Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

NANDRUP gods

skiteprotokol 1720-1790 [G103-9]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

De originale skifter finder du på:

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Nandrup%20(G103)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 1a.

1. ANNE PEDERSDATTER, Stagstrup sogn, (skifte 22.januar.1720). 

E:Oluf Svendsen.

A1:søstersøn Peder Nielsen, Stagstrup.

A2:søsterdatter Kirsten Christensdattet g.m. Anders Nielsen i Kallerup.

A3:søsterdatter Ane Christensdatter g.m.Peder Christensen i Hørdum.

A4:søsterdatter Maren Christensdatter.

(se nr.2).

 

side 3a.

2. OLUF SVENDSEN i Stagstrup sogn,(skifte 17.januar1721)

E: Karen Lauritsdatter

A1:Karen Pedersdatter g.m.Niels Jensen sergent i Vils

A2:Oluf Pedersen i Elsø

A3:Anne Olufsdatter g.m.Jens Pedersen i Stagstrup

A4:Margrethe Olufsdatter.

A5:Maren Pedersdatter.

A6:Christen Olufsens 3 børn som er afdødes næstøskendebørn.

A7:Oluf Pedersen af  Elsted?

A8:Michel Pedersen.

A9:Claus Bold Nielsen af Skyum.

A10:Knud Sørensen i Visby.

A11:Niels Pedersen i Visby.

LV:enkens far Laurits [Christensen] i  Stagstrup

A1 og A2 er afdødes søskendebarn.

A10 og A11 er afdødes nærsøskendebørn

A3,A4,A5 er søskende

(se nr.1).

 

side 4a.

3.  ELSE NIELSDATTERi Thy, (skifte 3.marts.1721).

E:Christen Nielsen

B1:Sidsel Christensdatter.

 

side 6a.

4. KIRSTEN NIELSDATTER Skallerup sogn,(skifte 29.oktober1721)

E:Peder Jensen Løhe.

B1:Niels Pedersen3 år

B2:Jens Pedersen 2 år.

B3:Mette Pedersdatter.

B4:Sidsel Pedersdatter.

 

side 7b.

5. CHRISTEN NIELSEN Ørding sogn, (skifte16.marts 1722).

Ingen arvinge omtalt

 

side 8b.

6.  MARGRETHE JENSDATTER i Frydbrønde, Lødderup sogn (skifte 28.oktober.1722).

B1:en datter g.m.Jørgen Sørensen i Frydbrønde.

 

side 9b.

7. ANNE MADSDATTER Elsø sogn, (skifte24.juli.1741).

E:Anders Christensen

B1:Mads Andersen 6 år

B2:Maren Andersdatter 1½ år.

FM:Peder Michelsen af Hylding og Jens Nielsen Overgaard af Elsø.

 

side 10b.

8. MARQVOR ANDERSEN skifte30.april 1742 i Frøslev sogn.

A1:Afdødes bror Søren Andersen i Hundborg.

 

side 12a.

9. ANDERS MORTENSEN i Emb,Blistrup sogn (skifte11.maj.1743).

E:Maren Jensdatter.

B1:Marqvor Andersen 7 år.

B2:Jens Andersen 4 år.

 

side 13b.

10. MAREN JENSDATTER Kielstrup,Hillerslev sogn,(skifte15.maj.1743).

E:Christen Mogensen.

A1:brordatter Maren Knudsdatter Hvodsen.

 

side 15a.

11. CHRISTEN CHRISTENSEN Skinnerup sogn, (skifte13.april.1743).

E:Mette Andersdatter

B1:Mads Christensen i Skinnerup, gift

B2:Christen Christensen  rytter.

B3:Poul Christensen 30 år.

B4:Jep Christensen 28 år.

LV:Enkens søsters mand Poul Nielsen i Skinnerup.

 

side 18b

12 STEPHAN THØGERSEN Flade sogn. (skifte 9.juli 1743)

E:Maren Laursdatter.

B1:Helle Stephansdatter g.m.Poul Larsen i Flade.

B2.Johanne Stephansdatter.

 

side 19a.

13. PEDER CHRISTENSEN Tøving,Galtrup sogn (skifte 8. februar 1744).

g.1.NN

E:Sidsel Madsdatter.

B1:Helle Pedersdatter (I).    

B2:Else Pedersdatter (I).

LV:Stephan Lauritsen i Tøving.

 

side 20b.

14.  MAREN LAURSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn. (skifte 9.december 1748).

E:Peder Pedersen

A:afdødes søskende:

A1:Johanne Laursdatter i Jørsby

A2:Niels Laursen er død.

     A2a:Peder Nielsen

     A2b:Henning Nielsen

     A2c:Laurits Nielsen

     A2d:Christen Nielsen hos deres mor Anne Olesdatter i Tostrup Himmer syssel.

 

side 22b.

15.  SØREN JENSEN Emb,Blistrup sogn,(skifte13.november 1749).

mor: Maren Christensdatter

A1:bror Christen Jensen i Karby sogn

A2:bror Anders Jensen i Skallerup sogn

A3:Margrethe Jensdatter i Vestergård,Ørding..

A4:Anne Jensdatter.

A5:Maren Jensdatter i Ørding.

 

side 23b.

16. JENS CHRISTENSEN Flade sogn,(skifte 25.september 1750). død 20.8. hos Joseph Mikkelsen i Flade.

A1:bror Mikkel Christensen 17 år.

FM: morbror Søren Mikkelsen i Flade.

 

side 26a.

17. CHRISTEN CHRISTENSEN Flade sogn, (skifte18.februar 1751).

A1:bror Jens Christensen i Flade

A2:bror Poul Christensen i Gullerup er død

    A2a:Christen Poulsen i Sejerslev.

    A2b:Peder Poulsen i Gullerup

A3:søster NN Christensdatter er død g.m.Peder Andersen  Høy i Ejerslev

    A3a:Jens Pedersen 14 år.

