Til forsiden

Til godsoversigten

 

OLUFS NIELSENS Gods

skifteprotokol 1736-1801 G106-1

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

De orinale skifter finder du på :

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Oluf%20Nielsen%20(G106)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 2b

1. SØREN JENSEN Flade sogn,(død 16.maj 1736).

E.Anne Sørensdatter.

B1:Søren Sørensen 34 år.

B2:Jens Sørensen 37 år.

B3:Margrethe Sørensdatter 42 år g.m.Søren Lauritsen i Flade.

B4:Johanne Sørensdatter 40 år g.m.Poul Christensen i Gullerup

LV:enkens bror Peder Sørensen Buchauge i Flade

 

side 6b.

2. AASE NIELSDATTER Erslev,sogn(død 30.december 1738).

E:Peder Christensen Damme.

B1:Mette Pedersdatter g.m.Christen Andersen i Erslev.

B2:Niels Pedersen 26 år.

B3:Christen Pedersen 24 år i Holland.

B4:Peder Pedersen 20 år.

B5:Anne Pedersdatter 18 år.

B6:Jens Pedersen 14 år.

 

side 11a.

3. METTE PEDERSDATTER Erslev sogn,(død 20.november 1745).

E:Christen Andersen.

B1:Niels Christensen 4 år.

FM:barnets morbror Niels Dam af Erslev.

  

side 14a.

4.PEDER NIELSEN Hurup sogn, (død 28.februar  1751).

E:Else Christensdatter.

B1:Laurs Pedersen.

B2:Christen Pedersen 34 år.

B3:Anne Pedersdatter 8 år.

LV:Peder Leemand i Heltborg.

 

side 15b.

5. NIELS ANDERSEN BONDESEN  Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (skifte 10.april 1754).

Ingen arvinger omtalt.

 

side 16b.

6. MAREN NIELSDATTER Tæbring sogn, (død 29.februar 1754).

E:Jens Michelsen.

B1:Kirsten Jensdatter 10 år.

B2:Michel Jensen 5 år.

B3:Maren Jensdatter 3 år.

Afdødes bror Niels Nielsen Hurup.

Niels Pedersen i Nees er g.m.afds. søster.

 

side 19b.

7. MORTEN ANDERSEN KJÆRGAARD   Kjærgaard,Vejerslev sogn,(skifte 3.maj 1754).

A1:bror Niels Bech af Vejerslev.

A2:bror Jørgen Andersen.

A3:søster Anne Andersdatter.

 

side 21a.

8. MAREN PEDERSDATTER Ginnerup, Heltborg sogn (skifte 1.december 1755)

E:Peder Pedersen.

1.ægteskab Rasmus.

B1:Christen Rasmussen.

B2:Bodil Rasmusdatter.

B3:Kirsten Rasmusdatter.

B4:Anne Rasmusdatter.

B5:Maren Pedersdatter.

 

side 22b.

9. MAREN SØRENSDATTER og  JENS MIKKELSEN,  Tæbring sogn, (MS død 29.7,skifte 27.september 1759).

JM g.1.NN

B1:Søren Jensen 4 år (II).

B2:Jens Jensen 2 år (II)..

MS´s far Søren Jensen af Kibsgår.d i Nees.

B3:Kirsten Jensdatter 17 år (I).

B4:Maren Jensdatter 10 år (I).

B5:Michel Jensen 11 år (I).

 

side 36a.

10.  SØREN JENSEN  død 1761 i Nees i Karby sogn (skifte 23.juli 1761) hos morfar Søren Jensen Kibsgaard, 6 år.

A1:halvbror Michel Jensen 14 år.

A2:halvsøster Kirsten Jensdatter 17 år.

A3:halvsøster Maren Jensdatter 10 år.

A4:helbror Jens Jensen 4 år.

afdødes formynder farbroen Knud Michelsen i Blistrup sogn.

 

side 37a.

11. BARBARA CATHRINE HENDRIKSDATTER MUUSMANN i Vejerslev sogn,(død 19.juli 1762).

E:afd. sergent Claus Muusmand

B1:Henrik Clausen i Jebjerg i Salling.

B2:Else Clausdatter g.m.afd.Michel Nielsen i Frammerslev.

B3:Bodil Clausdatter g.m.Jens Espensen i Roslev.

B4:Inger Clausdatter g.m.Niels Thomsen i Junget.

B5:Anne Clausdatter g.m.Jacob Pedersen

B6:Mette Clausdatter g.m.Marcus Christensen i Vejerslev.

 

side 37b.

12. MAREN PEDERSDATTER Ginnerup, Heltborg sogn.(skifte 15. oktober 1765).

E:Peder Pedersen Nørgaard.

B1:Peder Pedersen 7 år.

B2:Maren Pedersdatter 5 år.

B3:Et barn 4 uger og 2 dage.

( se nr.27)

 

side 40a.

13. HANS CORTSEN Hesselbjerg, Sejerslev sogn, (død 3.august 1769).

E:Johanne Sørensdatter.

B1:Peder Hansen 30 år.

B2:Cort Hansen 28 år.

B3:Søren Hansen 22 år.

B4:Jacob Hansen 19 år.

B5:Anne Kirstine Hansdatter 31 år.

B6:Birgitte Marie Hansdatter 24 år.

B7:Kirsten Hansdatter 12 år.

FM:farbror Falk Hansen.

 

side 41b.

15. SØREN SØRENSEN Flade sogn,(død 19.januar 1769).

E:Johanne Christensdatter.

B1:Søren Sørensen 18 år.

B2:Maren Sørensdatter 12 år.

B3:Anne Sørensdatter g.m.Jens Nørgaard i Skarum.

B4:Sidsel Sørensdatter.

FM:børnenes farbror Jens Sørensen.

LV:Thøger Pedersen i Flade.

 

side 46b.       

16. ANNE NIELSDATTER død 16.juli 1770 i Rested sogn.

E:Niels Jensen Tæbring.

B1:Christen Nielsen 14 år.

B2:Margrethe Nielsdatter 21 år.

B3:Karen Nielsdatter 19 år.

(se nr.20)

 

side 47b.

17. KIRSTEN THØGERSDATTER Erslev sogn,(skifte 7.januar 1769).

E:Christen Poulsen Bach.

B1:Jens Thøgersen i Elsø.

 

side 48a.

18. CHRISTEN ANDERSEN Elsø sogn,(29.oktober 1769).

E:Mette Jensdatter.

B1:Anders Christensen i Elsø.

B2:Jens Christensen i Torp Kærgaard.

B3:Michel Christensen i Rakkeby.

B4:Else Christensdatter g.m.Villads Nielsen i Elsø.

B5:Zidsel Christensdatter.    

B6:Søren Christensen.         

 

side 49a.

19. ELSE CHRISTENSDATTER Erslev sogn.(skifte 6.december 1776).

E:Christen Bach.

B1:Poul Poulsen                  

B2:Johanne Andersdatter 24 år.

B3:Mette Andersdatter 22 år.

FM:morbror Mads Christensen i Sandal.

 

side 50a.

20. NIELS JENSEN TÆBRING Rested sogn,(død 9.september  1777).

g.1.NN

E:Margrethe Christensdatter.

B1:Margrethe Nielsdatter (I)g.m.Rasmus Nielsen i Outrup.

B2:Karen Nielsdatter 25 år (I).

B3:Christen Nielsen 21 år (I).

B4:Anne Kirstine Nielsdatter 3 år (II).

B5:Anne Nielsdatter 2 år (II).

LV:Jens Jensen.

FM:Thomas Nielsen.

(nr.2257)

 

side 51b.

21. CHRISTEN ANDERSEN Erslev sogn,(død 30.august.1778).

B1:Mette Christensdatter g.m.Michel Jepsen Høygaard i Erslev.

B2:Maren Christensdatter g.m.Søren Sørensen Bondgaard i Bjergby.

B3:Christen Christensen i Erslev.

B4:Karen Christensdatter    

B5:Anne Christensdatter.

B6:Anders Christensen.

 

side 52a.

22. MAREN ANDERSDATTER Erslev sogn,(død 30.november 1780).

E:Niels Pedersen Dam.

B1:Anders Nielsen Dam.

B2:Poul Nielsen Dam

B3:Michel Nielsen Dam.

B4:Christen Nielsen Dam.

B5:Peder Nielsen Dam i Holland.

B6:Jens Nielsen Dam i Norge.

B7:Aase Nielsdatter Dam i Amsterdam i Holland.

V:Anders Boll.

 

side 53a.

23. JENS CHRISTENSEN BACH Elsø sogn.(skifte 16.februar 1781).

E:Mette Christensdatter.

B1:Christen Jensen.

B2:Søren Jensen.

B3:Kirsten Jensdatter.         

B4:Mette Jensdatter.

LV:Søren Christensen.

 

side 53b.

24. ELSE PEDERSDATTER Hesselbjerg, Sejerslev sogn.(skifte 10.april 1781).

E:Peder Hansen.

B1:Hans Pedersen 7 år.

B2:Peder Pedersen  5 år.

B3:Jens Pedersen 3 år.

B4:Jens Pedersen 2 år.

V:Jens Pedersen i Hesselbjerg.

 

side 55b

25.MARCUS CHRISTENSEN

Vejerslev sogn.(skifte 1.september 1781).

E:Mette Clausdatter.

B1:Inger Marcusdatter.

FM:Niels Jensen og Peder Sørensen Mollerup.

 

side 56b.

26. JOHANNE JENSDATTER  Erslev sogn, (død 8.oktober 1781).

E.Poul Præstegaard.

B1:Poul Jensen i Annexgården.

B2:Anders Jensen.

B3:Jens Jensen.

B4:Laurs Jensen.

 

side 57a.

27. PEDER PEDERSEN NØRGAARD Ginnerup, Heltborg sogn.(skifte november 8.1785).

g.1:NN.

g.2:NN.

E:Kirsten Jensdatter.

B1:Maren Pedersdatter (I) g.m.Niels Sørensen i Holstebro.

B2:Peder Pedersen 28.år (II).

B3:Rasmus Pedersen 20 år (II).

B4:Maren Pedersdatter 25 år (II).

B5:Christen Pedersen 19 år(III).

B6:Maren Pedersdatter 15 år (III).

LV:Niels Præstegaard i Heltborg.

( se nr. 12,46).

 

side 60a.

28. CHRISTEN JENSEN BACH  Elsø sogn,(skifte 13.december 1788).

E:Anne Jensdatter.              

B1:Jens Bach Christensen 2 år.

B2:Jens Jensen Christensen 4 år.

LV:Jacob Michelsen.

FM:Michel Andersen.

 

side 61a

29.JOHANNE PEDERSDATTER Erslev sogn.(skifte 27.december 1789).

E:Christen Christensen.

A1:mor Maren Michelsdatter g.m.afd.Peder Nielsen i Bakkegården, Sæby sogn i Salling.

A2:bror Niels Pedersen i Bakgård.

A3:søster Anne Pedersdatter  i Bachgård.

 

side 62a.

30. Arveafkald fra Jens Christensen i Torp Kiærgaard, Michel Christensen i Rakkeby, Poul Nielsen og Villads Nielsen i Elsø efter deres far og svigerfar Christen Andersen, død 1775 i Elsø.

 

side 62a.

31.Arveafkald fra Mads Thomsen i Rested på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne. (skifte30.august 1759).

 

side 62b.

32. Arveafkald 1775 fra Jens Pedersen Handgaard i Rested efter hans hustru Maren Jensdatters far Jens Michelsen og hustru død i Tæbring.

 

side 63a.

33.Arveafkald 1784 fra Michel Jensen barnefødt i Tæbring nu boende Møllegaard på Mors efter forældrene Jens Michelsen og Maren Nielsdatter til sin bror Søren Jensen i Nees.

 

side 63a

34. Arveafkald 1785 fra Jens Jensen Kibsgaard i Nees efter faren Jens Michelsen i Tæbring.

 

side 63a.

35.Arveafkald 1769 Maren Sørensdatter, ugift, efter hendes far Søren Sørensen.

 

side 63a.

36. Arveafkald 1782&1784  fra nu afgangne Sidsel Sørensdatter efter hendes far Søren Søren-sen og hendes mor Johanne Christensdatter i Flade sogn.

 

side 63b.

37.Arveafkald 1762 fra børn og svogre efter Barbara Cathrine Muusmand.

 

side 64b.

38. Arveafkald fra Søren Kibsgaard i Nees på vegne af hans myndling Søren Jensen efter hans far og mor.

 

39. Arveafkalde 1774 fra Anders Jensen Møller boende i Ullerup,Heltborg sogn på sin hustru Anne Rasmusdatter efter hendes far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

 

side 65a.

40.Arveafkald 1775 fra Christen Rasmussen tjenende i Frydsbrønde, efter hans far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

 

side 65b.

41. Arveafkald 1775 fra Niels Sørensen i Vester Jølby for hans hustru Kirsten Rasmusdat-ter efter hendes far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

 

side 65b.

42. Arveafkald 1777 fra Bolle Rasmussen i Vester Toftumgaard i Heltborg sogn efter hans far Rasmus Bollesen i Ginnerup.

 

side 66a.

43. Arveafkald 1788 fra Peder Pedersen fra Ginnerup, Heltborg sogn efter hans mor Maren Jensdatter, enke efter Peder Nørgaard i Ginnerup.

 

side 66a

44. Arveafkald 1790 fra Rasmus Pedersen i Ginnerup efter hans mor Maren Jensdatter, Peder Nørgaards enke.

 

side 66a.

45. Arveafkald 1785 til Kirsten Jensdatter fra en datter/søn i Holstebro.Muligvis Niels Sørensen Hvidbjerg.

FM:Anders Madsen og Jens Larsen.

 

side 67b.

46. KIRSTEN JENSDATTER  Ginnerup,Heltborg sogn,(skifte 7.februar 1791)

E:afd.Peder Pedersen.

B1:Christen Pedersen 25 år.

B2:Maren Pedersdatter 19 år.

FM:morbror Niels Jensen Præstgaard i Heltborg.

(se nr.27).

 

side 69a.

47. Arveafkald 1792 fra Niels Christensen i Ullerup by på vegne af hans hustru Maren Peders-datter efter hendes mor Maren Pedersdatter.

 

side 69b.

48. ELSE HANSDATTER Vejerslev sogn,(skifte 4.maj 1795).

E:Poul Nielsen Kiergaard.

B1:Mette Cathrine Poulsdatter ½ år.

 

side 70a

49. ANDERS NIELSEN  Erslev by,(død 28.april 1797).

E:Anne Madsdatter.

B1:Anna Andersdatter 25 år trolovet med Morten Jepsen.

LV:Peder Michelsen i Erslev.

FM:Morten Jepsen i Erslev.

 

side 71a

50. [KAREN PEDERSDATTER] Kiærgaard,Vejerslev sogn (skifte 23.november 1797).

E:Niels Christensen

B1:Poul Nielsen Kjærgaard i Kærgaard.

B2:Christen Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.

B3:Mads Nielsen Kjærgaard i Vejerslev

B4:Jens Nielsen Kjærgaard tjn. morbroderen Anders Poulsen i Legind.

B5:Sejer Nielsen Kjærgaard.

B6:Søren Nielsen Kjærgaard i Ørding.

B7:Johanne Nielsdatter Kjærgaard 35 år.

 

side 71b.

51. Arveafkald 1791 fra Niels Jensen Præstgaard i Heltborg på vegne af hans myndling Maren Pedersdatter fra Ginnerup.

(se nr.46..

 

side 72a.

52.KAREN JEPPESDATTER Ullerup,Heltborg sogn (skifte 13.november 1799).

E:Jens Christensen Honninghul.

B1:Jens Christensen ca.40 år opholdende sig på Sild.

FM:Jens Sørensen Korsgaard af Ullerup.

B2:Anne Cathrine Christensdatter g.m.Peder Michelsen i Ullerup.

 

side75b.

53. INGER JENSDATTER Vejerslev sogn,(skifte 19. november 1801

E:Christen Nielsen

B1:Niels Christensen 18 år.

Til forsiden

Til godsoversigten