Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

 Højris gods

skifteprotokol 1719-81. [G112-16]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

De orinale skifter finder du på:

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Højris%20(G112)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 2a.

1.MADS NIELSEN død 18.maj 1719 i Bøel på Jegindø.

E: Maren Nielsdatter.

B1:Anders Madsen 26 år.

B2:Anna Madsdatter 24 år.

B3:Birgitte Madsdatter 17 år.

B4:Christen Madsen 16 år.

B5:Else Madsdatter 12 år.

B6:Niels Madsen 11 år.

B7:Peder Madsen 6 år.

V:for enken broderen Peder Nielsen fra Villerslev.

V:for børnene:Peder Laursen,Bøel.

 

Side 3a.

2.MAREN NIELSDATTER død 21.januar 1719 i Sundby sogn.

E:Poul Pedersen.

B1:Peder Poulsen 7 år.

B2:Gravers Poulsen 5 år.

 

Side 3b.

3.KIRSTEN MICHELSDATTER død 15.maj1719 i Sønder Dråby sogn.

E:Christen Pedersen Sallingboe.

B1:Peder Christensen 4 år.

B2:Anne Christensdatter 3 år.

B3:Anders Christensen 2 år.

 

Side 4a.

4.MAREN NIELSDATTER død 19.oktober 1719 i Vils i Vejerslev sogn

E:Laurids Christensen.

B1:Søren Lauridsen 13 år.

B2:Niels Lauridsen 5 år,opholder sig hos Christen Jensen i Frøslev, hvis kone er moster til drengen

B3:Christen Lauridsen 3 år.

 

side 4b.         

5..MARGRETHE JØRGENS-DATTER død 16.november 1719 i Skjoldborg sogn.

E:afd. Poul Nielsen.

A1:Else Christensdatter i Skjoldborg g. m. Michel Laursen Degn.

A2:Jens Laursen i Skjoldborg.

A3:Poul Laursen i Ås.

 

side 5b.         

6.ANDERS GREGERSEN død 5.September 1719 i Vester Assels sogn.

E:Maren Andersdatter.

B1:Kirsten Andersdatter g. m. Michel Jensen i Kirkegaard

B2:Anne Andersdatter.

B3:Gregers Andersen 26 år.

B4:Christen Andersen 24 år.

B5:Else Andersdatter 21 år.

B6:Niels Andersen 19 år.

 

side 6b.

7.BIRGITTE JENSDATTER død 5.januar 1720 i Sønderskov, Jegindø sogn

E:Søren Jensen.

A1:Jens Nørskovs er død.

      A1a:Edel Jensdatter.

      A1b:Christen Jensen.

      A1c:Anne Jensdatter.

      A1d:Ole Jensen.

A2:Birgitte Christensdatter g.m. Malte Jensen på Tang i Gudum sogn i Hardesyssel er afdødes søskendebarn.

(se nr.8)

 

Side 7a.

8.JENS CHRISTENSEN død 3.februar 1720 Nørskov, Jegindø sogn.

E:Mette Olufsdatter.

B1:Edel Jensdatter 19 år.

B2:Christen Jensdatter 12 år.

B3:Anne Jensdater 10 år.

B4:Ole Jensdatter 4 år.

V:børnenes morbroder Jens Olufsen fra Uglev sogn, og Villads Madsen i Sønder Toftskov, der er halvbroder til børnenes mor.

(se nr.9)

 

side 9b.

10.JENS NIELSEN død 19.november 1719 i Kiergaard i Hesselbjerg i Sejerslev sogn.

E:Anne Andersdatter.

B1:Ellen Jensdatter 9 år.

B2:Else Jensdatter 7 år.

B3:Birgitte Jensdatter 5 år.

V:for enken hendes fader Anders Michelsen i Hesselbjerg.

V:børnenes farbroder Michel Nielsen.

 

Side 10b.

11.MICHAEL ANDERSEN død 9.februar 1720 i Hesselbjerg i Sejerslev sogn

E:Maren Madsdatter.

A1:hans mor:Kirsten Michelsdatter g. m. Anders Christensen Øster af Nr.Dråby,

A2:søsteren Kirsten Andersdatter.

A3:søsteren Anne Andersdatter.

begge i Nr.Dråby.

 

side 11a.

12.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 22.marts 1720 i Sundby sogn.

E:Niels Josephsen.

B1:Jens Nielsen 10 år.

B2:Johanne Nielsdatter 9 år.

B3:Christen Nielsen 7 år.

B4:Maren Nielsdatter 4 år.

B5:Birgitte Nielsdatter 1½ år.

 

side 12a.

13.KAREN CHRISTENSDATTER og CHRISTEN JENSEN begge død marts 1720 i Legind i Lødderup sogn.

A1:hendes søn Poul Andersen.

A2:CJ´s broder Gregers Jensen i Nykøbing.

CJ er stedfader til PA.

 

side 13a.       

14.NIELS JACOBSEN død 11.marts i Ørding sogn 1720.

E:Sidsel Gabrielsdatter.

B1:Jacob Nielsen 14 år.

B2:Karen Nielsdatter 12 år.

B3:Anne Nielsdatter 10 år.

B4:Kirsten Nielsdatter 7 år.

 

side 14a

15.MADS JENSEN SMED død januar 1720 i Vester Assels sogn.

E:Margrethe Jensdatter.

B1:Birgitte Madsdatter 7 år.

B2:Kirsten Madsdatter 5 år.

B3:Anne Madsdatter 3 år.

 

side 14b

16.MADS LARSEN død 23.juni 1720 i Jørsby sogn.

E:Maren Jensdatter.

B1:Kirsten Madsdatter 18 år.

V:Michel Larsen hendes farbroder i Jørsby.

 

side 16a.

17.JENS ANDERSEN død 17.marts 1720 i Oddesund, Odby sogn.

A1:Broderen Jacob Andersen.

 

side 16b.

18.CHRISTEN SØRENSEN død 21.september 1720 i Sundby sogn.

E:Valborg Poulsdatter.

B1:Søren Christensdatter 30 år.

B2:Maren Christensdatter 28 år.

 

side 17b.

19.METTE PEDERSDATTER død 17.september 1720 i Odby sogn

E:Poul Madsen.

A1:Mette Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Søndbjerg.

A2:Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Tygstrup i Vestervig sogn.

 

side 18b.       

20.CHRISTEN NIELSEN VIG død 31.oktober 1720 i Torsted sogn.

E:Birgitte Jensdatter.

B1:Maren Christensdatter 7 år.

B2:Jens Christensen 4 år.

B3:Olle Christensen 40 uger.

LV:Søren Laustsen af Vilsbøl i V.Vandet sogn.

V:mandens broder Ib Nielsen fra Hurup sogn, og Christen Christensen i Torsted g.m. mandens søster.

 

side 20a.       

21.CHRISTEN JENSEN død 1.november 1720 i Floulev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Else Andersdatter.

B1:Mette Christensdatter 28 år.

B2:Maren Christensdatter 26 år g.m. Knud Pedersen i Floulev.

B3:Jens Christensdatter 22 år.

B4:Anne Christensdatter 20 år.

B5:Karen Christensdatter 17 år.

LV:enkens broder Christen Andersen i Barslev.

V:Anders Jensen i Hvidbjerggård.

 

side 21a.

22.PEDER NIELSEN RIIS død 13.december 1720 i Barslev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

B1:Mads Pedersen 42 år tjener i Helleris.

B2:Anne Pedersdatter 40 år.

B3:Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Serup.

B4:Else Pedersdatter 31 år g.m. Christen Pedersen i Sindbjerg.

B5:Niels Pedersen 28 år.

B6:Kirsten Pedersdatter 26 år.

B7:Karen Pedersdatter 23 år.

 

side 22a.       

23.NIELS ANDERSEN NESTRUP død 28.januar 1721 i Nestrup i Torsteds sogn i Thy.

E:Birgitte Christensdatter.

B1:Jens Nielsen boende i København

B2:Ingeborg Nielsdatter i Torsted g.m. Jens Nielsen Spanggaard.

B3:Christen Nielsen.

B4:Anne Nielsdatter 5 år.

LV:Christen Christensen i Torsted

V:Jens Nielsen Spanggaard.

 

side 23a.

24.JENS CHRISTENSEN KIELDGAARD død 21.januar 1721 i Sønderhå sogn.

B1:Karen Jensdatter.

FM:Niels Christensen.

 

Side 24a.

25.JENS LAURSEN MØLLER død 27.december 1720 i Barslev i Hvidbjerg på Thyholm.

E:Kirsten Jensdatter.

B1:Laurs Jensen 22 år.

B2:Anders Jensen 18 år.

B3:Peder Jensen 16 år.

B4:Jens Jensen 13 år.

 

side 24b.

26.ANDERS KNUDSEN død 21.februar 1721 i Floulev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Mette Christensdatter.

konens fader: Christen Pedersen i Bundgaard i Barslev.

Afdødes fader: Knud Jensen værende i gården.

 

side 25b.       

27.OLE JENSEN GRAVGAARD skifte 21.august 1721 i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Anne Villadsdatter.

B1:Maren Olesdatter g.m. Søren Christensen i Gilsgaard Nr.Nissum sogn.

B2:Johanne Olesdatter g.m. Ole Olsen i Kongsgaard i Semb. B3:Anders Olesen.

B4:Else Olesdatter

B5:Karen Olesdatter.

B6:Mette Olesdatter g.m. Christen Laursen i Jestrup

B7:Villads Olesen.

 

side 26b.

28.SIDSEL KNUDSDATTER død 3.november 1721 i Semb i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Søren Andersen.

B1:Anders Sørensen 37 år.

B2:Christen Sørensen 36 år.

B3:Knud Sørensen 25 år.

B4:Dorthe Sørensdatter 22 år.

B5:Maren Sørensdatter 20 år.

 

side 27b.

29.JENS CHRISTENSEN død 28.august 1720 i Alsted sogn.

E:Gertrud Nielsdatter.

B1:Maren Jensdatter 38 år g.m. Niels Poulsen Lynggaard i Lødderup

B2:Knud Jensen 34 år.

B3:Christen Jensen 32 år.

B4:Else Jensdatter 29 år.

B5:Anne Jensdatter 26 år g.m.Thomas  Laursen.

B6:Niels Jensen 22 år.

 

side 28b.

30.JØRGEN NIELSEN død 23.marts 1721 i Lille Nørskov på Jegindø.

B1:Niels Jørgensen.

B2:Johanne Jørgensdatter g.m.Niels Nielsen i Store Nørskov.

B3:Inger Jørgensdatter.

 

side 29b.       

31.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 1721 i Nykøbing hospital, registrering den 6.marts.

A1:Magdalene Rasmusdatter på samme hospital.

A2:Drude Jensdatter g.m. Niels Christensen boende Gammel Myndt i København.

Alle er afdødes søsters børn.

 

Side 30b.

32.MICHEL CHRISTENSEN død 1721 i Tødsø sogn, (skifte 8.marts).

E:Maren Jensdatter.

B1:Anne Michelsdatter 31 år

B2:Christen Michelsen 30 år og soldat.

 

side 31a        

33.JENS NIELSEN VESTERGAARD død 16.februar 1721 i Ørding sogn.

E:Sidsel Poulsdatter.

B1:Niels Jensen 13 år.

B2:Maren Jensdatter 7 år.

V:farbroderen Mads Nielsen Vestergaard i Storup.

LV:hustruens broder Jens Poulsen.

 

side 32b.

34.MADS NIELSEN død 3.maj 1721 i Jørsby sogn.

E:Johanne Laursdatter.

B1:Anne Madsdatter 25 år.

B2:Christen Madsen 21 år.

B3:Maren Madsdatter 20 år.

B4:Margrethe Madsdatter 16 år.

B5:Niels Madsen 13 år.

 

side 33b.

35.ELSE LAURITSDATTER død 19.juni 1721 i Purup i Tødsø sogn.

E:Christen Pedersen.

B1:Anders Christensen 7 uger.

V: morbroderen Søren Lauritsen i Flade.

 

side 35b.

36.MAREN POULSDATTER død 11.juni 1721 i Ørding sogn

A:afdødes søskende

A1:Christen Poulsen 30 år.

A2:Jens Poulsen.

A3:Niels Poulsen i Vejerslev.

A4:Søren Poulsen i Nandrup,

A5:Maren Poulsdatter g.m. Niels Andersen i Skallerup sogn.

A6:Karen Poulsdatter g.m.Christen Nielsen i Redsted sogn.

A7:Kield Poulsen.

A8:Poul Jensen 6 år  hvis mor afdøde Anne Poulsdatter  havde været g.m. Jens Christensen i Ørding og var søster til afdøde.

(A1 og A2 er hele søskende til afdøde)

 

side 38a.

37.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 29.oktober 1721 i Elsø sogn.

E:Jens Michelsen.

B1:Christen Jensen 34 år.

B2:Michel Jensen 31 år i Elsø.

B3:Poul Jensen 27 år.

B4:Anne Jensdatter 23 år.

B5:Maren Jensdatter 16 år

B6:Mette Jensdatter 14 år.

V:Jens Pedersen i Elsø.

 

side 39b.

38.MAREN NIELSDATTER død 30.november 1721 i Ibsted Søndergård på Jegindø.

E:Jens Laursen.

B1:Laurs Jensen 26 år i Floulev.

B2:Karen Jensen 24 år.

B3:Niels Jensen.

 

side 40b.

39.MAREN ANDERSDATTER død 31.maj 1722 i Ejerslev sogn.

E:Laurs Nielsen.

B:Anne Laursdatter 19 år.

 

side 41a.

40.PEDER NIELSEN død 18.februar 1722 i Semb i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Anne Clememsdatter.

B1:Maren Pedersdatter.

LV:Niels Clemmensen i Styvel.

 

side 42a.

41.ANNE NIELSDATTER død 1.april 1722 i Floulev Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Poul Nielsen.

B1:Karen Poulsdatter 5 år.

B2:Niels Poulsen 4 år.

B3:Kirsten Poulsdatter 2 år.

 

side 44a.

42.ELSE POULSDATTER død 23.november 1722 i Sundby sogn

E:Mads Michelsen.

A:Afdødes hele søstre

A1:Karen Poulsdatter i Sundby.

A2:Valborg Poulsdatter i Sundby.

A3:Maren Poulsdatter i Sundby.

A4:Anne Poulsdatter i Dragstrup.

 

side 45a.

43.JENS JENSEN død 1.april 1723 i Sindbjerg i Hvidbjerg sogn.

E:Maren Thomasdatter.

A1:Michel Jensen i Redsted

A2:Anne Jensdatter g.m. Michel Christensen Nørgaard i Redsted.

 

side 46a

44.NIELS MADSEN død 24.august 1723 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Anne Eriksdatter.

B1:Mette Nielsdatter 16 år.

B2:Laurids Nielsen 13 år.

B3:Erik Nielsen 11 år.

LV: Michel Pedersen Fruegaard i Ørding.

V:Seig. Peder Thøgersen på Overgård, Niels Jensen Gullerup, Steffan Jensen i Øster Mølle.

 

side 47a.

45.JENS JENSEN OVERGAARD død 29.januar 1724 i Hesselbjerg i Sejerslev sogn.

E:Else Jensdatter.

B1:Anne Jensdatter 22 år.

B2:Jens Jensen 16 år.

B3:Anders Jensen 12 år.

B4:Jens Jensen 4 år.

LV:Thomas Jensen i Skærbæk.

V:Jens Jensen Østergaard i Sejerslev.

 

side 48b.

46.MICHEL JENSEN død 17.marts 1724 i Bjergby sogn.

E:Maren Nielsdatter.

B1:Else Michelsdatter 21 år.

B2:Anne Michelsdatter 19 år.

B3:Kirsten Michelsdatter 16 år.

LV:morbroderen Skammel Nielsen i Galtrup.

 

side 49b.

47.JACOB MOGENSEN død 12. maj 1724 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Mette Jensdatter.

B1:Sidsel Jacobsdatter.

V:morbroderen Svenning Jensen i Kårup.

 

side 51a.

48.ANNE MADSDATTER død 9.april 1724 i  Skjoldborg sogn.

E:Christen Pedersen.

B1:Johanne Christensdatter 6 år.

B2:Niels Christensen 2 år.

 

side 52a.

49.ANNE IMMERSDATTER død 20.juli 1724 i Ås i Skjoldborg sogn.

E:Poul Laursen.

B1:Immer Poulsdatter 6 år.

B2:Maren Poulsdatter 4 år.

 

side  53b.

50.CHRISTEN NIELSEN DAHLGAARD død 29.september 1724 i Lødderup sogn.

E:Helle Jensdatter.

B1:Niels Christensen 31 år.

B2:Maren Christensdatter 24 år.

LV:Anders Jensen i Rolstrup.

V:Steffen Jensen i Øster Mølle.

 

side 56b.

51.JØRGEN CHRISTENSEN død 5.oktober 1725 i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn.

E:Anne Jensdatter.

B1:Jens Jørgensen 22 år.

B2:Anne Jørgensdatter 20 år.

B3:Sidsel Jørgensdatter 18 år.

B4:Maren Jørgensdatter 14 år.

V:Jens Nielsen af Jølby.

 

side 58a

52.MAREN CHRISTENSDATTER død 1724 i Bjergby sogn, (skifte 8.maj 1724).

ugift.

 

side 58b.

53.REBEKKA MADSDATTER død 22.marts 1724 i Lødderup sogn.

E:Jens Pedersen.

B1:Margrethe Jensdatter.

 

side 59b.

54.MAREN THOMASDATTER død 5.maj 1725 i Sindbjerg i Redsted sogn.

E:Søren Andersen.

A1:søsteren Else Thomasdatter g.m.Rasmus Madsen i Redsted,

A2:afg.Margrethe Madsdatter g.m.Niels Nielsen i Redsted.

 

side 60b.

55.LAURS SØRENSEN død 1.juli 1725 i Ejerslev sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Søren Laursen 25 år.

B2:Niels Laursen 14 år.

B3:Svenning Laursen 8 år.

 

side 61b.

56.MAREN NIELSDATTER død 20.juli 1725 i Legind i Lødderup sogn.

E:Peder Nielsen.

B1:Niels Pedersen 3 år.

B2:Anne Pedersdatter 1 år.

 

side 62b.

57.ELLEN NIELSDATTER død 16.juli 1725 i Ørding sogn.

g.1:Morten.

E:Peder Sørensen.

B1:Anne Mortensdatter.

 

side 63a.

58.ANNE NIELSDATTER død 27.oktober 1725 i Elsø sogn.

E:Christen Michelsen.

B1:Karen Christensdatter.

 

side 64a

59.MAREN CHRISTENSDATTER død 2.marts 1726 i Bailum i Hjerk sogn.

E:Peder Andersen.

A1:broderen Peder Christensen i Ingbjerg

A2:broderen Jens Christensen i Ingbjerg.

A3:søsteren Karen Christensdatter g.m.Christen Graversen

A4:søsteren Anne Christensdatter g.m. Niels Smed i Ingbjerg.

 

side 65a.

60.JOHANNE MICHELSDATTER død 16.april 1726 i Hylding i Tødsø sogn.

g.1:Peder

E:Josef Nielsen

A1:Peder Pedersen 33 år (I).

A2:Søren Sørensen 31 år (I).

 

side 66b.

61.ANNE CHRISTENSDATTER død 22 maj 1726 i Vodstrup i Tødsø sogn.

E:Thomas Christensen.

B1:Maren Thomasdatter 16 år.

B2:Kirsten Thomasdatter 11 år.

B3:Christen Thomsen 8 år.

B4:Johanne Thomasdatter 3/4 år.

 

side 67a.

62.MAREN JENSDATTER død 15.april 1726 i Tødsø sogn.

B1:Christen Michelsen.

B2:Anne Michelsdatter.

 

side 68a

63.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.juli 1726 i Erslev sogn.

E:Jens Pedersen.

A:moderen Maren Nielsdatter i Lødderup,

A1:broderen Steffan Christensen i Grinderslev.

A2:broderen Torben Christensen.

A3:broderen Niels Christensen i Norge.

A4:broderen Christen Christensen.

A5:broderen Peder Christensen.

A6:søsteren Maren Christensdatter.

 

side 69a.

64.CHRISTEN CLAUSEN død 30.marts 1726 i Bjergby sogn.

E:Gjertrud Christensdatter.

B1:Søren Christensen.

B2:Maren Christensdatter g.m.Christen Pedersen i Torup

B3:Sidsel Christensdatter.

 

side 70a

65.MAREN JENSDATTER død 27.november 1726 i Lilleris mølle i Ljørslev sogn.

E:Jens Madsen.

B1:Anne Margrethe Jensdatter 14 år.

B2:Kirsten Margrethe Jensdatter 11 år.

B3:Mads Jensen 9 år.

B4:Maren Jensdatter 6 år.

B5:Sidsel Jensdatter 4 år.

FM:farbroderen Niels Madsen i Elsø.

 

side 71b.

66.STEFFEN PEDERSEN død 8.august 1727 i Jørsby sogn.

E:Maren Michelsdatter.

B1:Peder Steffensen 15 år

B2:Karen Steffensdatter 11 år.

B3:Anne Steffensdatter 3 år.

FM:morbroderen Laurids Michelsen i Jørsby.

 

side 72b.

67.MORTEN MICHELSEN død 4.juli 1727 i Ørding sogn.

E:Johanne Josephsdatter.

A1:søsteren Anne Michelsdatter i Alsted.

LV:Peder Pedersen.

 

side 73a.

68.APPELONE MADSDATTER død 12.februar 1728 i Sdr.Dråby sogn

E:Frend Christensen.

B1:Johanne Frendsdatter 12 år.

B2:Kirsten Frendsdatter 8 år.

 

side 73b.

69.JOHANNE PEDERSDATTER død 31.marts 1728 i Fredsø i Lødderup sogn.

g.1:Jens.

E:Christen Pedersen.

B1:Jens Christensen 18 år.

B2:Peder Jensen 22 år.

 

side 74b.

70.KAREN NIELSDATTER død 9.oktober 1728 i Mellemjølby i Solbjerg sogn.

E:Michel Jensen.

B1:Jens Michelsen 25 år.

 

side 75b.

71.ANNE NIELSDATTER død 17.november 1728 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Niels Jensen Søgaard.

A1:halvsøster Kirsten Nielsdatter hos Niels Kjeldsen i Nykøbing.

A2a:søskendebarnet Maren Nielsdatter enke efter Christen Terkelsen i Kårup.

 

side 76b.

72.JENS POULSEN død 10.november 1728 i Elsø sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Kirsten Jensdatter 26 år g.m.Anders Christensen i Frøslev.

B2:Anne Jensdatter 25 år.

B3:Maren Jensdatter 23 år.

B4:Mette Jensdatter 20 år.

LV:enkens broder Michel Pedersen i Elsø.

V:Poul Laursen i Elsø.

 

side 77b.

73.JENS ESPENSEN død 21.juli 1728 i Ørding sogn.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Ellen Jensdatter.

B2:Mette Jensdatter g.m.Christen Bertelsen i Ljørslev.

 

side 78b.

74.SØREN CHRISTENSEN død 22.november 1728 i Bjergby sogn.

A:moderen Gjertrud Christensdatter.

A1:Halvsøskende Maren Christensdatter g.m. Jacob Jepsen i Vesterjølby.

A2:Zidsel Christensdatter.

 

side 79b.

75.MICHEL MORTENSEN død 27.oktober 1728 i Solbjerg sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Peder Michelsen 5½ år.

V:morbroderen Niels Pedersen i Solbjerg.

 

side 80b.

76.SVENNING SØRENSEN død 8.december 1728 i Alsted sogn.

E:Anne Nielsdatter.

B1:Maren Svenningsdatter 29 år.

B2:Ellen Svenningsdatter 27 år.

B3:Søren Svenninmgseb 20 år.

 

side 81a

77.JEP JENSEN død 20.januar i Jegebjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Mette Christensdatter.

A1:broderen Poul Jensen i Styvel.

A2:broderen Niels Jensen i Lyngs.

A3:broderen Peder Jensen er død.

      A3a:Laurs Pedersen.

      A3b:Anne Pedersdatter g.m. Knud Pedersen i  Jattrup.

A4:søsteren Margrethe Jensdatter g.m.Michel Simonsen i Uglev.

A5:søstren Karen Jensdatter er død

       A5a:Johannes Christensen.

       A5b:Jens Christensen.

       A5c:Peder Christensen.

       FM:deres farbroder Christen Thommesen fra Søndbjerg,

A6:søsteren Maren Jensdatter g.m.Christen Jensen i Torp.

LV:broderen Niels Christensen i Jegebjerg.

 

side 82b.

78.CHRISTEN PEDERSEN død 30.marts 1729 i Storup i Ørding sogn.

E:Maren Olesdatter.

LV:Christen Olesen i Storup.

B1:Maren Christensdatter 7 år.

V:farfaderen Peder Knudsen i Sindbjerg.

 

side 84a.

79.PEDER ANDERSEN i Bajlum i Hjerk sogn, skifte 8.juni 1729. Fratræder fæstet.

 

side 84b.

80.CHRISTEN MORTENSEN død 11.februar 1729 i Sejerslev sogn.

E:Margrethe Nielsdatter.

B1:Niels Christensen 48 år i Alsted

B2:Christen Christensen 36 år.

B3:Morten Christensen 40 år.

B4:Anne Christensdatter g.m.Peder Pedersen i Sdr.Dråby.

B5:Maren Christensdatter 20 år.

B6:Niels Christensen 15 år.

 

side 85a.

81.ANDERS BOLLESEN død 6.august 1729 i Volstrup i Tødsø sogn.

A1:søsteren Anne Bollesdatter.

 

side 87b.

82.ANNE PEDERSDATTER død 15.februar 1730 i Lille Kapelhus i Sundby sogn.

E:Christen Andersen.

B1:Hedvig Christensdatter 20 år.

B2:Anders Christensen 16 år.

B3:Sidsel Christensdatter 13 år.

 

side 88a.

83.JENS PEDERSEN død 27.januar 1730 i Solbjerg sogn.

E:Sidsel Jensdatter.

B1:Christen Jensen 4 år.

LV:Søren Madsen i Solbjerg.

 

side 89a.

84.SIDSEL MICHELSDATTER død 30.juni 1730 i Vils i Vejerslev sogn.

A1:en søster g.m. Niels Sørensen i Vils.

 

side 90b.

85.ANDERS JENSEN død 26.december 1731 i Solbjerg sogn.

E:Anne Sørensdatter.

B1:Jens Andersen 13 år.

B2:Morten Andersen 9 år.

B3:Sidsel Andersdatter 7 år.

B4:Johanne Andersdatter 5 år.

V:morbroder Christen Sørensen i Fårtoft.

 

side 91b.

86.MAREN CHRISTENSDATTER død 12.november 1730 i Ejerslev sogn.

g.1:Knud.

E:Peder Trudsen.

B1:Christen Knudsen i Ålborg.

 

side 92a.

87.ANDERS LAURSEN død 30.juli 1731 i Bjergby sogn.

E:Anne Pedersdatter.

LV:Peder Sørensen i Bjergby.

B1:Peder i Fredsø 37 år.

B2:Laurs Andersen 35 år.

B3:Christen Andersen 32 år.

B4:Morten Andersen 27 år.

B5:Kirsten Andersdatter 24 år.

B6:Anne Andersdatter 17 år.

 

side 93a.

88.METTE MICHELSDATTER død 9.august 1729 i Sindbjerg i Redsted sogn.

E:Niels Pedersen.

B1:Inger Nielsdatter 5 år.

 

side 94b.

89.ELSE MICHELSDATTER død 30.september 1731 i Bjergby sogn.

E:Christen Madsen.

A1:søsteren Maren Michelsdsatter g.m.Peder Clausen i Ø.Jølby.

A2:broderen Christen Michelsen.

A3:søsteren Anne Michelsdatter i Solbjerg.

 

side 95b.

90.ELSE JENSDATTER død 22.marts 1732 i Ejerslev.

E:Morten Josephsen.

A:søsterbørnene

A1:Mette Christensdatter g.m.Anders Vestergaard i Tødsø.

A2:Jens Christensen.

A3:Inger Christensdatter.

hos deres fader Christen Skrædder i Elsø.

 

side 96a.

91.NIELS JØRGENSEN død 20.juni 1732 i Legind i Lødderup sogn.

E:Mette Olufsdatter.

B1:Maren Nielsdatter 29 år.

B2:Jørgen Nielsen 27 år.

B3:Anne Nielsdatter 22 år.

B4:Maren Nielsdatter 15 år.

V:farbroderen Christen Jørgensen i Legind.

 

side 97b.

92.MAREN ANDERSDATTER død 10.august 1732 i Ørding sogn.

E:Ole Nielsen.

B:Niels Olesen 23 år.

 

side 98a.

93.CHRISTEN MADSEN død 5.juli 1732 i Mark Mølle i Lødderup sogn.

E:Anne Elisabeth Pedersdatter.

B1:Mads Christensen 22 år.

B2:Henrik Christensen 21 år.

B3:Anne Christensdatter 16 år.

B4:Christen Christensen 14 år.

B5:Kirsten Christensdatter 12 år.

V:mosterens mand Olle Klerque ved Sallingsund.

LV:Mogens Christensen Møller af Nykøbing.

 

side 99b.

94.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1.oktober 1732 i Fårup i Lødderup sogn.

E:Kirsten Nielsdatter.

B1:Sidsel Christensdatter 16 år.

V:farbroderen Niels Christensen i Lille Tvelborg.

 

side 101a.

95.NIELS CHRISTENSEN død 1.november 1732 i Legind i Lødderup sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Valborg Nielsdatter 26 år.

B2:Christen Nielsen 23 år.

B3:Christen Nielsen 20 år.

B4:Søren Nielsen 15 år.

 

side 101b.

96.KAREN NIELSDATTER død 31.december 1732 i Legind Lødderup sogn.

A1:søsteren Maren Nielsdatter i Flade er død 

      A1a:Niels Fisker i København.

A2:halvbroderen Niels Madsen Bund i Fredsø er død

      A2a:Laurs Nielsen i Fredsø.

      A2b:Mette Nielsdatter.

      A2c:Erik Nielsen.

 

side 102b.

97.SVENNING MADSEN død 9.januar 1733 i Ejerslev sogn.

E:Birgitte Pedersdatter.

B1:Mads Svenningsen 24 år.

B2:Maren Svenningsdatter 22 år.

B3:Kirsten Svenningsdatter 18 år.

V:morbroderen Peder Pedersen Smedegaard i Tødsø sogn.

LV:Svenning Pedersen i Ejerslev.

 

side 103a.

98.PEDER CHRISTENSEN død 6.februar 1733 i Redsted sogn.

E:Anne Larsdatter.

 

side 104a.

99.CHRISTEN BERTELSEN død 2.marts 1733 i Brogård i Ljørslev sogn.

E:Mette Jensdatter.

B1:Mette Christensdatter 14 år.

B2:Christen Christensen 12 år.

B3:Anne Christensdatter 8 år.

B4:Sidsel Christensdatter 3 år.

B5:Else Christensdatter 14 uger.

FM:Peder Christensen i Ljørslev og Peder Christensen i Ørding.

 

side 105a.

100.MAREN CHRISTENSDATTER død 30.august 1733 i Bjergby sogn.

E:Christen Christensen.

A1:Søren Christensen i Hørdum.

A2:Anders Christensen i Hørdum.

A2:Søren Christensen

      A2a:Mads Sørensen.

 

side 106b.

101.PEDER JENSEN død 18. maj 1733 i Erslev sogn.

E:Anne Jensdatter.

B1:Jens Pedersen 18 år.

B2:Søren Pedersen 15 år.

B3:Kirsten Pedersdatter16 år.

 

side 108a.

102.LAURIDS POULSEN død 19.september 1733 i Ås i Skjoldborg sogn.

E:Ingeborg Thomasdatter.

B1:Poul Lauridsen 16 år.

B2:Ingeborg Lauridsdatter 14 år.

FM:farbroderen Poul Lauridsen i Ås.

LV:Olle Salmandsen i Elsted.

 

side 109b.

103.APPELONE CHRISTENSDATTER død 21.marts 1734 i Ørding sogn.

E:Jens Poulsen.

A1:broderen Mads Christensen i Ørding

A2:broderen Søren Christensen er død 

      A2a:Christen Sørensen 59 år

      A2b:Maren Sørensdatter 64 år.

 

side 111a.

104.ANNE JOSEPHSDATTER død Michelsdag 1734 i Sdr.Dråby sogn.

E:Niels Nielsen.

B1:Anne Nielsdatter 18 år.

B2:Sidsel Nielsdatter 11 år.

B3:Johanne Nielsdatter 8 år.

 

side 112a.

105.KIRSTEN SVENNINGS-DATTER død 16.april 1734 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Niels Madsen.

B1:Inger Nielsdatter g.m. Olle Christensen i Kårup.

B2:Maren Nielsdatter 25 år.

B3:Jens Nielsen 23 år i Tøving.

B4:Maren Nielsdatter 22 år.

B5:Sidsel Nielsdatter 21 år.

B6:Mette Nielsdatter 17 år.

 

side 114a

106.HELLE CHRISTENSDATTER død 4.december 1734 i Elsø sogn.

E:Jens Jensen Fuur.

B1:Sidsel Jensdatter 4 år.

B2:Jens Jensdatter 1 år.

FM:morbroder Niels Christensen Hald i Elsø.

 

side 116a.

107.CHRISTEN CHRISTENSEN RYTTER død 6.december 1734 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Else Jensdatter.

B1:Jens Christensen 24 år.

B2:Christen Christensen 17 år.

B3:Maren Christensdatter 15 år.

 

side 117b.

108.CHRISTEN NIELSEN SKRÆDDER død 8.september 1734 i Bjergby sogn.

E:Boel Jepsdatter.

B1:Kirsten Christensdatter 36 år g.m. Niels Christensen i Villerslev

B2:Mette Christensdatter 35 år g.m.Morten Lauridsen i Nykøbing.

B3:Niels Christensen 30 år i Kaarup.

B4:Jep Christensen 27 år.

B5:Else Christensen 24 år

B6:Anders Christensen 19 år.

 

side 119a

109.SIDSEL JENSDATTER død 25.november 1735 i Bisgaard i Lødderup sogn.

E:Christen Christensen Bisgaard.

B1:Christen Christensen 42 år i Fredsø.

B2:Sidsel Christensdatter 40 år i Vester Mølle

B3:Peder Christensen 38 år boende i Søndbjerg på Thyholm

B4:Jens Christensen 36 år tjener i Christiania i Norge.

B5:Morten Christensen 32 år.

B6.Svenning Christensen 33 år boende i Lødderup.

B7:Mette Christensdatter 27 år.

B8:Peder Christensdatter 24 år.

 

side 121a

110.NIELS NIELSEN død 24.februar 1735 i Sundby i Stagstrup sogn.

Moderen Karen Michelsdatter er død 8.marts 1735 samme sted.

A1:broderen Michel Nielsen 57 år i Solbjerg.

A2:Christen Nielsen 55 år ladefoged på Dueholm.

A3:Anders Nielsen 53 år i Thisted.

A4:Karen Nielsdatter 52 år g.m.Laurs Jensen i Sundby.

 

side 123b.

111.PEDER NIELSEN død 23.februar 1735 i Legind i Lødderup sogn.

E:Dorthe Jensdatter.

B1:Niels Pedersen 13 år.

B2:Anne Pedersdatter 11 år.

 

side 125a.

112.CHRISTEN JENSEN død 24.september 1735 i Bjergby sogn.

E:Maren Villadsdatter.

B1:Villads Christensen 27 år i Bjergby.

B2:Søren Christensen 21 år.

B3:Jens Christensen 23 år og krøbling.

 

side 126b.

113.NIELS JENSEN SØEGAARD død 24.november 1736 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Mette Jensdatter.

B1:Poul Nielsen 5 år.

LV:enkens fader Jens Degn i Mollerup.

 

side 129a.

114.JOHANNE PEDERSDATTER død 20.december 1736 i Mollerup sogn.

E:Jens Nielsen Høy.

B1:Sidsel Jensdatter 25 år.

B2:Mette Jensdatter 20 år.

B3:Peder Jensdatter 15 år.

 

side 130a.

115.JENS PEDERSEN LUND død 20.december 1736 i Sdr.Dråby sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Peder Jensen 19 år.

B2:Christen Jensen 13 år.

B3:Sidsel Jensdatter 17 år.

B4:Anne Jensdatter 10 år.

B5:Jens Jensdatter 4 år.

 

side 131a.

116.MAREN ANDERSDATTER død 23.december 1736 i Sdr.Dråby sogn.

E:Jens Pedersen.

A1:broderen Niels Andersen i Hanstholm.

 

side 133a.

117.PEDER PEDERSEN død 29.september 1737 i Hylding i Tødsø sogn.

E:Anne Madsdatter.

B1:Maren Pedersdatter 7 år.

B2:Johanne Pedersdatter 5 år.

B3:Mads Pedersdatter 4 år.

B4:Sidsel Pedersdatter 1 år 7 uger.

FM:Søren Sørensen i Alsted.

LV:Anders Christensen, Elsø

 

side 134b.

118.METTE CHRISTENSDATTER død 25.oktober 1737 i Vestergård Ørding sogn.

E:Mads Jensen.

A0:moderen:Maren Christensdatter i Årbæk mølle.

A1:Christen Christensen i Haurisgård i Ørding,

A2:Karen Christensdatter g.m.Christen Andersen i Årbech mølle.

LV: for Maren Christensdatter:Søren Nielsen ibid.

 

side 136b.

119.SIDSEL JOSEPHSDATTER død 11.december 1737 i Sdr.Dråby sogn.

E:Christen Poulsen.

B1:Niels Nielsen i Sdr.Dråby 46 år.

B2:Laurs Nielsen 40 år.

B3:Maren Christensdatter 36 år.

B4:Joseph Christensen 29 år.

 

side 137b.

120.MORTEN SØRENSEN død 4.februar 1738 i Bjergby sogn.

E:Else Michelsdatter.

B1:Michel Mortensen 5 år.

B2:Søren Mortensen 4 år.

V:farbroderen Christen Sørensen i Fårtoft i Sundby sogn.

LV:Niels Josephsen i Alsted.

 

side 139b.

121.CHRISTEN NIELSEN død 27.januar 1738 i Sillerslev i Ø.Assels sogn.

E:Karen Christensdatter.

B1:Niels Christensen i Ørding.

B2:Poul Christensen 24½ år.

B3:Jens Christensen 20 år.

B4:Maren Christensdatter 26 år.

B5:Anne Christensdatter g.m.Søren Sørensen i Ø.Assels.

B6:Else Christensdatter 27 år.

FM:Niels Christensen (B1).

 

side 141b.

122.LAURS HANSEN død 1.marts 1738 i Thorup i Skallerup sogn.

E:Karen Laursdatter.

B1:Hans Laursen 21 år.

B2:Karen Laursdatter 14 år.

B3:Poul Laursen 16 år.

B4:Anders Laursen 13 år.

B5:Inger Laursdatter 10 år.

B6:Anne Laursdatter 8 år.

B7:Karen Laursdatter 6 år.

B8:Claus Laursen 3 år.

FM:farbroderen Christen Hansen i V.Jølby.

LV:enkens broder Niels Laursen i Dragstrupgård.

 

side 143a.

123.LAURS CHRISTENSEN død 28.december 1737 i Vils i Vejerslev sogn.

E:Sidsel Christensdatter.

B1:Søren Laursen 38 år i Ø.Assels.

B2:Niels Laursen 24 år.

B3:Christen Laursen 21 år.

LV:Jens Nielsen i Vilsgård.

 

side 144a

124.NIELS CHRISTENSEN DALGAARD død 3.maj 1738 i Lødderup sogn.

E:Johanne Jensdatter.

A0:moderen Helle Jensdatter,

A1:søsteren Maren Christensdatter er død.

   A1a:Christen Hansen 7 år.

   A1b:Anne Hansdatter 9 år i Rolstrup

        V:Anders Jensen i Rolstrup.

LV:Steffan Jensen Øster Mølle i Lødderup sogn.

 

side 145b.

125.SIDSEL PEDERSDATTER død 16.maj 1738 i Ørding sogn.

E:Bertel Svenningsen.

B1:Anne Berteldatter 32 år i Erslev sogn.

B2:Maren Beretelsdatter 30 år.

B3:Svenning Bertelsen 28 år.

B4:Niels Bertelsen 24 år.

 

side 147a.

126.JENS OLESEN død 2.maj 1738 i Ørding sogn.

E:Inger Lauridsdatter.

B1:Karen Jensdatter 26 år.

B2:Maren Jensdatter 24 år.

B3:Anne 21 år.

FM:farbroderen Christen Olesen i Ørding.

 

side 148a.

127.CHRISTEN CHRISTENSEN død 20.maj 1738 i Fårup i Lødderup sogn.

E:Johanne Poulsdatter.

B1:Maren Christensdatter 31 år.

B2:Christen Christensen 25 år.

FM:Steffen Jensen Ø.Mølle i Lødderup sogn.

 

side 148b.

128.PEDER MICHELSEN død 23.marts 1738 i Vester Hunderup i Ejerslev sogn.

E:Anne Laursdatter.

B1:Michel Pedersen 14 år.

B2:Laurs Pedersen 10 år.

B3:Karen Pedersen 7 år.

B4:Maren Pedersen 3 år.

FM:farbroderen Jens Michelsen fra Jørsby.

 

side 150a.

129.PEDER PEDERSEN NØHR død 12.juni 1738 i Bjergby sogn.

E:Mette Mogensdatter.

B1:Christen Pedersen 3 år.

FM:Niels Nøhr ibid.

 

side 151a.

130.MAREN CHRISTENSDATTER, død 23.august 1738 i Vils i Vejerslev sogn.

E:Jep Pedersen.

B1:Christen Jepsen 22 år

B2:Maren Jepsdatter 20 år g.m. Laurs Jensen i Vils.

 

side 152b.

131.ANNE SØRENSDATTER død 6.juni 1738 i Ljørslev sogn.

E:Michel Laursen.

B1:Maren 25 uger.

 

side 153b.

132.PEDER SØRENSEN død 4.september 1738 i Ørding sogn.

E:Else Mortensdatter.

B1:Morten Pedersen 15 år.

B2:Grethe Pedersdatter 11 år.

FM:Søren Michelsen i Ørding.

 

side 154b

133.CHRISTEN MICHELSEN død 13.januar 1739 på Højris i Ljørslev sogn.

Ingen slægtninge omtalt.

 

side 155b.

134 METTE CHRISTENSDATTER død 4.maj 1739 i Jegebjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

E:Peder Nielsen.

A1:broderen Niels Christensen i Jegebjerg er død

     A1a:Christen Nielsen

     A1b:Peder Nielsen er død

            A1b1:Maren Pedersdatter,

      A1c:Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Kallerup.

      A1d:Else Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Støvl.

   A1e:Else Nielsdatter.

   A1f:Sidsel Nielsdatter.

   A1g:Anne Nielsdatter.

   A1h:Sidsel Nielsdatter.

A2:broderen Knud Christensen i Vestergård i Jegbjerg er død

   A2a:Christen Knudsen i gården,

   A2b:Peder Knudsen i Støvel,

   A2c:Maren Knudsdatter g.m. Clemmen Nielsen i Støfvel.

A3:søstren Karen Christensdatter er død 

       A3a:Christen Madsen i Asp sogn.

A4:søsteren Johanne Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Barslev.

A5:Else Christensdatter g.m.Peder Christensen i Sønbjerg er død

      A5a:Christen Mortensen i Søndbjerg.

      A5b:Kirsten Mortensdatter.

      A5c:Morten Pedersen

      A5d:Dorthe Pedersdatter.

A6:Sidsel Christensdatter er død 

   A6a:Christen Thomsen i Smerup,

   A6b:Else Thomasdatter g.m. Anders Nielsen i Smerup.

 

side 157b.

135.BIRGITTE LAURSDATTER død 18.juni 1739 i Ejerslev sogn.

E:Laurs Jensen.

A1:broderen Niels Laursen.

A2:søsteren Johanne Laursdatter g.m. Peder Jensen i Jørsby.

A3:søsteren Maren Lauritsdatter g.m.Peder Pedersen i Hanstholm.

 

side 158b

136.BERTEL SVENNINGSEN afstår fæstet 18.august 1739 af hans gård i Ørding sogn.

B1:Niels Bertelsen.

 

side 159b

137.KAREN LAURSDATTER død 25 august 1739 i Thorup i Skallerup sogn.

E:.afd.Laurs Hansen.

B1:Hans Laursen 22 år.

B2:Poul Laursen 17 år.

B3:Inger Laursdatter 11 år.

B4:Anne Laursdatter 9 år.

B5:Karen Laursdatter 7 år.

B6:Claus Laursdatter 4 år.

B7:Maren Laursdatter 15 år.

B8:Anders Laursen 14 år.

FM:farbroder Christen Jensen i V.Jølby,  morbroder Niels Lauridsen i Dragstrup-gård.

 

side 161b.

138.MICHEL NIELSEN død 24.oktober 1739 i Solbjerg sogn.

E:Sidsel Jensdatter.

B1:Niels Michelsen 24 år.

B2:Karen Michelsen 21 år.

B3:Jens Michelsen 15 år.

FM:Laurids Jensen Sundby i Thy g.m. børnenes faster.

LV:enkens broder Peder Jensen i Vester Jølby.

 

side 163a

139.JEP PEDERSEN død 29.juli 1739 i Sandal i Erslev sogn.

E:Karen Jensdatter.

B1:Anne Jepsdatter 13 år.

FM:Poul Dejgaard i Erslev.

LV:Jep Madsen i Erslev.

 

side 164b.

140.ANDERS LAURSEN død 18.december 1739 i Tødsø sogn.

E:Maren Nielsdatter.

A1:broderen Christen Laursen, Vodstrup.

A2:Peder Laursen i Vodstrup.

A3:Michel Laursen i Ljørslev.

A4:Maren Laursdatter i Sdr.Dråby enke efter Jens Michelsen.

LV:enkens broder Niels Nielsen i Tøving.

 

side 165a.

141.PEDER CHRISTENSEN BUCH død Michelsdag 1739 i Fredsø Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

A1:søsteren Maren Christensdatter g.m. Søren Thomsen i Solbjerg.

 

side 165b.

142.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 7.december 1739 i Vester mølle i Lødderup sogn.

E:Anders Steffensen.

B1:Maren Andersdatter 13 år.

B2:Christen Andersen 9 år.

B3:Steffen Andersen 3 år.

 

side 167a.

143.CHRISTEN POULSEN død 30.oktober 1740 i Sdr.Dråby sogn.

B1:Joseph Christensdatter 32 år.

B2:Maren Christensdatter 38 år.

FM:Thomas Thomsen i Sdr.Dråby.

 

side 167b.

144.CHRISTEN JENSEN KURØGEL

død 22.marts 1740 i Tødsø sogn.

E:Maren Sørensdatter.

B1:Anne Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Bjørndrup.

B2:Søren Christensen i Fårup.

B3:Maren Christensdatter.

B4:Mads Christensen i Legind.

B5:Christen Christensen bortløben for 12 år siden.

B6:Jørgen Christensen.

 

side 169a.

145.ANNE ANDERSDATTER død 22.marts 1741 i Solbjerg sogn.

E:Anders Trudsen.

A1:broderen Poul Andersen som boede  Mellem Jølby er død. 

    A1a:Margrethe Poulsdatter i Mellemste Jølby.

    A1b:Inger Poulsdatter g.m. Michel Christensen Smed  i Solbjerg,

A2:søsteren Dorthe Andersdatter har boet i Fredsø, er død.

   A2a:Anne Jensdatter g.m.Christen Hellesen i Outrup sogn.

Tilstede Anders Knudsen.

 

side 169b

146.SIDSEL JENSDATTER død 28.december 1740 i Ørding sogn.

E:Jens Laursen Storgaard.

B1:Margrethe Jensdatter 21 år.

B2:Maren Jensdatter 19 år.

B3:Jens Jensdatter 16 år.

B4:Niels Jensdatter 15.

B5:Birgitte Jensdatter 11 år.

B6:Anne Jensdatter 9 år.

V:morbroderen Michel Jensen i Ø.Assels.

 

side 170b.

147.THOMAS BERTELSEN død 11.maj 1741 i Sdr.Dråby sogn.

E:Maren Poulsdatter.

B1:Jens Thomsen 27 år.

 

side 171b.

148.JOHANNE NIELSDATTER død 1742 i Sindbjerg i Redsted sogn (skifte 29 januar).

E:Christen Josephsen.

B1:Maren Christensdatter 35 år.

B2:Sidsel Christensdatter 33 år.

B3:Maren Christensdatter 30 år.

B4:Anne Christensdatter.

 

side 172b.

149.JENS PEDERSEN død i Lødderup sogn den 1.januar 1742.

E:Inger Christensdatter.

B1:Margrethe Jensdatter 32 år.

B2:Peder Jensen 13 år.

FM:Jens Jensen i Lødderup.

LV:Steffen fra Øster Mølle i Lødderup sogn.

 

side 173b

150.NIELS CHRISTENSEN død 9.februar 1742 i Ørding sogn.

E:Karen Christensdatter.

B1:Anne Nielsdatter 6½ år.

B2:Christen Nielsen 4½ år.

B3:Kirsten 2½ år.

FM:Jens Laursen Storgaard i Ørding. LV:Christen Christensem Ørding.

 

side 175a.

151.SØREN CHRISTENSEN død 16.marts 1742 i Fårup i Lødderup sogn.

E:Kirsten Nielsdatter.

A1:moderen Maren Sørensdatter i Bjørndrup,

A2:broderen Mads Christensen i Legind.

A3:broderen Jørgen Christensen.

A4:Maren Christensdatter.

A5:Anne Christensdatter i Bjørndrup.

 

side 176a.

152.CHRISTEN SØRENSEN VESTER og ELSE MADSDATTER som døde den 19.juni og den 24.maj 1742 i Solbjerg sogn.

B1:Mads Christensen 13 år.

B2:Maren Christensdatter 11 år.

B3:Søren Christensen 8 år.

B4:Mette Christensdatter 1 år.

V:farfaderen Søren Thomsen og morbroderen Søren Madsen begge i Solbjerg.

 

side 177b.

153.METTE THOMASDATTER død 8.juni 1742 i Solbjerg sogn.

E:Søren Christensen.

B1:Thomas Sørensen 5 år.

B2:Johanne Sørensen 3 år.

B3:Karen Sørensdatter 1 år.

FM:Christen Christensen i Galtrup.

 

side 178c.

154.MICHEL JENSEN død 21.juni 1742 i Elsø sogn.

E:Anne Jensdatter.

B1:Maren Michelsdatter g.m.Anders Christensen Hald i Elsø,

B2:Anne Michelsdatter 24 år.

B3:Jens Michelsdatter 23 år.

B4:Christen Michelsdatter 20 år.

B5:Mette Michelsdatter 14 år.

B6:Sidsel Michelsdatter 7 år.

FM:farbroderen Christen Jensen i Elsø.

 

side 179b.

155.ANNE LAURSDATTER død 13.maj 1742 i Elsø sogn.

E:Jens Jensen Fuur.

B1:Laurs Jensen 1 år.

FM:PoulJensen i Elsø.

 

side 180b.

156.METTE THOMASDATTER død 18.juni 1742 i Ørding sogn.

E:Søren Christensen.

B1:Barbara Sørensdatter 12 år.

B2:Mette Sørensdatter 10 år.

B3:Maren Sørensdatter 8 år.

B4:Maren Sørensdatter 6 år.

B5:Thomas Sørensdatter 2 år.

FM:Christen Olufsen i Ørding.

 

side 181b.

157.METTE JENSDATTER død 14.maj 1742 i Ljørslev sogn.

E:Michel Poulsen.

B1:Christen Christensen 21 år.

B2:Anne Christensdatter 18 år.

B3:Sidsel Christensdatter 13 år.

B4:Else Christensdatter 10 år.

B5:Karen Michelsdatter 8 år.

 

side 183a.

158.MAREN CHRISTENSDATTER død 6.juni 1742 i Ejerslev sogn.

E:Peder Andersen Høj.

B1:Christen Pedersen 14 år.

B2:Jens Pedersen 10 år.

B3:Christen Pedersen 4 år.

FM:Svenning Christensen i Ejerslev.

 

side 184a.

159.ELSE MICHELSDATTER død 15.juli 1742 i Bjergby sogn.

E:Jens Hansen.

B1:Michel Mortensen 10 år.

B2:Søren Mortensen 8 år.

B3:Maren Jensdatter 3 år.

FM:Skammel Laursen i Galtrup.

 

side 185b.

160.KIRSTEN MOGENSDATTER død 18.juni 1742 i Sdr.Dråby sogn.

E:Michel Andersen.

B1:Christen Michelsen 21 uger.

 

side 186b.

161.BOEL NIELSDATTER død 4.oktober 1742 i Ørding.

E:Mads Jensen.

A:faderen Niels Madsen i Fredsø.

 

side 187a.

162.JOSEPH NIELSEN død mellem 28.og 29.november 1742 i Tødsø.

A1:Jens Madsen i Tøving,

A2:Maren Madsdatter g.m.Steffan Lauridsen i Tøving,

A3:Sidsel Madsdatter g.m.Peder Christensen i Tøving,

A4:Niels Madsen i Flade,

alle en søsters børn.

 

side 188b.

163.PEDER MICHELSEN død 25.oktober 1742 i Hylding i Tødsø sogn.

E:Anne Madsdatter.

A1:broderen Søren Michelsen i Torp,

A2:broderen Joseph Michelsen i Flade,

A3:broderen Søren Michelsen i Flade

A4:søsteren Margrethe Michelsdatter er død g.m. Peder Andersen   

      A4a:Sidsel Pedersdatter.

      A4b:Karen Pedersdatter.

      A4c:Anders Pedersdatter

      A4d:Maren Pedersdatter

A5:Maren Michelsdatter g.m. Christen Pedersen, begge er døde.

       A5a:Jens Christensen.

       A5b:Michel Christensen.

 

side 189b.

164.MICHEL NIELSEN død 26.december 1742 i Hylding i Tødsø sogn.

E:Anne Nielsdatter.

B1:Johanne Mihelsdatter 18 år.

B2:Sidsel Michelsdatter 13 år.

B3:Niels Michelsdatter 10 år.

B4:Anne Michelsdatter 7 år.

B5:Mette Michelsdatter 5 år.

B6:Maren Michelsdatter 3 år.

 

side 191a.

165.ANDERS STEFFENSEN død 9.januar 1743 i Mark Mølle i Lødderup sogn.

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Maren Andersdatter 13 år.

B2:Christen Andersen 11 år.

B3:Steffen Andersen 5 år.

B4:Jens Andersen 3/4 år.

FM:morfaderen Christen Bjerg i Lødderup og Jens Pedersen i Tæbring.

LV:Søren Sørensen i Flade.

 

side 192b

166.KAREN MADSDATTER død 9.januar 1743 i Fårup i Lødderup sogn.

E:Michel Andersen.

B1:Maren Michelsdatter 20 år.

B2:Sidsel Michelsdatter 15 år.

B3:Anders Michelsen 12 år.

B4:Mads Michelsen 9 år.

B5:Johanne Michelsdatter 6 år.

 

side 194a.

167.MICHEL JENSEN død 11.marts 1743 i Vittrup i Ljørslev sogn.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Margrethe Michelsdatter g.m.Christen Poulsen skytte på Astrup.

B2:Peder Michelsen 39 år.

B3:Kirsten Michelsdatter 32 år.

 

side 195b.

168. SIDSEL MICHELSDATTER død 4.marts 1743 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Peder Andersen.

A1:Christen Michelsen i Nautrup.

A2:Margrethe Michelsdatter i Nr.Dråby.

A3:Jens Josephsen i Legind.

 

side 197a.

169.NIELS HANSEN SMED død 17.maj 1743 i Sundby sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Kirsten Nielsdatter 11 år.

B2:Hans Nielsen 9 år.

B3:Peder Nielsen 6 år.

B4:Maren Nielsdatter 3 år.

LV:broderen Jens Christensen fra Stagstrup i Thy.

(se Glomstrup nr.23).

 

side 199a.

170.KAREN PEDERSDATTER død 14.april 1743 i Sønder Dråby sogn.

E:Christen Mortensen.

B1:Christen Pedersen 36 år i Bjørndrup.

B2:Poul Pedersen 34 år i Hylding.

B3:Else Pedersdatter 33 år g.m.Thomas Nielsen Bjergby i Sdr.Dråby.

B4:Mette Christensdatter 16 år.

 

side 200b.

171.ANNE JACOBSDATTER DEICHMAN død 3.april i 1742 ved Sallingsund i Nautrup sogn.

E:Christen Rhode.

B1:Maren Sophie Rohde 29 år.

B2:Margrethe Rhode 23 år.

B3:Jacob Rhode 28 år i København.

B4:Bartholomæus kobbersmed i København.

B5:Johan Rhode 15 år.

 

side 204a.

172.NIELS NIELSEN død 8.maj 1744 i Tødsø sogn.

E:Else Svenningsdatter.

B1:Maren Nielsen 23 år.

B2:Niels Nielsen 22 år.

FM:morbroderen Jens Svenningsen i Ejerslev.

FM:Michel Trudsen i Tødsø.

 

side 205b.

173.SØREN ANDERSEN død 21.juni 1744 i Sindbjerg i Redsted sogn.

E:Kirsten Pedersdatter.

A1:Anne Svendsdatter g.m.Jens Sørensen i Tæbring.

A2:Mette Jensdatter g.m. Niels Høy i Tødsø.

LV:Enkens broder Niels Pedersen i Sindbjerg.

 

side 206b.

174.JENS JENSEN HOLGER død 18.februar 1745 i Tødsø.

E:Anne Christensdatter.

B1:Johanne Jensdatter 1 år.

FM:Poul Laursen i Fårtoft.

(se nr.308)

 

side 207b.

175.SIDSEL JOSEPHSDATTER død 19.april 1745 i Tødsø sogn.

E:Christen Jensen.

B1:Jens Christensen 16 år.

B2:Joseph Christensen 14.

B3:Kirsten Christensen 11 år.

 

side 209a.

176.LAURS PEDERSEN død 30.april 1745 i Solbjerg sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Peder Laursen 24 år.

B2:Morten Laursen 21 år.

B3:Anne Laursdatter 19 år.

B4:Birgitte Laursdatter 17 år.

B5:Christen Laursen 14 år.

B6:Johanne Laursdatter 13 år.

B7:Poul Laursen 8 år.

V:morbrødrene Niels Christensen Smed i Flade, Michel Christensen Smed i Karby.

 

side 210a.

177.POUL OLESEN død 24.juli 1745 i Solbjerg sogn.

E:Sidsel Jensdatter.

B1:Christen Poulsen 14 år.

FM:farbroderen Niels Olesen i Solbjerg.

 

side 211a.

178.MAREN NIELSDATTER død 10.januar 1746 i Nees i Karby sogn.

E:Søren Jensen Kibsgaard.

B1:Johanne Sørensdatter 22 år g.m.Christen Christensen i Nees.

B2:Jens Sørensen 19 år.

B3:Niels Sørenden 18 år.

B4:Maren Sørensdatter ?år

B5:Peder Sørensen 14 år.

B6:Christen Sørensen 11 år.

V:morbroderen Jens Nielsen i Vilsgård.

 

side 213a.

179.SIDSEL MICHELSDATTER død 9.april 1746 i Redsted sogn.

E:Christen Nielsen.

A:faderen Michel Christensen Nørgaard.

 

side 214b.

180.THOMAS CHRISTENSEN død 20.december 1747 i Vodstrup i Tødsø sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Kirsten Thomasdatter 32 år.

B2:Christen Thomsen 29 år.

B3:Maren Thomasdatter 19 år.

 

side 216a.

181.KIRSTEN THOMASDATTER død 7.februar 1748 i Sdr.Dråby sogn.

E:Niels Poulsen.

B1:Poul Nielsen 29 år.

B2:Thomas Nielsen 28 år.

B3:Anders Nielsen 26 år.

B4:Niels Nielsen 23 år.

B5:Maren Nielsdatter ? år.

 

side 217a.

182.PEDER PEDERSEN SMEDEGAARD død 5.april 1748 i Smedegård i Tødsø sogn.

E:Margrethe Christensdattr.

B1:Christen Pedersen 25 år.

LV:Christen Pedersen i Østergaard.

 

side 218b.

183.SØREN CHRISTENSEN død 5.februar 1746 i Sundby sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Niels Sørensen 14 år.

B2:Christen Sørensen 11 år.

B3:Christen Sørensen 8 år.

LV: Jens Sørensen i Flade.

V:farbrødrene Christen Christensen i Fårtoft og Niels Christensen i Sundby.

 

side 221a.

184.CHRISTEN MORTENSEN død 5.august 1748 i Solbjerg sogn.

E:Else Pedersdatter?.

B1: ???datter ? år.

B2:Christen Christensen 3 år.

FM:farbroderen Peder Mortensen  i Jølbygård.

LV:Søren Christensen i Solbjerg.

 

side 222b.

185.MAREN JENSDATTER død 11.oktober 1748 i Nørgård i Solbjerg sogn.

E:Christen Christensen.

A:helsøsteren Margrethe Jensdatter g.m.Jens Christensen i Solbjerg.

 

side 225b.

186.CHRISTEN MORTENSEN død 13. februar 1749 ved Sallingsund i Nautrup/Lødderup sogn.

A1:helbroderen Peder Mortensen Sundby 36 år.

A2:helbroderen Joseph Mortensen i Jørsby 26 år.

A3:halvsøsteren Maren Mortensdatter 14 år

A4:halvbroderen Michel Mortensen  12 år.

A5:halvbroderen Niels Mortensen 10 år hos moderen i Tøving.

FM:Peder og Joseph Mortensen.

 

side 226b

187.NIELS POULSEN død 25 januar 1749 i Sdr.Dråby sogn.

B1:Poul Nielsen 28 år.

B2:Thomas Nielsen 27 år.

B3:Niels Nielsen 25 år.

B4:Niels Nielsen 22 år.

B5:Maren Nielsdatter 12 år.

 

side 227a.

188.NIELS CHRISTENSEN NØR og JOHANNE JENSDATTER død 23.maj 1749 i Bjergby sogn.

A:mandens søskende børn:

A1:Laurids Jensen boede i Solbjerg er død

    A1a:Peder Lauridsen 28 år.

    A1b:Morten Lauridsen 25 år.

    A1c:???lauridsen 16 år.

    A1d:Poul Lauridsen ? år,

    A1e:Anne Lauridsdatter g.m.Christen Nielsen i Solbjerg.

    A1f:Birgitte Lauridsdatter 20 år.

    A1g:Johanne Lauridsdatter 16 år.

A2:Inger Jensdatter er døde i Alsted

    A2a:Kirsten Mogensdatter g.m.Niels Boel i Alsted.

    A2b:Mette Mogensdatter g.m.Niels Sørensen i Bjergby.

    A2c:Anne Mogensdatter g.m.Christen Hansen i Bjergby.

    A2d:Sidsel Mogensdatter g.m.Jens Skrædder i Solbjerg.

    A2e:Else Mogensdatter i Alsted.

A3:Barbara Jensdatter er død

    A3a:Sidsel Andersdatter g.m.Peder? Poulsen i Solbjerg.

    A3b:Maren Andersdatter.

 

 

side 229a.

189.THOMAS NIELSEN død 21.maj 1749 i Bjergby sogn.

E:Anne Andersdatter.

B1:Anne Thomasdatter 6 år.

B2:Maren Thomasdatter 4 år.

B3:Johanne Thomasdatter 3 år,

B4:Mette Thomasdatter 1½ år.

B5:Grethe Thomasdatter 8 måneder.

 

sede 230a.

190.MAREN NIELSDATTER død 18.juni 1749 i Alsted sogn.

E:Søren Svenningsen.

B1:Svenning Sørensen som er død.

 

side 231a.

191.STEFFEN BERTELSEN død 30.maj 1749 i Sdr.Dråby sogn.

E:Mette Christensdatter.

A1:moderen Margrethe Morup.

A2:Michel Bertelsen i Gullerup.

A3:Anne Bertelsdatter  g.m.Villads Villadsen i Flade.

A4:Sidsel Bertelsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Legind.

LV:faderen Christen Mortensen i Sdr.Dråby

 

side 232b.

192.PEDER POULSEN død 19.juli 1749 i Solbjerg sogn.

E:Else Andersdatter.

A1:mandens søsteren Maren Poulsdatter g.m.Jens Lauritsen? i Bjergby sogn.

LV:Ole Madsen i Solbjerg.

 

side 233b.

193.ANNE OLESDATTER død 27.april 1750 i Vester Hunderup i Ejerslev sogn.

E:Anders Nielsen.

B1:Niels Andersen 7 år.

B2:Kirsten Andersdatter 4 år.

B3:Jens Andersen 11 uger.

(se Dueholm nr.43, Glomstrup nr. 45).

 

side 234b.

194.MAREN NIELSDATTER død 21.juli 1740 i Skærbæk i Tødsø sogn.

E:Jens Thomsen.

B1:Anne Jensdatter ? år.

 

side 235b

195.ANNE CHRISTENSDATTER død 16.juli 1750 i Sdr.Dråby sogn.

E:Peder Frendsen.

B1:Else Pedersdattter 20 år.

B2:Kirsten Pedersdatter 14 år.

B3:Christen Pedersen 9 år.

B4:Margrethe Pedersdatter ? år.

 

side 236a.

196.NIELS LIUNGAARD lever 16.marts 1751 da han afstår fæstet af hans gård.

 

side 236b.

197.JENS HANSEN i Bjergby som afstår fæstet af sin gård den 18.marts 1751.

 

side 237a.

198.MAREN JOSEPHSDATTER død 3.marts 1751 i Vils i Lødderup sogn.

g.1:Christen

E:Jens Jepsen Skrædder.

B1:Michel Christensen 20 år.

B2:Karen Jensdatter 7 år.

 

side 237b.

199.ANNE JENSDATTER død 7.marts 1751 i Legind i Lødderup sogn.

E:Poul Andersen.

B1:Karen Poulsdatter 18 år.

B2:Anne Poulsdatter 13 år.

 

side 238a.

200.ANDERS LAURSEN død 27.maj 1751 i Tødsø sogn.

E:Karen Tøgersdatter.

B1:Kirsten Andersdatter 21 år.

LV:Christen Andersen i Tødsø.

 

side 238b

201.SVENNING OLUFSEN død 3.juni 1751 i Fårup i Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

A1:broderen Christen Olufsen rejst til Holsten og boende ved Sønder ?????.

LV:Mads Michelsen i Tødsø.

 

side 239a.

202.CHRISTEN JEPSEN død juni 1751 i Solbjerg sogn.

Ingen arvinger omtalt.

 

side 239b

203.ANNE CHRISTENSDATTER død 2.juli 1752 i Ejerslev sogn.

E:Niels Jensen Tørring.

A1:broderenMichel Christensen i Hesselbjerg er død

       A1a:Christen Michelsen

A2:søsteren Maren Christensdatter er død g.m. Michel Bondesen.

    A2a:Michel Michelsen i Hesselbjerg.

    A2b:Jens Michelsen i Hesselbjerg.

 

side 240a.

204.MORTEN CHRISTENSEN død 11.december og INGER NIELSEN død 17.december 1749 i Bjørnrup i Tødse sogn.

B1:Niels Mortensen 27 år.

B2:Johanne Mortensen 37 år.

B3:Kirsten Mortensdatter 30 år i København.

B4:Sidsel Mortensdatter 19 år.

B5:Mette Mortensdatter 14 år.

 

side 240b.

205.LAURS CHRISTENSENdød 15.maj 1750 i Vodstrup i Tødsø sogn.

E:Johanne Mortensdatter.

A1:moderen Maren Michelsdatter g.m. Niels Mortensen i Vodstrup.

LV:Christen Nielsen i Vodstrup.

 

side 242a.

206.LAURS NIELSEN LANGAGER død 16.november 1751 i Ejerslev sogn.

E:Maren Laursdatter.

B1:Mads Laursen 11 år.

B2:Christen Laursen 9 år.

LV:Søren Grud i Ejerslev.

 

side 242b.

207.NIELS PEDERSEN død 30.november 1751 i Sindbjerg i Redsted sogn.

E:Anne Jensdatter.

B1:Inger Nielsdatter 25 år.

FM:Niels Jensen i Sundby.

 

side 243b.

208.MADS MADSEN død 23.januar 1752 i Kårup i Lødderup sogn.

B1:Karen Madsdatter g.m. Jens Thomsen i Fredsø.

B2:Anne Madsdatter.

B3:Olle Madsen.

B4:Niels Madsen.

 

side 244a.

209.ANDERS NIELSEN

i Vester Hunderup i Ejerslev sogn frasiger sig den 10.april 1752 fæstet af sin gård.

 

side 244b.

210.NIELS MORTENSEN død 25.maj 1752 i Sejerslev sogn.

E:Margrethe Nielsdatter.

A1:Maren Mortensdatter i Tøving.

A2:Christen Mortensen i Sdr.Dråby.

A3:Svenning Mortensen i Jørsby.

A4:Berthel Mortensen i Frøslev.

A5:Kirstene Mortensdatter g.m.Anders Poulsen i Sejerslev.

A6:Sidsel Mortensdatter g.m. ???? i Sdr.Dråby.

LV:Niels Christensen i Sejerslev.

 

side 245a.

211.MAREN JENSDATTER død 19.august 1752 i Ørding sogn.

E:Mads Sørensen.

A1:Christen Jensen i Karby.

A2:Anders Jensen i Skallerup.

A3:Margrethe Jensdatter g.m.Mads Jensen Vestergaard i Ørding.

 

side 245b.

212.JENS PEDERSEN SKRÆDDER død 13.oktober 1752 i Erslev sogn.

E:Dorthe Thomasdatter.

B1:Maren Jensdatter 25 år.

B2:??? Jensdatter 20 år.

B3:Thomas Jensen 16 år.

B4:Peder Jensen 13 år.

FM:farbroderen Mads Pedersen i Mellem Jølby.

LV:afdødes broder Christen Pedersen fra Mellem Jølby.

 

side 246b.

213.THOMAS NIELSENdød 28.oktober 1752 i Sønder Dråby.

E:Else Pedersdatter.

B1:Peder Thomsen 13 år.

FM:morbroderen Christen Pedersen i Bjørndrup.

LV:broderen Poul Pedersen i Hylding.

 

side 247b.

214.ANNE JOHANSDATTER død 31.december 1752 i Kloster mølle i Tødsø sogn.

E:Christen Michelsen Møller.

B1:Michel Christensen Møller i Nykøbing.

B2:Inger Christensdatter g.m.Poul Pedersen Jørsby i Nykøbing.

 

side 248a.

215.ANNE POULSDATTER død 22.december 1752 i Solbjerg sogn.

E:Laurs Clausen.

B1:Anne Laursdater 18 år.

B2:Maren Laursdatter 16 år.

B3:Sidsel Laursdatter 7 år.

V:Christen Jensen i Vester Jølby, Søren Mortensen i Skallerup, farbroderen Laurs Clausen i Nykøbing.

 

side 249b.

216.SIDSEL PEDERSDATTER død 26.februar 1753 i Erslev sogn.

E:Jep Andersen.

B1:Karen Jepsdatter g.m. ??? Poulsen i Erslev.

 

side 250b.

217.JOSEPH CHRISTENSEN død 20.marts 1753 i Sdr.Dråby.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Sidsel Josephsdatter 10 år.

B2:Christen Josephsen 7 år.

B3:Peder Josephsen 3 år.

LV:broderen Niels Pedersen i Alsted.

 

side 251b.

218.MICHEL ANDERSEN død 18.juli 1753 i Fårup i Lødderup sogn.

B1:Maren Michelsdatter 30 år.

B2:Sidsel Michelsdatter 26 år.

B3:Anders Michelsen 22 år.

B4:Mads Michelsen 20 år.

B5:Johanne Michelsdatter 16 år.

 

side 252b.

219.KIRSTEN MADSDATTER død 5.juli 1753 i Jørsby sogn.

E:Jens Michelsen.

B1:Mads Jensen 22 år,

B2:K/Maren Jensdatter 23 år.

B3:Peder Jensen 17 år.

 

side 253b

220.JENS MADSEN BODDUM død 14.juni 1753 i Lilleris Mølle i Ljørslev sogn.

g.1.NN

E:Anne Lauritsdatter Morsing.

B1:Maren Jensdatter 35 år (I).

B2:Maren Jensdatter 31 år (I).

B3:Kirsten Marie Jensdatter 36 år (I).

B4:Anne Margrethe Jensdatter 41 år i Norge (I).

 

side 256b.

221.MAREN MORTENSDATTER død 13.december 1753 i Lødderup sogn.

E:Christen Jensen.

B1:Svenning Christensen 10 år.

B2:?? Christensen 9 år.

B3:Helvig? Christensdatter 6 år.

B4:Olle Christensen 3 år.

B5:Jens Christensen 11 uger.

V:morbroderen Peder Mortensen i Fredsø.

 

side 257b.

222.ANNE MICHELSDATTER død 27.december 1753 i Kårup i Lødderup sogn.

E:Niels Christensen.

A1:Maren Jensdatter g.m.Peder Vestergaard i V.Hvidbjerg.

A2:Kirsten Jensdatter g.m.Anders Maugaard i Torup.

 

side 258b.

223.CHRISTEN JENSEN død 27.juli 1754 i Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Karen Christensdatter 24 år.

B2:Maren Christensdatter 20 år.

FM:morbroderen Christen Christensen i ????,

LV:broderen Niels? Christensen i Kårup.

 

side 260a.

224.JOHANNE JENSDATTER død 29.august 1754 i Dalgaard i Lødderup.

E:Søren Pedersen.

A1a:  ????? ?????? i Outrup, hvis fader havde været gift den afdødes moster.

A2a:Christen Christensen i Agerholm i Thy,

A2b:Anne Christensdatter g.m. Peder Nielsen i V.Vandet i Thy.

Begge den salige kones søskende børn,

A3a:Svenning Christensens datter Johanne Svenningsdatter.

  FM:Christen Jensen i Lødderup

A4a:Maren Christensdatter g.m. ??? Christensen i Outrup,

J.S.og M.C.er afdødes næstsøskendebørn.

 

side 262a.

225.MAREN JENSDATTER død 8.november 1754 i Elsø sogn.

E:Jens Jensen Holger.

B1:Anne Jensdatter 36 år.

B2:Maren Jensdatter 33 år.

 

side 263a.

226.MALENE ANDERSDATTER død 5.januar 1755 i Fredsø Lødderup sogn.

E:Michel Christensen.

A1:broderen Christen Andersen i Mollerup

A2:søsteren Maren Andersdatter.

A3:søsteren Kirsten Andersdatter er død g.m.Jørgen Østergaard i Frøslev

    A3a:Anders Jørgensen.

    A3b:Mette Jørgensdatter.

 

side 264a.

227.MAREN PEDERSDATTER død 24.januar 1755 i Solbjerg sogn.

E:Jens Pedersen Kjær.

B1:Christen Jensen 18 år.

B2:Anders Jensen 15 år.

V:Søren Christensen i Solbjerg.

 

side 265b.

228.MAREN ANDERSDATTER død 1755 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 6.maj).

E:Anders C. Skrædder.

B1:Christen Andersen 11 år.

B2:Morten Andersen 8 år.

B3: ??? Andersen ? år.

 

side 266b.

229.MICHEL LAURIDSEN BUNDGAARD død 10.april 1755 i Ljørslev.

E:Anne Nielsdatter.

B1:Niels Michelsen 13 år.

B2:Christen Michelsen 5 år.

B3:Anne Michelsdatter ? år.

B4:Sidsel Michelsdatter 9 år.

LV:Michel Brogaard i Ljørslev sogn.

FM:Jacob Knudsen og Michel Bundgaard.

 

side 267a.

230.METTE JENSDATTERdød 1755 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 23 maj).

E:Christen Laursen.

B1:Jens Christensen 14 år.

B2:Maren Christensdatter 12 år.

 

side 268b.

231.JOHANNE CLEMMENSDATTER død 24.april 1755 i Ljørslev.

E:Michel Poulsen Braagaard.

B:1???? Michel??? 11 år.

B2:Poul Michelsen ? år.

B3:Christen Michelsen 2½ år.

 

side 270b.

232.JENS NIELSEN død 1755 i Vilsgård i Vejerslev sogn (skifte 24.maj).

E:Maren Christensdatter.

B1:???? Jensen 25 år.

B2:Christen Jensen 24 år.

B3:Jens Jensen 21 år.

B4:Poul Jensen 19 år.

B5:Morten Jensen 16 år.

B6:Maren Jensdatter 11 år.

LV.Søren Kibsgaard fra Nees

 

side 274a

233.KIRSTEN NIELSDATTER død 1755 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 21.juni).

E:Anders Thomsen.

B1:Niels Andersen ? år.

B2:Christen Andersen 8 år.

B3:Thomas Andersen 3 år.

B4:Johanne Andersdatter 6 år.

B5:Anne Andersdatter 6 uger.

(nr.1581).

 

side 275b.

234.HENRIK PEDERSEN død 7.august 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Maren Nielsdatter.

B1:Maren Henriksdatter 6 år.

B2:Anne Henriksdatter 3 år.

 

side 277a.

235.CHRISTEN NIELSEN RENSEL afstår 4.september 1755 fæstet af hans gård i Solbjerg sogn.

 

side 279a

236.SIDSEL MICHELSDATTER død 1755 i Elsø sogn (skifte 8.oktober).

E:Jens Michelsen Kielgaard.

B1:Michel Jensen 3 år.

B2:Christen Jensen 1 år.

 

side 281a.

237.LAURS PEDERSEN SMEDog ANNE SIMONSDATTER begge død 10.april 1755 i Vejerslev sogn.

Arvinger på mandens side

IA1a:brodersønnen Anders Jensen Smed i Lødderup

IA2a:søsterdatteren Karen Lauritsdatter g.m. Peder Christensen Buchauge i Flade

IA2a1:Jens Pedersen

IA2a2:Thøger Pedersen

Arvinger på konns side:

II: forældrene Simon Sørensen og Maren Lauridsdatter

IIA: Anne Simonsdatter (afdøde)

III: Søren (Simon Sørensens far)

IIIA:Simon Sørensen = II

IIIB:Niels Sørensen

IIIB1:Peder Nielsen er død uden børn.

IIIB2:Maren Nielsdatter er død ugift, havde en søn som er død uden arvinger.

IIIB3:Anne Nielsdatter er død

            IIIB3a:Michel Michelsen Frøslev i Flade (halvbroder til følgende:)

            IIIB3b:Laurs Christensen Frøslev i Sdr.Dråby,

            IIIB3c:Kirsten Christensdatter i Frøslev.      

            IIIB4:Karen Nielsdatter er død          

IIB4a:Jeppe Nielsen tjener på Øland i Thy

IIIB4b:Kirsten Nielsdatter i Solbjerg

Maren Lauritdatters (II) far:

IV:Laurits

IVA:Maren Lauritsdatter = (II)

IVB:Bertel Lauritsen er død.

     IVB1:Laurids Bertelsen er død

          IVB1a:Bertel Lauridsen i Mollerup

          IVB1b:Jeppe Lauridsen i Skallerup

    IVB2:Jepper Bertelsen er død barnløs.

    IVB3:Maren Bertelsdatter er død

          IVB3a:Maren Thomasdatter i Fårup.

    IVB4:Anne Bertelsdatter er død 

           IVB4a:Anders Sørensen i Sundby ved Ålborg

           IVB4b:Søren Clausen i Nykøbing

           IVB4c:Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Battum i Fredsø.

IVC:Johanne Lauridsdatter er død

         IVC1:Anders Mortensen er død.

               IVC1a:Jeppe Andersen i Erslev,

         IVC2:Laurs Mortensen er død uden børn.

          IVC3:Niels Mortensen er død

                  IVC3a:Laurids Nielsen i Erslev Nørgaard.

De øvrige børn af Johanne Lauridsdatter er alle døde uden livsarvinger.

IVD:Margrethe Lauridsdatter er død.

       IVD1:Laurs Christensen er død

             IVD1a:Peder Lauridsen i Sundby,

              IVD1b:Christen Lauridsen Bechhøj i Sundby på Mors,

              IVD1c:Ole Lauridsen. 

              IVD1d:Margrethe Lauridsdatter

         IVD2:Christen Christensen er død uden livsarvinger.

     IVD3:Peder Christensen er død uden arvinger.

     IVD4:Anders Christensen er død 

              IVD4a:Margrethe Andersdatter g.m. Jep Michelsen Høygaard i Erslev.

     IVD5:Anne Christensdatter den ældre er død uden arvinger.

     IVD6:Anne Christensdatter den yngre opholder sig i Nykøbing.

 

side 303a.

238.JENS CLEMMENSEN død 19.februar 1755 i Lødderup sogn.

E:Sidsel Svenningsdatter.

LV:Ole Christensen Staggaard i Kårup.

B1:Christen Jensen i Lødderup sogn.

B2:??ren Jensen 34 år.

B3:Mette Jensdatter g.m. Laurs Nielsen Hvolgaard i Lødderup,begge er døde

   B3a:Niels Laursen 13 år.

   B3b:Jens Laursen 7 år.

   B3c:Christen Laursen 5 år hos Poul Sørensen i Tøving.       

   B3d:Johanne Laursdatter 2 år hos farbroderen Christen Jensen i Skarum.

 

side 305b.

239.NIELS MADSEN ROERSEN død 15.februar 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Ole Borregaards kone i Kårup.

B2:Mads Smedsgaards kone i Vester Jølby.

B3:Jens Nielsen Skrædder i Tøving.

B4:Maren Nielsdatter.

B5:Poul Poulsens kone i Fredsø.

B6:Anne Nielsdatter.

 

side 306b.

240.PEDER JENSEN død 30.november 1755 i Fredsø i Lødderup sogn.

A1:halvbroderen Niels Jensen Høy i Fredsø.

A2:søsteren Sidsel Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Bjergby.

A3:søsteren Mette Jensdatter.

V:Jens Pedersen Hangaard i Fredsø.

 

side 310a.

241.CHRISTEN JENSEN

restant 22.april 1756 i Elsø sogn.

 

side 311b.

242.CHRISTEN CHRISTENSEN død maj 1756 i Ørding sogn.(skifte 5.juni)

E:Maren Lauritsdatter.

B1:Laurs Christensen 24 år.

B2:Søren Christensen 22 år.

LV:Mads Sørensen.

 

side 313a.

243.NIELS CHRISTENSEN død 4.maj 1756 i Kårup i Lødderup sogn.

E:Bodil Sørensdatter.

 

side 314b.

244.JENS PEDERSEN KJÆR død februar 1756 i Solbjerg sogn, (skifte 1.marts).

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Anne Jensdatter 16 år.

B2:Kirsten Jensdatter 19 år.

V:Mads Pedersen fra Mellem Jølby.

LV:Mads Sørensen i Solbjerg

 

side 317b.

245.SIDSEL STEFANSDATTER død 30.oktober 1756 i Solbjerg sogn.

g.1.Jens

E:Laurs Nielsen.

B1:Niels Laursen 16 år (II).

B2:Jens Laursen 11 år (II).

B3:Gertrud Jensdatter (I) g.m. Jens Sk.... Laursen

 

side 319a.

246.JACOB ANDERSEN død januar 1757 i Ørding sogn, (skifte 15.februar).

E:Anne Pedersdatter.

B1:Jens Jacobsen 3 år.

B2:Peder Jacobsen 1 3/4 år.

LV:Jens Clausen af Ørding.

V:farbroderen degnen Anders Graversen i Ørding.

 

side 320a.

247.INGER CLAUSDATTER død 1757  i Solbjerg sogn, (skifte 18.februar).

B1:Else Nielsdatter 34 år.

B2:Anne Nielsdatter g.m.Niels Battum i Elsø.

B3:Claus Nielsen.

 

side 322a.

248.MAREN CHRISTENSDATTER død 1757 i Fårup i Lødderup sogn (skifte 24.marts).

E:Christen Christensen Møller.

B1:Christen Christensen 11 år.

 

side 324a.

249.CHRISTEN KJÆRGAARD død 1757 i Storup i Ørding sogn, (skifte 9. april) .

E:Karen Christensdatter.

B1:Christen Christensen 35 år.

B2:Villads Christensen 22 år.

 

side 325a.

250.ANNE JENSDATTER død 1757 Sindbjerg i Redsted sogn (skifte 26.september).

E:Jens Thomsen.

A1:broderen Christen Jensen i Anerup.

A2:broderen Poul Jensen i Sindbjerg

A3:broderen Maren Jensdatter g.m.Christen Jensen i Søndergård  i Redsted.

A4:søsteren Mette Jensdatter g.m. Christen Andersen i .....

A5:broderen Michel Jensen i Elsø er død.

      A5a:Jens Michelsen i Elsø.

      A5b:Christen Michelsen i Hylding.     

      A5c:Maren Michelsdatter g.m.Anders Christensen.

   A5d:Anne Michelsdatter g.m.Jens Nielsen i Vester Hundberg.

   A5e:Mette Michelsdatter.

 

side 327a.

251.INGER NIELSDATTER død 1757 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 10.oktober).

E:Oluf Christensen.

B1:Svenning Olufsen 24 år.

B2:Kirsten Olufsdatter 23 år.

 

side 328a

252.ELSE ANDERSDATTER død 1757 i Solbjerg sogn, (skifte 9.november).

g.1:Christen

E:Jens Clausen.

B1:Kirsten Christensdatter 12 år. FM:farbroder Peder Mortensen ved Vilsund.

 

side 329b.

253.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1757 i Bisgård i Lødderup sogn (skifte 30.november) .

E:Anne Christensen.

B1:Jens Christensen 29 år.

B2:Christen Christensen 24 år.

B3:Niels Christensen 17 år.

B4:Anne Christensdatter

B5: ???? Christensdatter g.m.Christen Jensen i Bro

FM:farbroderen Peder Boesgaard.

LV:Søren Bodilsen i Kaarup.

 

side 331a.

254.MADS VESTERGAARD død 1758 i Ørding sogn, (skifte 24.februar) .

E:Margrethe Jensdatter.

B1:Mette Madsdatter 4 år.

V:morbroderen Christen Jensen Karby.

LV:Mads Sørensen af...

 

side 332a.

255.KAREN SØRENSDATTER død 1758 i Solbjerg sogn, (skifte 31.januar 1759).

E:afdøde Peiter Axelsen.

B1:Jeppe Peitersen 37 år.

B2:Birthe Peitersdater 32 år.

B3:Mallene Peitersdatter 29 år.

B4:Søren Peitersen 24 år.

B5:Maren Peitersdatter g.m.Jens Jensen Skrædder i Bedsted på Glomstrup gods.

B6:.... Peitersdatter 22 år.

 

side 333a.

256.JENS JENSEN død 1759 i Solbjerg sogn  (skifte 30.juni).

E:Sidsel Mogensdatter.

A1:broderen Jens Jensen i Ø.Jølby,

A2:broderen Anders Jensen i Hesselbjerg,

A3:broderen Ane Jensdatter

      A3a:Niels Svenningsen.

LV: Christen Hansen i Bjergby.

 

side 334a.

257.INGER MICHELSDATTER død 1759 i Solbjerg sogn, (skifte 9.december).

E:Christen Christensen Nørgaard.

B1:Margrethe Christensdatter 10 år.

B2:Christen Christensen 8 år.

B3:Johanne Christensdatter 6 år.

B4:Michel Christensen 3 år.

 

side 336b.

258.CHRISTEN CHRISTENSEN død  1759 i Vittrup i Ljørslev sogn, (skifte  21.januar 1760) Boede tidligere boet i et hus i Mellem Jølby i Solbjerg sogn.

B1:Christen Christensen Kjærgaard i Vester Jølby på Glomstrup gods.

B2:Karen Christensdatter g.m.Jeppe Søgaard i Vils.

B3:Mette Christensdatter er død g.m.Anders Balle i Øster Jølby. 

      B3a:Christen Andersen 16 år,

      B3b:Maren Andersdatter 21 år,

      B3c:Kirsten Andersdatter 11 år.

B4:Anne Christensdatter g.m.Erik Nielsen.

 

side 339a.

259.JØRGEN NIELSEN død 1761 i Legind i Lødderup sogn (skifte 10.marts).

E:Sidsel Bertelsdatter.

B1:Niels Jørgensen 15 år.

B2:Margrethe Jørgensdatter 12 år.

FM:morbroderen Michel Bertelsen i Gullerup i Bjergby sogn.

LV:Søren Bodilsen i Fårup.

 

side 342a

260.JENS NIELSEN SNEDKER død 1761 i Kårup i Lødderup sogn  (skifte 23.december) .

E:Anne Simonsdatter.

B1:Christen Jensen 16 år.

B2:Maren Jensdatter 11 år.

B3:Mette Jensdatter 9 år.

V:farbroderen Søren Nielsen Østergaard af Vester Hvidbjerg.

LV:Christen Nielsen af Vittrup.

 

side 345b.

261.MAREN CHRISTENSDATTER død 1761 i Storup i Ørding sogn (skifte 28.december).

E:Jens Jensen Bitter.

 

side 347a.

262.ANNE MALENE HANSDATTER død februar 1762 i Fredsø i Lødderup sogn

E:Poul Pederdsen Balle.

B1:Johan Poulsen.

 

side 348b.

263.ANNE CATRINE ANDERSDATTER død 1762 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 21.juli).

E:Anders Dahlgaard

A1:broderen Christen Andersen i Vester Assels.

A2:søsteren Leene Andersdatter g.m.Anders Jepsen i Hjerk sogn.

A3:søsteren Maren Andersdatter er rejst til Holland.

A4:søsteren Else Andersdatter enke efter Jens Christensen i Sillerslev i Øster Assels sogn.

A5:søsteren Mette Andersdatter g.m.rytteren Thomas Christensen opholder sig i Kolding.

 

side 350a.

264.ANNE PEDERSDATTER død 1762 i Grurup sogn (skifte 13.maj).

E:Peder Nielsen Vestergaard.

B1:Hedvig Pedersdatter 28 år.

B2:Karen Pedersdatter 25 år.

B3:Niels Pedersen 20 år.

B4:Christen Pedersen 14 år.

B5:Peder Pedersen ? år.

 

side 352b.

265.MAREN JENSDATTER død 1762 ) i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.december.

g.1:Jens.

E:Jens Christensen Rytter.

B1:Jens Jensen 14 år (I).

FM:Søren Kirkegaard og Poul Jensen af Vester Assels.

 

side 354a.

266.JOHANNE NIELSDATTER død 1762 i Solbjerg sogn (skifte 2.december).

E:Peder Jensen.

B1:Jørgen Pedersen 4 år.

B2:Kirsten Pedersdatter 6 år.

B3:Peder Pedersen 11 år.

FM:Niels Michelsen af Solbjerg.

 

side 355b.

267.JENS JENSEN, død 1763 i Lødderup sogn, (skifte 23.februar).

g.1.NN

g.2.NN

B1:Jens Jensen Drejer (I).

B2:Christen Jensen (II) i Hals ved Ålborg

B3:Laurs Jensen (II).

B4:Anne Jensdatter (II).

 

side 356b.

268.ANNE JENSDATTER død 1763 i Dalgård i Lødderup sogn (skifte 22.marts).

B1:Else Jensdatter g.m.Søren Dalgaard.

B2:Lars Jensen i Elsø er død. 

      B2a:Jens Lrsen 6 år.

      B2b:Maren 4 år hos deres moder der er g.m. Mads Andersen i Elsø.

 

side 358b.

269.JOHANNE SVENNINGSDATTER død 1763 i Lødderup sogn (skifte 10.april).

E:Christen Jensen.

B1:Jens Christensen 3 år.

B2:Mette Christensdatter.

B3:Maren Christensdatter.

B4:Sidsel Christensdatter.

FM:Svenning Fuur af Lødderup.

 

side 361a.

270.ANDERS JENSEN død 1763 i Lødderup sogn (skifte 26.april).

A1:moderen Kirsten Godesdatter i Lødderup.

A1:søsteren Anne Jensdatter g.m.Jens Jensen Drejer.

A2:søsteren Maren Jensdatter i Lødderup (tvilling til Anne).

A3:søsteren Karen Jensdatter g.m. Hans Christensen.

A4:søsteren Sidsel Jensdatterer død g.m. Peder Clemmensen i Vejerslev.

    A4a:Jens Pedersen 3 år.

    A4b:Johanne Pedersen 11 år.

    A4c:Sidsel Pedersen 10 år.

    FM:Peder Bisgaard i Lødderup.

Den afdødes næstsøskende børn på fædrenes side

A5:Karen Michelsdatter g.m.Peder Bisgaard,

A6:Poul Michelsen.

A7:Godske Nielsen.

A8:Mette Christensdatter g.m.Christen Roysen i Vejerslev.

 

side 363b.

271.EDEL KISTINE CATHRINE JØRGENSDATTER død 1763 i Nebel i Lødderup sogn (skifte 21.september).

E:Niels Sørensen.

B1:Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Ljørslev.

B2:Marie Nielsdatter 32 år.

B3:Søren Nielsen 30 år.

B4:Michel Nielsen 28 år i København.

B5:Jørgen Nielsen 24 år.

 

side 366a.

272.METTE NIELSDATTER død 1763 i Liørslev sogn, (skifte 29.oktober) .

B1:Jens Christensen.

B2:Søren Christensen smed i København.

B3:Sidsel Christensdatter 34 år.

B4:Maren Christensdatter 26 år i København.

B5:Else Christensdatter 24 år i Elsø.

B6:Anne Christensdatter 21 år.

 

side 367b.

273.PEDER NIELSEN BOYER død 1763 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 29.maj).

E:Maren Christensdatter.

A1:søsteren Kirsten Nielsdatter g.m.Joen Andersen i Annerup,

A2:søsteren Margrethe Nielsdatter g.m. Laurs Laursen i Sillerslev.

LV:stedbroderen Anders Jepsen af Jørsby. Senere kommer sønnen Peder Pedersen tilstede.

 

side 371b.

274.SØREN BODILSEN død 1764 i Fårup i Lødderup sogn, (skifte 13.april).

E:Anne Nielsdatter.

B1:Niels Sørensdarter 20 år skoleholder i Nykøbing.

B2:Peder Sørensen 5 år.

B3:Dorthe Sørensdatter 18 år.

LV:Niels Christensen.

 

side 373a.

275.JENS PEDERSEN HANDGAARD død 1764 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 12.juli).

E:Margrethe Pedersdatter.

B1:Maren Jensdatter 22 år.

LV:Søren Jensen i Tødsø.

V:Jens Jensen i Bjergby g.m. afdødes søster.

 

side 374b

276.NIELS JOENSEN SØGAARD død 1764 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.juli) .

E:Mette Jensdatter.

B1:Jens Nielsen 23 år.

B2:Jeppe Nielsen 25 år.

B3:Anne Anielsdatter 27 år.

LV:Peder Svenningsen i Lødderup.

V:Konens søster mand Peder Madsen i Skallerup.

(se Glomstrup nr.30)

 

side 376a.

277.ESKE MADSEN død 1764 Ørding sogn (skifte 5. oktober).

E:Mette Christensdatter.

B1:Anne Eskesdatter 45 år g.m.Jens Christensen i Vodstrup.

B2:Kirstine Eskesdatter 43 år.

B3:Sidsel Eskesdatter 31 år.

LV:Christen Visby i Ørding.

(se nr.280)

 

side 377a.

278.ANNE MADSDATTER død 1764 i Bisgård i Lødderup sogn (skifte 9.oktober) .

E:Poul Laursen.

B1:Mads Poulsen.

B2:Laurs Poulsen.

 

side 377b.

279.CHRISTEN THØGERSEN død 1764 i Ørding sogn (skifte 23.oktober).

E:Karen Jacobsdatter.

B1:Jacob Christensen 18 år.

B2:Maren Christensdatter 16 år.

V:Christen Visby,

LV:Christen Brixen i Ørding.

 

side 378a.

280.METTE CHRISTENSDATTER død 1764 i Ørding skifte 31.december).

E:afd.: Eske Madsen

B1:Anne Eskesdatter g.m.Jens Christensen i Vodstrup.

B2:Kirsten Eskesdatter 43 år.

B3:Sidsel Eskesdatter 31 år,

(se nr.277)

 

side 379a.

281.MAREN PEDERSDATTER død 18.marts 1765 i Solbjerg sogn.

E:Svenning Michelsen.

B1:Kirsten Svenningsdatter 30 år.

V:Peder Pedersen i Solbjerg.

 

side 382a.

282.PEDER ANDERSEN død 1765 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 22.april).

E:Sidsel Mortensdatter.

B1:Morten Pedersen 19 år.

B2:Anders Pedersen 10 år.

B3:Anne Pedersdatter 21 år.

B4:Sidsel Pedersdatter 16 år.

B5:Johanne Pedersdatter 14 år.

LV:enkens faderen Morten Pedersen i Fredsø.

FM:Jens Lynggaard i Fredsø.

 

side 385a.

283.BODIL SØRENSDATTER død marts 1765 i Kårup i Lødderup sogn (skifte 22.april). 

A1:broderen Anders Sørensen i Kårup

A2:broderen Peder Sørensen i Ørding er død

      A2a:Anders Pedersen i Ørding.

      A2b:Tilo Pedersen i Ørding.

A3:søsteren Karen Sørensdatter g.m.Peder Smed i Elsø, begge er død

      A3a:Henrik Pedersen i Frøslev,

      A3b:Søren Pedersen i Elsø

      A3c:Sidsel Pedersdatter gift og bor i Frøslev

       A3d:Johanne Pedersdatter i Elsø

       A3e:Mette Pedersdatter i Frøslev

A4:søsteren Inger Elisabet Sørensdatter bor på Dronninglund gods i Vendsyssel.

(se nr.286)

 

side 388b.

284.MARGRETHE PEDERSDATTER død 1766 i Fredsø Lødderup sogn  (skifte 15.december) .

E:Niels Poulsen Pors.

B1:Maren Nielsdatter.

V:morbroderen Søren Pedersen i Tødsø.

 

side 391a.

285.MICHEL FRØSLEV død 1765 i Elsø sogn, (skifte 15.januar 1766).

E:Johanne Nielsdatter.

B1:Niels Michelsen 15 år.

B2:Michel Michelsen 10 år.

B3:Jens Michelsen 6 år.

B4:Anne Marie Michelsdatter 14 år.

B5:Maren Michelsdatter 12 år.

LV:enkens broder Villads Nielsen fra Elsø.

FM:farbroderen Laurids Christensen og morbroderen Poul Nielsen af Elsø sogn.

 

side 392a.

286.BARBARA KIRSTINE THOMASDATTER død 1765 i Ørding sogn  (skifte 18.januer 1766) .

E:[Peder Sørensen]

B1:Thomas Pedersen 48 år skoleholder i Hellum sogn.

B2:Anders Pedersen i Ørding

B3:Tilo Pedersen i Ørding.

(se nr.283)

 

side 393a.

287.CHRISTEN MADSEN død 1765 i Ljørslev sogn, (skifte 26.januar 1766) .

g.1.NN

E:Maren Jensdatter.

