Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

 

MAREN SØRENSDATTER NØRGAARDS gods

skifteprotokol 1792-94 [G117-1]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 1.

1.  MAREN ANDERSDATTER Hvidbjerg sogn,død 2.september.1792.

g.1:Hans Andersen

E:Niels Clausen Gade

B1:Johanne Hansdatter (I).

B2:Anders Nielsen 8 år (II).

B3:Laurs Nielsen 3 år (II).

B4:Peder Nielsen 1 år (II).

 

 

side 2.

2 JOHANNE HANSDATTER Hvidbjerg sogn (skifte. 5.maj1794).

g.m.Anders

B1:Peder Andersen.

B2:Karen Andersdatter gift med Christen Nielsen i Ottrup

B3:Maren Andersdatter er død g.m. Niels Clausen Gade

B4:Anne Andersdatter er død  g. m. Christen Sørensen Boier i Ager.

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten