Til forsiden

Til godsoversigten

 

SØ Gods

skifteprotokol 1750-90 [G104-4]

 

Udarbejdet af K nud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

Skifteprotokollen eksisterer ikke mere, det eneste der er tilbage er et alfabetisk register.

 

side 2.

1. ELSE POULSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død omk.1750).

 

side 5.

2. ANNE JENSDATTER Sejerslev sogn,(død ca.1750).

 

side 8.

3. MICHEL CHRISTENSEN Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (død senest 1760).

 

side 10.

4. KIRSTEN SØRENSDATTER Skranderup,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

 

side 11.

5. JENS PEDERSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

 

side 13.

6. JOHANNE NIELSDATTER Skærbæk,Sejerslev sogn,(død ca.1750).

 

side 17.

7. KIRSTEN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død ca.1750).

 

side 18.

8. JENS MORTENSEN Øster Jølby sogn,(død ca.1750).

 

side 21.

9. THOMAS JENSEN Galtrup sogn,(død senest 1770).

 

side 24.

10.KIRSTEN CHRISTENSDATTER Mellem Jølby,Solbjerg sogn (død senest 1770).

 

side 27.

11. MAREN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død 1755).

 

side 29.

12. CHRISTEN NIELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1760).

 

side 31.

13. LAURITS JENSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1760).

 

side 33.

14. ARENT JENSEN Sejerslev sogn,(død senest 1760).

 

side 35.

15. ANNE NIELSDATTER Sejerslev sogn,(død senest 1760).

 

side 36.

16.ANDERS CHRISTENSEN Nr.Dråby, Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 37.

17.PEDER CHRISTENSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1770).

 

side 40.

18. SIDSEL CLAUSDATTER Fårtoft,Sundby sogn,(død senest 1770).

 

side 42.

19. JENS NIELSEN Mellem Jølby,Solbjerg sogn,(død senest 1770).

 

side 47.

20.SVENNING JENSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 50.

21.JENS GUNDERSEN Gullerup,Bjergby sogn,(død senest 1770).

 

side 53.

22. MAREN MICHELSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

 

side 54.

23. MAREN OLUFSDATTER Øster Jølby sogn,(død senest 1770).

 

side 56.

24. MAREN ANDERSDATTER Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

 

side 57.

25. KIRSTEN MICHELSDATTER Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

 

side 61.

26. SIDSEL JENSDATTER, Solbjerg sogn,(død senest 1770).

 

side 62.

27. PEDER JENSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1770).

 

side 63.

28. ANDERS MICHELSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 65.

29. ANNE THØGERSDATTER Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 66.

30. JENS PEDERSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 66.

31. SIDSEL CHRISTENSDATTER Solbjerg sogn,(død senest 1780).

 

side 67.

32. SVENNING MORTENSEN Skærbæk,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 68.

33. SIDSEL POULSDATTER Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 70.

34.LAURITS ANDERSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 71.

35. CHRISTEN POULSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 73.

36. KIRSTEN JENSDATTER Kjærgård,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 76.

37. PEDER NIELSEN, Sejerslev sogn,(død 1769).

 

side 79.

38.  MAREN THOMASDATTER. Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død 1769).

 

side 80.

39. MAREN NIELSDATTER Sejerslev sogn,(død 1771).

 

side 82.

40. MORTEN SVENNINGSEN Skærbæk,Sejerslev sogn,(død 1771).

 

side 83

41. MAREN ANDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1780).

 

side 84.

42. CHRISTEN CHRISTENSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1762).

 

side 87.

43. PEDER PEDERSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1766).

 

side 87.

44. THOMAS KJÆR Sdr.Dråby sogn,(død senest 1780).

 

side 88.

45.PEDER HØY Sdr.Dråby sogn,(død senest 1770).

 

side 88.

46.  VILLADS HARRESLEV Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 89.

47.  ELSE JENSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død 1771).

 

side 91.

48. MAREN POULSDATTER

Hanstholm,Sejerslev sogn,(død 1773).

 

side 93.

49.CHRISTEN PEDERSEN Øster Jølby sogn,(død senest 1780).

 

side 96.

50.  SØREN PEDERSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 98.

51.  ANNE SØRENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 101.

52. NIELS REDSTED Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 102.

53. PEDER CHRISTENSEN Nr.Dråby,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 104.

54. JENS MICHELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 104.

55. MAREN CHRISTENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 105.

56. NIELS MICHELSEN Alsted sogn,(død senest 1790).

 

side 106.

57. MICHEL JENSEN PRÆSTGAARD Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 107.

58. PEDER MARQVORSEN Solbjerg sogn,(død senest 1790).

 

side 108.

59. NIELS MARQVORSEN Solbjerg sogn,(død senest 1790).

 

side 109.

60. JENS SKAMMELSEN Skranderup,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 110.

61. JEPPE SVENNINGSEN Gullerup,Bjergby sogn(død senest 1790).

 

side 112.

62. ANDERS SALLINGBO Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 114.

63. BODILD PEDERSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 116.

64.BERTHEL LAURSEN Sdr.Dråby sogn,(død 1779).

 

side 118.

65. MADS PEDERSEN Mellemste Jølby,Solbjerg sogn,(død senest 1790).

 

side 120.

66. MAREN JENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 121.

67.  MAREN NIELSDATTER Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 123.

68. PEDER JENSEN Sdr,Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 124.

69.JOSEPH CHRISTENSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 126.

70 MICHEL MICHELSEN Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 127.

71. JENS MICHELSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 128.

72. ELSE NIELSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 130.

73. CHRISTEN MADSEN Sejerslev sogn,(død senest 1780).

 

side 131.

74. KIRSTEN CHRISTENSDATTER Hanstholm,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 132.

75. SØREN SMED Sdr.Dråby,(død 1786).

 

side 133

76. POUL STEPHANSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 135.

77. INGER SØRENSDATTER Ejerslev sogn,(død senest 1790).

 

side 137.

78. MORTEN JENSEN Sdr.Dråby sogn,(død senest 1797).

 

side 138.

79. MAREN JENSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død 1787).

 

side 139.

80. JENS NØRGAARD Skarum,Alsted sogn,(død senest 1790).

 

side 140.

81. ELSE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 141.

82. ANDER LAURSEN Sejerslev sogn,(død senest 1789).

 

side 141.

83. CHRISTEN ENGGAARD Sdr.Dråby sogn,(død senest 1790).

 

side 147.

84.  ANDERS OVERGAARD Hesselbjerg,Sejerslev sogn,(død senest 1790).

 

Til forsiden

Til godsoversigten