Til forsiden

Til godsoversigten

MADS POULSENS Gods

skiftedokumenter 1770-90 [G115-1]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

1. BODIL DAHL  Rested sogn,skifte 14. december 1774

 

2. KIRSTEN POULSDATTER Hvidbjerg sogn, (skifte 10.august. 1775)

B1:Christen Christensen 11 år.

FM:Christen Sørensen.

 

3. SOPHIE MARIE GREGERSDATTER i ??? (skifte 28. 7. 1779

 

4. ELSE NIELSDATTER Torp,Karby sogn, (skifte 27. oktober 1779)

A1:Else Poulsdatter 24 år.

FM:Poul Bitte Kær i Torp.

 

5. JENS CHRISTENSEN Torp,Karby sogn. (skifte 23. januar. 1780).

B1:Maren Jensdatter 13 år.

B2:Sidsel Jensdatter 12 år   

B3:Laurits Jensen.

FM:Jens Kibsgaard i Nees.

 

6. MICHEL SØRENSEN, Karby sogn, (skifte 11.november 1782)

 

7. NIELS BECH Karby sogn, (skifte 14.april 1783)

B1:Anne Nielsdatter 26 år.

B2:Maren Nielsdatter gift

B3:Else Nielsdatter 24 år

B4:Kirsten Nielsdatter 17 år

B5:Christen Nielsen 14 år

FM:Christen Bech i Karby

 

8.DORTHE SØRENSDATTER Tæbring sogn. (skifte 1.december 1783).

 

9. SIDSEL MORTENSDATTER  Torp, Karby sogn, (skifte  1.december 1784).

E: Anders Eriksen]

B1:Ane Andersdatter 7 år.

B2:Johanne Andersdatter 5 år.

B3:Karen Andersdatter 5 uger

FM:Jørgen Lauritsen i Torp.

 

10. ANDERS NIELSEN Tæbring sogn, (skifte 15.april 1786)

B1:Maren Andersdatter 14 år. 

B2:Søren Andersen 6 år.

FM:Christen Michelsen Smed i Karby.

 

11. MADS JENSEN Rested sogn (skifte 3.april 1786.

 

12 PEDER CHRISTENSEN Torp, Karby sogn (skifte 3. marts 1788).

E:Sidsel Jensdatter 27 år.

B1:Johanne Pedersdatter 5 år.

B2:Christen Pedersen 4 år.

B3:Maren Pedersdatter 2 år.

FM:Marqvor Christensen i Torp.

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten