Til forsiden

Til godsoversigten

 

ULLERUP gods

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

De orinale skifter finder du på:

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Ullerup%20(G105)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

skifteprotokol 1742-83 [G105-13]

 

Skifteprotokollen findes ikke mere, men registeret er bevaret.

 

side 2.

1. MAREN CHRISTENSDATTER Sundby sogn, (død 1742).

 

side 5.

2. MAREN LAURSDATTER Elsø sogn,(død 1743).

 

side 6.

3. MARGRETHE NIELSDATTER Flade sogn,(død senest 1760).

 

side 8.

4. CHRISTEN LAURITSEN Flade sogn,(død senest 1750).

 

side 10.

5. PEDER HANSEN Skarum, Alsted sogn,(død senest 1752).

 

side 14.

6. OLUF NIELSEN Ejerslev sogn,(død senest 1752).

 

side 17.

7.  ELLEN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1752).

 

side 20.

8.  MICHEL PEDERSEN Elsø sogn,(død 1752).

 

side 21.

9. POUL LAURITSEN HANGTOFT Tødsø sogn,(død senest 1759).

 

side 22.

10. MAREN JENSDATTER Elsø sogn,(død senest 1759).

 

side 23.

11. MORTEN ANDERSEN Tøving,Galtrup sogn.

 

side 23.

12. SIDSEL NIELSDATTER Tøving,Galtrup son,(død senest 1759).

 

side 24.

13. MARGRETHE CHRISTENSENSDATTER Sundby sogn,(død 1756).

 

side 25.

14. NIELS ANDERSEEN Erslev sogn,(død senest 1759).

 

side 26.

15.BIRGITTE MICHELSDATTER Thorupgård,Skallerup sogn,(død senest 1759).

 

side 27.

16.  JENS MICHELSEN Erslev sogn,(død senest 1759).

 

side 28.

17. BIRGITTE POULSDATTER Erslev sogn,(død senest 1759).

 

side 29.

18. JENS CHRISTENSEN ØER Ørding sogn,(død senest 1759).

 

side 30.

19. MICHEL LAURSEN Erslev sogn,(død senest 1759).

 

side 31.

20. ELSE PEDERSDATTER Elsø sogn,(død senest 1759).

 

side 31.

21.METTE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1759).

 

side 32.

22. ELSE LAURSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1759).

 

side 33.

23. PEDER NIELSEN DYBDAL Ejerslev sogn,død senest 1759.

 

side 34.

24. PEDER JENSEN BUCHHAUGE

Skarum,Alsted sogn,(død senest 1759).

 

side 36.

25.CLAUS NIELSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1759).

 

side 36.

26. IDA MAREN MULDER Ullerup,Galtrup sogn,(død senest 1759).

 

side 36.

27. PEDER WESTER Sundby sogn,(død senest 1759).

 

side 39.

28.METTE THOMASDATTER Sundby sogn,(død 1758).

 

side 40.

29. JENS NIELSEN OVERGAARD Elsø sogn,(død senest 1759).

 

side 42.

30. MAREN POULSDATTER Elsø sogn,(død senest 1768).

 

side 43.

31. JENS MADSEN Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1768).

 

side 43

32. POUL PEDERSEN Jørsby sogn,(død senest 1768).

 

side 46.

33. LAURS JENSEN Kibsgård,Skallerup sogn,død senest 1769).

 

side 49.

34. OLUF MORTENSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769):

 

side 51.

35. CHRISTEN PILGAARD Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 52.

36. PEDER CHRISTENSEN SMED Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 53.

37. POUL LAURSEN KEDEGAARD Elsø sogn,(død senest 1769).

 

side 54.

38. ELLEN SVENNINGSDATTER Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 56.

39. ANNE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 57.

40. OLUF MORTENSEN Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 58.

41.CHRISTEN CHRISTENSEN KRØLL Jørsby sogn,(død senest 1769).

 

side 59.

42. NIELS NIELSEN BOE Torup,Skallerup sogn,(død senest 1769).

 

side 61.

43. JOSEP HANDGAARD Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 62.

44. CHRISTEN ANDERSEN Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1769).

 

side 63.

45. METTE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 64.

46. ANDERS PEDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1769).

 

side 64.

47. KAREN JØTTESDATTER Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 66.

48. CHRISTEN NIELSEN HARRING Elsø sogn,(død senest 1769).

 

side 66

49. MAREN SØRENSDATTER Elsø sogn,(død senest 1769).

 

side 67.

50. MICHEL DYBDAL Ejerslev sogn,(død 1765).

 

side 67.

51. THOMAS ERIKSEN Galtrup sogn,(død senest 1773).

g.m.NN død senest 1769.

 

side 68.

52. JENS PEDERSEN MØLLER Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 68.

53. JOSEPH SØRENSEN Flade sogn,(død senest 1769).

 

side 72.

54. MICHEL PEDERSEN DALGAARD Erslev sogn,(død senest 1769).

 

side 74.

55. ELSE JENSDATTER Erslev sogn,(død senest 1769).

 

side 75.

56. MAREN ARENTSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1769).

 

side 76.

57. LAURS ANDERSEN BJØRNDRUP Galtrupgård,Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 78.

58. JENS SKRÆDDER Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 78.

59. PEDER ANDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1769).

 

side 79.

60. MAREN CHRISTENSDATTER Erslev sogn,(død senest 1769).

 

side 80.

61.LAURS MICHELSEN Erslev sogn,(død senest 1769).

 

side 82.

62. MORTEN JENSEN Præstegården,Flade sogn,(død senest 1769).

 

side 85.

63. NIELS NØRGAARD Erslev sogn,(død senest 1769).

 

side 87.

64. SIDSEL OLUFSDATTER, Andrup,Frøslev sogn,(død senest 1769).

 

side 88.

65. ANDERS HALD Elsø sogn,(død senest 1769).

 

side 91.

66. NIELS CLEMMENSEN Skarum,Alsted sogn.

 

side 93.

67. JACOB CLEMMENSEN Jørsby sogn,(død senest 1769).

 

side 94.

68. JOSEPH MORTENSEN Jørsby sogn,(død senest 1769).

 

side 95.

69. SIDSEL CLAUSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1769).

 

side 96.

70. JESPER WAGAARD Galtrup sogn,(død senest 1768).

 

side 101.

71.LAURS CLEMMENSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1769).

 

side 102.

72. ANDERS NIELSEN NØRGAARD Vester Hunderup,Ejerslev sogn,(død 10.november 1768).

 

side 106.

73. NIELS NIELSEN Erslev sogn,(død senest 1773).

 

side 107.

74.ANNE JOSEPHSDATTER Sundby sogn,(død senest 1773).

 

side 110.

75. SØREN BUCHAUGE Flade sogn,(død senest 1773).

 

side 111.

76.LAURS DALGAARD Thorup,Skallerup sogn,(død senest 1773).

 

side 112.

77. ELSE JENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1773).

 

side 113.

78. METTE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1773).

 

side 116.

79.  MAREN LAURSDATTER Erslev sogn,(død senest 1773).

 

side 120.

80. NIELS ANDERSEN Galtrup sogn,(død senest 1773).

 

side 123.

81.ELSE PEDERSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1773).

 

side 129.

82. ANNA BERTELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1773).

 

side 131.

83. JOHANNE NIELSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1773).

 

side 133.

84. MAREN CHRISTENSDATTER Skranderup, Sejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 135.

85. ELSE PEDERSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1778).

 

side 140.

86.MAREN MADSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1776).

 

side 142.

87. KAREN JENSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 146.

88. MAREN JENSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 151.

89. NIELS BUCH Andrup,Frøslev sogn,(død senest 1776).

 

side 153.

90. METTE PEDERSDATTER Flade sogn,(død senest 1776).

 

side 157.

91. MAREN ANDERSDATTER Overgård,Elsø sogn.

 

side 160.

92. JENS NIELSEN Sundby sogn,(død 1773).

 

side 162

93. THØGER MADSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1790).

 

side 164.

94. EDEL LAURSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1776).

 

side 166.

95. MAREN PEDERSDATTER Erslev sogn,(død senest 1776).

 

side 168.

96. CHRISTEN HANSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1776).

 

side 173.

97. ELSE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(død senest 1776).

 

side 177.

98. ELSE LAURSDATTER Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1776).

 

side 178.

99. CHRISTEN CHRISTENSEN BALLE Galtrup sogn,(død senest 1778).

 

side 180.

100. ANNE JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1780).

 

side 182.

101. MICHEL CHRISTENSEN SALLINGBO Jørsby sogn,(død senest 1776).

 

side 184.

102. MARGRETHE JOSEPHSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

 

side 186.

103. KNUD JENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 187.

104. INGER JENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

 

side 190.

105. MAREN CHRISTENSDATTER Tødsø sogn,(død senest 1776).

 

side 193.

106. JENS CHRISTENSEN SØNDERGAARD Alsted sogn,(død senest 1773).

 

side 194.

107. JOHANNE NIELSDATTER Øster Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 194.

108. PEDER CHRISTENSEN Øster Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1781).

 

side 195.

109. CHRISTEN CHRISTENSEN Vester Hunderup,Ejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 198.

110. CHRISTEN CHRISTENSEN KRØLL Jørsby sogn,(død senest 1776).

 

side 201.

111. JOHANNE PEDERSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1776).

 

side 204.

112 KIRSTEN CHRISTENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1776).

 

side 206.

113. POUL POULSEN Elsø sogn,(død senest 1776).

 

side 208.

114. NIELS CHRISTENSEN GADE Sundby sogn,(død senest 1776).

 

side 211.

115. MAREN THOMASDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1776).

 

side 214.

116. ANNE JENSDATTER Vester Jølby,Dragstrup sogn, (død senest 1780).

 

side 214

117. NIELS CHRISTENSEN Vester Jølby,Dragstrup sogn,(død senest 1781).

 

side 215.

118. JENS SØRENSEN Flade sogn,(død 1776?).

 

side 217.

119. ELSE HUMLE Tødsø sogn,(død senest 1780).

 

side 218.

120. NIELS KNUDSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1781).

 

side 220.

121. SIDSEL JØRGENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1781).

 

side 221.

122. ANDERS HUNDRUP Elsø sogn,(død 1781).

 

side 221.

123. METTE POULSDATTER Elsø sogn,(død senest 1781).

 

side 223.

124. POUL CHRISTENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1782).

 

side 225.

125.SVENNING NIELSEN Ejerslev sogn,(død senest 1782).

 

side 226.

126. JOHANNE MOGENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1782).

 

side 226.

127. KAREN ANDERSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1782).

 

side 227.

128.HANS PEDERSEN Skarum,Alsted sogn,(død senest 1782).

 

side 237.

129. KAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død senest 1782).

 

side 238.

130. MARGRETHE JENSDATTER Sundby sogn,(død senest 1782).

 

side 241.

131. MAREN CHRISTENSDATTER Jørsby sogn,(død senest 1782).

 

side 243.

132. ANDERS CHRISTENSEN PILTE Skarum,Alsted sogn,(død 1782).

 

side 244.

133. JEPPE NIELSEN Jørsby sogn,(død 1782).

 

side 245.

134. NIELS SØRENSEN Ejerslev sogn,(død senest 1783).

 

side 247.

135. CHRISTEN LAURSEN

 

Skifteprotokol 1802-1850 [G 105-12]

 

side 1a.

136. SIDSEL KNUDSDATTER Mellem Jølby,i Solbjerg sogn,(skifte 26.september 1802).

g.1:Mads

E:Thomas Sørensen.

B1:Peder Madsen.

 

side 3b.

137. PEDER THOMSEN Tøving i Galtrup sogn,(skifte 12.oktober 1802).

E:Anna Andersdatter.

B1:Thomas Pedersen 5 år.

B2:Anne Pedersdatter 2 år.

FM:farbror Lars Thomsen fra Erslev.

LV:Michel Andersen fra Erslev.

 

side 4b.

138 POUL HANGAARD Tøving i Galtrup sogn, (skifte 24.oktober 1802).

E:Johanne Torkildsdatter.

B1:Else Poulsdatter 3 år.

B2:Anne Poulsdatter 1 år.

LV:Poul Pedersen af Tøving.

 

side 7b.

139. JEPPE JOSEPHSEN Ejerslev sogn, (skifte 31.januar 1803).

E:Maren Andersdatter.

B1:Joseph Jeppesen 10 år.

B2:Anders Jeppesen 9 år.

B3:Sidsel Jeppesdatter 7 år.

B4:Rebekka Jepsdatter 0 år.

FM:farbror Christen Josephsen fra Øster Jølby.

FM:morbror Michel Dissing i Erslev.

 

side 9b.

140.METTE PEDERSDATTER Tøving,Galtrup sogn, (skifte 12.oktober 1803).

E:Claus Pedersen.

B1:Peder Clausen 15 år.

B2:Anders Clausen 11 år.

B3:Else Clausdatter 16 år.

B4:Anne Clausdatter 9 år.

B5:Maren Kirstine Clausdatter 7 år.

(se nr.159)

 

side 12b.

141. POUL POULSEN DAMGAARD Ejerslev sogn,(skifte 8.december 1803).

E:Ingeborg Kirstine Mortensdatter

B1:Else Poulsdatter 26 år.

B2:Anne Poulsdatter 22 år.

LV:Thomas Krøll af Ejerslev.

FM:Peder Josephsen

 

side 15a

142.  JESPER JESPERSEN Ø.Hunderup,Ejerslev sogn,(skifte 23.september 1805).

gift 1.NN.

E:Maren Madsdatter.

B1:Anna Jespersdatter 18 år (I)

B2:Johanne Jespersdatter 16 år (I).

FM:mosters mand Michel Eriksen i Flade.

B3:Jesper Jespersen 12 år (I).

B4:Kirsten Jespersdatter 3 år (II).

FM:farbror Jens Nør i Sundby

LV:Niels Michelsen i Jørsby.

 

side 17b.

143. NIELS SØRENSEN SØNDER Bjergby sogn,(skifte 9.april.1806).

E:Birthe Poulsdatter.

B1:Bodil Nielsdatter 9 år.

LV:Jens Peder Bertelsen fra Bjergby.

FM:farbror Jens Sørensen fra Tødsø.

 

side 19b.

144. PEDER KIRKEGAARD Ejerslev sogn,(skifte 2.september 1807).

E:Maren Jensdatter.

B1:Søren Pedersen.

LV:Poul Præstgaard af Erslev.

Tilsted:Jens Marcussen i Jørsby.

 

side 20b.

145 MAREN PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 6.september 1808).

E:Jens i Villerslev.

B1:Christen Jensen 17 år.

B2:Peder Jensen 13 år.

B3:Oluf Jensen 7 år.

B4:Karen Jensdatter 16 år.

LV:Lars Krøl i Sdr.Dråby.

 

side 21b.

146. MAREN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 20.september 1808).

E:Jacob Jensen.

B1:Jens Jacobsen

B2:Oluf Jacobsen

B3:Christen Jacobsen 21 år.

B4:Niels Jacobsen 14 år.

FM:morbror Anders Christensen i Sdr.Dråby.

(se nr.148,151).

 

side 23b.

147. BIRGITTE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn, (skifte 14.november 1819).

E:Lars Madsen.

B1:Maren Larsdatter.

 

side 23b,26a.

148. MAREN ANDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 13.januar 1810).

E:Jacob Jensen.

A1:bror Anders Andersen i Tødsø.

A2:søster Maren Andersdatter g.m.Poul Stærup i Hesselbjerg.

A3:søster Anne Andersdatter g.m.afd. Thomas Andersen i Skranderup.

A4:søster Else Andersdatter i Sønder Dråby.

A5:søster Karen Andersdatter er død g.m.Christen Poulsen i Alsted.

      A5a:Søren Christensen 23 år.

      A5b:Anders Christensen 21 år.

(se nr.146,151).

 

side 24b.

149. ANDERS CHRISTENSEN Erslev sogn,(skifte 6.juni 1810).

E:Marie Poulsdatter.

LV:Jens Christian Poulsen af Erslev.

 

side26b.

150. CHRISTEN POULSEN Ejerslev sogn,(skifte 26.februar 1811).

E:Bodil Christensdatter.

B1:Thomas Christian Christensen 17 år.

B2:Thomas Christian Christensen 13 år.

B3:Inger Marie Christensdatter 23 år.

B4:Else Christensdatter 11 år.

LV:Jens Nielsen af Tøving.

V:Lars Poulsen Bisgaard og Søren Madsen begge af Ejerslev.

 

side 29b.

151.JACOB JENSEN Skarum, Alsted sogn,(skifte 16.september 1811).

g.1:Maren Christensdatter.

g.2:Karen Christensdatter.

B1:Jens Jacobsen i Flade (I)

B2:Oluf Jacobsen i Gullerup (I)

B3:Christen Jacobsen (I)

B4:Niels Jacobsen (I)

FM:morbror Anders Christensen i Sdr.Dråby.

B5:Christen Jacobsen ½ år (II)

FM:farbror Jens Jensen fra Skarum.

LV:Christen Larsen fra Flade

(se nr.146,148).

 

side 31a,33b.

152.JOHANNE CHRISTENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.september 1811).

E:Anders Cappelgaard.

A1:søster Sidsel Christensdatter g.m.Niels Smed i Bjergby.

A2:søster Anne Christensdatter er død g.m.Søren Sørensen i Tødsø.

      A2a:Maren Sørensdatter 4 år.

A3:søster Maren Christensdatter g.m.Christen Jørgensen i Elsø.

 

side 32b.

153. NIELS SVENNINGSEN Ejerslev sogn,(2.november 1811).

B1:Svenning Nielsen 29 år.

B2:Poul Nielsen 20 år.

B3:Jens Nielsen 14 år.

B4:Anne Nielsdatter 25 år.

B5:Maren Nielsdatter 23 år.

B6:Zidsel Nielsdatter 17 år.

LV:Laurits Bisgaard i Ejerslev.

FM:Ole Svenningsen i Hesselbjerg.

FM:Lars Svenningsen skoleholder i Jørsby.

 

side 34b.

154. POUL MADSEN BOE Tøving,Galtrup sogn,(skifte 22.august 1812).

g.m.[Maren Christensdatter].

LV:Anders Jepsen af Lynggaard i Tødsø sogn.

A1:søster Maren Madsdatter g.m.afd.Jens Pedersen i Elsø.

LV:Christen Kjærgaard i Elsø.

A2:søster Sidsel Madsdartter g.m.Mikkel Have i Sdr.Dråby.

 

side 36b.

155. JOHANNE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 19.oktober 1812).

E:Peder Bertelsen.

A1:søster Maren Jensdatter g.m.Michel Eriksen i Flade.

A2:søster Kirsten Jensdatter er død  g.m.Jesper Jensen i Ø.Hundrup.

      A2a:Jesper Jespersen 17 år.

      A2b:Anne Jespersdatter. 

      A2c:Johanne Jespersdatter.

 

side 39b,41b,42b.

156. MORTEN SØRENSEN Bjergby sogn,(skifte 12.marts 1813).

E:Anne Christensdatter.

B1:Johanne Mortensdatter 32 år.

B2:Anne Mortensdatter 24 år.

B3:Sidsel Mortensdatter 17 år.

FM:Anders Thomsen i Tødsø.

LV:Niels Søndergaard i Tæbring.

 

side 41a,42a,43b.

157. JOHANNE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 12.marts 1813).

g.1:Christen Thøgersen

g.2:Christen Jensen

B1:Thøger Christensen (I)

B2:Else Christensdatter 21 år (I).

FM:farbror Mads Thøgersen,ladefoged på Ullerup.

 

side 44a.

158. ANNE DORTHE PEDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 18.oktober 1813).

E:Niels Villadsen.

B1:Anne Nielsdatter 20 år.

B2:Johanne Nielsdatter 18 år.

B3:Poul Nielsen 11 år.

FM:farbror Peder Villadsen i Skarum.

 

side 46b.

159. CLAUS PEDERSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 26.februar 1816).

g.1:NN

E:Anne Marie Christensdatter.

B1:Peder Clausen i Solbjerg (I).

B2:Anders Clausen 24 år (I).

B3:Else Clausdatter 29 år (I).

B4:Anna Clausdatter 22 år (I).

B5:Maren Kirstine Clausdatter 20 år (I).

B6:Peder Christian Clausen 11 år (II)

B7:Mette Clausdatter 9 år (II).

B8:Poul Christian Clausen 5 år (II).

B9:Christian Clausen 3 år (II).

LV:Niels Søndergaard fra Tøving.

FM:Mads Nielsen i Skjoldborg g.m.afdødes søster.

FM:(for Anders):morbror  Christen Pedersen i Kallerup.

 

side 50b.

160. PEDER FRENDSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 29.februar 1816).

E:Anne Andersdatter.

B1:Christen Pedersen 11 år.

B2:Anne Pedersdatter 10 år.

B3:Grethe Pedersdatter 8 år.

B4:Anders Pedersen 7 år.

B5:Else Pedersdatter 4 år.

B6:Hans Pedersen 2 år.

LV:Jens Thomsen fra Flade.

FM:farbror Søren Krøll i Sdr.Dråby.

 

side 55b.

161. ANNE THOMASDATTER Sdr.Dråby sogn,(Uskiftet bo, bevilling den 15.april 1817).

E:Christen Clausen Søndergaard.

B1:Claus Christensen 13 år.

FM:Mikkel Thomsen i Flade.

FM:morbror Jens Thomsen i Flade.

 

side 57a.

162. SØREN PEDERSEN Bjergby sogn,(skifte november august 1817).

E:Bodil Jenssdatter.

B1:Peder Sørensen 4 år.

B2:Jens Sørensen 2 år.

B3:Maren Christensdatter 11 år.

B4:Else Christensdatter 10 år.

B5:Ane Marie Christensdatter 8 år.

B6:Johanne Christensdatter 6 år.

LV:Jens Sønder i Tødsø,enkens bror.

FM:farbror Svenning Pedersen i Bjergby.

FM:farbror Villads Pedersen i Sejerslev.

 

side 59b,64b.

163. ANNE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 21.1 1818).

E:Jens Pedersen.

B1:Inger Jensdatter 3 år.

B2:Peder Jensen 4 uger.

FM:morbror Anders Jensen fra Flade.

 

side 60b,61a.

164. KAREN NIELSDATTER Jørsby sogn,(skifte 13.marts 1818).

g.1:Peder

E:Jens Madsen.

B1:Mads Jensen i Jørsby (II).

B2:Peder Jensen (II).

B3:Ane Jensdatter g.m.Anders Jensen i Flade (II).

B4:Maren Jensdatter 24 år (II)

B5:Ane Pedersdatter g.m.Jens Pedersen i Sdr.Dråby er død.

      B5a:Inger Jensdatter 3år.

B6:Mette Jensdatter 22 år.

 

side 62a,62b.

165. POUL CHRISTENSEN TONSGAARD  Sdr.Dråby sogn,(skifte 12.marts 1818).

g.1:NN

E:Sidsel Mortensdatter.

B1:Søren Poulsen i Elsø (I).

B2:Peder Poulsen i Mellem Jølby (I).

B3:Anders Poulsen i Øster Jølby (I).

B4:Grethe Poulsdatter (I) g.m.Peder Bertelsen i Tøving.

B5:Maren Poulsdatter (I) g.m.Peder Christensen i Tøving.

B6:Ane Poulsdatter (I).

B7:Johanne Poulsdatter (I).

B8.Maren Poulsdatter (I).

LV:Jens Mortensen Sdr.Dråby.

FM:Christen Clausen og Christen Justesen i Sdr.Dråby.

 

side 63b.

166. MAREN NIELSDATTER Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 26.maj 1818).

E:Christen Christensen.

B1:Maren Christensdatter g.m. Peder Christensen i Vester Hunderup.

B2:Mette Christensdatter 23 år.

 

side 65b.

167. KIRSTINE NIELSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 17.oktober 1818).

E:Lars Jensen Nørgaard .

B1:Jens Larsen 15 år.

B2:Ane Larsen 16 år.

V:morbror Niels Thomsen i Rakkeby

(se nr.197)

 

side 67b,70a.

168. JENS POULSEN  Bjergby sogn,(skifte 8.februar 1819).

E:Sidsel Christensdatter.

LV:Lars Poulsen af Solbjerg.

 

side 69a.

169. ANNE SØRENSDATTER  Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 15.april 1819).

E:Anders Andersen Nørgaard.

B1:Anders Andersen 22 år.

B2:Søren Andersen 19 år.

B3:Ane Andersdatter 30 år.

B4:Kirstine Andersdatter 25 år.

FM:farbror Christen Andersen i Sejerslev.

(se nr.182).

 

side 71b,75b,77a.

170. MICHEL MADSEN  Ejerslev sogn,(skifte 1.september 1821).

E:Maren Andersdatter

Afdødes stedbørn:

B1:Joseph Jepsen 29 år.

B2:.Anders Jepsen 28 år.

B3:Sidsel Jepsdatter 26 år.

B4:Rebekka Jepsdatter 18 år.

A1:bror Niels Madsen i Ejerslev.

A2:bror Jens Madsen i Ejerslev.

A3:søster Maren Madsdatter  g.m.Jens Jensen.

A4:bror Thomas Madsen er død.

      A4a:Niels Thomsen

      A4b:Mads Thomsen.

      A4c:Ane Marie Thomasdatter.

      A4d:Karen Thomasdatter

      A4e:Anne Thomasdatter g.m.Jens Larsen i Alsted.

A5:bror Peder Madsen er død.

     A5a:Ane Pedersdatter 14 år.

      A5b:Mads Pedersen 12 år.

 

74a,76b.

171.POUL POULSEN Skarum,Alsted sogn,(skifte 22.oktober 1821)

E:Else Pedersdatter.

LV:Niels Jensen.af Alsted.

B1:Johanne Poulsdatter 2 år.

B2:Poul Poulsen ½ år.

FM:Jens Poulsen af Jørsby.

 

side 79a,87a.

172. THOMAS LYNGGAARD  Jørsby sogn,(skifte 22.december 1821).

E:Kirsten Larsdatter.

A1:bror Christen Nielsen i Rolstrup.

A2:bror Christen Nielsen i Vester Hvidbjerg.

A3:søster Johanne Nielsdatter er død  g.m.Christen Sørensen i Hvidbjerg

      A3a:Maren Kirstine Christensdatter

      A3b:Johannes Christensen

      A3c:Niels Christensen.

A4:søster Inger Nielsdatter

A5:søster Sidsel Nielsdatter g.m.afd. Poul Kiærgaard i Fredsø.

A6:søster Mette Nielsdatter er død  g.m.afd. Peder Christensen i Nydam Mølle.

     A6a:Maren Pedersdatter.

KL har en datter Maren Jensdatter g.m.Lars Ibsen.

KL`s arvinger:

Niels Christensens 2 børn i Jørsby

LV:Niels Christensen af Jørsby.

(se nr.176)

 

side 81a.85a.

173. JENS PEDERSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 6.november 1822).

B1:Thomas Jensen 30 år.

B2:Christen Jensen  28 år i Sdr.Dråby.

B3:Maren Jensdatter  g.m.Niels Redsted i Sdr.Dråby.

B4:Ane Jensdatter 33 år.

B5:Karen Jensdatter.

B6:Kirsten Jensdatter 28 år.

B7:Johanne Jensdatter g.m.Peder Kappelgaard i Alsted.

B8:Inger Jensdatter 8 år.

V:Anders Jensen i Flade.

 

side 83b.

174. JENS JENSEN Øster Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 15.december 1822).

E:Maren Madsdatter.

A1:mor Ane Dorthe Pedersdatter

A2:halvbror Mads Pedersen af Skaregaard.

A3:helsøster Mette Jensdatter er død g.m.Anders Andersen Amtoft i Arup

      A3a:Ane Marie Andersdatter 19 år.

      A3b:Jens Andersen 16 år.

      A3c:Else Kirstine Andersdatter 15 år.

      A3d:Marianne Andersdatter 14 år.

A4.helsøster Maren Jensdatter g.m.Jens Dahl i Sillerslev.

 V:Peder Amtoft i Ejerslev.

 

side 96a,109b).

175.NIELS VILLADSEN Skarum, Alsted sogn,(skifte 29.september 1823).

E:Else Madsdatter.

B1:Else Nielsdatter 42 år.

B2:Villads Nielsen 38 år i Nykøbing.

B3:Maren Nielsdatter 35 år.

B4:Ane Nielsdatter 29 år.

B5:Johanne Nielsdatter 26 år.

B6:Poul Nielsen 22 år.

LV:Christen Krog i Sejerslev.

 

side 101a.

176.KIRSTEN LARSDATTER, Jørsby sogn,(skifte 16.januar 1824).

E:afdøde Jens....

B1:Maren Jensdatter g.m.Lars Ibsen i Jørsby.

(se nr.172)

 

side 104a107b.

177. CHRISTEN SØNDERGAARD Bjergby sogn, (skifte 23.februar 1824).

E:Johanne Thomasdatter.

B1:Peder Christensen 36 år i Bjergby.

B2:Ane Christensdatter 25 år.

B3:Bodil Christensdatter 27 år g.m.Søren Jensen i Solbjerg.

LV:Niels Søndergaard af Jølbygaard.

 

side 107a

178. METTE ANDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 22.marts 1824).

E:Morten Hundrup.

B1:Christen Mortensen.

 

side 111a,113a.

179. KAREN CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 7.december 1824).

E:Hans Hansen.

B1:Christen Hansen 14 år.

B2:Else Hansdatter 10 år.

FM:Peder Buch af Sdr.Dråby.

 

side 116a,125a,127b.

180. ELSE POULSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 6.juni 1825).

E:Søren Damgaard.

B1:Maren Sørensdatter 18 år.

B2:Stine Sørensdatter 12 år.

B3:Ane Kirstine Sørensdatter 10 år.

 

side 119a,125b,131a.

181. KAREN PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 16.september 1825).

E:Mads Pedersen Boe.

B1:Peder Madsen 25 år.

B2:Peder Christian Madsen 22 år.

B3:Sidsel Cathrine Madsdatter 19 år.

FM:Christen Clausen i Sdr.Dråby.

 

side 121a,124b,126a.

182. ANDERS ANDERSEN NØRGAARD Vester Hundrup,Ejerslev sogn,(skifte 18.september 1825).

E:afd.[Anne Sørensdatter].

B1:Anders Andersen 29 år.

B2:Søren Andersen 26 år.

B3:Ane Andersdatter 36 år g.m.Peder Jensen i Ejerslev.

b4:Kirsten Andersdatter 30 år.

FM:Christen Nørgaard.

(se nr.169).

 

side 123a,132a.

183. CLAUS JUSTESEN død 1825 i Jørsby sogn,(skifte 25.september 1825).

E:Mette Christensdatter.

B1:Just Clausen 27 år.

B2:Birthe Clausdatter 24 år.

 

side 129a.

184. JENS ANDERSEN Bjergby sogn,(skifte 19.november 1825).

E:Zidsel Marie Christensdatter.

A1:helbror Peder Andersen,tjener Frøslevgård.

A2:halvbror Anders Sørensen tjener i Solbjerg.

A3:helsøster Ane Anderdatter g.m.Anders Sørensen i Ljørslev.

A4:helsøster Ane Marie Andersdatter g.m.Christen Jacobsen i Sundby.

A5:helsøster Sidsel Andersdatter g.m.Jeppe Nielsen i Sundby.

A6:helsøster Bodil Andersdatter g.m.Mathias Olufsen Nybye i Rakkeby.

A7:Moren Sidsel Poulsdatter g.m.Søren Bach i Solbjerg.

 

side 132b.

185. AASE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 10.marts 1826).

E:Morten Andersen.

B1:Anders Mortensen 30 år.

B2:Jens Mortensen 29 år.

FM:Michel Frøslev i Tøving.

 

side 134b.

186.KAREN MOURITSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 18.maj 1827).

E:Lars Christensen.

A1:bror Mogens Christian Mouritsen er død.

      A1a:Henrik Mogensen 20 år.

      A2b:Else Marie Mogensdatter 20 år.

      A2c:Jens Mogensen 14 år.

      A2d:Jørgen Mogensen 9 år.

A2:søster Antoinettte Mouritsdatter g.m.afd.Jens Nielsen i Outrup.

A3:søster Dorthe Mouritsdatter g.m.Morten Jensen i Outrup.

A4:søster Ane Marie Mouritsdatter g.m.Henrik Larsen i Outrup.

 

side 138a.143a.

187. ANNE PEDER/POULSSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 24.marts 1828).

E:Peder Sallingbo.

B1:Poul Pedersen i Nykøbing.

B2:Christen Pedersen i Gullerup.

 

side 139a144b.

188. PEDER BERTELSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.juni 1828).

E:Margrethe Poulsdatter.

B1:Johanne Kirstine Pedersdatter 12 år.

LV:Anders Jensen i Tøving.

FM:Peder Tøfting i Sundby.

 

side 140b.

189. ANNE MARGRETHE LARSDATTER Mellem Jølby,Solbjerg sogn,(skifte 4.juni 1828).

E:Peder Madsen.

B1:Sidsel Pedersdatter 22 år.

B2:Inger Marie Pedersdatter 19 år.

B3:Ane Pedersdatter 16 år.

FM:Niels Søndergaard i Jølbygård.

 

side 147a158b.

190. JOHANNE PEDERSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 20.1 1829)

E:Søren Nørgaard.

B1:Jens Sørensen 18 år.

B2:Ane Sørensdatter.

FM:Mads Thøgersen af Skarum.

 

side 149a, 156a.

191. OLE BERTELSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 28.februar 1829).

E:Else Pedersdatter.

B1:Maren Olesdatter g.m.Niels Hangaard i Tøving.

B2:Sidsel Olesdatter.

B3:Kirsten Olesdatter.

B4:Niels Christian Olesen 34 år.

B5:Bertel Olesen 31 år.

B6:Ane Olesdatter.

FM:Christen Balle af Galtrup.

LV:Peder Clausen i Tøving.

 

side 151a,157a.

192. JOHANNE JENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 29.juni 1829).

E:Christen Pedersen.

B1:Peder Christensen 10 år.

B2:Jens Christensen 9 år.

B3:Niels Christensen 8 år.

B4:Ellen Christensdatter 7 år.

B5:Ane Christensdatter 5 år.

B6:Søren Christensen 5 år.

B7:Maren Christensdatter 4 år.

B8:Johan Christensen 3 år.

FM:Søren Nørgaard.

 

side 153a.

193. SØREN DAHLGAARD Ejerslev sogn,(skifte  30.oktober 1829).

E:Ane Jørgensdatter.

A1:søsterdatter Karen Marie Thomasdatter i Frøslev.

LV:Poul Dissing af Vester Hundrup.

FM:Jens Søndergaard i Andrup.

 

side 160a.

194.ANNE CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død.15.december 1829).

E:Søren Pedersen Krøll.

 

side 162a, 167a, 171a

195. SVENNING PEDERSEN Bjergby sogn,(skifte 22.december 1830).

E:Johanne Mortensdatter.

B1:Peder Svenningsen 13 år.

B2:Morten Svenningsen 9 år.

B3:Ane Svenningsdatter 12 år.

LV:Peder Nør i Bjergby.

FM:Jens Svanborg.

 

side 163a,168b,181a.

196.CHRISTEN LAURSEN REESEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 16.januar 1830).

E:Ane Pedersdatter (skilt).

B1:Poul Christensen 15 år.

B2:Lars Christian Christensen 13 år.

B3:AAse Christensdatter 10 år.

B4:Peder Christensen 9 år.

B5:Kirsten Marie Christensdatter 7 år.

B6:Anders Christensen 6 år.

FM:Anders Jensen,Peder Hansen..

 

side 173a,175b,180a,187b.

197. LARS NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(skifte 30.april 1831).

g.1:NN

E:Karen Pedersdatter.

B1:Ane Larsdatter 29 år (I)

B2:Jens Larsen 28 år (I).

B3:Søren Larsen 9 år (II).

(se nr. 167)

 

side 174a,179a.

198. ABELONE CHRISTENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 4.juni 1831).

E:Christen Sørensen Lyk.

B1:Søren Christensen 11 år.

B2:Niels Christian Christensdatter 6 år.

B3:Ane Johanne Christensdatter 5 år.

B4:Ane Christensdatter 4 år.

FM:Jakob Stagstrup i Solbjerg.

 

side 183a,

199. ANE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 7.1 1832).

E:Peder Christensen

B1:Christen Pedersen 21 år.

B2:Ane Elisabeth Christensdatter 16 år.

B3:Frederik Christensen 7 år.

 

side 185b,190a,191b.

200. CHRISTEN BOE  Jørsby sogn,(skifte 13.april 1832).

E:Mette Jensdatter.

B1:Else Christensdatter 21 år.

B2:Sidsel Christensdatter 19 år.

B3:Lars Christensen 18 år.

B4:Peder Christensen 16 år.

B5:Maren Christensdatter 12 år.

B6:Johanne Christensdatter 10 år.

B7:Grethe Christensdatter 3 år.

FM:Mads Boe i Sdr.Dråby.

FM:Lars Larsen i Jørsby.

LV:Hans Nielsen i Jørsby.

 

side 188b192a.

201. NIELS HØY Ejerslev sogn,(skifte 8.september 1832).

E:Sidsel Jeppesdatter.

B1:Marianne Nielsadatter.

LV:Svenning Jensen i Ejerslev.

FM:farbroder Frederik Madsen i Jørsby.

 

side 190a.

202. ANNE CHRISTENSDATTER Skarum,Alsted sogn (skifte 15.december 1832).

 

side 193a, 195b

203. SIDSEL MARIE CHRISTENSDATTER RYTTER Bjergby sogn,(skifte 30.januar 1833).

A1:bror Claus Christensen Rytter i Thorup.

A2:søster Maren Christensdatter g.m.Peder Mogensen i Sundby.

A3:søster Ane Dorthea Christensdatter g.m.Henrik Frrystyk i Gammelby i Thy.

A4:søster Mette Christensdatter g.m.Jens Christensen i Tødsø.

A5:søster Bodil Christensdatter g.m.Rasmus Lyngby i Frederikshavn.

 

side 196b.

204. SØREN NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(skifte 23.februar 1835).

g.m.NN

B1:Jens Sørensen 23 år.

B2:Ane Sørensdatter 19 år.

FM:Hans Vestergaard.

 

side 198b, 201a

205. CHRISTEN CLAUSEN Sdr.Dråby sogn,(skifte 27.marts 1835).

g.1.NN.

E:Dorthe Sørensdatter.

B1:Claus Christensen (I).

B2:Søren Christensen (II).

B3:Ane Christensdatter (II).

B4:Bodil Christensdatter (II).

B5:Sidsel Christensdatter (II).

B6:Ane Johanne Christensdatter (II).

LV:Hans Nielsen Jørsby.

FM:Anders Rolighed af Sdr.Dråby.

 

side 202a.

206. SIDSEL CHRISTENSDATTER Jørsby sogn,(skifte 12.oktober 1835).

E:Anders Madsen.

B1:Christen Andersen 30 år.

B2:Peder Christensen 26 år.

B3:Grethe Christensdatter g.m.Jacob Christensen i Sdr.Dråby.

B4:Ane Margrethe Christensdatter 31 år.

B5:Maren Christensdatter g.m.Niels Nielsen i Sdr.Dråby.

B6:Johanne Christensdatter g.m.Jens Pedersen i Jørsby.

 

side 205a.

207. CHRISTEN ANDERSEN Jørsby sogn,(skifte 25.april 1836).

E:Karen Laursdatter

far:Anders Madsen i Jørsby.

B1:Anders Christensen ½ år.

 

side 206a,208a

208. INGEBORG JENSDATTER Skarum,Alsted sogn,(skifte 10.november 1836).

E:Christen Nørgaard.

B1:Jens Christensen 18 år.

B2:Niels Christensen 16 år.

B3:Søren Christensen 12 år.

B4:Peder Christian Christensen 7 år.

B5:Anne Christensdatter 14 år.

B6:Maren Christensdatter 10 år.

B7:Johanne Christensdatter 5 år.

FM:Poul Jensen fra Sønder Dråby.

FM:Christen Pedersen af Skarum.

 

side 207a,208b.

209. JEPPE SIMONSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 19.november 1836).

E:Ane Jensdatter.

B1:Christen Jeppesen 10 år.

B2:Jens Jeppesen 7 år.

B3:Simon Andreas Jensen 4 år.

B4:Mette Jensdatter 1 år.

LV:enkens broder Christen Haaning fra Flade.

FM:børnenes farbroder Søren Simonsen i Tøving.

 

side 211b.

210. KIRSTEN ANDERSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 11.september 1837).

E:Mads Toft.

B1:Anders Christian Madsen 19 år.

B2:Mette Madsdatter 18 år.

B3:Christen Madsen 16 år.

B4:Karen Madsdatter 14 år.

B5:Kirsten Madsdatter 8 år.

B6:Martha Madsdatter  5 år.

FM:afdødes broder Peder Toft.

 

side 213a,215b,216a.

211. METTE CHRISTENSDATTER V. Hunderup, Ejerslev sogn,(skifte 28.marts 1839).

E:Jesper Jespersen.

B1:Jeppe Jespersen

B2:Christen Jespersen

B3:Jens Jespersen

B4:Kirsten Marie Jespersdatter

B5:Mette Marie Jespersdatter.

  

side 213b

212. ANNE JENSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 11.december 1838).

E:Anders Hald.

B1:Ide Marie Andersdatter 20 år.

B2:Christen Andersen 16 år.

B3:Jens Øer Andersen 13 år.

B4:Thomas Andersen 10 år.

B5:Anders Andersen 3 år.

FM:Jens Øer,Jens Buch.

(se nr.216).

 

side 215a.

213.ANNE MORTENSDATTER  Bjergby sogn,(skifte 10.december 1838).

E:Peder Christensen Nørgaard.

 

side 215a.

214. MAREN CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(skifte 21.december 1839.).

E:Christen Christensen.

 

side 217b,219a.

215. NIELS HOLST Jørsby sogn,(skifte 8.september 1840).

E:Maren Jensdatter.

B1:Ane Cathrine Nielsdatter 17 år.

B2:Jens Christian Nielsen 15 år.

B3:Johanne Nielsdatter 13 år.

B4:Bodild Cathrine Nielsdatter 8 år.

B5:Jørgen Peter Nielsen 5 år.

LV:Niels Kjærgaard af Ejerslev.

FM:Hans Nielsen af Jørsby.

FM:Peder Michelsen af Jørsby.

 

side 220a.

216. ANDERS HALD Tøving,Galtrup sogn,(skifte 6.februar 1841)

g.1:Anne Jensdatter.

E:Mette Jensdatter

B1:Ide Marie Andersdatter 22 år.

B2:Christen Andersen 17 år.

B3:Thomas Andersen 11 år.

B4:Anders Andersen.

LV:Jens Christian Hangaard i Tøving.

FM:fabror Peder Hald af Tøving.

(se nr.216).

 

side 222b.

217.CHRISTEN MADSEN Bjergby sogn,(Skifte  3.juli 1842).

E:Anne Christensdatter.

 

side 222a.

218. ANNE PEDERSDATTER Ejerslev sogn,(skifte 3.november 1841).

E:Christen Poulsen.

 

side  224a.

219. MAREN OLESDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 31.december 1843).

E:Niels Hangaard.

 

side 224b.

220.ELSE JENSDATTER Jørsby sogn,(skifte  4.oktober 1844).

E:Joseph Jepsen.

 

side 225a

221. CHRISTEN PEDERSEN Skarum,Alsted sogn, (skifte .31.maj 1850).

g.1:NN

E:Sidsel Poulsdatter.

B1:Peder Christensen 31 år (I).

B2:Niels Christensen (I)

B3:Ellen Christensdatter (I) g.m.Peder Poulsen  i Alsted.

B4:Anne Christensdatter (I)

B5:Søren Christensen 26 år(I).

B6:Johan Christensen (I)

B7:Søren Christensen 18 år (II).

B8:Johanne Christensdatter 17 år (II).

B9:Hans Christensen 14 år.(II)

B10:Gertrud Kirstine Christensdatter 11 år (II)

B11:Else Nicoline Christensdatter 8 år.(II)

B12:Niels Christensen 6 år (II).

LV:Hans Vestergaard af Alsted.

 

side 230a

222. SØREN PEDERSEN KRØLL Sdr.Dråby sogn,(Testamente1850 ).

E:Maren Sørensdatter.

 

Til forsiden

Til godsoversigten