    A3b:Espen Pedersen 12 år.

A4:Søren Christensen fra Nykøbing.

 

side 27b.

18.  ANNE JENSDATTER DAL  Flade sogn, (skifte26.februar 1751).

Ingen arvinger omtalt.

 

side29b.

19. ELSE MIKKELSDATTER hos Niels Madsen i Jørsbygård,Jørsby sogn, (død 15.marts.1752).

B1:Jens Jensen i Sejerslev er død g.m. Kirsten Christensdatter

    B1a: .....ette Jensdatter 8 år

    B1b:Jens Jensen 4½ år

FM: morbrødrene Niels Christensen i Nr.Dråby og Anders Christensen Krogh i Sejerslev

 

 

side 31a.

20. MAREN NIELSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn, (død 15.juli 1752).

E:Mads Mikkelsen.

B1:Christen Madsen 12 år.

B2:Niels Madsen 9 år.

B3:Maren Madsdatter 13 år.

B4:Mette Madsdatter 9 år.

B5:Karen Madsdatter 5 år.

B6:Maren Madsdatter 3 år.

 

side 33a.

21.  ANNE THOMASDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(skifte13.december 1753).

E:Niels Lauritsen.

B1: Maren Nielsdatter 14 år.

B2: Margrethe Nielsdatter 12 år.

B3: Anne Nielsdatter 8 år.

B4: Sidsel Nielsdatter 4 år.

LV:morbror Poul Thomsen i Ejerslev.

 

side 35b.

22.  MAREN CHRISTENSDATTER Alsted sogn,(død 21.januar 1755).

E:afd.Mikkel Christensen.

B1:Anne Mikkelsdatter 18 år.

B 2:Kirsten Mikkelsdatter 15 år.

FM: farbror Peder Christensen Smed i Tøving og morbrødre Anders og Peder Christensønner af Alsted.

 

side 38a.

23. JENS CHRISTENSEN Skarregård,Sejerslev sogn,(skifte29.januar.1755).

E:Mette Pedersdatter.

B1:Christen Jensen.

B2:Jens Jensen.

B3:En søn.

B4:Kirsten Jensdatter.

B5:Kirsten Jensdatter.

B6:Johanne Jensdatter.

B7:Anne Jensdatter.

LV og FM:Laurs Pedersen og Søren Mikkelsen begge af Flade og g.m. enkens søstre

(se nr.56.).

 

side 40b.

24. JOHANNE PEDERSDATTER Elsø sogn,(død 21.juli 1756).

E:Poul Nielsen

B1:Niels Poulsen 4 uger.

FM:Villads Nielsen,Elsø.

 

side 41b.

25. CHRISTEN TØRREBAC Alsted sogn, (død 5.april1757).

E:Mette Jensdatter.

A1:en søster g.m.Christen Mikkelsen Svane i Frøslev

A2:søster Kirsten Jepsdatter g.m.Peder Nielsen i Tøving.

A3:Christen Hansen i Gullerup.

A4:Christen Hansen i Bjergby.

A5:Niels Jespersen i Alsted.

LV:Niels Nielsen Fuurbo.

 

side 45a.

26.  CHRISTEN JENSEN Tøving,Galtrup sogn,(død 7.juni.1761).

E:Maren Poulsdatter.

B1:Anders Christensen 18 år.

B2:Jens Christensen 14 år.

B3:Anne Christensdatter 8 år.

 

side 47a1.

27. KIRSTEN MIKKELSDATTER Fårtoft, Sundby sogn,(skifte6.april.1762).

E:Thøger Pedersen.

B1:Else Pedersdatter [Thøgersdatter].

B2:Anne Pedersdatter [Thøgersdatter].

B3:Sidsel Pedersdatter [Thøgersdatter].

FM:Christen Pedersen i Tøving, Niels Mikkelsen i Solbjerg

(se.nr.42.).

 

side 47a2.

28. MAREN PEDERSDATTER Flade sogn,(død 26.juni1762).

E:Niels Christensen Smed.

Ingen børn i ægteskabet og arvingerne er ikke  nævnt ved navn. Michel Pedersen,der tjener på Ullerup, er de umyndige arvingers morbror.

Christen Hanstholm svoger til dem og  g.m.deres moster.

 

side 47b.

29 KAREN LAURSDATTER i Flade sogn, (død 2.juli.1762).

E:Peder Christensen Buchauge

11 børn, hvoraf 2 er rømt til Holsten,men ingen nævnt ved navn.

 

side 48a.

30. LAURS NIELSEN Flade sogn, (død 20.august 1762).

E:Else Christensdatter.

B1:Christen Laursen gift i Flade.

B2:Jens Laursen.

B3:Kirsten Laursdatter.

FM:Poul Laursen i Flade.

 

side 49b.

31.  CHRISTEN CHRISTENSEN Hanstholm,Sejerslev sogn,(skifte28.december 1762).

B1:Christen Christensen 24 år.

B2:Maren Christensdatter 30 år.

B3:Dorthe Christensdatter 26 år.

FM:Peder Cortsen og Laurs Laursen i Flade.

 

side 50a.

32. BODIL NIELSDATTER Hanstholm, Sejerslev sogn,(skifte 2.februar 1763).

E:Jens Mikkelsen

 

side 51b.

33 JENS JØRGENSEN og MAREN NIELSDATTER Solbjerg sogn,(skifte 8.februar 1763).

B1:Anne Jensdatter 19 år.

B2:Johanne Jensdatter 14 år.

B3:Else Jensdatter 10 år.

FM:Anders Pedersen fra Bjarup i Tødsø sogn.

 

side 53a.

34.  KIRSTEN LAURSDATTER Galtrup sogn,(skifte5.marts 1763).

Ingen arvinger omtalt

 

side 55b.

35.  ANNE PEDERSDATTER Sdr.Dråby sogn, (død 14.august 1765).

E:Mikkel Andersen.

A1:bror Niels Pedersen i Jørsby er død

     A1a:Poul Nielsen 14 år.

     A1b:Anne Nielsdatter 10 år.

     A1c:Maren Nielsdatter 12 år.

 

side 55b.

36. KIRSTEN PEDERSDATTER  i Sdr.Dråby sogn.(død 25.december 1765).

E:Poul Niesen.

(se nr.37)

 

side 57a.

37. POUL NIELSEN Sdr.Dråby,(død 12.maj.1766).

B1:Anne Poulsdatter 12 år.

B2:Peder Poulsen 8 år.

B3:Niels Poulsen 5 år.

FM:morbror Søren Pedersen i Erslev.

FM:farbror Thomas Nielsen.

(se nr.36)

 

side 59b.

38. LAURS JENSEN i Flade sogn, (skifte30.maj 1764).

E:NN.

LV:Thøger Mortensen.

 

side 60a1.

39.  ANDERS THØGERSEN Sundby sogn, (død 3.december 1764).

E:Malene Bjørnsdatter.

B1:Else Andersdatter.

FM:Svenning Jensen i Sundby.

 

side 60a2.

40.  ANDERS JENSEN Skallerup sogn,(skifte 8.maj 1767).

E:Maren Mortensdatter

B1:Jens Andersen 16 år.

B2:Søren Andersen 15 år.

B3:en datter g.m. Søren Christensen i Skallerup.

FM: Ole Christensen i Skallerup

 

side 61a.

41. ANNE LAURSDATTER Emb,Blistrup sogn,(skifte 2.marts 1767).

E:Villads Jensen.

A1:bror Michel Laursen i Jørsby

A2:bror Anders Laursen i Frøslev.

A3:søster Maren Poulsdatter i Sundby.

 

side 61b.

42.  THØGER PEDERSEN Fårtoft, Sundby sogn,(skifte22.oktober.1765).

E:afd.Kirsten Mikkelsdatter

B1:Else Thøgersdatter 19 år.

FM: morbror Niels Mikkelsen i Sundby

farbrødre Jens og Christen Pedersen i Flade.

(se nr.2130).

 

side 73a.

43. CHRISTEN MURMESTER Alsted sogn,(skifte29.juli 1767).

E:Ellen Andersdatter.

4 umyndige børn

LV:Jens Nielsen fra Alsted. V:Jens Andersen fra Alsted.

 

side 73b.

44.  ARENT CHRISTIAN Alsted sogn,(skifte 26.oktober 1767).

E:Malene Poulsdatter

 

side 74a.

45.  PEDER MIKKELSEN i Sundby sogn,(skifte12.januar 1768).

E:Sidsel Nielsdatter

B1:Niels Pedersen 22 år

B2:Jens Pedersen 18 år.

B3:Johanne Pedersdatter 20 år

LV:Christen Christensen i Fårtoft.

 

side 75a.

46. JOSEPH KNUDSEN Solbjerg sogn,(skifte27.september.1768).

E:Maren Christensdatter.

B1:Maren Josephsdatter  4 år

B2:Kirsten Josephsdatter 3 år.

B3:Christen Josephsen ½ år.

FM:Jens Nielsen af Sø.

 

side 76b

47. SIDSEL CHRISTENSDATTER  i Elsø sogn.(skifte25.februar1769).

E:Poul Nielsen.

B1:Christen Poulsen 9 år.

B2:Johanne Poulsdatter 8 år.

B3:...ne Poulsdatter 7 år.

B4:Peder Poulsen 4 år.

FM:Anders Christensen og ...ns Christensen i Elsø.

 

side 77b.

48. Arveafkald 11.februar 1769: Niels Mikkelsen børn , Jens Nielsen, Christen Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Poul Johansen,  Maren Nielsdatter alle boende i Tøving i Galtrup sogn, giver afkald på arv efter deres mor Maren Mogensdatter.

 

side 77b.

49. Arveafkald den 8.november 1770:Laurits Søren-sen for Kirsten Lauritsdatter efter hendes forældre Laurids Pedersen. og Sidsel Pedersdatter.

(se nr.53)

 

side 78a.

50. Arveafkald den 30.november 1770: Christen Andersen for sin hustru Else Lauritsdatter i Sejerslev, efter hendes forældre Lars Pedersen og Sid-sel Pedersdatter i Flade.

(se nr.53)

 

51. Arveafkald fra Laurits Thomsen i Flade som formynder for Anne Lauritsdatter efter hendes far Laurits Pedersen og hendes mor Sidsel Pedersdatter. (se nr.53).

 

side 78a.

52.  ANNE MOGENSDATTER Bjergby sogm, (skifte28.juli 1770).

E:Christen Hansen.

B1:Sidsel Christensdatter 25 år,ugift.

FM:Christen Pedersen.

 

side 78b.

53.  LARS PEDERSEN Flade sogn, (skifte13.oktober 1770).

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Else Lauritsdatter g.m.Christen Andersen i Sejerslev

B2:Kirsten Lauritsdatter g.m.Laurs Sørensen i Flade

B3.Anne Lauritsdatter.

LV:Jens Pedersen.

FM:Lars Thomsen i Flade

(se nr.49,50,51).

 

side 79b.

54.  JEP MIKKELSEN i Erslev sogn,(død 28.januar 1771).

B1:Mikkel Jepsen 25 år.

B2:Christen Jepsen 18 år.

B3:Anne Jepsdatter 20 år.

B4:Johanne Jepsdatter 17 år.

F:Peder Mikkelsen.

 

side 80a.

55.  KIRSTEN THOMASDATTER Jørsbygård,Jørsby sogn,(skifte 9.november 1772).

E:Svenning Mortensen.

B1:Johanne Svenningsdatter 29 år.

B2:Anne Svenningsdatter 30 år.

FM:Christen Christensen

 

side 81a.

56.  JENS JENSEN Skarregård,Sejerslev sogn, (skifte20.februar 1776).

E:Anne Dorthe Pedersdatter.

B1:Mette Jensdatter 8 år

B2:Maren Jensdatter 5 år.

B3:Jens Jensen 2 år.

F:børnenes farbror Jens Jensen fra Skranderup

LV:Christen Andersen fra Sejerslev.

(se nr.23).

 

side 87 b, 134a.

57.  MAREN LAURSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte19.august 1775).

E:Poul Pedersen.

B1.Kirsten Poulsdatter 9 år.

B2.Peder Poulsen 7 år.

B3.Laurs Poulsen 3 år

 

side 92b.

58. MAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn,(skifte30.december1776).

E:Niels Pedersen.

B1:Peder Nielsen 12 år.

B2:Maren Nielsdatter.

B3:Anne Marie Nielsdatter.

V:Christen Mikkelsen og Peder Pedersen i Skjoldborg sogn.

FM:Christen Christensen, Fårtoft,Poul Søndergaard,Solbjerg, Svenning Jensen, Sundby.

 

side 93b.

59.  MAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(død 20.december 1776).

E:Poul Pedersen (Hans anden hustru).

A1:bror Jens Nielsen i Tøving

A2:bror Christen Nielsen

A3:en søster g.m. Poul Johansen i Ballegård.

 

side 94b.

60.  SVENNING MIKKELSEN Solbjerg sogn,(skifte9.december 1777).

g.1:Maren Pedersdatter.

E:Mette Christensdatter.

B1:Kirsten Svenningsdatter (I)  g.m.Jens Christensen Smed i Fjallerslev.

B2:Anders Svenningsen 7 år (II).

B3.Maren Svenningsdatter 11 år (II).

B4:Dorthe Svenningsdatter 3 år (II).

LV:enkens far Christen Andersen fra Mellem Jølby.

V:Mads Mortensen og Christen Sørensen i Solbjerg.

 

side 98b.

61.  Arveafkald 1779. Niels Jensen i Nykøbing afstår fra arv efter hans fars søster Sidsel Madsdatter som var g.m. Poul Sørensen i Tøving.

 

side 98b.

62. Arveafkald 1779.Jacob Laursen  i Gullerup afstår på sin hustrus vegne arv hendes søster Sidsel Nielsdatter g.m. Poul Sørensen i Tøving.

 

side 99a.

63.  Arveafkald 1779.Niels Madsen i Flade afstår fra arv efter søsteren Sidsel Madsdatter g.m.Poul Sørensen i Tøving.

 

side 99a

64.   Arveafkald 1779.Jens Jensen  i Skranderup afstår på sin hustrus vegne arv efter hendes søster Sidsel Madsdatter g.m. Poul Sørensen i Tøving.

 

side  99b.

65.  SØREN CHRISTENSEN Solbjerg sogn,(skifte3.februar 1781).

B1:Thomas Sørensen fra Jølby

B2:Sidsel Sørensdatter 32 år.

B3:Christen Sørensen.

B4:Maren Sørensdatter 30 år.

B5.Mikkel Sørrensen.

B6:Anne Sørensdatter 26 år.

B7:Kirsten Sørensdatter 21 år.

B8:Mette Sørensdatter g.m.Niels Christensen i Andrup.

B9:Karen Sørensdatter g.m.Peder Dahlgaard i Lødderup

B10:Johanne Sørensdatter  g.m.Peder Nielsen i Næs

FM:Poul Jensen Søndergaard fra Solbjerg

 

side 101a.

66. THOMAS MIKKELSEN Flade sogn,(skifte17.april 1781).

E:Johanne Marcusdatter.

B1:Mikkel Thomsen 27 år.

B2:Marcus Thomsen 24 år.

B3:Peder Thomsen 19 år.

B4:Jens Thomsen 14 år.

B5.Niels Thomsen 8 år.

B6.Anne Thomasdatter 16 år.

FM:Lars Sørensen i Flade.

LV:Thøger Pedersen af Flade.

 

side 103b.

67. PEDER LARSEN ODGAARD Flade sogn, (død 13.marts.1780).

E:Johanne Madsdatter/Pedersdatter.

B1.Karen Pedersdatter.

LV:Søren Josephsen i Flade.

V:Lars Christensen.

 

side 107a.

68. MAREN CHRISTENSDATTER Gullerup,Bjergby sogn,(død 2.april 1781).

E:Lars Andersen.

B1:Christen Larsen 13 år.

B2:Niels Larsen 9 år.

B3:Kirsten Larsdatter 14 år.

V:Peder Jensen i Gullerup.

 

side 109a.

69. SIDSEL PEDERSDATTER Flade sogn, (skifte19.marts1782).

B1:Søren Larsen.

B2:Anne Lauritsdatter.

B3:[Else] Lauritsdatter g.m.Christen Andersen i Sejerslev

(nr.2156).

 

side 110a.

70. VILLADS VILLADSEN i Flade sogn, (skifte21.januar1782).

Ingen arvinger.

 

side110b.

71. PEDER PEDERSEN SCHOUBO i Alsted sogn,(skifte2.januar 1784).

E.Anne Nielsdatter.

LV:Peder Christensen Østergaard.

FM:Jens Andersen af Alsted.

Børn omtalt men ikke nævnt ved navn.

 

side 113b.

72.  JENS NIELSEN Alsted sogn,(skifte17.april 1784).

g.1:[Maren Nielsdatter].

E:Kirsten Andersdatter

B1:Anders Jensen 15 år (I).

B2:Maren Jensdatter 10 år (II).

LV:Peder Østergaard fra Alsted

( se Damgård nr. 134)

 

side 117b.

73.  JENS ANDERSEN Alsted sogn,(skifte 5.januar 1786).

g.1:NN.

E:Karen Hansdatter.

B1:Anders Jensen (I)

B2:Hans Jensen (II).

B3:Niels Jensen (II).

B4:Christen Jensen (II).

B5:Anders Jensen (II).

B6:Else Andersdatter (I).

B7:Maren Jensdatter (II).

LV:Peder Pedersen Smed i Alsted.

 

side 119b,121a

74.  MAREN NIELSDATTER Tøving,Galtrup sogn,(skifte 25.september 1786).

E:Christen Jensen.

B1:Kirsten Christensdatter 6 år.

B2:Jens Christensen 2 år.

C J`s far Jens Christensen.

V:Christen Stephansen Møller i V.Jølby og Poul Pedersen

 

side 120a.

75. CHRISTEN PEDERSEN BALLE Ø.Jølby sogn,(skifte26.marts.1787).

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Peder Christensen 18 år.

B2:Christen Christensen 11 år.

B3:Laurits Christensen 7 år.

B4:Maren Christensdatter 17 år.

B5:Anne Christensdatter 14 år.

FM:Peder Smedegaard i Tødsø, Christen Balle i Galtrup og Dines Sejersen af Galtrupgård.

LV:enkens bror Mads Smedegaard i Bjergby

 

side 122a

76. KNUD PEDERSEN BAKKE Alsted sogn, (død 22.november 1786).

A1:bror Svennig Pedersen Bakke

A2:bror Peder Pedersen Bakke i København/Alsted

E:Johanne Andersdatter

LV:Anders Jensen

 

side 129a.

77.  METTE CHRISTENSDATTER Erslev sogn,(skifte29.august 1788).

E:Mikkel Jepsen

B1:Jeppe Mikkelsen 14 år.

B2:Niels Mikkelsen 12 år.

B3:Anders Mikkelsen 9 år.

B4:Christen Mikkelsen 4 år.

B5:Margrethe Mikkelsdatter 6 uger

FM:morbrødrene Michel Højgaard, Christen Christensen,Erslev, Anders Christensen, Erslev, Christen Christensen Bro, Dragstrup g.m. moderens søster.

 

side 126b.

78. Arveafkald 11.2.1787 fra Peder Thomsen efter fasteren Anne Pedersdatter.

 

side 126b.

79.  Arveafkald fra Laurs Thomsen, Erslev  efter hans faster Anne Eriksdatter.

 

side 126b.

80.   Arveafkald 10.februar 1787 fra Søren Thomsen, Sdr.Dråby efter fasteren Anne Eriksdatter.

 

side 126b.

81.   Arveafkald 10.februar.1787 fra Michel Thomsen, Sdr.Dråby giver afkald på arv efter Anne Eriksdatter.

 

side 132a.

82. CHRISTEN TØVING Fuglvighus,Galtrup sogn,(skifte7.maj.1789).

 

side 173b.

83. Arveafkald fra Christen Jensen,Tøving efter sønnen Jens Christensen (5.december1786).

 

side 133b.

84.   Arveafkald fra Jacob Iversen Sepstrup, skomager i Nykøbing, på sin hustrus Kirsten Poulsdatter vegne efter hendes moder Maren Lauritsdatter i Tøving. (skifte 2.november 1775).

 

side 134a

85.   Arveafkald fra Laurits Poulsen i Tøving efter hans mor Maren Lauritsdatter (8.marts 1790).

 

 

skifteprotokol 1790-1828  [G 103-10]

 

side 2.

86. JOHANNE ANDERSDATTER  Alsted sogn, (skifte 24.november.1790).

E:NN

A1:bror Anders Andersen i Mollerup er død

      A1a:Anders Andersen 25 år i Mollerup

      A1b:Niels Andersen 16 år i Mollerup.

      A1c:Dorthe Andersdatter

      A1d:Birthe Andersdatter.

      A1e:Maren Andersdatter

      A1f:Johanne Andersdatter.

      FM:Laurs Christensen af byen.

      FM:Niels Christensen i Alsted

A2:bror Jens Andersen i Alsted er død.

      A2a:Anders Jensen af 40 år.

      A2b:Hans Jensen 19 år

      A2c:Niels Jensen  17 år.

      A2d:Christen Jensen 14 år.

      A2e.Else Jensdatter

      A2f.Maren Jensdatter

      FM:Niels Vestergaard i Alsted.

      FM: morbror Niels Hansen

      FM pigernes stedfader Peder Jensen i byen

A3:søster .................  er død g.m.Niels Pedersen i Alsted er død.

      A3a:Maren Nielsdatter g.m.Svenning Pedersen i Alsted.

      A3b:Dorthe Nielsdatter.

 

side 7.

87. SØREN CHRISTENSEN Fårtoft,Sundby sogn.(skifte 19.marts 1791).

 

side 11.

88. KIRSTEN OLESDATTER Flade sogn. (død 29.oktober 1792).

E:Claus Jensen.

B1.Jens Clausen 26 år.

B2:Else Clausdatter 18 år.

FM:Lars Sørensen.

 

side 17.

89. JOHANNE MARCUSDATTER Flade sogn.(arveafkald 7.februar 1795).

E:afd.Thomas Michelsen.

B1:Marcus Thomsen.

B2:Peder Thomsen.

B3:Jens Thomsen.

B4:Niels Thomsen.

B5:Anne Thomasdatter.

 

side 18.

90. PEDER CHRISTENSEN THORUP  Tøving, Galtrup sogn,(død 3.marts 1796).

A1:søster Anne Christensdatter Thorup.

A2:Christen Jensen søn af Jens Christensen.

 

side 18.

91. LARS HENRIKSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 18.oktober 1796).

E:Anne Christensdatter.

B1:Niels Larsen 30 år.

B2:Christen Larsen 27 år.

B3:Sidsel Marie Larsdatter 21 år.

LV:Claus Pedersen,Tøving.

 

side 20,26.

92. NIELS LARSEN Solbjerg sogn.(skifte 27.november 1797).

E:Mette Christensdatter.

B1:Lars Nielsen 16 år.

B2:Mette Nielsdatter 13 år.

FM:farbror Jens Larsen i Bjergby.

