Startside ] Op ] [ Kilder ] English ][

 

 

 Om Dansk Anearkiv

Til forsiden 

KILDER til DANSK ANEARKIV

 

1.

Slægtsbog, Rasmus Hansen (Samsing) født 1799, fæster i Nedergaard, Klakring sogn, og hustru, Juliane Frederikke Knudsdatter deres forfædre og efterkommere. 1973.

(Dansk Slægstforskning 72672-7)

2.

Slægtsbog, Jens Sørensen(IV), født 1843, gårdejer på Rårup Østermark, Raarup sogn, og hustru, Laurentine Annesine Clausen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Søren Jensen og Bodil Christensdatter, og hans fars anden hustru, Ane Margrethe Thomasdatter 1973

(Dansk Slægtsforskning 72672-4).

3.

Slægtsbog, Peder Mortensen, født 1775, gårdejer i Gammelgård, Klakring sogn, og hustru, Karen Hansdatter deres forfædre og efterkommere.1973

(Dansk Slægtsforskning 72672-6)

 

4.

N.V.Due:En Due-række med hustruer, 1964

 

5.

Slægtsbog, Otto Knudsen, født 1812, i Grønbækgård i Holing, Herning sogn, og hustru Kjersten Jensdatter deres forfædre og efterkommere.1970

(Dansk Slægtsforskning 68802)

 

6.

Herningholm jordebog 1704

 

7.

Slægten Mølsted Ibsen fra Hollingholt.Om Ib Simonsen født 1822 i Assing, og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk Slægtsforskning 1971.

 

8.

Slægtsbog, Erhard Thomsen Zacho, født 1803, snedker på Sønderby mark, Glud sogn, og hustru Pouline Pedersdatter deres forfædre og efterkommere.1964.

(Dansk slægtsforskning 62752-6)

 

9.

Slægtsbog, Jørgen Julsen(II), født 1850, gårdejer i Ørnsvig, Rårup sogn, senere gårdejer i Trebjerg, Hvirring sogn, og hustru Marie Jensen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Juul Hansen og hustru Katrine Marie Skou.1968

(Dansk Slægtsforskning 66909-5)

 

10.

Slægtsbog, Jens Hansen Stenbjerg, født 1845, gårdejer i Damsgaard, Overby, As sogn og hustru Jørgine Rasmusdatter deres forfædre og efterkommere.l967.

(Dansk Slægtsforskning 671531).

 

11.

Slægtsbog Christen Christensen, født 1852, lærer i Hørby sogn, og hustru Kirstine Enevoldsen Vinter, deres forfædre og efterkommere.1965.

(Dansk Slægtsforskning 64114)

 

12.

Slægtsbog, Niels Andreas Christensen, født 1836, gårdmand i Nr.Dråby, Sejerslev sogn, og hustru Maren Nielsdatter deres forfædre og efterkommere.1968.

(Dansk Slægtsforskning 67911-7)

 

13.

Slægtsbog, Rasmus Christensen, født 1804, gårdejer i Uth sogn, og hustru Kirsten Hansdatter deres forfædre og efterkommere samt anetavle for Holger Rosenkrantz og Egebjerggårdshistorie.1965.

(Dansk Slægtsforskning 6446)

 

14.

Slægtsbog, Jens Jørgen Rasmussen, født 1838, gårdejer i Skjold, og hustru Ane Birgitte Jacobsen, deres forfædre, incl.slægten Rosenkratz, og deres efterkommere samt slægten fra Egebjerggård. 1971.

(Dansk Slægtsforskning 691304)

 

15.

Slægtsbog, Christian Engelbrecht Sørensen, født 1823, gårdejer i Sønderby, Grinsted sogn, og hustru Bodil Madsdatter, deres forfædre og efterkommere, samt anetavle for Christiane Nordby og fra >Hedens Saga<.

(Dansk slægtsforskning 611141A)

 

16.

Slægtsborg, Jens Christensen Kaasgaard, født 1783, gårdejer i Kaasgaard, Ferring, sogn, og hustru, Anna Margrethe Friis, deres forfædre og efterkommere.1973

(Dansk slægtsforskning 72677-4)

 

17.

Slægtsbog, Christen Jensen Majgaard, født 1791, gårdejer i Majgaard, Frøslev sogn, og hustru Else Nielsdatter deres forfædre og efterkommere.1974.

(Dansk Slægtsforskning 721124)

 

18.

Slægtsbog, Jens Michelsen Dissing, født 1799, gårdejer i Sakskjærgård, Frøslev sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter, deres forfædre og efterkommere.1959.

(Dansk Slægtsforskning A 32-7)

 

19.

Slægtsbog, Berthel Jepsen, født 1836, Lild sogn, og hustru, Christiane Christensen, deres efterkommere samt forfædre til Kristiane Jepsen II A, og dennes mand, Morten Jensen 1974.(Dansk slægts.721021-6)

 

20.

Slægtsbog, Jens Jensen(Møller), født 1820, gårdejer i Klim sogn og hustru Mariane Gregersdatter deresforfædre og efterkommere. 1960.

(Dansk Slægtsforskning52-4)

 

21.

Slægtsbog, Søren Nielsen, født 1797, gårdejer i Moesbøl, Strellev sogn, og hustru Maren Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere.1958.

(Dansk Slægtsforskning 562094A)

 

22.

Slægtsbog, Jens Jensen Fjordside, født 1809, gårdejer i Fjordside, Nees sogn, og hustru Johanne Marie Jens datter deres forfædre og efterkommere.1966.

(Dansk Slægtsforskning 64630)

 

23.

Slægtsbog, Rasmus Peder Emborg, født 1779, gartner i Horsens, og hustru Maren Cathrine Rendtler, deres forfædre og efterkommere. 1962.

(Dansk Slægtsforskning .611054)

 

24.

Slægtsbog, Gudik Larsen, født 1758, gårdejer i V.Drøstrup, Gøttrup sogn, og hustru Ane Christensdttr, deres forfædre og efterkommere.1972.

(Dansk Slægtsforskning 5174)

 

25.

Slægtsbog Anders Kristjan Pedersen Vullum, født 1816, gårdejer i Vesløs, senere husmand i Øsløs, og hustru Maren Christensdatter deres forfædre og efterkommere. 1965.

(Dansk Slægtsforskning 63609-5)

 

26.

Slægtsbog, Peder Mortensen, født 1784, gårdejer i Vestager, Ølgod sogn senere gårdejer i Sdr.Tarp, Strellev sogn, og hustru Mette Nielsdatter deres forfædre og efterkommere samt Uhregårds historie.

(Dansk. Slægtsforskning 552170)

 

27.

Slægtsbog (IV) Kristen Kirkegaard Jensen Kjelder, født 1861, gårdejer i Rindum sogn, og hustru Maren Kirkegaard Sørensen (Harpøth), deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Jens Peder Pedersen (Gade) og Barbara Christensdatter Kirkegaard.1966.

(Dansk Slægtsforskning 64631-4)

 

28.

Slægtsbog, Niels Jensen (Skovmose), født 1841, gårdejer i Skovmose, Vandborg sogn, hans forfædre og efterkommere efter ham og hustru, Ane Birgitte Munksgaard Andersen samt gården Skov moses historie.1966.

(Dansk Slægtsforskning 64669)

 

29.

Slægtsbog, Peder Nielsen (Stobberup), født 1820, husmand i Tyrsted sogn, og hustru Karen Pedersdatter deres forfædre og efterkommere.1961.

(Dansk Slægtsforskning 61201A)

 

30.

Slægtsbog, Christen Thomsen Frølund, født 1806, gårdejer i Lervadskær, Snejbjerg sogn, og hustru Maren Jensdatter deres forfædre og efterkommere. 1965.

(Dansk Slægtsforskning 64308)

 

31.

Slægtsbog, Jens Peter Jensen, født 1852, gårdejer i Fastrup, Gjellerup sogn, og hustru Ane JørgensdatterKrog, deres forfædre og efterkommere. 1968.

(Dansk Slægtsforskning 67915-6)

 

32.

Slægtsbog, Jens Jensen Okkels, født 1818, gårdejer i Gjellerup sogn, og hustru Ane Jensdatter deres efterkommere samt forfædre til Jens Jensen Okkels.1971.

(Dansk Slægtsforskning 51448C)

 

33.

Slægtsbog for efterkommere efter Jacob Poulsen husmand i Springbjerg, Ikast sogn, født 1822.

(Dansk Slægtsforskning 1975).

 

34.

Slægtsbog, Lars Christensen, født 1836, gårdejer i Sunds sogn, hans forfædre samt efterkommere efter hans første ægteskab med Ane Kirstine Jensen, andet ægteskab med Maren Svendsen og efter tredie ægteskab med Maren Vad Pedersen.1969.

(Dansk Slægtsforskning 68428-4)

 

35.

Slægten fra Meldgaard i Frølund, Gjellerup sogn, Sidsel Marie Jensdtr 1773-1838, og Christen Jensen 1779-1859 samt forfædre og efterkommere.

Udg.af Christen N.Hansen 1969.

 

36.

Slægtsbog, Laurits Thomsen, født 1815, gårdejer i Trælund, Tjørring sogn, og hustru Severine Jensdatter deres forfædre og efterkommere.1968.

(Dansk Slægtsforskning 66351)

 

37.

Slægtsbog Christen Jensen (Overgaard), født 1824, gårdejer i Overgård i Gullestrup, Herning, hans forfædre samt efterkommere efter hans første ægteskab med Christine Nielsen og andet ægteskab med ElseKirstine Hansen.

(Dansk Slægtsforskning 663009-4.)

 

38.

Slægtsbog, Jens Knudsen, født 1823, gårdejer i Nørgård, Sunds sogn, og hustru Kirsten Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere.1969.

(Dansk Slægtsforskning 68401)

 

39.

Slægtsbog, Ole Jensen, født 1792, gårdejer i Vrøndinggård og hustru Maren Christensdtr Slebsager,deres forfædre og efter kommere samt Vrøndinggards historie.1960.

(Dansk Slægtsforskning 58800 A+C)

 

40.

Slægtsbog, Laurids Peder Christensen Sønderby, født 1859 på Tiphede Mark, Timring sogn, og hustru, Karen Simonsdatter, hans forfædre samt deres efterkommere 1971.

(Dansk Slægtforksning 711080)

 

41.

Slægtsbog.Peder Nielsen, født 1842, husmand i Ansbjerg, Ørre sogn, og hustru Karen Kirstine Jensen deres forfædre og efter kommere.1969.

(Dansk Slægtsforskning 691613)

 

42.

Slægtsbog, Jens Christian Dinesen, født 1836, gårdejer i Godrum i Søby, Rind sogn, og hustru Birthe Sofie Jensdatter deres forfædre og efterkommere samtforfædre til I's ægtefælle Maren Poulsen, og forfædretil IF's ægtefælle, Aage Harald Søren Madsen.1971.

(Dansk Slægtsforskning 703001-5)

 

43.

Slægtsbog, Niels Larsen Romvig, født 1794, gårdejer i Romvig, Ørre sogn, og hustru Anne Kirstine Knudsdat-ter, deres forfædre og efterkommere. 1967.

(Dansk Slægtsforskning 66362)

 

44.

Slægtsbog, Jeppe Pedersen, født 1834, gårdejer iNeder Uhre, Haderup sogn og hustru Maren Pedersdatterderes forfædre og efterkommere.1971.

(Dansk Slægtsforskning 692387)

 

45.

Slægtsbog.Anetavle for Christen Graversen og dennesanden hustru Anne Marie Pedersdatter(skole).Anetavlefor Christen Graversensførste hustru Kirsten MarieNielsdatter (Frølund). Efterkommere efter ChristenGraversen og dennes to hustruer.

Dansk Slægtshistorie, Kjellerup 1963-64

 

46.

Slægtsbog, Jens Therkelsen, født 1834, gårdejer i Vinten Tamdrup, og hustru Marie Elisabeth Nielsdatterderes forfædre og efterkommere.1960.

(Dansk Slægtsforskning A 46-6)

 

47.

Slægtsbog, Anders Jensen Bruun, født 1835, gårdejer i Bruunsminde i Enner, Tamdrup sogn, og hustru Mette Kirstine Frandsen, deres forfædre og efterkommere.1969.

(Dansk SlægtsforskningA 46-7)

 

48.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensengårdejer i Midtgård i Videbæk, Vorgod sogn, født1799.

(Dansk Slægtsforskning 1978).

 

49.

