Christen Michelsen.

B1:Karen Christensdatter 15 år.

B2:Sidsel Christensdatter 10 år.

FM:Mads Christensen Kiellergaard i Sundby.

 

side 269.

47.SVENNING POULSEN Torup,Skallerup sogn,(død 30.juni 1793).

E: Kirsten Jensdatter

B1:Mette Svenningsdatter 28 år.

B2:Jens Svenningsen 26 år.

B3:Christen Svenningsen 18 år.

B4:Peder Svenningsen 13 år.

 

side 277.

48.MAREN SØRENSDATTER Gullerup, Bjergby sogn,(skifte 2.januar 1794).

E:Mads Jacobsen Vester.

B1:Apelone Madsdatter 28 år.

B2:Kirsten Madsdatter 26 år.

B3:Anne Madsdatter 24 år.

B4:Søren Madsen 23 år.

B5:Jacob Madsen 20 år.

B6:Maren Madsdatter 15 år.

FM:Peder Buch i Bjergby.

 

side 282.

49.PEDER LAURITSEN og ANNE CHRISTENSDATTER Kibsgård,Karby sogn,(skifte 8.april 1794).

B1:Maren Pedersdatter 5 år.

B2:Sidsel Marie Pedersdatter 3½ år.

B3:Else Pedersdatter.½ år

AC´s far:Christen Christensen i Karby.

Mads Andersen i Torp er morbroder til AC.

(se nr.50)

 

side 299

50.ELSE PEDERSDATTER Kibsgård,Karby sogn,(død 1795).

A1:søster Maren Pedersdatter 7 år.

A2:søster Sidsel Marie Pedersdatter 5 år.

FM:farbror Henrik Lauritsen og morfar Christen Christensen i Karby.

(se nr.49).

 

side 301

51. MARTHA PEDERSDATTER Elsø sogn,(skifte 20.august 1795, 14 år).

 

Til forsiden

Til godsoversigten