Til forside

FOTOGRAFEREDE ARKIVALIER

Med mit digitale kamera har jeg fotograferet mange arkivalier på arkiverne med det formål at jeg hjemme kan  gennemgå dem og eventuelt lave ekstrakter på samme måde som jeg lavede ekstrakterne fra godsskifterne på Mors. Under "DET DIGITALE ARKIV kan du se hvilke arkivalier jeg har affotograferetog som du kan købe af mig.

Jeg stiller gerne de fotograferede arkivalier til rådighed for andre, som vil lave ekstrakter af det jeg har fotograferet. Jeg vil også i et vist omfang påtage mig at fotografere andre arkivalier for dem, som vil være med til lave ekstrakter. Den eneste betingelse jeg stiller, er at du offentliggør dine ekstrakter på din egen hjemmeside, eller du tillader mig at offentliggøre dem på min hjemmeside inden der er gået ½ år efter at du fra mig har modtaget en cd de fotograferede protokoller.   

Skulle du være interesseret i at købe mine fotograferinger på cd, se herom under DET DIGITALE ARKIV

Til forside