Slægtsbog, Christen Christensen Janum, født 1813,husmand på Koldborg mark, Gøttrup sogn, og hustruMaren Pedersdtr Badsttue, deres forfædre og efter-kommere.1969

(Dansk Slægtsforskning 67920-4)

 

50.

Slægtsbog, Frederik Frederiksen, født 1848, husmand i Hestlund, Bording sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Ane Cathrine Nielsen.1967.

(Dansk Slægtsforskning 661102-4)

 

51.

Slægtsbog, Poul Madsen Bjerg.født 1770.gårdejer og sognefoged i Sdr.Bjerg, Fjaltring sogn, og hustru Ane Christensdtr (Skalkhøj), deres forfædre og efterkommere.1969.

(Dansk Slægtsforskning 6885)

 

52.

Slægtsbog, Jens Madsen (Krog), født 1810, gårdejer i Bejsnap, Ølgod sogn, og hustru Inger Marie Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere. (1972)

(Dansk Slægtsforskning 701323)

 

53.

Slægtsbog, Ole Borre Pedersen, født 1835, husmand i Ø.Remmer, Nees sogn, senere gårdejer i Munksgaard Fælledhus, Gørding sogn, og hustru Maren MiltherssenBækbye, deres efterkommere samt hendes forfædre.1968

(Dansk Slægtsforskning 681154)

 

54.

Slægtsbog, Mads Pedersen, født l800, gaardejer på Koldinghus Mark, Brejning sogn, og hustru, Ane Jensdatter, deres forfædre og efterkommere. 1973.

(Dansk Slægtsforskning 721013)

 

55.

Slægtsbog, Jens Christian Jensen Langborg, født 1837,gårdejer i Langborggaard på Kølvrå mark, Haderupsogn, og hustru Gertrud Kirstine Pedersdatter deresforfædre og efterkommere.(1970)

(Dansk Slægtsforskning 692346)

 

56.

Slægtsbog, Mikkel Lauridsen(Ahle) født 1814, husmand i V.Herborg, Vorgod sogn, senere husmand på Klokkemose hede, Faster sogn, og hustru Anne Madsdatter, deres forfædre og efterkommere.1968.

(Dansk Slægtsforskning 65786-7)

 

57.

Slægtsbog, Peder Hesselvig Jensen, født 1818, gårdejer i Elkjærgård, Skarrild sogn, og hustru Ane Marie Christensdatter deres forfædre og efterkommere.1970.

(Dansk Slægtsforskning 6856)

 

58.

Poul Harreschou:Stamtavler for slægterne Harreskov,Bro, Roesholm, Faurholt, Nørgaard og Adamsen. Samlet i årene 1958-1962. udg.1963.

 

59.

Slægtsbog, Peder Clausen, født 1804, gårdejer i Skave, Skarrild sogn, senere bl.a.gårdejer i Søndergård i Olling, Assing sogn, og hustru Mette MariePedersdatter deres forfædre og efterkommere.1967

(Dansk Slægtsforskning 65788)

 

60.

Slægtsbog, Poul Vium Andersen(II), født 1825, engvander og Husmand i Overlund i Rødding, Vildbjerg sogn,og hustru Anne Margrethe Iversdatter deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Anders Tang Jepsen Østergaard og hustru Karen Marie Graversdatter.

(Dansk Slægtsforskning 692301).

 

61.

Slægtsbog, Christen Brusen Nielsen, født l834, indsider i Snejbjerg sogn, og hustru, Ane Kathrine Laursen, deres forfædre og efterkommere.1974

(Dansk slægtsforskning 72432)

 

62.

Slægtsbog, Jochum Kjaer Nielsen, født 1857, gårdejeri Vorgod Østerby, Vorgod sogn, og hustru KirstenMarie Christensen, deres forfædre og efterkommere samt slægten Løvenbalk.1972

(Dansk Slægtsforskning 71169)

 

63.

N.C.Jehrbo:Bogen om Anders Murer og Bodil Marie.Oplysningerer om deres forfædre og efterkommere.Kolding 1957.

 

64.

Slægtsbog Peder Christensen (Grønborg), født 1796,husmand i Harreskov, Assing sogn, og hustru SidselMarie Christensdatter deres forfædre og efterkommere.1970

(Dansk slægtsforskning692339)

 

65.

Herluf Hegnsvad Hans Nielsen Smed og hans slægt.Etbidrag til >De stærke jyders< historie.Skive 1956.

 

66.

Slægtsbog, Rasmus Fleischer Hoff, født 1838, sadelmager og husmand i Gl.Arnborg, Arnborg sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Maria Cathrine Moltzen.1966.

(Dansk slægtsforskning 651037)

 

67.

Anetavlee for Niels Michelsen Malmgren husmand oggartner i Vostrup, Lønborg sogn, og Ane Marie Christensen.1978

(Dansk.Slægtsforskning 72.432-7)

 

68.

Slægtsbog, Poul Christian Jensen Bang, født 1843,gårdejer i Vorgod sogn, og hustru Ane Marie Jensen,deres forfædre og efterkommere, 1966.

(Dansk slægtsforskning 65243.)

 

69.

Hansen, Christian N.:Skrædderslægten fra Øster Frederiksdal, Kragelund sogn.udg.1973-75.

 

70.

Slægtsbog, Jørgen Christian Nielsen (VII), født 1848,skovridder i Harreskov, Assing sogn, og hustru Kirsten Rasmusdatter deres forfædre samt efterkommereefter hans forældre, Jens Nielsen og hustru AnneMarie Rasmusdatter 1971

(Dansk slægtsforskning 67916-5)

 

71.

Slægtsbog, Niels Peder Pedersen, født 1854, værtshusholder i Skive, senere musiker og snedker i Herning, og hustru Dorthe Marie Hansine Hansen (Dyhr), ogderes efterkommere samt hendes forfædre og >Lidt om Alheden<.1967.

(Dansk Slægtsforskning 66369)

 

72.

Slægtsbog, Peder Pedersen, født 1832, gårdmand i Nedre Uhre, Haderup sogn, og hustru Gertrud Johanne Christensdatter deres forfædre og efterkommere

(Dansk slægtsforskning 691075)

 

73.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christensen Husmand i Barslev, Hvidbjerg Sogn, født 1824.

(Dansk slægtsforskning 1979).

 

74.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christian Poulsen gårdejer i Lægsgaard, Vinding sogn, født 1825.

(Dansk slægtsforskning 1978)

 

75.

Slægtsbog for efterkommere efter Søren Peder Madsen Kjærgaard gårdejer i Mosdal, Brejning sogn, født1820.

(Dansk slægtsforskning 1978)

 

76.

Slægtsbog, Niels Andersen Lillegaard, født 1771,indsidder i Hug, Vedersø sogn, og hustru, Kirsten Nielsdtr (Skytte), deres efterkommere samt forfædre til Niels Nielsen Skytte I A 1, og hustru, Ane Margrethe Andersdtr Dahl.1974

(Dansk slægtsforskning 72677-7)

 

77.

Slægtsbog, Jørgen Christian Poulsen, født 1814, gårdejer på Barde hede, Vorgod sogn, og hustru Johanne Marie Andersen, deres forfædre og efterkommere. 1968.

(Dansk Slægtsforskning 67705)

 

78.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensen Ahle husmand og daglejer i Knylehuse, Vorgod sogn, født 1794.

(Dansk slægtsforskning 1979.)

 

79.

Slægtsbog, Christen Nielsen Uhre født 1817, gårdejer i Snejbjerg sogn, og hustru Johanne Christensdatter deres forfædre og efterkommere.1968.

(Dansk slægtsforskning 661601-4)

 

80.

Slægtsbog Christen Christensen Toft, født 1777, gårdejer i Søndervang, Stadil Sogn, og hustru, Anne Jensdatter Juulsgaard, deres forfædre og efterkommere.

(Dansk slægtsforskning 71169)

 

81.

Slægtsbog, Hans Christensen (Agersnap) født 1782,gårdejer i Agersnap, Ølgod sogn, og hustru Elisabeth Mortensdatter deres forfædre og efterkommere samt uddrag af bogen >En tids- og familieskildring fra Vestjylland<1959.

(Dansk Slægtsforskning 552135)

 

82.

Slægtsbog, Stephen Rasmussen, født 1827, gårdejer i Nim sogn, hans forfædre samt efterkommere efter hamog hustru Ane Cathrine Hansen.1960

(Dansk slægtsforskning 58799)

 

83.

Slægtsbog, Peder Nielsen, født 1804, gaardejer i Es,Søvind sogn, og hustru Mette Marie Andersdatter deres forfædre og efterkommere. 1958.

(Dansk slægtsforskning A-24-5)

 

84.

Jehrbo:En gammel slægt fra Bjerge Herred.

 

85.

Den Wintherske slægtsbog fra 1755 (Præsten i Ørbæk Rasmus Peder Winthers erindringer).udg.1934).

 

86.

Slægtsbog, Jørgen Jensen, født 1779, gårdejer i Uldum, og hustru Karen Mortensdatter deres forfædre og efterkommere.1973.

(Dansk slægtsforskning 51136C)

 

87.

Slægtsbog.(I) Christoffer Hansen, født 1846, tømrer og husmand i Skovlund i Skovhuse, Flemløse sogn og hustru Mette Kirstine Jørgensen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Hans Christoffersen og hustru Anna Kirstine Mortensdatter 1965.

(Dansk slægtsforskning 63342)

 

88.

Slægtsbog, Laurits Isak Nielsen, født 1874, husmandog murer i Klovborg sogn, hans forfædre samt efterkommere efter hans første ægteskab med Martha Jacobine Christensen, og hans andet ægteskab med Mine Marie Nielsen.

(Dansk Slægtsforskning72132.)

 

89.

Slægtsbog, Knud Kristian Jensen (Pinvig), født 1814,husmand på Loftagerhus mark, Nr.Felding sogn, og hustru Abelone Nielsdatter, deres forfædre og efterkommere.1972.

(Dansk Slægts.7151)

 

90.

Slægtsbog, Peder Nielsen, født 1831, træskomand i Fåborg, og hustru Karen Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere. 1965.

(Dansk Slægtsforskning 621426)

 

91.

Slægtsbog, Kristen Sørensen(Røge) (II), født 1857,gårdejer i Damgaard i Torup holme, Torup sogn, og hustru Ane Marie Jensen, deres forfædre samt efter-kommere efter hans forældre, Søren Christian Nielsen Røge og hustru Kirsten Chistensdatter fra Damgaard i Torup holme, samt II's ægtefælle, Maren Jørgensens forfædre.1972.

(Dansk Sllægtsf.702265-6 og -7)

 

92.

Slægtsbog, Søren Jensen, født 1813, gårdejer i Galtho, Tistrup sogn, og hustru Kirsten Marie Knudsen, hendes forfædre og deres efterkommere, hendes anden ægtefælle, Jens Nielsen Uhres forfædre og deres efterkommere samt efterkommere efter hende og hendes tredie ægteskab med Hans Jensen Plauborg og Uhregaards historie.1960

(Dansk slægtsforskning 552142.)

 

93.

Slægtsbog, Andreas Mortensen Bache, født 1825, husmand og skomager i Vrønding, Tamdrup sogn, husmand og skomager på Åstrup mark, Føvling sogn,og senere husmand og høker i Molger, Tamdrup sogn, og hustru Christine Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere.1971.

(Dansk slægtsforskning 702244)

 

94.

Slægtsbog, Thøger Michelsen, født 1791, gårdejer i Sejling sogn og hustru, Mariane Christensdtr Winther, deres forfædre og efterkommere.

(Dansk slægtsforskning 601221)

 

95.

Niels Reinhold Blegvad:Familierne Blegvad og Lund.1967

 

96.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Knudsen gårdejer i Smedgård i Hedeby Skjern sogn, født 1791.

(Dansk slægtsforskning 1977).

 

97.

Slægtsbog, (Laurids Nielsen(II), født 1845, gårdejer i Vorgod Østerby, Vorgod sogn, og hustru Karen Marie Christensen, deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Nis Ditlev Tagmose og hustru Maren Laustdatter.(1969)

(Dansk slægtsforskning 68438)

 

98.

Frede Terkelsen:Slægter.Fynshav 1961

 

99.

Slægtsforskning fra ca.1650 til 1964 samt fra høle og plejl til mejetærsker, ved Peder Riis, Sejerslev1964.

 

100.

Fussing, Hans:Stjernholm Len 1603-1661. (Munksgaard 1951.)

 

101.

Slægten Pedersen fra Ørndrup Mark.(Limfjordsslægter 1972 ved Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg)

 

102.

Slægten fra Mollerup (Limfjordsslægter 1971-72 ved Anton Blaabjerg,Fredensgade 38, 8800 Viborg.)

 

103.

Slægtsbog for Simon Andreas Jepsen og hustru.(Limfjordsslægter 1973, ved Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg)

 

104.

Svenningsen-Søndergaard slægten fra Hesselbjerg. +notater

(Limfjordsslægter 1969, ved Anton Blaabjerg,Fredenssgade 38, 8800 Viborg)

 

105.

Anetavle for Kristian Jensen og hustru. (Limfjords-slægter 197?, ved Anton Blaabjerg, Fredensgade 38,8800 Viborg)

 

106.

Slægten Boll fra Sandal.(Limfjordsslægter 1973, ved Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg)

 

107.

Have, Kresten:Haverne fra Sønder Dråby.(1979)

 

108.

En Morsøslægt (Slægtsarkivet 1981) =226

 

109.

Slægten Haaning fra Flade sogn.Om Christen Jensen Haaning, født 1812,og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk slægsforskning.1970

 

110.

Slægtsbog, Thomas Larsen Lund, født 1783, gårdejer i Nørklit, Lild sogn, og hustru Inger Jensdatter deres forfædre og efterkommere efter sønnen Lars Thomsen Lund.1962

(Dansk slægtsforskningA 60-4)

 

111.

Slægtsbog for efterkommere efter Jacob Dahl husmand og brøndgraver,Timring, født 1857.

(Dansk slægtsforskning 1979)

 

112.

Slægtsbog, Berthel Christensen Schou, født 1781,gårdejer i Kærgård, Timring sogn, og hustru MargretheChristensdatter deres forfædre og efterkommere samt Kærgårds historie.1971.

(Dansk slægtsforskning 692344)

 

113.

Herningholm skifteprotokol.

 

114.

Gudmund Kjelstrup, Langvadhøj 13, Bruunshåb, 8800 Viborg

 

115.

Slægtsbog, Jens Svenningsen, født 1845, husmand, bl.a.i Knud i Rødding sogn, og boede tilsidst i Sdr.Lem sogn, og hustru Johanne Christensen, deres forfædre og efterkommere.1971.

(Dansk slægtsforskning 701601).

 

116.

Slægten Nørgaard fra Elsø sogn.Om Michel Christensen (Nørgaard) f.1818 og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforskning, Skals 1972

 

117.

En slægt Nielsen fra Lild-Hjardemål.

(Nordidk Slægtsforskning 1976)

 

118.

Slægtsbog om Niels Pedersen Bie født 1754 og hustru,deres forfædre og efterkommere.

Dansk Slægtshistorisk Institut.1978.

 

119.

Slægten fra Søgårdhus.(Slægtsarkivet 1980).

 

120.

Jens Frølund Buur:Buurslægtens stamtavle 1728-1960.Horsens 1960.

 

121.

Kjeld B.Jensen, :Mads Weis (1974)

 

122.

L.F.la Cour:Slægten Paludan, Sorø 1934.

 

123.

Mindeblade 1-5 udg.1916-18 i Skive.

 

124.

Slægten fra Fastergaard. Slægtsregister med historiske oplysninger om gården, beboerne og efterslægten indtil 1950. Tilrettelagt af Gunnar Milthers. 1951.

 

125.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Provstgaard gårdejer i Sønderby, Nysogn, født 1776.

(Dansk.Slægtsforskning.1978)

 

126.

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Jensen gårdejer i Kyvling, Lønborg sogn, født 1840.

(Dansk slægtsforskning 1978).

 

127.

Slægten Juul fra Skjold sogn.Om brødrene Thomas og Jørgen Juul, født 1907 og 1816, og deres hustruer med forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforsknimng.1971.

 

128.

Vahl, J.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omkring 1500. hæfte 9.(udg.1879-97)

 

129.Vahl, J.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omkring 1500, hæfte 10.(udg.1879-97)

 

130.

Vahl, J.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omkring 1500, hæfte 11.(udg.1879-97)

 

131.

Vahl, J.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omkring 1500, hæfte 12.(udg.1879-97)

 

132.

J.Vahl.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omkringg 1500, hæfte 13, 14 og 16.udg.1994.

 

133.

Stamtavle over slægten Paludan-Myller udg.1894

 

134.

En slægt Fuglsang fra Tømmerby sogn.(V.Han Herred).

Nordisk Slægtsforskning 1979.

 

135.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christensen husmand i Råbjerghus, Gudum sogn, født 1799.

(Dansk slægtsforskning 1979)

 

136.

Af Storgaardslægtens historie/samlet og udgivet af Peter Nielsen. (1979)

 

137.

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Peter Jensen(Bæk) gårdejer i Sdr.Mølgaard i Norum, Skallerup sogn, født 1817.1979

(Dansk slægtsforskning 751301)

 

138.

Slægten Bonde fra Hover.1970-72

 

139.

Slægten fra Staulundgaard(i Haderup sogn).1970-72

 

140.

Slægten fra Vester Vistorp (i Grove sogn).1970-72

 

141.

En slægt Sejersen fra Hornborg sogn(Nim herred).

(Nordisk Slægtsforskning 1979)

 

142.Slægtsbog, Anders Andersen(Brink), født 1852, fiskeri Struer, senere i Grenå, og hustru Amalie Nicoline Nielsen, deres forfædre og efterkommere.1963.

(Dansk slægtsforskning 621689.)

 

143.

Ditzel, Harald:Bogtrykkerslægten Bachhausen 1914-77.Viborg 1977

 

144.

Underup, Konrad:Ørregaard (udg.1943)

 

145.

Familien Baden (Ringsted 1947)

 

146.

Slægtsbog, Peder Christensen, født 1795, gårdejer i Mariebol, senere Ø.Klinkby, Hove Sogn, og hustru, Kirsten Nielsdatter deres forfædre og efterkommere.1974.

(Dansk slægtsforskning 73825)

 

147.

En slægt Heltborg fra Hvidbjerg sogn.(1973-75)

 

148.

En Slægt Jensen fra Grædstrup sogn (Skals 1973)

 

149.

Slægtsbog om Peder Hansen Duus født 1770 og hustru deres forældre og efterkommere.

(Dansk slægtshistorisk Institut.1979)

 

150.

Slægten Mortensen fra Damgaard i Hornborg sogn (Nim herred) Nordisk slægtsforskning 1976.

 

151.

Slægten fra Nr.Bredal i Gudum sogn.(Skals 1973.)

 

152.

En slægt Christensen fra Flynder sogn.Om Jens Christensen født 1851, hans forfædre og efterkommere.

Nordisk Slægsforskning.1969

 

l53.

Jens Bloch:Stamtavle over Frederik Sørensen Blochs descendent.1967.

 

154.

Slægtsbog, Mads Nielsen Kjærgaard,født 1821, gårdejer i Ramme sogn, og hustru, Karen Pedersdatter deres forfædre og efterkommere.1973.

(Dansk slægtsforskning 72432-4)

 

155.

En slægt Bundgaard fra Øsløs sogn.(Skals 1973)

 

156.

En slægt Hansen fra Føvling sogn (Thyrsting herred.)

Nordisk slægtsforskning.1977

 

157.

Slægten fra Knæstedgaard i Hedensted sogn, Om brødrene Jens og Søren Knudsen, født 1804 og 1812, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforskning.1970.

 

158.

Slægten Vigsø fra 0sløs sogn.Om Peder Nielsen Vixøe,født 1799 og hustru deres forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforskning.1970.

 

159.

Slægtsbog, Jens Peter Mathiasen Strøiberg, født 1851,bager i V.Assels, sogn, og hustru Ane Margrethe Charlotte Pedersen, deres forfædre og efterkommere.1965.

(Dansk slægtsforskning 64555-4)

 

160.

Vestergaard Pedersen, Egon:Vor slægt.Oleslægten fra Farre 1731-72. (1973-75)

 

161.

Slægtsbog, Mads Christensen Qvist, født 1802, gårdejer i Visborg, Trans sogn, og hustru, Johanne Marie Laustdatter, deres forfædre og efterkommere.1974.

(Dansk Slægtsforskning 73660)

 

162.

Slægtsbog, Lars Jensen Sund, født 1822, gårdejer i Granhøjgaard i Semb,Hvidbjerg sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter Lund, deres forfædre og efterkommere 1963.

(Dansk slægtsforskning 62606-4)

 

163.

Slægtsbog, Christen Christensen Serup, født 1809, gårdejer i Serupsminde, V.Assels sogn, og hustru Maren Jensdatter deres forfædre og efterkommere. 1963

(Dansk Slægtsforskning 62532-6)

 

164.

Slægtsbog, Jens Peter Frederichsen Møller, født 1820, gårdbestyrer i Løvet skov, senere bl.a.gårdfæster på Sejet mark, Bryrup sogn, hans forfædre og efterkommere efter ham og hans første ægteskab med Ane Olesdtr samt andet ægtreskab med Christiane Kirstine Christensen.1964.

(Dansk slægtsforskning 6210487).

 

165.

Slægtsbog, Dines Pontoppidan Hansen Møller, født1792, gårdejer i Kloster mølle, Voerladegård sogn, ogførste hustru, Maren Jensdtr Rahbek, samt anden hustru, Anne Cecilie Pedersdatter deres efterkommeresamt forfædre til ham og hans anden hustru ogforældre til hans første hustrus far. 1964.

(Dansk slægtsforskning 621015.)

 

166.

Slægtsbog, Jens Andersen Dam, født 1851, gårdejer i Nørgaard, Elsø sogn, og første hustru, Sidsel Mikkelsen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Ane Kristine Andersen Daler 1965

(Dansk slægtsforskning 633766-6)

 

167.

Slægtsbog Anderssen Stubkjær, født 1824, gårdejer i Bording, senere gårdejer i Enggården, Fovsing sogn,og til sidst bosat i Holstebro, og anden hustru,Inger Marie Nielsen, deres forfædre og efterkommeresamt efterkommere efter hans første ægteskab med Else Cathrine Jensine Peterrikke Christensdatter Brinch. 1963.(Dansk slægtsforskning 621121-6)

 

168.

Slægtsbog, Jens Christensen Kjeldgaard, født 1854,gårdejer i Kjeldgaard, Elsø sogn, og første hustru, Kirsten Nielsen Overgaard, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans andet ægteskabmed Jensine Marie Jensen.1965.

(Dansk slægtsforskning 63766-7)

 

169.

(En) slægt Therkelsen fra Hornborg sogn.(1974)

 

170.

Slægtsbog, Christen Christensen Riis, født 1796,gårdmand i Nord Vejerslevgaard, Vejerslev sogn, oghustru Johanne Larsdatter deres forfædre og efterkommere 1963.

(Dansk Slægtsforskning 62532-4)

 

171.

Slægtsbog, Claus Poulsen, født 1838, gårdejer i Johannesminde, Vejerslev sogn, og hustru, Ane Kirstine Bertelsdatter deres forfædre og efter- kommere.1964.

(Dansk Slægtsforskning 62511-6)

 

172.

Slægtsbog, Jens Søren Hansen, født 1869, snedkermester i Horsens, og hustru Amalie Frederikke Cathrine Marie Bendixen, deres forfædre og efterkommere.1963

(Dansk Slægtsforskning 62263-4)

 

173.

Slægtsbog, Morten Pedersen, født 1840, gårdejer,bl.a.på Over Julianehede, Bording sogn, seneregårdejer i Vallerbæk, Karup sogn og tilsidst bosat Slagelse, og hustru Mette Kirstine Pedersdatter deres forfædre og efterkommere.1962.

(Dansk slægtsforskning 611423-4)

 

174.

Jakobsen, Ejnar:En Han herred slægt.(1974)

 

175.

Slægtsbog, Niels Peder Knudsen, født 1875, gårdejer i Gribstrupgård i Gribstrup, Klovborg sogn, og hustru Mette Katrine Pedersdatter deres forfædre og efterkommere 1970

(Dansk slægtsforskning 691426)

 

176.

Slægtsbog, Søren Møller Poulsen (Klausen), født 1842,gårdejer i Vestergård Lødderup sogn, og hustru Maren Jensen, deres forfædre, incl.slægten Løvenbalk.1963.

(Dansk Slægtsforskning 62600)

 

177.

Morten Astrupgaard, Slægten fra Astrupgaard.1956.

 

178.

Kaiser, Mary Windfeldt:Slægten Resen/Reesen.(DB 1978)

 

179.

StrandbygaardJ.B.:Ane- og slægtskabstavle for Mette og Jenge Pernille Strandbygaard.(1972)

 

180.

Slægtshistoriske blade 1.(udg.1978)

 

181.

Slægten Zeuthen (1943)

 

182.

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Pedersen Toftgårdejer i St. Blæsbjerg, Råsted sogn, født 1801.

(Dansk Slægtsforskning 1978)

 

183.

Slægten Buck fra Føvling sogn.(Tyrsting Herred.

(Nordisk Slægtsforskning 1981.

 

184.

Slægten Bertelsen fra Hvejsel sogn.(1972)

 

185.

Slægten Damholt fra Gjellerup sogn(1972)

 

186.

Slægtsbog for efterkommere efterkommere efter Peder Christensen gårdejer i Ø.Marupgård, Fjaltring sognfødt 1807.udg.1978

(Dansk slægtsforskning 74.785)

 

187.

Slægtsbog for familien Friis.Slægtsarkivet 1978.

 

188.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Peter Petersen født 1829, gårdejer i Nørhaa.1973

(Dansk slægtsforskning 691748.)

 

189.

En slægt Christensen fra Bejstrup sogn.(Ø.Han Herred.)

Nordisk Slægtsforskning.1976.

 

190.

Slægtsbog for efterkommere efter Jørgen Winther Jørgensen husmand i Kalhave, Hornborg sogn, født1817.1981.

(Dansk Slægtsforskning.773180)

 

191.

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Peder Jensen Qvistgaard gårdejer i Nørgård, Lomborg sogn, født1862.udg.1978.

(Dansk slægtsforskning 741818.)

 

192.

Ajourført optryk af Slægtstavle fra 1640-1934

(Dansk slægtsforskning 1981)

 

193.

Slægten Bjerg fra Hjardemaal sogn(Hillerslev herred).

Nordisk.Slægtsforskning1981.)

 

194.

Munch, G.: Haderis og Ravnstrupslægter.(DB 198l)

 

195.

Erik Brejl, Ribisvej 3, 6950 Ringkøbing.tlf. 97 32 24 80 Sammenfald med 24-32-44-75-80-92-97-103-197-207-209-217-218- 247-320

 

196.

Familiens Slægtshistorie.Slægtsbog 1981.

 

197.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen husmand og smed på Lindbjerg Mark, Ølgod sogn, født1837.udg.1981

(Dansk slægtsforskning .773225)

 

198.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christian Sørensen Rimmer husmand i V.Assels sogn, senere husmand og murer på Ø.Assels mark, Ø.Asselssogn.1981.

(Dansk Slægtsforskning 773178.)

 

199.

Slægtsbog for efterkommere efter Hans Andreasen gårdejer i Pårup Skovgård, Ellinge sogn, født 1837.udg.1981

(Dansk slægtsforskning 771006)

 

200.

Karen Sørensen, Gammelgang 20, 4293 Dianelund.

Sammenfald med 289

 

201.

Slægtsbog for efterkommere efter Hans Hinrich Krusegårdejer i Lund, Ansager sogn.født 1822.1981

(Dansk slægtsforskning 521914)

 

202.

Familiens Slægtshistorie:Forfædre til samt efterkommere efter Laurits Jensen Vendelboe og hustru Mette Elisabeth Nielsdatter 1981.

 

203.

Bjerg, Jens:Anna Bjergs erindringer og andre fortællinger om slægten fra Ellemose og Nygård i Hygumsogn/samlet i årene 1975-1980.(af Jens Bjerg).1981.

 

204.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen Gadgaard fæstehus mand på Nørhede, Sdr.Nissum sogn,født 1841.1981

(Dansk slægtsforskning .7695)

 

205.

Rasmus P.R., f.1862:Efterslægt af rytter- og selvejerbonden Jens Nielsen, f.ca.1631, bruger og ejeraf ryttergaarden i Søballe og Perritshave ved Skanderborg/udarbejdet af Rasmus P.R.Møller (1981)

 

206.

Slægtsbog, omhandlende forfædre og efterkommere for Jens Andersen (Gade), 1815-1899, gårdmand i Kjærsgaard i Torp, Karby sogn.(Slægtsarkivet 1981)

 

207.

Slægten Yde.Slægtsarkivet (1981)

 

208.

Slægten Oddershede fra Hillerslev sogn.

(Nordisk Slægtsforskning 1981).

 

209.

Boernes historie og slægtstavler 1546-1960.Samlet og udarbejdet af Lars Boe Thomsen.Glamsbjerg 1960.

 

210.

Slægtsbog, Jens Jensen, født 1802, gårdejer i Vestergård Ll.Bredlund Vrads sogn, og anden hustru, Sidsel Marie Svendsdatter deres forfædre samt efterkommere efter dem og hans første hustru, Karen Johanne Olesdatter 1974.

(Dansk slægtsforskning.731689).

 

211.

Slægtsbog, Morten Nielsen Dam, født 1820, fæstehusmand og fisker i Vang, Sdr.Nissum sogn.1974

(Dansk slægtsforskning 72390-5)

 

212.

Slægtsbog, Niels Christensen(Rahbek), født 1774,gårdejer i Ansager, hans forfædre samt efterkommereefter ham og hans hustru Marie Elisabeth Jensdatter 1957.

(Dansk Slægtsforskning 551596)

 

213.

Slægtsbog, Peder Christian Nielsen, født 1819, husmand og hjulmand i Døvling, Skarrild sogn, og hustruAne Johanne Thomasdatter, deres forfædre og efterkommere.1961.

(Dansk Slægtsforskning 601123.)

 

214.

Slægtsbog, Peder Sørensen (Overgård), født 1804,gårdejer i Salten Overgård, Them sogn, og hustru Ane Mortensdatter deres forfædre og efterkommere.1970.

(Dansk Slægtsforskning 69127-6)

 

215.

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Jensen gårdejer i Saltbækvig i Skjoldborg sogn, født 1803.

(Dansk Slægtsforskning 1981.)

 

216.

Slægtsbog, Bertel Christensen, født 1783, gårdejer og Smed i Agerkrog, Tistrup sogn, og hustru Kirsten Jørgensdatter, deres forfædre og efterkommere.1957.

(Dansk slægtsforskning 552228A.)

 

217.

Slægtsbog.Knud Thomsen, født 1794, gårdejer i Østerby, Sdr.Omme sogn, senere gårdejer i Nollund, Grindsted sogn, og hustru Maren Jepsdatter, deres forfædre og efterkommere.1957.

(Dansk slægtsforskning 552108)

 

218.

Slægtsbog, Jørgen Jepsen(Uhd), født 1791, gårdejer i Uddegård, Ansager sogn, og hustru Bodil Jensdatterderes forfædre og efterkommere samt Uhregårds have og stuehus, om Mølby gård og om Uddegård, 1958.

(Dansk slægtsforskning 562074A)

 

219.

Slægtsbog, Mourits Mortensen, født 1791, gårdejer og sognefoged i Torbøl, Ovtrup sogn, og hustru Abelone Marie Lauritsdatter deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans første ægteskab med Christiane Marie Jacobsdatter 1959.

(Dansk slægtsforskning 552213B).

 

220.

Slægtsbog, Hans Pedersen, født 1837, fisker i Torøhuse, Kærum sogn, og hustru Pederline Hansen, deresfor fædre og efterkommere.1961.

(Dansk slægtsforskning A 43-5)

 

221.

Slægtsbog, Morten Nielsen Thulstrup, født 1820 murermester i Mariager, og hustru, Karen Sørensdatter deres forfædre og efterkommere.1974.

(Dansk slægtsforskning 731770)

 

222.

Slægtsbog, Knud Christian Jacobsen, født 1844, gårdejer i Ørum sogn og hustru Ane Christine Nielsen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med Bodil Cathrine Svendsen.1960.

(Dansk Slægtsforskning A 48-6)

 

223.

Slægtsbog, Niels Christian Ludvig Duelund, født 1856, arbejdsmand i Århus, hans forfædre samt efterkommereefter ham og hans første hustru, Kirsten Marie Ander-sen, 1962.

(Dansk Slægtsforskning 601188)

 

224.

Slægtsbog, Christen Jensen (Skuldbøl, født 1849,gårdejer i Fjelstervang, Vorgod sogn, og hustru Sidsel Marie Christensen, deres forfædre incl. slægten Løvenbalk samt deres efterkommere.1963.

(Dansk slægtsforskning 61397)

 

225.

Anetavle, indeholdene forfædrene til Lorents Christensen, født 1844 i Egtved sogn, Niels Jensen, født 1856 i Lintrup sogn, Claus Mortensen Frøsig, født 1874 i Vilslev sogn, og Anders Hansen Andersen født1875 i Føvling sogn.1962.

(Dansk slægtsforskning 6141).

 

226.

En Morsøslægt.(Slægtsarkivet 1981)

 

227.

Slægten fra Kappelgård i Hillerslev sogn. (Slægtsarkivet 1981.)

 

228.

Gjesager, C.E.:Ratghe Lorentsen.udg.1981.

 

229.

Fru Gjesager, Jens Søndergårdsvej 10, 8270 Højbjerg.

 

230.

Torsten Balle:Christoffer Lunov til Nystrup.(udg.1978)

 

231.

Larsen, Elvig:Hagelskjærslægten.(1944)

 

232.

Slægtsbog, Niels Christian Knudsen (Stougaard).født1833, gårdejer i Stougaard, Stadil sogn, hans forfædre og efterkommere efter ham og hustru, Madsine Kirstine Nielsen, samttillæg"Ole Christian Kirk".1967.

(Dansk slægtsforskning 64765-4)

 

233.

Slægtsbog, Jens Laurids Kamp, født 1830.gårdejer i Kamp, Stadil sogn, og hustru Mariane Jeppesdatter(Halkjær), deres forfædre og efterkommere.1966.

(Dansk slægtsforskning 64765-6)

 

234.

Slægtsbog, Ole Christian Christensen Kirk, født 1788,gårdejer i Ebbensgård, Ulfborg sogn, og hustru Mette Christensdatter Halkjær, deres forfædre og efterkommere samt tillæg "Ole Christian Kirk".1967.

(Dansk slægtsforskning 64610.)

 

235.

Slægtsbog, Peder Knudsen (Vestergaard), født 1826,gårdejer i Fuglbjerg, Stadil sogn, og hustru MetteMarie Jensdatter deres efterkommere samt hendens forfædre og tillæg "Ole Christian Kirk".1967.

(Dansk slægtsforskning 63768 (VII)

 

236.

Slægtsbog.Rasmus Mathiassen, født 1816.lærer i Them,og hustru Frederikke Møller, deres forfædre og efterkommere.1963.

(Dansk slægtsforskning 611287).

 

237.

Slægtsbog, Graves Bodsgaard Andersen, født 1789,gårdejer i Sepstrup Vestergård, Them sogn, og hustru Kirsten Laursdatter, deres forfædre og efterkommere,samt tillæg:Det Skanderborgske Rytterdistrikt.1963.(Dansk Slægtsforskning 611288).

 

238.

Slægtsbog, Jens Larsen (Vejen), født 1815, gårdejer i 0ver kirkegård, Assing sogn, senere gårdejer i Nr.Hvedde, Assing sogn, og hustru Mette Marie Ibsdatter deres forfædre og efterkommere. 1966.

(Dansk Slægtsforskning 64253-7)

 

239.

Slægtsbog, Jens Christian Christensen, født 1816,gårdejer i Andrup Østergård, Frøslev sogn, og hustru Karen Jensdatter deres forfædre og efterkkommere 1963.

(Dansk slægtsforskning 61915).

 

240.

Slægtsbog, Steffen Jensen Laursen, født 1863, husmand på Kragelund mark, Ø.Snede sogn, senere skomager i Vejle, og hustru Ane Rasmussen, deres forfædre og efterkommere.1964.

(Dansk slægtforskning 621412-4)

 

241.

Slægtsbog, Mads Marcussen, født 1842, gårdejer i Bakkegård, Karby sogn, og hustru Kirsten Andersen,deres forfædre og efterkommere.1964.

(Dansk slægtsforskning 62511-7).

 

242.

Slægtsbog, Niels Christian Nielsen (Riis), født 1831, gårdejer i Ballinggård i Egebjerg, Hvidbjerg sogn, og hustru Ane Nielsdatter deres forfædre og efterkommere samt for fædre til II'sægtefælle,Peder Christian Pedersen.1964.

(Dansk slægtsforskning 6275-6)

 

243.

Slægtsbog, Jens Pedersen.(Holdflod), født 1822, teglværksejer og gårdejer i Nybo, Nøvling sogn, og hustru Else Madsdatter. (Stosbøll), deres forfædre og efterkommere 1966.

(Dansk Slægtsforskning 64374-4)

 

244.

E.Dencher, Fasanvej 5, 6705 Esbjerg 0.

 

245.

Slægtsbog, Rasmus Christensen Væsel, født 1793, gårdmand i Carlsbak, Vellev sogn, og hustru Anne Jensdatter, deres for fædre og efterkommere.1972

(Dansk Slægtsforskning 72219)

 

246.

Slægtsbog, Hans Erik Vilhelmsen, født 1858,landpostbud i Skovlund, Ansager sogn, og hustru Mette Marie Jensen, deres forfædre og efterkommere.1968.(Dansk Slægtsforskning 67919)

 

247.

Slægtsbog om Kjeld Thomsen født 1810 og hustru, deres forfædre og efterkommere.

(Dansk Slægtshistorisk institut 1980).

 

248.

Slægtsbog, Peder Andersen (IV), født1809, husmand i Hedeby, Skjern sogn, og hustru Ane Kathrine Hansdatter deres forfædre og efterkommer efter hans forældre, Anders Christensen, (Randris) og hustru Maren Pedersdatter 1972.

(Dansk Slægtsforskning 71354-6)

 

249.

Slægtsbog, Jens Knudsen, født 1813 gårdejer i Østergård i Trælund, Tjørring sogn, og hustru Maren Jensdatter deres forfædre og efterkommere. 1969.

(Dansk Slægtsforskning 681844)

 

250.

Slægtsbog, Mads Andersen, født 1840, gårdejer i Birkmose, Timring sogn, og hustru Mette Marie Olesdatter deres forfædre samt efterkommere efter hans forældre, Anders Trøstrup Jensen og hustru Mette Pedersdatter 1967.

(Dansk slægtsforskning 661614-4)

 

251.

Slægtsbog, Niels Nielsen(Vestergaard), født 1796,gårdejer i Vesterager, Vorgod sogn, og hustru Anne Christensdatter deres forfædre og efterkommere.1972

(Dansk Slægtforskning 7152).

 

252.

Slægtsbog, Peder Nielsen(Thesbjerg), Stadil sogn, og hustru Maren Lauritsdatter deres efterkommere samt hendes forfædre og "Ole Christian Kirk".1969.

(Dansk Slægtsforskning 69301).

 

253.

Slægtsbog, Jacob Knudsen Bjerregaard, født 1819,gårdejer i Bjerregård i Vedersø Kær, Vedersø sogn, og hustru Maren Christensdatter Dyekjaer, deres forfædre og efterkommere samt tillæg"Ole ChristianKirk".(Dansk slægtsforskning 64789-4 II)

 

254.

Slægtbog, Jens Jensen, født 1807, gårdejer i V.Havnstrup, Snejbjerg sogn, og hustru Juliane Marie Christensdatter deres forfædre og efterkommere. 1968.

(Dansk Slægtsforskning 661614-6).

 

255.

Slægtsbog, Christen Christensen Sand, født 1789,gårdmand i V.Sand, Vemb sogn, og hustru Ane Marie Madsdatter deres forfædre og efterkommer.1968.

(Dansk Slægtsforskning 661145.)

 

256.

Slægtsbog, Børge Jansen, født 1818, gårdejer i Tarp, Vedersø sogn, og hustru Maren Andersdtr(Lillegaard)deres forfædre og efterkommere.1972.

(Dansk Slægtsforskning 7158)

 

257.

Slægtsbog, Søren Hansen Nørgaard, født 1819,gårdejer i Muldbjerg mølle, Hover sogn, senere gårdejeri Timgård, Tim sogn, og hustru Anne Marie Niels Christiansdatter deres forfædre og efterkommere.1972.(Dansk slægtsforskning 701905)

 

258.

Slægtsbog, Niels Madsen, født 1823, møller i Egeris Mølle, Nr.Vium sogn, senere gårdmand i Vorgod sogn,og hustru Hermine Ovesen, deres forfædre 1968.

(Dansk Slægtsforskning 673006).

 

259.

Slægtsbog, Jens Madsen født 1844, gårdejer i Libergren, Vorbjerg sogn, og hustru Kirsten Jensdatterderes forfædre og efterkommere.1964.

(Dansk Slægtsforskning 63839.)

 

260.

Slægtsbog, Hans Windfeld Jensen, født 1819, gårdejer på hovedgården Udstrup, Sdr.Nissum sogn, og hustru Kirstine Knudsen, deres forfædre og efterkommere.1968.

(Dansk slægtsforskning 67916-4)

 

261.

Slægtsbog, Johannes Lauritsen, født 1822, gårdejerog købmand i Ulfkær, Ulfborg sogn, og første hustru,Elise Husted, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans andet ægteskab med GeorgineClausine Møller.1968.

(Dansk Slægtsforskning 64789-6)

 

262.

Vahl, J.:Slægtsbog over afkom af Christen Nielsen Varde, borgmester i Varde omk.1500.hæfte 8, 15, 17.(udg.l879-97)

 

263.

Slægten Berggren fra Østbirk sogn.Om Søren Jensen(Berggreen), født 1824 og hustru, deres forfædre ogefterkommere.

Nordisk Slægtsforskning 1970. 64.bl.+5 tavler.

 

264.

Slægtsbog over slægten Abrahamsen.

Udarbejdet afJydsk slægtsforskning Viborg 1970-71

 

265.

Slægten Frøkiær fra Thisted.Om Anders Andersen Frøkær, født 1805, og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforskning.1969.

 

266.

Slægten Bertelsen fra Hvejsel sogn, 1970-71=184

 

267.

Slægten Frederiksen fra Ørum iThy.Om Frederik Pedersen født 1822 og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk Slægtsforskning, 1969

 

268.

Frank Skriver:Slægten Dahl med indgifte familier.Jens Dahls descendenter. En himmerlandsk slægt ca.1700-1955.(På omslaget:Slægten Dahl, Ahm,Eriksen, Poulsen, Rask, Skovhus, skriver m.fl.i Danmark og USA). 1955

 

269.

Hans Werner:Slægten Bruun fra Assens.Hans RasmussnBruuns danske efterslægt.1968.

 

270.

Erik Holm:Slægten fra Holm fra gården >Dronningholm<i Han Herred.1960.

 

271.

Alfr.Chriistensen:Nogle slægtshistoriske undersøgelser. I.Christen Johansens og Christine Pedersdtr nærmeste slægtninge.(Ejendommen i Thostrup, Almind sogn, Lysgaard Herred). Trykt som manuskript.1951

 

272.

Thorvald.Lodberg:Stænderdeputeret Ole Christian Kirk og nogle slægtshistoriskre undersøgelser fra hans fødesogn Stadil.Lemvig 1950.

 

273.

En slægt Johansen fra Yding sogn. Om Johan Jensen(Hjuler), født 1827, og hustru, deres forfædre ogefterkommere.

Nordisk slægtsforskning 1971.

 

274.

Johannes Kjeldberg:Slægten fra Kjeldbjerggaard på Mors og den tilknyttede Hornstruplinie fra Thy. Thisted 1962.

 

275.

Efterkommere af Niels Christensen Herping fra Øster Herping i Trans.Af Kr.Krarup og Kr.Gay.Red, og udg.af Kr.Krarup. Århus 1972.

 

276.

Poul Kjeldgaard:Aner og andre slægtninge til CPR nr.040424-1559. Hæfte 1:Slægtninge i Ø.og V, Hanherred.1972

 

277.

Slægten Kjeldsmark fra Gimsing.Om Niels Jensen(Kjeldsmark), født 1864, hans forfædre og efterkommere.

Nordisk slægtsforskning, 1969.

 

278.

Jens Chr.Søndergaard:Søndergaard slægten fra Øster Jølby. Odense 1949.

 

279.

Thorv.Lodberg:Familien Lodberg og Krarup.Biskop Christen Jensen Lodbergs familieforhold til den Krarupske slægt, Udg.af Preben Krarup. Maribo 1953.

 

280.

Slægten Lind fra Gudum sogn.Om Mads Jensen (Lind)født 1796 og hustru deres forfædre og efterkommere.1979

 

281.

Rasmus Pedersen Thestrups stambog, udg.ved HelgeSøgaard, Århus 1972.

 

282.

Stamtavle over Bjerreslægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro.(1979)

 

283.

Ø.Vald.Vedsted en Thorngaardslægt fraby sogn i Vendsyssel.(1970)

 

284.

Hansen, Gregers:Bispen og betleren.(1982)

 

285.

Slægten Lodberg fra Søndervig (Holmsland).

(Nordisk slægtsforskning 1982)

 

286.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Sørensen Gandrup kromand i Brande, født 1792.

(Dansk slægtsforskning 1982)

 

287.

Slægtsbog for efterkommere efter Thomas Christian Christensen ejer af Brandholm, Brande sogn, født 1799.udg.1980

(Dansk slægtsforskning 781901)

 

288.

Slægtsbog for efterkommere efter Laust Nielsen skrædder og husmand i Sinding sogn., Hids Herred.

(Dansk Slægtsforskning 1982).

 

289.

Gert Gavik, Baltorpvej 253, 4, 2750 Ballerup, tlf.42 29 62 09

 

290.

Slægtsbog for efterkommere efter Laurids Peder Poulsen husmand og vejmand på Voldbjerg Østermark, Hee sogn, født 1822.

(Dansk Slægtsforskning 1982)

 

291.

Slægtsbog for efterkommere efter Mads Peder Christiansen gårdejer og folketingsmand, født 1817 i Kirkeby, Nysogn.

(Dansk slægtsforskning 1982)

 

292.

Slægtsbog for efterkommere efter Mads Pedersen Dahl væver og husmand i Løvskal, Skjern sogn.

(Dansk Slægtsforskning 1981)

 

293.

Descendenterne efter Mads Jacobsen Tvermose,f.26.sept.1768, d.23.5.1817, hørkræmmer i København m.m.og hustru Anna Cathrina Mohr, f.i Ystad 21, august 1764, d.29.11.l838.

Ny udgave red.af Sven Tvermoes.1958.

 

294.

G.Lind:Lindsslægten fra >Lindegaard< gennem fem hun-drede år samt slægterne Lunde Flemløse-Skartved)<Brems(Skærbæk -Herslev-Brønsted), Lomholt(Vejlby-Store Velling). Min fædre og mine mødrene slægts historie syd og nord for Kolding fjord. 1956.Bd.1-2.

 

295.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensengårdfæster i Ø.Ausum., Hjerm sogn 1982.

(Dansk Slægtsforskning 772573)

 

296.

Ninna Birk,Tolstrupvej 9, Almind, 8800 Viborg.

tlf. 86 66 73 18.

 

297.

Nandrup gods skifteprptokol.

 

298.

Gadegaard, Anton:Gamle slægter Thyholm.(1982)

 

299.

Mundbjerg, Gunnar Noes:Mellem Limfjord og Alhede.Enbeskrivelse af to slægter fra Mundbjerg og Herrup i Sevel sogn. Vinderup 1980.

 

300.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen gårdejer i Over Simmelkær, Ørre sogn, født 1775.1983

(Dansk Slægtsforskning 8166.)

 

301.

Slægten Blicher.Dansk slægtshistorie 1983.

 

302.

Abildtrup, Jens:Søren Kierkegaards tipoldefader, Handelsmand Jens Andersen og hans slægt på Astrupgård. Struer 1952

 

303.

Slægtsbog for efterkommere efter Kristen Larsen Jensen Sunesen gårdejer og landpostbud i Skovsted,Hillerslev sogn, født 1884.

Dansk Slægtsforskning1983.

 

304.

Slægten Post fra Sennels sogn.Slægtsarkivet 1982

 

305.

En slægt Gregersen fra Østerild sogn (Hillerslev herred). Nordisk slægtsforskning 1983.

 

306.

Slægtsbog for efterkommere efter Jacob Nørgaard Christensen Kronborg proprietær i Aggersborggaard,Aggersborg sogn, født 1815. (Dansk Slægtsforskning 1961/81.)

 

307.

Slægtsbog for efterkommere efter Laust Madsengårdejer i V.Nørby, Fjaltring sogn, født 1856.1983

(Dansk Slægtsforskning 20512)

 

308.

Slægtsbog for efterkommere efter Thor Michelsen gårdejer i Kærgaard, Fabjerg sogn, født 1794.

Dansk Slægtsforskning1983.

 

309.

Christensen, Knud:Slægten Winther.1983

 

310.

Noe, Jens Kristian:Olsen-slægten fra Himmerigshuseti Bøvling 1850-1980 (af Jens K.Noe; medforfatter:Frede Bjerg Mogensen.1983

 

311.

Slægten Hangaard fra Sundby på Mors.Slægtsarkivet 1983

 

312.

Slægten fra Kollerup i Østbirk sogn (Vor Herred).

Nordisk Slægtsforskning 1982.)

 

313.

Slægtsbog for eftetrkommere efter Georg Simon Krusegårdejer i Østergårrd i Frisvad, Varde Lndsogn, født 1833.

Dansk slægtsforsning 1981.

 

314.

Slægten fra Skræddergaard i Albæk sogn (Dronninglundherred). Nordisk Slægtsforskning 1978

 

315.

En slægt Clemmensen fra Torning sogn(LysgårdHerred).

Nordisk Slægtsforskning 1978.

 

316.

Slægtsbog for efterkommere efter Hans Jensen Spliidsmedesvend i Randers, født 1806.1980 (Dansk slægtsforskning 51103)

 

317.

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Knudsen husmand i Sjørslev sogn, født 1796.1979 (Dansk slægtsforskning 76.706)

 

318.

Tromslåer-slægten fra Højstrup i Tømmerby sogn.

(Slægtsarkivet 1982).

 

319.

Slægten Harbo fra Ræhr sogn(Hillerslev herred)

Nordisk Slægtsforskning1981.

 

320.

Aja Sørensen, Dalvangsvej 5, 1. th. 2600 Glostrup.

sammenfald med 28, 45, 73, 74, 136, 142, 151, 162,186, 207, 228, 241, 261, 275, 282, 292, 298, 301,360, 366, 368, 370, 380, 395, 401, 427, 506,

 

321.

Nørgaard, Gert Ravn:Ane- og efterslægtstavle forhusmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 1907 og gårdejer af Vendbjerggaard på Mors Niels Pedersen Sandal død Bjergby 1904. Bind 1Anetavlen med person- og stedregister.1983

 

322.

Andersen.Sjørslev-en slægt Andersen fra Sjørslev sogn:om Jens Peter Andersen, født 1822, og hustru, deres forfædre og efterkommere.1974

 

323.

Pedersen, Peter:Fire slægter fra egnen omkring Viborg fra ca.1690 til omkring 1970.1970.

 

324.

Slægten Hedegaard fra Grønbæk sogn, Om Chr.PedersenHedegaard, født 1828 og hustru, deres forfædre og efterkommere.1971.

 

325.

Bønnelyche Jørgensen, Johan:Slægten Lindemann i Horsens 1844-1944. udg 1969.

 

326.

Slægten Lindberg fra Levring sogn.Om Niels Lang Lindberg, født 1805 hans forfædre og efterkommere.1971

 

327.

Slægten Byskov fra Nr.Nissum sogn.Nordisk Slægts.1973

 

328.

En slægt Christensen fra 0.Snede sogn.(Nordisk Slægts.1973)

 

329.

Slægten Hartvigsen fra Løsning sogn.Nordisk Slægtsforskning 1972

 

330.

En slægt Jørgensen fra Grejs sogn. Nordisk Slægtsforskning 1973

 

331.

Slægten Leth fra Sall sogn:om Jens Chr.Christensen Leth født 1858 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning 1974

 

332.

En slægt Christensen fra Sjørring sogn.

Nordisk Slægtsforskning 1972.

 

333.

Toftegaard.Optegnelser og overleveringer samt slægtstavle fra en slægtsgård i Tyrstrup sogn.1970.

 

334.

Kjellerupslægten.Dansk Slægtsforskning 1969.

 

335.

Slægten Hartvigsen fra Tange i Højbjerg sogn, Om Jens Christensen (Hartvigsen) født 1786 og hustru, deres forfædre og efterkommere.1970.

 

336.

Slægten Steensen fra Engum sogn.Om Steen Rasmussen,født 1800 og dennes første hustru, deres forfædre og efterkommere 1969.

 

337.

Slægtsbog, Niels Iversen(Mehlsen) født 1823, gårdejer i Lindholm, Flade sogn, og hustru Maren Jensdatter deres forfædre og efterkommere 1963.

 

338.

Slægtsbog, Morten Jepsen Krog, født 1837 gårdejer iKrogsgård Erslev sogn, og hustru Karen Marie Christensdatter, deres forfædre og efterkommere 1962.

 

339.

Slægtsbog, Peder Christian Madsen, født 1835, gårdejer i Udby sogn, og hustru Ane Kirstine Sørensen,deres forfædre og efterkommere.1958 (Dansk slægtsforskning A 26-5)

 

340.

Slægtsbog, Mads Nielsen, født 1853, træskomand, senere gårdejer i Tinggaard, Sahl sogn, og hustru Ane Andersen, deres forfædre og efterkommere.1960.

(Dansk slægtsforskning A 55-6)

 

341.

Slægtsbog, Christiann Sørensen(Bay)Smidt, født 1832,gårdmand i Brenstensgård, Dalbyover sogn, og hustru Nielsine Marie Juel Christensen, deres forfædre og efterkommere.udg.1963.

(Dansk slægtsforskning 61674)

 

342.

Slægtsbog, Thomas Hansen Kaalstrup, født 1836,købmand i Gassum og Asferg, og hustru Johanne Sørensen, deres forfædre og efterkommere samt efterkommere efter hans første ægteskab med Karen Marie Jensen og tredie ægteskab med Kirten Jensen.(1960).

(Dansk slægtsforskning A 55-5)

 

343.

Slægtsbog for efterkommrere efter Ane Kirstine Madsdatter og ægtefæller Mads Madsen og Rasmus Christensen(Høgh), Højgaard i Rønslund. Ejstrup sogn. (Dansk slægtsforskning 1982).

 

344.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Nielsen gårdejer i Ås Søving sogn, født 1804. Dansk Slægtsforskning 1982.se ogsaa 83.

 

345.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Lund Nielsen gårdejer i Lundgaard i Uhre, Ikast sogn, født 1832.

Dansk.Slægtsforskning 1982.

 

346.

Slægtsbog:omhandler forfædre og efterkommere efter gårdmand i Gassum by og sogn Christen Madsen (Skødt),1807-1881, og hustru Kirsten Marie Nielsdtr(Fiil),1819-1893.Slægtsarkivet 1983.

 

347.

Per Bøjlesen Vig, Nørregade 35, 6900 Skjern.

Sammenfald med 56, 254.

 

348.

Martha Anker Knudsen, Dyssevænget 35, Gunderup 6430 Nordborg. Sammenfald med 44, 94, 136, 355

 

349.

Jan Otkjær, Hedevænget 79, 8000 Viborg.

Sammenfald med 59, 63, 103, 133, 176, 207, 319.

 

350.

Ib Christensen, Kvædevej 25, 8270 Højbjerg.

se ogsaa 98, 165, 202, 228, 279, 281, 301.

 

351.

Nini Jørgensen, Todbølvej, Sperring, 7700 Thisted.

sammenfald med 171, 267, 319, 354.

 

352.

Irma Poulsen, Nørregade 8, 7600 Struer.

Sammenfald med 71, 73, 74, 83, 98, 99, 119, 142, 151,159, 179, 234, 241, 242, 257, 275, 282, 285, 299, 320, 371, 373, 417, 427, 428, 431, 432, 435, 443, 444.

 

353.

Slægtsbog fra Griisgård i 0sløs på Hannæs:anetavlefor samt efterkommere efter Søren Thomsen Nielsen,1821-1899, gårdejer i Griisgård. Viborg 1984.

Sammenfald med 19, 91, 193, 303, 276.

 

354.

Peder Kvejborg, Legårdsvej 18,Årup, 7752 Snedsted.

Sammenfald med 188, 351

 

355.

Anne Marie Martinusen, Svinget 24, 5500 Middelfart

Sammenfald med 190, 348.

 

356.

Peter Kvist, Rosenparken 33, 9240 Nibe.

Sammenfald med 23-38-221-240-245-331

 

357.

Årbog for historisk samfund for Odense og Assensamter 1917 2.bind. En gammel Baag Herreds slægt.

 

358.

Karen Hansen, Klokkervej 30, 4000 Roskilde

 

359.

Pedersen, Jens:En slægt under Guds Naade.Omslagstit- tel:en gammel Vestfynsk Slægt 1639-1910.Efterkommere af Søfren Jørgensen i Flemløse.Udgivet af Margrethe Hansen, Brønshøj.1946.

 

360.

Anni Iversen, Rønnealle 7, 4220 Korsør.

 

361.

Gudrun Christiansen, Grønningen 32, 4220 Korsør.

 

362.

Peter Kudsk, Søvej 7b, 8800 Viborg

Sammenfald med 103, 198, 241.

 

363.

Kurt Francis Madsen, Skolevej 29, Drastrup, 8900 Randers. Tlf.86-49 54 64. og 86-16 11 22.

sammenfald med 135.

 

364.

Illona Lindqvist, Bispevangen 12 IItv., 2750 Ballerup. Tlf.42-97 56 07.

 

365.

Inga-Lisa Bystrøm, Norrbøle 3325, 890 40 Bredbyn Sverige.

 

366.

Anetavle for Christen Pallesen og Kirsten Marie Jensdatter. Afd.A: Efterkommere efter Kirsten Christensdatter og Christen Andersen. Afd.B:Efterkommere efter Mads ChristianChristensen og Karen Jensdatter. Udg.af Dansk slægtshistorie, Kjellerup 1965-66.

 

367.

Ulrik Klug, Horsevænget 1, 4130 Viby Sj.

 

368.

Knud Haaning Andersen, Skovbjergengen 7, Arnborg,7400 Herning. Tlf.97-14 92 35.

 

369.

Anna-Lisa Haaning Andersen, Skovbjergengen 7,Arnborg, 7400 Herning. Tlf.97-14 92 35.

 

370.

Ole Hesselberg, Roskildevej 116 VI, 2000 Frederiks-berg.

 

371.

Bent Bjerrebach, Torngårdsparken 18, 8543 Hornslet.

tlf.86-99 60 78.

Sammenfald med 73, 282 309, 320

 

372.

Jens Madsen, Lamborgvej 6, 7200 Grinsted.Tlf.75-33 00 29.

 

373.

Bendt Thoft Nielsen, Vester Ulslev Gl.Præstegård,4894 Ø.Ulslev

 

374.Tove Thunbo, Bondevænget 1, 4220 Korsør.

Sammenfald med 132.

 

375.

Svenning Svenningsen:En beskrivelse af Ejerslev sognsudvikling og slægts-og ejendomsforhold de sidste ca,100.år udg.1958

 

376.

Bendix Bech-Thostrup, V.Ulslev Gl.Præstegård.4894 Ø.Ulslev

 

377.

Bernhard Larsen:Ikast sogn

 

378.

Laust Christensen, Svinget 2, Lind, 7400 Herning.

Tlf.97 12 41 80.

 

379.

Sindinggård Skifteprotokol 1723-29

 

380.

Sindinggård Skifteprotokol 1730-47

 

381.

Sindinggård Skifteprotokol 1747-72

 

382.

Viborg Landstings Skøde og panteprotokol 1624-37.

 

383.

C.E.Gjesager, Jens Søndergårdsvej 10, 8270 Højbjerg

Sammenfald med 103, 176, 223, 319,

 

384.

Gravsten på Ejersslev kirkegård

 

385.

Viborg Landstings skøde og panteprotokol 1645-52

 

386.

Flemming Georgsen.H.C.0rstedsvej 93 A, 7400 Herning.

Tlf.97-12 74 76.

 

387.

C.E.Gjesager:Mads Gjesager.1985

Sammenfald med 98, 157, 169, 190, 329, 369.

 

388.

Abrahamslægten fra Rønbjerg sogn.Slægtsarkivet 1985.

 

389.

Slægtsbog for efterkommer efter Jens Hansen, gårdejer i Ll.Thorlundgård, Ejstrup sognn, født 1816.DB 1984.

Sammenfald med 35, 343.

 

390.

Bukh, Peder:Slægten Bukh:en slægtshistorie.(Db 1984)

Sammenfald med, 104, 337, 368

 

391.

Niels Peter Graversen, Sandhøj 9, 5700 Svendborg

tlf. 62 21 64 74

Sammenfald med 113, 185, 186, 358, 377, 381, 417.

 

392.

Slægtsbog for efterkommer efter Thomas Jensen (Løgager), gårdejer i Løgager, Vinding sogn, født 1860. DB 1984.

Sammenfald med 111, 179, 182, 368.

 

393.

Slægtsbog for efterkommer efter Peder Christian Jensen (Lund), gårdmand i Ø.Bøvling sogn, født 1791.DB 1984.

Sammenfald med 80, 233

 

394.

Slægtsbog for efterkommere efter Mogens Brix Christensen Kronborg, gårdejer i Slettegård, Hjortdalsogn, født 1776, udg.1982.

 

395.

Karen Bechgaard, Eskilstunavej 14, 6700 Esbjerg.tlf.75-13 08 58

 

396.

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Jespersen, gårdejer i St.Tovstrup, Snejbjerg sogn, født 1799, udarbejdet 1955, ajourført 1982 (Dansk Slægtsforskning 8290)

 

397.

Inge Hørdum, Hedevej 28, Frederiks 7470 Karup J.tlf86-66 13 17.

 

398.

Carl O.Pedersen Ø.Kirkevej 6b, 4000 Roskilde.

 

399.

Jan Buchten, Kielshøj 198, 3520 Farum

 

400.

Lisbeth Hyllegaard Petersen, Provsterparkvejen 18,8270 Højbjerg

 

401.

Gunnar Schaumburg-Myller, Balagervej 88, 8260 Viby J,

 

402.

Torkild Ramussen, Guldbaekvej 131, 9530 Støvring

 

403.

Dina Christiansen, Jasminvej 18, 9820 Sindal.

 

404.

Viggo Bjærre:Et bidrag til historien om og forhistorien til Andreas Bjærre og hustru Ane Kathrine Christensen boende i Nederbjærre, Rødding,Vildbjerg sogn.udg.1986

 

405.

Slægten fra Meldgård i Ørre sogn.

Nordisk Slægtsforskning1986.

 

406.

Kirstein Gregersen:Fasterholtslægten, udg.1947.

 

407.

Slægten fra Ulstedlund, (Kær Herred).om Søren Christen Jensen, født 1814 og hustru, deres forfædre og efterkommere.

Nordisk Slægtsforskning 1983.

 

408.

Slægtsbog for efterkommere efter Mads Hansen,gårdejer i Mellerstore i Agersted, Voer sogn, født1816.udarbejdet 1955 ajourført 1982.(Dansk slægtsforrskning nr.8180)

 

409.

Slægtsbog for efterkommere efter Anders Nielsen Ladegaard, gårdejer i Toftegaard, Erritsø sogn, født1807, Udarbejdet 1959 Ajourført 1982. (Dansk slægtsforskning 8181.)

 

410.

Slægten Krabbe fra Skyum sogn(Hassing herred):Om Christian Madsen Krabbe, født 1797, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning 1984.

 

411.

Slægten Kjelstrup fra Hillerslrev sogn:efterkommere efter samt anetavle for Peder Nielsen Kjelstrup (1774-1850), lærer i Hjardemål by og sogn. Slægtsarkivet 1983.

 

412.

Slægten Guldhammer fra Hanherred:Anetavle for samtefterkommere efter ægteparret Jens Christian Guldhammer, født 1796. Slægtsarkivet 1984.

 

413.

Michael Bach, Anemonevej 34, 8600 Silkeborg. tlf.86 82 57 88

 

414.

Eva Bentzen, Boulevarden 23, 9000 AAlborg,

 

415.

Inge L.Horn, Mulvarpevænget 5, 3390 Hundested.

 

416.

Birgit Ørskov, Vestergade 6 III th., 9400 Nr.Sundby.

 

417.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1713-24 (B8-1073)

 

418.

Lundenæs-B0vling amts skifteprotokol 1725-43 (B8-1074)

 

419.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1725-30 (B8-1075-1076)

 

420.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1731-49 (B8-1077)

 

421.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1731-49 (B8-1078)

 

422.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1748-61 (B8-1079)

 

423.

Henrik Hornemand, Gl.Køgelandevej 180 stuen D, 2500Valby

 

424.

Frede Nielsen, Bjørnemosen 36, 6400 Sønderborg

 

425.

Doris Fink Pedersen, Blindgyden 4, Ullits 7640 Farsø

 

426.

Grethe Iversen, Algade 3, 9000 AAlborg

 

427.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1760-74 (B8-1080)

 

428.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1773-76 (B8-1081)

 

429.

Ullerup gods fæsteprotokol 1695-1882 (G105-1)

 

430.

Ullerup gods skifteprotokol (register) 1742-83.(G105-13)

 

431.

Anton Kjær, Kløvermarksvej 12 B,1, 4300 Holbæk. tlf.53 43 10 08

/sommer:Ernst Hansensvej 5,Elling Lyng,4573 Højby S. Tlf.593032

 

432.

Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1774-81 (B8-1082)

 

433.

Supplement nr.III til værket F.Hvas:Samlinger af meddelelser om personer og familier af navnet Hvas.Udgivet af Frants Jørgen Hvas.1987.

 

434.

Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, Nr.Nissum,7620 Lemvig

 

435.

Bøvling og Lundenæs amts skifteprotokol 1780-88 (B8-1083)

 

436.

Slægten Østergaard fra Sunds sogn, om Jens Kølbæk Clemensen og hustru deres forfædre og efterkommer.

Nordisk slægtsforskning 1987

 

437.

Bente Lyngdal, Lykkegårdsvej 38b, 9210 AAlborg S0

 

438.

Slægten Seidelin fra Vejle amt.udg.1984 af Mogens Seidelin

 

439.

Niels Bierring Lauritsen, Viborgvej 41, Mønsted, 8800 Viborg.

sammenfald med 5, 34, 45, 58, 113, 136, 208, 225,243, 340, 348, 377, 380, 381, 436

 

440.

Kai Arne Skal, Købkesvej 45, 9000 Ålborg Tlf.98-12 92 17

 

441.

Karen Svarre Nielsen, Thorsvej 48, 9800 Hjørring. 98-92 27 64

 

442.

Bjerre, Fullasvej 3, 9800 Hjørring. 98-92 53 43

 

443.

Bøvling og Lundenæs amts skifteprotokol 1787-92 (B8-1084)

 

444.

Bøvling og Lundenæs amts skifteprotokol 1787-1801 (B8-1085)

 

445.

Johannes Blæsbjerg, Bellisvej 5, 7490 Aulum tlf.97-47 24 85

 

446.

Supplement nr.II til værket:F.Hvads:Samlinger afmeddelelser om personer og famlier af navnet Hvas.udg.af Frants Jørgen Hvas 1982

 

447.

Gravsten på Sejerslev kirkegård.

 

448.

Margrethe Vinter Rasmussen, Vester Strandalle 84,8245 Risskov

 

449.

Kr.Susgaard:Sandalslægten fra Hee.udg.1983

 

450.

Slægtsbog for efterkommer efter Peder Nielsengårdejer i Odderup, AAdum sogn, født 1782, samt Uhregårds historie.

Fredericia 1982.

 

451.Slægten Yde fra Stagstrup sogn (Hassing Herred):om Niels Chr.Jensen Yde, født 1807, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Skals 1983

 

452.

Slægtsbog for efterkommer efter Jens Jacob Hansen Scholdan gårdejer i Voerskrog, Albæk sogn, født 1793.Fredericia 1983.

 

453.

Anne Marie Roesdal, Kærvej 18, 9800 Hjørring

 

454.

Slægten Mikkelsen fra Hvidbjerg Vesten AA sogn i Thy: efterkommere efter samt stamtavle for Mikkel Pedersen (1795-1878), gårdmand i Lille Lyngholm i...udg.1983. Slægtsarkivet.

 

455.

Slægten Rasmussen fra V.Svenstrup:efterkommere efter samt anetavle for Rasmus Ramussen (1793-1876), husmand og fisker i V.Svenstrup, Hjortdal sogn, og hustru Maren Kirstine Christensdatter. udg.1983 Slægtsarkivet.

 

456.

Slægtsborg over slægten Josefsen:Om Villads Josefsen født 1851 i Sunds sogn og hustru Maren Jensen, født 1853 i Snejbjerg sogn, deres forfædre og efterkommere. Jysk slægtsforskning. Viborg 1971-72

 

457.

Villads Nielsen:Slægten Peder Villadsen, 2.udg.1981

 

458.

A.Kann Rasmussen:Familien Rasmussen fra Lemming.Jægerspris 1984.

 

459.

Slægtsbog for efterkommere efter Niels Jespersen, gårdejer i St.Tovstrup, Snejbjerg sogn, født 1795.udg.1955, ajourført 1982. (Dansk slægtsforskning 8290)

 

460.

Slægten fra Bakgården i Nr.Arup sogn.Forfædre ogefterkommere efter ægteparet Ole Ckristian Lucassen(Bak) 1815-95, og Anne Jensdatter, 1816-1879, Nr.Arupsogn på Hannæs. Slægtsarkivet 1985.

 

461.

Nandrup gods fæsteprotokol 1680-1828.(G 103-3)

 

462.

Højris gods fæsteprotokol 1720-1886.(G 112-3)

 

463.

Dueholm gods fæsteprotokol 1755-1862 (G 109-1)

 

464.

Lægsruller for Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1701-41

(B1a -175)

 

465.

Jordebog for Nandrup gods (17??)

 

466.

Anne Grethe E.Olesen,Asdalvej 15,Bjergby 9800 Hjørring

 

467.

O.J.Mortensen,Græsvænget 12 4760 Vordingborg.

Sammenfald med 211, 232, 272

 

468.

Johs.Bjerg Mikkelsen,Gyvelvej 78, 6880 Tarm tlf.97 37 23 18

 

469.

Viggo Bjerre:Et bidrag til historien og forhistorien vedrørende Anton Lauritsen 1850-1935, og hustru Birgitte Nielsen Bank, som boede i Videbæk året 1882.Randers 1988

 

470.

Inger Haarby,Carstensgade 37, 6270 Tønder. tlf.74 72 23 46

 

471.

Morten Rask Pedersen, Damhus 60, 6600 Askov 75 36 37 10

 

472.

Gravsten på Arnborg kirkegård

 

473.

Slægten Hyldgaard fra Sinding sogn(Hammerum herred)om Poul Chr. Haresskov, født 1843 og hustru og deres forfædre og efterkommere.

 

474.

Bent Østergaard, Rundvanget 6, 2605 Brøndby.

(sammenfald med 5, 14, 16, 40, 85, 93, 94, 103, 111,133, 142, 165, 182, 281, 301, 331, 332, 349, 350, 383, 385, 404, 412, 432, 436

 

475.

Govert Viborg:Sognedegnen Søren Wiborgs efterkommere.en vestjysk slægt og dens forgreninger.Struer 1988.

 

476.

Egon Jørgensen,Baldersvej 17, 6500 Vojens.

 

477.

Hans Kirkegaard Nielsen,Chr.Hansens vej 9, 6900 Skjern. Sammenfald med 68

 

478.

Ketty Nielsen,Solvang 7, 6000 Kolding

 

479.

Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1801-05. (B8-1096)

 

480.

Irene Lindholm, Holbergsvej 14, 7000 Fredericia

 

481.

A.M.Pedersen, Kilholmvej 33,2720 Vandløse

 

482.

Else Bak, Foldagervej 17, Outrup, 7900 Nykøbing M.

sammenfald med 46, 99, 102, 103, 104, 109, 116, 158,159, 168, 170, 171, 241, 242, 297, 337, 360, 368,390, 410, 429, 430, 461, 464.

 

483.

Kaj Schmidt, Søndermarksvej 411, 7190 Billund tlf. 75 33 13 92 Sammenfald med:16, 77, 98, 137, 142, 177, 224, 228,235, 251, 260, 261, 291, 301, 350, 368, 380, 383,385, 404, 419, 420, 428, 435, 443, 445, 469, 474-

 

484.

John Qvist, Åboulevarden 59, 8000 Århus C. 86 13 33 34

 

485.

Leif Thor Olsen, Dronningholmvej 45,7500 Svendborg

 

486.

Peter Schelde, Nørupgård, Fynslundvej 61, 6064 Jordrup

 

487.

Leif Petersen, Løvhøjen 4, 4690 Haslev

sammenfald med 435, 443

 

488.

Jens Finderup Nielsen, Vallerødgade 10,2960 Rungsted Kyst

tlf. 42 86 25 90

Sammenfald med 324

 

489.

Grethe Skatka, Frydenhøjparken 49, 2650 Hvidovre

Sammenfald med: 22, 74, 97, 111, 112, 146, 172, 179,185, 191, 192, 194, 203, 243, 282, 300, 308, 310,320, 352, 368, 371, 375, 381, 386, 392, 404, 431,432, 451, 453

 

490.

K.Fuglsang,Vestermarkvej 5c,9000 Ålborg tlf.98 12 72 27

 

491.

Ole Steenhoff, Plovgårdsvej 44, 5250 Odense Sv.

 

492.

Synøve Molander, Frödings Alle 50 BS,44331 Lerum, Sverige

 

493.

Ib Olsen, Gl.Hvilshøj 23,9700 Brønderslev. tlf.98 91 14 84 sammenfald med 102, 103, 104, 159. 166, 168, 368, 430, 482

 

494.

Arne Gravlund, Klinkhøjvej 50, Kølkær,7400 Herning

tlf. 97 14 70 84

Sammenfald med:74, 97, 111,112, 185, 232, 234, 243,272, 358, 368, 381, 386, 392, 404, 467, 479, 489

 

495.

Hans Jørgen Jensen,Bakkevænget 42,Sdr.Dråby, 7900 Nykøbing Mors tlf.97 75 14 02

Sammenfald med 99, 102, 106, 116, 368,

 

496.

Ruth Egelund Rauff, Stadionalle 50, 8990 Fårup

Tlf. 86 45 23 65.

 

497.

Vitved-Jensen. Gl.Greenevej 1, 6623 Vorbasse. Tlf.75 33 31 59 Sammenfald med: 23, 70, 164, 319, 413, 474

 

498.

Per Andersen,Klingseyvej 28, 2720 Vanløse

Sammenfald med 294

 

499.

Leif Pedersen,Løvhøjen 4,4690 Haslev. 56 31 42 19

Sammenfald med: 37, 68, 79, 96, 113, 292, 349, 364,368, 404, 435, 443, 451, 469, 494

 

500.

Jann Nymann,Natergalevej 24, 8210 Århus V Tlf. 86 10 21 99

 

501.

Anita Kimborg, Hollmstrupvej 41, 8210 Århus V. Tlf.86 24 12 30

 

502.

Susan Bertelsen, Ny Kastelvej 19A, 9000 Ålborg Tlf.98 111 888

 

503.

Bernt G.Bielke, Ovenbakken 16B,1345 Østerås,Norge

 

504.

Charles Horn,Birkehøjterrasserne 443 E, 3520 Farum.

tlf.42 95 10 77

 

505.

Estrid Wilhelms, Bakkegårdsvej 34, 8240 Risskov

tlf. 86 21 36 58

Sammenfald med 38, 93, 165, 196, 292, 315, 331, 356, 383, 474, 506.

 

506.

Knud Birkelund, Plutovej 10, 8270 Højbjerg.Tlf. 86 14 86 47.

Sammenfald med 5, 14, 37, 38, 113, 128, 132, 165,247, 320, 327, 331, 381, 474, 480, 383, 505.

 

507.

Carl Christian Graversen og Johanne Friis, efterslægt og anetavle. udg.1984.

 

508.

Carsten Friis Fischer,Sct.Jørgensvej 2,8800 Viborg.

Sammenfald med:94, 334,433, 474, 480.

 

509.

Hanne Yderstræde, Hejrevej 7,Egense,9280 Storvorde.

Tlf 98 31 14 56.

 

510.

Peter Nørhave,Skjoldnæsvej 7, 4174 Jystrup.

 

511.

Viggo Jensen, Fyrstegyden 3,Balslev,5592 Ejby.

 

512.

Bent Jørgensen,Grønlykkeparken 29C, 2670 Greve.

Sammenfald med 301

 

513.

Doris Volgaard, Marselis Boulevard 30 II th.8000 Århus C

tlf.86 19 09 32

 

514.

Kjeld Buhl, Grabowsvej 15, 9460 Brovst.tlf. 98 23 33 07

 

515,

Peter Myrup, Rosenvænget 13, 5560 Årup

 

516.

En slægtshistorie for efterkommere efter Johanne Jensdatter. Min slægt fra Risum, samlet og skrevet af Carl Kofoed Christensen, Øster Alle 20, 7330 Brande.Tlf. 97 18 11 16-

Sammenfald med:5-6-14-32-37-38-41-42-43-44-46-62-79-93-97-113-118-120-124-128-132-142-165-172-179-250-319-327-348-371-381-389 -392-404-420-428-435-443-445-469-474-488-489-506

 

517.

Carl Kofoed Christensen, Øster Alle 20, 7330 Brande.

Tlf. 97 18 11 16-

Sammenfald med:14-67-96-202-366-368-420-445-518

 

518.

Ulla Nørskov,Solbakkevej 67, 8600 Silkeborg

 

519.

Grethe Dimker,Kastanievej 1,4220 Korsør

 

520.

Torbjørn-Seiring,Skillebakken 9,8012 Bodø,Norge.

 

521.

Karl-Erik Hiland,Fasanvej 14,7184 Vandel.

Sammenfald med 75-88-54-68

 

522.

Esther Varn, Algade 78, st.5000 Odense

 

523.

Anders Gadegård,Halkærs Ager 183, tv.,2770 Kastrup

sammenfald med:404-432-483-507

 

524.

Gamle slægter i Ry sogm.Udg. af Niels Ravn.Genoptrykt 1981.

 

525.

Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdattersamt deres forslægt og efterslægt. Ved P.Filtenborg.udg.1938.

 

526.

Kim N.Jensen,Bøgevej 21,3650 Ølstykke.

 

527.

Peter Phister,Aftenparken 14,2860 Søborg.

Sammenfald med: 19-122-132-133-142-165-175-178-181-207-228-289-301-320-368-385-406-506

 

528.

Martha Thomsen,Holmgårdsvej 16 Holmgård,8990 Fårup

Sammenfald med:13-20-24-63-91-99-102-103-104-106-116-117-133-134-158-176-180-189-209-226-261-301-319-320-331-349-356-368-385-429-464-482-525

 

529.

Torben Kristensen,Junovej 25,8270 Højbjerg.

Sammenfald med:146,191,489

 

530.

Flade Sogn, Mors Nr.Herred, kirkebøger 1688-1891

 

531.

Birthe Skjoldborg Jensen,Tranevænget 66 I th.,2605 Brøndby

sammen fald med:99, 101, 106, 206, 279, 368, 430, 530.

 

532.

Claus Jensen,Firkløvervej 2,8800 Viborg,tlf.86 60 10 48

 

533.

Ole Balslev,Allingtonvænget 10,5270 Odense N, 66 18 72 15

Sammenfald med: 215, 274, 298, 332

 

534.

Liselotte Rosenkrantz Blaud, Ildvej 39, 7300 Jelling

 

535.

Højris gods skifteprotokol 1719-82 (G112.16)

 

536.

Højris gods kifteprotokol 1766-81 (G112,17)

 

537.

Nandrup gods skifteprotokol 1720-90 (G103.9)

 

538.

Aage Rasmussen,Kajerød Vænge 133, 3460 Birkerød

Sammenfald med 331,413, 502.

 

539.

Hanne Bjørn,Bregnevej 6, 8700 Hprsens.

Sammenfald med 5,7,37,92,96,98,113,120,165,212,327,347,381,448, 450, 474, 481, 506, 516

 

540

Sø Gods Skifteprotokol 1750-90 (kun registeret findes) (G 104-4)

 

541

Ullerup Gods skifteprotokol 1742-83 (kun registeret findes) G 105,13.

 

542

Poul Houl

 

543

Blidstrup gods skifteprotokole 1766-1827 G107-1

 

544

Blidstrup gods skifteprotokol 1827-50 G107-2

 

545

Christen Sørensens skifteprotokol 1798-99 G118-1

 

546

Kaj Abildgaard, Skjoldborgsvej 3, 6400 Sønderborg (HFH 191982-94)

 

547

John Abrahamsson, Emdrup Vænge 85, 2100 København Ø (HFH 1997)

 

548

Erik Louis V. Achen, Lundedammen 68, Hvidovre (HFH 1975-89)

 

549

Henrik Adeler-Bjarnø, Tranegårdsvej 53, 2900 Hellerup (HFH 1969-92)

 

550

Kay Adelfred, Koldingvej 21, 7100 Vejle (HfH – træf 1987-88)

 

551

Sven-Arne Adolfsson, Rådhusgatan 4, s-26131 Landskrona, Sverige (HFH 1997)

 

552

Glomstrup gods skifteprotokol 1754-89 (G111-4)

 

553

Glomstrup gods skifteprotokol 1790-1850 G111-5

 

554

Damsgaard gods skifteprotokol 1719-1811. G108-2.

 

555

Dueholm gods skifteprotokol 1755-1828 G 109-3

 

556

Dueholm gods skifteprotokol 1829-46 G109-4

 

557

Frøslevgård gods skifteprotokol 1784-1820 G110-1

 

558

B.V. Adsersen, Fuglegårdsvænget 44, 2820 Gentofte (HFH 1975-80)

 

559

A.V.Adrian, Tranehavevej 6,4, 2450 København SV. (HFH 1971-74)

 

560

Georg Agerby, Gilhøj 86, Glostrup (HFH 1981-82)

 

561

Poul Agertoft, Skovly 28, 6000 Kolding (HFH 1979-82)

 

562

Kaj Aggerholm, Feldingvang 10B, 7800 Skive (HFH 1981-85)

 

563

Inge Ahl, Ryesgade 16, 2200 København N (HFH 1978-91)

 

564

Kaj Ahlburg, Kildebakken 36, 8680 Ry (HFH 1989-93)

 

565

Kirsten Ammentorp, Toftholmalle 12, 2900 Hellerup (HFH 170-75)

 

566

Bruno Ahlquist, Kildevang 16 Herslev, 4000 Roskilde (HFH 190-97)

 

567

lars Ammitzbøll, Elmehuse 3, 2600 Glostrup (HFH 1969-97)

 

568

Jørgen Ahrenkiel, Ravning Skovvej 6, 7182 Bredsten (HFH 1988)

 

569

Rune Alander, Ryllikvei 2, N-2580 Folldal, Norge (HFH 1992-9%9

 

570

Georg Carl Chr. Albech, Sortedams Dosseringen, 2100 København Ø. (HFH 1977)

 

571

Holger Aksgren, Poppelalle 95, 75000 Holstebro (HFH 1981)

 

572

Kai Albrektsen, Teglbakken 3, 8270 Højbjerg. (HFH 1969-81)

 

573

Jakob Regmar Albrektsen, Rørsangervej 37, 7900 Nykøbing M. (træg1998).

 

574

Ludvig Algrim, Seierstensgade 19, N-1600 Frederiksstad, Norge (HFH 1979)

 

575

Johan Alkjær, Bostrupvej 404, 3050 Humlebæk (HFH 1992)

 

576

Axel Bjørn Aller, Parkvænget 3, 9800 Hjørring (HFH 1992-93)

 

577

Helvig Allin, Nørre Alle 19C, St.103, 2200 København N.

 

578

Edmund Allmacher, Bremer Weg 1 A, D 4240 Emmerich (HFH 1988).

 

579

Ulla Alm, Brunellevangen 6, 2680 Solrød Strand (HFH 1977-81).

 

580

Ib Stengaard Alsgren, Årøsundvej 96, 6100 Haderslev (HFH 1972)

 

581

Bjarne Alsinger, Asmildvej 11, 8800 Viborg (HFH 1987).

 

582

Niels Alsted, Bøgevang 43, 2830 Virum (HFH 1969-92)

 

583

Inger Amby, Friggsvej 14, Frederiksværk (HFH 1980-95)

 

584

Højris gods skifteprotokol 1783-1850 G112-18

 

585

Jens Jensen Kjærgaards skifteprotokol 1787 G116-1

 

586

Lund gods skifteprotokol 1765-92 G113-5

 

587

Lund gods skifteprotokol 1793-1800 G113-4

 

588

Mads Poulsens skiftedokumenter 1770-90 G115-1

 

589

Maren Sørensdatter Nørgaards skifteprotokol 1792-94 G117-1

 

590

Nandrup gods skifteprotokol 1790-1828 G 103-10

 

591

Oluf Nielsens skifteprotokol 1736-1801 G106-1

592

Ullerup gods skifteprotokol 1802-50 G105-2

 

593

Ørndrup gods skifteprokol 1763-95 G114-2

594

Arne Alexandersen, Bredekærsvej 121, 2635 Ishøj. (HFH 1995)

 Om Dansk Anearkiv

Til forsiden