LV:Christen Christensen i Galtrup.

 

side 25,30.

93. SIDSEL CHRISTENSDATTER  Tøving,Galtrup sogn.(skifte 29.april 1798).

E:Jens Nielsen.

B1:Niels Jensen 19 år.

B2.Maren Jensdatter 15 år.

FM:Christen Balle i Galtrup.

FM:Poul Pedersen i Tøving.

 

side 32.

94. PEDER JENSEN Alsted sogn.(skifte 3.januar 1799)

E:Karen Hansdatter.

B1:Jens Pedersen 10 år.

B2:Sidsel Pedersdatter 11 år.

LV:Niels Hansen i Alsted.

FM:Lars Christensen i Alsted og Jens Pedersen i Dragstrup.

 

side 40,43.

95. SØREN MADSEN Flade sogn.(skifte 21.maj 1799).

E:Kirsten Pedersdatter.

B1:Johanne Sørensdatter 11 år.

B2:Kirsten Sørensdatter 8 år.

LV:Stephan Sørensen i Flade

FM:Niels Pedersen Smed/Buk og Peder Madsen i Flade.

 

side 41,45,48.

96. THOMAS ODGAARD Flade sogn, (skifte 21.maj 1799).

E:Kirsten Pedersdatter.

B1:Kirsten Thomasdatter 15 år.

LV:Thomas Jensen i Flade.

FM:farbror Anders Jensen i Flade.

 

side 42,46.

97. BIRTHE ANDERSDATTER 1799 i Bjergby sogn,(skifte 30.maj 1799)

E:Jens Jensen Plejdrup/Fuur.

B1:Maren Jensdatter 16 år.

FM:Peder Josephsen i Bjergby.

 

side 50.

98. PEDER JENSEN SØNDERGAARD Fårtoft,Sundby sogn,(skifte 1.september 1799).

E:Anne Christensdatter.

B1:Christen Pedersen 42 år.

B2:Peder Pedersen 39 år

B3:Morten Pedersen 37 år.

B4.Sidsel Pedersdatter 34 år g.m.Søren Madsen af Gullerup.

LV:Christen Klitgaard.

 

side 52,60.

99. HANS LARSEN SOLBJERG Tøving,Galtrup sogn.(skifte 10.november 1799).

E:Dorthe Nielsdatter.

B1:Niels Hansen 20 år.

B2:Lars Hansen 9 år.

B3:Dorthe Hansdatter 16 år.

LV:Peder Sejersen i Galtrup.

 

side 55,61.

100. ANNE CHRISTENSDATTER Fårtoft,Sundby sogn,(skifte 16.december 1800).

E:afg.Peder Jensen Søndergaard

B1:Christen Pedersen i Bjergby.

B2:Morten Pedersen af Jørsby

B3:Sidsel Pedersdatter g.m.Søren Madsen i Galtrup.

B4:Peder Pedersen

 

side 63.

101. JENS SØRENSEN  Alsted sogn, født i Riisom i Salling på Østergaard gods.(skt.3.september 1801).

A1:halvsøster Kirsten Sørensdatter 50 år i Nykøbing.

LV:Svend Pedersen i Alsted.

A2:halvsøster Johanne Sørensdatter er død g.m.Niels Roisen i Rested sogn.

      A2a:Søren Nielsen 8 år.

A3:helbror Poul Sørensen på Gristrup gods i Himmerland.

A4:helbror Niels Sørensen 26 år i Skive.

 

side 71.

102.JENS JENSEN SKRÆDDER, Elsø sogn,(skifte 9.maj 1803).

E:Maren Nielsdatter.

B1:Jens Jensen.

B2:Niels Jensen.

B3:Maren Jensdatter.

B4:Kirsten Jensdatter.

FM:farbror Christen Jensen i Skallerup.

LV:Jens Jensen Kielde.

 

side 76.

103. CHRISTEN JENSEN  Tøving,Galtrup sogn,(skifte 8.september 1803).

gift 1.NN

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Kirsten Christensdatter (I).

B2.Peder Christensen (II).

B3:Anne Christensdatter (II).

B4:Johanne Christensdatter(II).

B5:Maren Christensdatter (II).

FM:Christen Møller i Vester Jølby.

FM:morbror Marcus Pedersen i Kortbæk,Flade sogn.

FM:morbror Jens Pedersen af Sundby.

FM:Poul Pedersen af Tøving.

FM:Morbror Anders Pedersen Kortbæk i Kaltrup,  Thy.(nr.2193).

 

side 77.

104. SIDSEL PEDERSDATTER  Tøving,Galtrup sogn,(skifte 30.september 1803).

E:afd.Christen Jensen.

B1:Peder Christensen.

B2:Anne Christensdatter.

B3:Johanne Christensdatter.

B4:Maren Christensdatter.

FM:Marcus Pedersen i Kortbæk i Flade sogn.

FM:Jens Pedersen af Sundby sogn.

FM:Poul Pedersen af Tøving.

 

side 85.

105. JOHANNE JENSDATTER Erslev sogn,(skifte 3.januar1804).

E:Mikkel Jepsen Højgaard.

far:Jens Poulsen i Galtrup sogn.

 

side 94,102.

106. SIDSEL PEDERSDATTER Øster Jølby sogn.(skifte 5.marts 1805).

B1:Christen Christensen i Øster Jølby.

B2:Anne Christensdatter

B3:Peder Christensen i Fjallerslev.

B3:Lars Christensen Øster Jølby.

B4:Maren Christensdatter g.m.Mikkel Thomsen i Flade.

FM:Mads Smedegaard i Bjergby.

 

side 95

107. MIKKEL THOMASEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 25.juni 1805).

E:Dorthe Nielsdatter.

B1:Niels Michelsen 6 år.

B2:Anne Johanne Nielsdatter 4 år.

LV:Niels Nielsen fra Jørsby

FM:farbror Lars Thomasen fra Erslev.

 

side 96.

108. MAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn.(skifte 26.juni 1805).

E:Mikkel Thomsen.

B1:Johanne Mikkelsdatter 7 år.

B2:Christen Mikkelsen 5 år.

FM:morbror Peder Christensen i Fjallerslev.

FM:Marcus Kortbæk i Flade.

 

side 104.

109.ANDERS JENSEN Alsted sogn, (skifte 23.november 1805).

A1:halvsøster Maren Jensdatter g.m.Henrik Knudsen i Legind.

 

side 105.

110. SØREN LARSEN Flade sogn.(skifte 18.januar 1806).

E:Maren Pedersdatter.

B1:Peder Sørensen 27 år.

B2:Lars Sørensen 25 år.

B3:Lars Sørensen 20 år.

B4:Christen Sørensen 17 år.

B5:Stephan Sørensen 12 år.

B6:Thøger Sørensen 12 år.

B7:Sidsel Sørensdatter 20 år.

LV:Stephan Sørensen i Flade.

 

side 110.

111. NIELS NIELSEN BAKKE Alsted sogn.(skifte 12.juni 1807).

E:Maren Pedersdatter.

B1:Niels Nielsen 17 år.

B2:Mette Marie Nielsdatter 9 år.

B3:Zidsel Nielsdatter 6 år.

LV:Jens Frøslev af Tødsø.

FM:Niels Boye af Karby.

 

side 119,136,130.

112. CHRISTEN CHRISTENSEN BALLE  Øster Jølby sogn,(skifte 21.januar 1808).

E:Inger Christensdatter død 1808.

enken far:Christen Andersen Søe i Mellem Jølby.

A1:bror Peder Christensen i Fjallerslev.

A2:bror Lars Christensen 28 år.

A3:søster Maren Christensdatterer død  g.m.Mikkel Thomsen i Flade

      A3a:Johanne Mikkelsdatter 9 år.

      A3b:Christen Mikkelsen 8 år.

A4:søster Anne Christensdatter g.m.Jens Nørgaard i Erslev.

LV:Poul Krog i Øster Jølby.

 

side 125.

113. CHRISTEN SVENNINGSEN Elsø sogn.(skifte 3.april 1808).

E:Mette Pedersdatter.

B1:Anne Christensdatter 18 år.

LV:Michel Hunnerup af Elsø.

FM:Jens Jensen Kjelde.

 

side 134.

114. JENS PEDERSEN BUK Flade sogn, (død 1808,arveafkald).

E.Else Thøgersdatter.

B1:Thøger Jensen.

B2:Peder Jensen Buk.

B3:Zidsel Pedersdatter  g.m.Peder Larsen.

B4:Karen Jensdatter g.m.Lars Larsen i Jørsby.

 

side 136.

115. GRETHE PEDERSDATTER  Flade sogn (død 1809,arveafkald).

E:Anders Jensen.

B1:Anne Andersdatter g.m.Peder Christensen Frendsen i Sdr.Dråby.

B2:Johanne Andersdatter enke efter Christen Plejdrup i Flade.

 

side 137.

116. NIELS CHRISTENSEN  Alsted sogn,(skifte 5.april 1810).

E:Kirsten Andersdatter

A1:bror Michel Christensen Hunnerup i Ejerslev.

A2:bror Peder Christensen på Skaregaard, Sejerslev sogn.

A3a:søstersøn Lars Andersen tj.på Nandrup.

LV:Henrik Knudsen fra Legind.

 

side 144.

117. MAREN JENSDATTER

Galtrup sogn,(skifte 21.11.1810).

E:Anders Thorup.

 

side 146,153.

118. KNUD HENRIKSEN Flade sogn,(skifte 31.juli.1812).

B1:Henrik Knudsen

B2:Christen Knudsen i Tøving.

B3:Peder Knudsen.

B4:Else Knudsdatter 30 år ugift.

B5:Maren Knudsdatter 27 år.

B6:Anne Knudsdatter 20 år.

 

side 147.

119. SIDSEL MARIE LARSDATTER Tøving,Galtrup sogn, (skifte 29.september.1812).

E:Christen Knudsen.

B1:Kirsten Christensdatter 2 år.

FM:morbror Christen Bo......... i Tøving.

 

side 150,158.

120. HELLE MOGENSDATTER Fåretoft, Sundby sogn (skifte 3.oktober 1812).

E:Jens Jensen Vestervig.

B1:Jens Jensen.

B2:Karen Jensdatter.

B3:Niels Jensen.

B4:Maren Jensdatter g.m.afd.Christen Hangaard.

  

side 152,156.

121. JENS PEDERSEN Alsted sogn, (skifte 10.december 1813).

mor:Karen Hansdatter

A1:halvbror Niels Jensen i Alsted

A2:halvbror Christen Jensen i Alsted.

A3:halbror Anders Jensen i Tødsø.

A4:halvbror Hans Jensen af Nykøbing.

A5:søsteren Sidsel Pedersdatter i Alsted.

A6:søsteren Else Pedersdatter g.m.Niels Larsen i Biørup.

A7:Maren Jensdatter ugift.

FM:Christen Jensen i Alsted.

 

side 162,165

122. PEDER SØNDERGAARD  Fårtoft,Sundby sogn.(skifte 15.januar1814).

E:Anne Marie Dinesdatter.

LV:Markus Kortbæk fra Flade.

B1:Søren Pedersen 6 år.

FM:Christen Søndergaard i Bjergby.

 

side 164.

123. NIELS PEDERSEN BUCH Flade sogn,(skifte 1.februar.1814).

E:Anne Madsdatter.

B1:Joseph Nielsen 38 år.

B2:Peder Nielsen 36 år.

B3:Thøger Nielsen 25 år.

B4:Ole Nielsen 29 år.

 

side 173.

124. JENS NIELSEN  Tøving,Galtrup sogn,(skifte 3.december 1816).

g.1:Sidsel Christensdatter.

E:Inger Dinesdatter.

B1:Maren Jensdatter (I) g.m.Michel Jensen Frøslev i Tøving.

B2:Christen Jensen 14 år.

B3:Jens Christian Jensen 12 år.

B4:Sidsel Jensdatter 9 år.

LV:købmand Sepstrup i Nykøbing.

FM:Niels Søndergaard i Tøving.

 

side 179.

125. ANNE NIELSDATTER  Flade sogn.(skifte 12.november 1816).

E:Jacob Dahl.

B1:Maren Kirstine Jacobsdatter 16 år.

B2:Søren Jacobsen 14 år.

B3:Christen Jacobsen 12 år.

B4:Karen Jacobsdatter 9 år.

B5:Mads Jacobsen 6 år.

B6:Else Jacobsdatter 1 år.

FM:Mikkel Villadsen i Flade.

 

side 181

126. SØREN LÛK  Solbjerg sogn,(skifte 21.maj 1817).

E:Anne Christensdatter.

B1:Christen Sørensen 33 år.

B2:Anders Sørensen 37 år.

B3:Maren Sørensdatter 29 år.

LV:Niels Højgaard af Solbjerg

FM:Jens Andersen i Solbjerg.

 

side 188.

127. MIKKEL THOMSEN Flade sogn, (skifte 20.april 1818).

E:Bodil Andersdatter.

LV:Christen Clausen fra Sdr.Dråby.

B1:Johanne Mikkelsdatter 28 år.

B2:Maren Mikkelsdatter 8 år.

FM:Peder Østergaard i Fjallerslev.

 

side 195.198.

128. NIELS NIELSEN FUURBO Alsted sogn.(skifte 17.november 1818)

E:Else Hansdatter.

B1:Niels Nielsen 17 år.

B2:Hans Nielsen 16 år.

B3:Anne Nielsdatter 14 år.

B4:Peder Nielsen 13 år.

B5:Jens Nielsen 7 år.

B6:Else Nielsdatter 1½ år.

LV:Christen Jensen i Alsted.

FM:Niels Hansen i Alsted, Hans Hansen i Skarum.

 

side 197.

129. ANDERS JENSEN  Flade sogn,(arveafkald 1818).

g.1.NN

E:Kirsten Christensdatter, stedmoder til B1.

B1:Anne Andersdatter (I) g.m.Peder Hansen af Sdr.Dråby sogn.

B2:Johanne Andersdatter (II) g.m.Jens Thomsen i Flade.

 

side 203.

130. HENRIK KNUDSEN Alsted sogn,(skifte 30.marts 1822).

E:Maren Jensdatter.

B1:Kirsten Henriksdatterdatter 14 år g.m.Anders Pedersen i Dråby.

B2:Kirsten Marie Henriksdatter

LV:Anders Christensen i Alsted.

FM:Christen Jensen i Alsted.

 

side 211,226.

131. MAREN PEDERSDATTER Flade sogn,(skifte 20.januar.1823).

E:afd.Søren Larsen

B1:Lars Sørensen 42 år.

B2:Stephan Sørensen 29 år..

B3:Christen Sørensen 34 år.

B4:Thøger Sørensen 27 år.

B5:Sidsel Sørensdatter 35 år.

B6:Peder Sørensen 44 år i Hesselbjerg.

B7:Lars Sørensen 36 år.

 

side 217.

132. JOSEPH LAURSEN Tøving,Galtrup sogn,(skifte 28.juni 1823).

E:Maren Therkilsdatter.

B1:Jens Josephsen 26 år.

B2:Stine Josephsdatter 20 år.

B3:Lars Josephsen 17 år.

B4:Kirsten Josephsdatter 14 år.

B5:Jens Josephsen 10 år.

B6:Karen Josephsdatter 8 år.

FM:Michel Frøslev i Tøving,Niels Vestergaard i Alsted.

LV:Niels Søndergaard, Jølbygard

 

side 222,229,232.

133. LARS CHRISTENSEN HOELGAARD Tøving,Galtrup sogn.(skifte 29.august 1823).

E:Maren Pedersdatter.

LV:Anders Pedersen fra Galtrup.

B1:Christen Larsen

FM:Jens Rolstrup i Sdr.Dråby.

 

side 235.

134. KAREN CHRISTENSDATTER Flade sogn, (skifte 17.februar 1825).

E:Enevold Nielsen.

B1:Inger Enevoldsdatter 29 år.

B2:Maren Enevoldsdatter g.m.Peder Andersen Møller i Hørdum.

B3:Niels Enevoldsen 24 år.

B4:Christen Enevoldsen 20 år.

B5:Kirsten Enevoldsdatter 17 år.

FM:Peder Larsen i Flade.

 

side 238.

135. NIELS LAURSEN HAANING Flade (død,arveafkald 1826)

E:Kirsten Christensdatter

far:Laurs Haaning i Sdr.Dråby.

 

side 239.

136. NIELS JENSEN Alsted sogn,(død,testamente 6.marts.1828).

E:Kirsten Poulsdatter.

 

side 241.

137. CHRISTEN MØLLER  Elsø sogn,(skifte 8.maj 1828).

E:Kirsten Poulsdatter.

B1:Niels Christensen 19 år.

B2:Poul Christensen 17 år.

B3:Inger Elisabeth Christensdatter 12 år.

B4:Ane Christensdatter 9 år.

LV:Anders Hansgaard af Ørding.

FM:Christen Kielde af Elsø.

 

side 243.

138. JENS PEDERSEN HANDGAARD Tøving, Galtrup sogn (testamente 1828)

E:Inger Dinesdatter.

 

side 246

139. JEPPE HØJGAARD Erslev sogn,(skifte 14.juli 1828).

E:Anne Margrethe Nielsdatter.

B1:Mette Marie Jepsdatter 16 år.

B2:Anders Jepsen 14 år.

B3:Niels Jepsen 10 år.

LV:Christen Filtenborg af Erslev.

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten