Tilbage til DET DIGITALE ARKIV

Links til arkivalier på nettet:

Formålet med de følgende sider er at skabe en oversigt over hvilket arkivalier der findes på nettet såvel scannede/fotograferede samt afskrevne. Der er kun hvor der er tale om et helt arkivnummer. Der kan ved søgning findes uddrag  af  f.eks. dele af skifterprotokoller, men de er ikke medtaget i oversigten. Min oversigt kan på ingen måde erstattet Dis-Danmarks "Amt-Herred-Sogn portal". Man er altid velkommen til at sende mig en mail med oplysning om manglende eller nye links. Det kan ske til mailadressen knudhaaning (snabel a) post.cybercity.dk

De 4 typer på links skal forstås således:

Original: 

Links til scannede/fotograferede arkivalier, som enten ligger på adressen eller som kan fås ved henvendelse til indehaveren af linksadressen.

Uddrag af original: 

Her findes arkivalier afskrevet enten fuldt ud eller som ekstrakter.

Register: 

Links til særskilte registre.

Afskrift af register.

Links til afskrevne registre eller registre i databaser, der kan søges i.

Linksene af lagt amtsvis (amtsindelinge 1794-1970) og herunder herredsvis. Ældre arkivalier lagt ind i det amt hvor de bedst passer til eventuelt i flere amter. Bispearkiverne findes i det amt hvor stiftsbyen ligger. Købstædene findes ved det herred hvor de ligger..

Hjørring amt

Thisted amt

Ålborg stiftamt

Viborg stiftamt

Randers amt

Århus stiftamt

Skanderborg amt

Vejle amt

Ringkøbing amt

Ribe stiftamt

Viborg Landsting

    Jeg regner med at forsætte med noget lignende for de øvrige landsdele.

Tilbage til DET DIGITALE ARKIV