Hovedmenu

REGISTRE

Viborg Landsting

Domsbøger

1477-1644 

1616-1805

1636-1719

Borgerskaber

Jyske købstæder

Skifter i godsarkiverne:

På godsnavne:

1. A-Ba

2.Be-Birke

3.Birkum-Bog

4.Boller

5.Br-By

6.Bø-Dr.

6a. Dro

7.Dy-El

8.Ell-Esk

16.Hald-Her

17. Hes-Ho

19. I-Kab

24. Kor-Kr

25.Kvo-Kå

28.Lindt-Lu

29.Ly-Lyn

30.Lø-Lå

33.Ni-Nørh

41. Ske-Skå

42. Sl-Stenalt

45. T-Ti

48. Uls-Ur

54. Ø-Øs

 

Herredsfogedskifter

B32 Vester Hanherred 1794-1920

B32 Øster Hanhhered 1795-1920

B33D Hillerslev-Hundborg herreder 1800-1921ny 

B34A Sallingland 1810-77

B47 Skive Byfoged 1749-1918 ny 

 

Byfogedskifter

B43 Skive byfoged 1749-1918

 

Hovedgårdsregistre (Nygårds)

(efter herredsnavn)

1. A-B

2. B

3. B

4. E-G

Danske Kanceli

Navne og stednavne

Til hovedmenu