Hovedmenu

Præstearkiver

Lerup-Tranum præstegods                            Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1808-47 C90-40
Skifteprotokol 1794-1811 C90-41
Haverslev-Bejstrup præstegods                    Arkiv nr.
Skifteprotokol 1719-1809 C93A-32
Aggersborg præstegods                                Arkiv nr
Fæsteprotokol 1805-47 C94A-17
Øland præstegods                                         Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1805-47 C95-31
Hjortdal præstegods                                      Arkiv nr.
Skifteprotokol 1798 C96A-7
Kettrup-Gøttrup præstegods                         Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-1811 C97-44
Rær-Hansted-Vigsø præstegods                    Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1790-1854 C101-26
Fæsteprotokol 1777-1854 C101-27
Nors-Tved præstegods 1802-46                     Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1802-46 C102-27
Øster og Vester Vandet præstegods             Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1784-1849 C103-31
Hunstrup-Østerild-Hjardemål præstegods     Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1805-52 C106-12
Hjardemål præstegods                                   Arkiv nr.
Skifteprotokol 1791-1811 C106B-4
Thisted-Tilsted præstegods 1799-1849          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1799-1849 C107-68
Sjørring præstegods                                      Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1797-1849 C109-23
Fæsteprotokol 1797-1853 C109-24
Skifteprotokol 1776-1802 C109-25
VangSkjoldborg præstegods                         Arkiv nr.
Skifteprotokol1779-1803 C110-33
Vang præstegods                                          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1830-43 C111-17
Fæsteprotokol 1804-52 C111-19
Skifteprotokol 1794-1803 C111-16
Hundborg præstegods                                  Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-1804 C112-27
Snedsted præstegods                                    Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-1802 C113A-6
Sønderhå præstegods                                   Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1788-1870 C114-20
Harring-Stagstrup præstegods                      Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1820-49 C115-29
Skyum præstegods                                        Arkiv nr.
Skifteprotokol 1797-1804 C116-34
Hassing præstegods                                      Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1801-54 C117-16
Visby præstegods                                          Arkiv nr.
Skifteprotokol 1721-96 C118-43
Boddum-Visby præstegods                           Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1788 C123B-24
Skifteprotokol 1770-90 C123B-25
Hvidbjerg-Lyngs præstegods                         Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1819-1922 med dokumenter C125-30
Fæsteprotokol 1831-49 C125-31
Alsted-Bjergby præstegods                           Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1830-48 C130A-15
Flade præstegods                                          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1766-1876 C129A-15
Tødsø-Erslev præstegods                             Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1810-56 C134-34
Tæbring-Outrup-Rakkeby præstegods          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1766-1876 C137-19
Karby præstegods                                         Arkiv nr.
Skifteprotokol 1776-90 C138-30
Øster- og Vester Assels præstegods             Arkiv nr.
Fæstebreve 1812-49 ny C141-30
Roslev præstegods                                        Arkiv nr.
Skifteprotokol 1808 C210-34
Viborg Søndre sogns præstegods                 Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1774-1848 C236-72
Vester Velling præstegods                             Arkiv nr.
Skifteprotokol 1795-98 C251-38
Lemvig-Nørlem præstegods                           Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1774-1848 C483-42
Skifteprotokol 1796-1812 C483-43
Vandborg-Ferring præstegods                      Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1815-53 C494C-31
Borbjerg præstegods                                     Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1662-1827 C499A-24
Skifteprotokol 1792-1825 C499A-25
Hjerm-Gimsing præstegods                           Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1748-1833 C500B-24
Ølby-Asp-Fausing præstegods                      Arkiv nr.
Skifteprotokol 1805-07 C503-34
Naur-Sir præstegods                                     Arkiv nr.
Skifteprotokol 1793-1810 C504-25
Vildbjerg-Timring-Nøvling præstegods          Arkiv nr.
Fæstebreve 1825-55 ny C513C-22A
Ørre-Hodsager præstegods                           Arkiv nr.
Skifteprotokol 1758-1801 C514A-15
Skiftedokumenter 1782-89 C514A-16
Nøvling-Sinding præstegods                          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1772-1810 C531A-9
Sønder Felding præstegods                           Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1762-1844 C520-34a
Skarrild-Arnborg præstegods                        Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1756-1804 C521-24
Husby-Sønder Nissum præstegods               Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1813-1910 C522-34
1766-1840 fæstebreve C522-35
Hanning præstegods                                     Arkiv nr.
Fæstebreve 1769-1856 C539-27
Borris-Faster præstegods                             Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1759-1810 C543-43a
1748-1810 dokumenter C543-43b
Ølgod-Strellev præstegods                            Arkiv nr.
Diverse dokumenter 1523-1976 ny C558-58
Matrikkel til lægsrulle 1803-44 ny C558-59
Grimstrup-Årre præstegods                          Arkiv nr.
Fæstebreve 1820-54  C561A-15
Vester Nykirke-Fåborg præstegods               Arkiv nr.
Fæstebreve 1771-1828 C562A-24
Skifteprotokol 1797-1800 C562A-25
Sønder Gørding-Vejrup præstegods              Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1809-64 C571-52
Darum-Spandet præstegods                          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1779-1895 C572-32
Skifteprotokol 1807-10 C572-33
Brørup Lindknud præstegods                        Arkiv nr.
Skifteprotokol 1796 C575A-23
Føvling-Holsted præstegods                          Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1811-1809 C576A-40
Skifteprotokol 1786-1808 C576A-41
Grindsted-Hejnsvig præstegods                    Arkiv nr.
Fæstebreve 1735-1802 C579A-9
Grindsted-Grene-Hejnsvig præstegods         Arkiv nr.
Fæstebreve 1826-32 C579C-9
Hejnsvig præstegods                                     Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1830-41 C580-26
Anst-Gamst præstegods                                Arkiv nr.
Dokumenter1776-1886 C583A-36
Fæsteprotokol 1697-1845 C583-37
Skifteprotokol 1795-1800 C583-38
Skiftedokumenter 1703-95 C583-39
Ribe Domsogns præstegods                          Arkiv nr.
Skifteprotokol 1736-94 C589-50
Seem Kompostorats præstegods                  Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1691-1796 C5902B-7
Skifteprotokol 1719-1805 C590B-8
Ribe Sct.Katrine præstegods                         Arkiv nr.
Skifteprotokol 1748-72 C591A-52
Ribe Stifstprovstis gods                                Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1754-1847 C630-17
Skifteprotokol 1736-94 C630-18

Hovedmenu