B1:Mads Christensen 4 år (II).

B2:Maren Christensdatter 12 år (II).

B3:Jens Christensen i Torp i Karby sogn (I)

B4:Maren Christensdatter i Nykøbing (I).

B5:Johanne Christensdatter (I) g.m.Mads Christensen  i Glyngs i Nautrup sogn i Salling.

 

side 395b.

288.KIRSTEN ANDERSDATTER død 16.januar 1766 i Kårup i Lødderup sogn.

Afdøde er født i Rind sogn på Lynderupgård gods i Himmerland.

A1:moderen Anne Michelsdatter g.m.Anders Michelsen i Rind sogn.

A1:helsøsteren Anne Andersdatter 18 år.

A2:helbroderen Christen Andersen 26 år.

A3:halvsøsteren Karen Thomasdattter.

A4:halvsøsteren Maren Thomasdatter.

 

side 400a.

289.JENS PEDERSEN død 1766 i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn (skifte 24.juni).

E:Sidsel Michelsdatter.

B1:Peder Jensen 9 år.

B2:Maren Jensdatter 2 år.

LV:Jeppe Madsen i Mellem Jølby.

V:Anders Michelsen Mellem Jølby.

 

side 400b.

290.SVENNING CHRISTENSEN død 1766 i Ørding sogn (skifte 4.oktober).

E:Maren Sørensdatter.

B1:Christen Svenningsen 26 år.

B2:Søren Svenningsen 24 år.

B3:Anne Svenningsdatter 27 år.

B4:Birgitte Svenningsdatter 22 år.

B5:Maren Svenningsdatter 18 år.

LV:Jens Jensen Øer i Ørding.

 

side 404a.

291.CHRISTEN BRIXEN død 31.december 1766 i Ørding sogn.

g.1.NN

E:Johanne Andersdatter.

B1:Mogens Christensen (I) i Skræm sogn er død 1766, har efterladt 8 børn, hvis navn ingen kender.

B2:Anders Christensen (I) er død

     B2a:Birgitte Andersdatter hos moderen Maren Pedersdatter g.m.Christen Pedersen i Elsø.

B3:Christen Christensen (I)Slettegård i Hanherred.

LV:Mads Sørensen i Ørding.

 

side 406b.

292.CHRISTEN POULSEN død 21.december 1766 i Dissinggård i Dragstrup sogn.

E:Anne Christensdatter.

A1:broderen Jens Poulsen i Randrup i Vestervig sogn.

A2:søsteren Maren Poulsdatter i Hvidbjerg på Thyholm er ugift.

A3:søsteren Margrethe Poulsdatter g.m. Rasmus Christensen i Hvidbjerg på Thyholm.

A4:søsteren Karen Poulsdatter g.m.Jens Sørensen i Karby sogn.

 

side 409a.

293.NIELS PEDERSEN død 1767 i Lødderup sogn, (skifte 9.marts).

E:Mette Hansdatter.

B1:Peder Nielsen 14 år.

B2:Michel Nielsen 10 år.

B3:Søren Nielsen 7 år.

B4:Hans Nielsen 4 år.

B5:Christen Nielsen 1 år.

LV:Christen Jensen i Lødderup.

V:Christen Christensen Møller i Lødderup.

 

side 410a.

294.JACOB JENSEN død 1767 i Ørding sogn (skifte 7.august) .

E:Kirsten Henriksdatter.

B1:Jens Jacobsen 13 år.

B2:Mette Jacobsdatter 18 år.

B3:Anne Jacobsdatter 15 år.

B4:Inger Elisabet Jacobsdatter 8 år.

LV:Jens Søndergaard af Storup.

V:Villads Christensen af Storup.

 

side 411b.

295.ANNE NIELSDATTER NEBEL død 1767 i Ljørslev sogn, (skifte 7.september).

E:Peder Nielsen.

B1:Niels Pedersen 6 år.

B2:Christopher Pedersen 9 uger.

B3:Kirsten Pedersdatter 11 år.

B4:Sidsel Marie Pedersdatter 9 år.

B5:Inger Elisabeth Pedersdatter 4 år.

FM:Tobias Madsen i Ljørring.

 

side 412b.

296.NIELS JENSEN død 1767 i Ørding sogn, (skifte 15.september).

E:Birgitte Henriksdatter.

B1:Jens Nielsdatter 20 år.

B2:Sidsel Nielsdatter 15 år.

LV:Peder Nielsen af Ørding.

V:Christen Christensen Visby fra Ørding.

 

side 414a.

297.MAREN PEDERSDATTER død 1767 i Nebel i Ljørslev sogn, (skifte 9.august).

g.1:Christen Olufsen i Vestergård.

E:Niels Sørensen Smed.

B1:Oluf Christensen 23 år.

B2:Peder Christensen 15 år.

B3:Anne Christensdatter 25 år.

B4:Else Marie Christensdatter 17 år.

Tilstede børnenes morbroder Hans Pedersen i Kolkiær i Lild sogn.

 

side 418a.

298.NIELS CHRISTENSEN DALGAARD, død 1767 i Kårup i Lødderup sogn,(skifte 9.november).

E:Maren Nielsdatter.

LV:Jens Christensen i Fredsø.

 

side 419a.

299.MARGRETHE JENSDATTER død 1767 i Ljørslev sogn, (skifte 18.december).

g.1.Christen

E:Jens Poulsen.

B1:Maren Christensdatter 14 år.

B2:Mads Christensen 7 år.

V: Tobias Hansen i Ljørslev.

 

side 421a.

300.JENS MADSEN SKRÆDDER død februar 1768 i Lødderup sogn, (skifte 29.marts).

E:Margrethe Rasmusdatter.

LV:Knud Ulsted.

Arvingerne var fraværende.

 

side 422a.

301.JENS CHRISTENSEN SØNDERGAARD død 1768 i Storup i Ørding sogn, (skifte 6.april) .

E:Marie Christensdatter.

B1:Genbret Jensen 17 år.

B2:Christen Jensen 13 år.

B3:Margrethe Jensdatter 15 år.

LV:Christen Christensen Kjærgaard i Storup.

 

side 424a.

302.KAREN CHRISTENSDATTER RUST død 1768 i Ljørslev sogn, (skifte 28.januar).

B1:Mette Mogensdatter.

B2:Bigitte Mogensdatter g.m. Jens Glødborg i Ljørslev sogn.

B3:Mourits Mogensen boende i Mollerup.

B4:Anne Mogensdatter er i Holland.

 

side 425b.

303.METTE JENSDATTER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 15.februar)

B1:Jens Nielsen 26 år.

B2:Jeppe Nielsen.

B3:Anne Nielsdatter g.m.Hans Andersen i Sillerslev.

 

side 428a

304.JOHANNE OLUFSDATTER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 21.april) .

E:Morten Pedersen.

B1:Christen Mortensen i København.

B2:Anders Mortensen i Bergen.

B3:Sidsel Mortensdatter enke efter afdøde Christen? Andersen i Fredsø.

B4:Anna Mortensdatter g.m.Jens Lynggaard i Fredsø.

B5:Maren Mortensdatter er død, g.m.Christen Jensen i Lødderup

      B4a:Svenning Christensen 23 år.

      B4b:Peder Christensen 21 år.

      B4c:Oluf Christensen 18 år.

      B4d:Bodild Christensdatter er ugift.

 

side 429a.

305.MICHEL POULSEN død 1769 i Ljørslev sogn, (skifte 3.september).

g.1.NN

E:Maren Jensdatter.

B1:Clemmen Michelsen 26 år.

B2:Poul Michelsen 17 år.

B3:Karen Michelsdatter.

V:Anders Jensen Smed i Lødderup.

LV:Christen Christensen Lund fra Ørding.

 

side 432b.

306.GJERTRUD CHRISTENSDAT-TER død 1769 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 3.september).

E:Michel Christensen Leed.

B1:Anne Jensdatter.

LV:Søren Christensen i Solbjerg.

 

side 435a.

307.PEDER JENSEN død 1769 i Torup i Skallerup sogn  (skifte 4.november).

E:Anne Olufsdatter.

B1:Karen.

LV:mandens broder  Christen Jensen i Sundby.

V:Anders Jensen i Skallerup.

 

side 437b.

308.JENS JENSEN HOLGER død marts 1770 i Lødderup sogn  (skifte 30.april) .

B1:Jens Jensen Holger er død.

   B1a:Johanne Jensdatter i Flade.

B2:Maren Jensdatter.

V:For Johanne stedfaderen Søren Josephsen fra Flade og Peder Christensen Bisgaard fra Lødderup.

(se nr.174)

 

side 444a.

309.ANDERS THOMSEN DAL-GAARD død 1770 i Lødderup sogn (skifte 21.juni).

g.1.NN

E:Anne Cathrine Johansdatter.

B1:Johannes Andersen 7 år (II).

B2:Niels Andersen ½ år (II).

B3:Niels Andersen 25 år (I).

B4:Thomas Andersen 17 år (I).

B5:Johanne Andersdatter (I).

B6:Anne Andersdatter (I).

LV:Poul Nielsen Lynggaard af Lødderup.

 

side 445a.

310.BIRGITTE THOMASDATTER død 1770 i Ljørslev sogn (skifte 5.november).

B1:Hans Christian Olufsen Mørch.

 

side 447b.

311.SIDSEL NIELSDATTER død 1770 i Lødderup (skifte 5.januar 1771).

E:Christen Michelsen Boel.

B1:Michel Christensen 3 år.

B2:Johanne Christensdatter 9 år.

B3:Maren Christensdatter 7 år.

B4:Margrethe Christensdatter.

FM:konen fader Niels Jensen Grønkær i Fredsø.

 

side 448b.

312.MAREN PEDERSDATTER død 1770 i Lødderup sogn  (skifte 9.januar) .

E:Niels Jensen.

B1:Jens Nielsen.

B2:Anne Nielsdatter.

B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Terkelsen i Frøslev.

B4:Karen Nielsdatter enke i Wotbjerg mølle.

B5:Zidsel Nielsdatter er død g.m. Christen Michelsen

    B5a:Michel Christensen 13 år.

    B5b:Johanne Christensdatter 9 år.

    B5c:Maren Christensdatter ... år.

    B5d:Margrethe Christensdatter....

(se nr.325)

 

side 449b.

313.MORTEN MARQVARSEN død 1771 i Lødderup sogn (skifte 6.juli).

E:Maren Jensdatter.

B1:Maren Mortensdatter.

B2:Kirsten Mortensdatter.

B3:Johanne Mortensdatter.

V:farbroder Søren Marqvorsen i Ljørslev.

LV:Morten Pedersen i Fredsø.

(se nr.322).

 

side 450a.

314.ANNE ANDERSDATTER død 1771 i Lødderup sogn (skifte 2.juli).

E:Peder Christensen Damme.

B1:Anders Pedersen i Ørding.

B2:Michel Pedersen.

B3:Christen Pedersen i Nykøbing, er død  

      B3a:Peder Christensen.

      B3b:Peder Christensen.

B4:Kirsten Pedersdatter g.m.Mads Albertsen i Ørding.

B5:Else Pedersdatter.

B6:Johanne Pedersdatter.

 

side 451a

315.INGER CHRISTENSDATTER død 16.december 1771 i Lødderup sogn.

g.1.Jens

E:Anders Nielsen Lynggaard.

B1:Peder Jensen (I).

 

side 452a.

316.ANNE CHRISTENSDATTER død 1772 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 4.juli).

g.1.Niels

E:Christen Christensen.

B1:Anne Nielsdatter.

LV:Anders Christensen i Nykøbing.

 

side 453a.

317.JENS NIELSEN død 1772 i Fårup i Lødderup i sogn (skifte 13.juli) .

E:Else Knudsdatter.

B1:Knud Jensen.

LV:Poul Nielsen i Fårup.

 

side 454a.

318.ELSE JENSDATTER død 1772 i Lødderup sogn (skifte 2.august).

E:Søren Pedersen Dahlgaard.

B1:Jens Sørensen 17 år.

B2:Niels Sørensen 5 år.

B3:Johanne Sørensen15 år.

B4:Anne Sørensdatter 13 år.

B5:Johanne Sørensdatter 11 år.

B6:Kirsten Sørensdatter 7 år.

FM:Poul Nielsen Lynggaard i Lødderup.

 

side 455b.

319.LAURS NIELSEN BONDE død 1773 i Fredsø sogn.

E:Margrethe Nielsdatter (skifte 2.marts).

B1:Niels Laursen 38 år.

B2:Inger Laursdatter 40 år.

B3:Anne Laursdatter.

LV:Jens Christensen i Fredsø.

 

side 456b.

320.JACOB NIELSEN KUSK død 1773 i Ljørslev sogn (skifte 23.marts).

E:Kirsten Christensdatter.

A1:søsteren Dorthe Nielsdatter er død g.m.Morten Pedersen i Fredsø.

A2:søsteren Karen Nielsdatter er død g.m. Niels Mortensen i Gierre? i Loryse?

 

side 457b.

321.JENS JENSEN FUUR død 1773 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 7.april).

E:Anne Michelsdatter.

B1:Jens Jensen i Flade.

B2:Michel Jensen.

B3:.....Jensen rejst til Holland.

B4:Kirsten Jensdatter.

B5:Anne Jensdatter g.m.Iver Christensen i Fårup.

B6:Else Jensdatter.

LV:Christen Christen Bojer i Fredsø.

 

side 458a.

322.SØREN MARQVORSEN, død 1773 i Ljørslev sogn (skifte 8.januar 1774).

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Marqvor Sørensen.

LV:broderen Jens Poulsen i Ljørslev.

(se nr.313).

 

side 459b.

323.MAREN NIELSDATTER PORS /DALGAARD død august 1774 i Kårup i Lødderup sogn.

A1:halvbroderen Poul Nielsen Pors i Fredsø.

A2:en helsøster søster der er død  g.m.Jens Rytter i Fredsø.

       A2a:Christen Jensen

       A2b:Else Jensdatter.

 

side 460b.

324.NIELS SØRENSEN SMED død 1774 i Nebbel i Lødderup sogn (skifte 13.december) .

g.1.NN

E:Maren Jensdatter.

B1:Maren Nielsdatter (I) g.m. birkedommer og forvalter Christopher Friis på Clausholm.

B2:Anne Nielsdatter (I) er død g.m. Peder Nielsen Skomager i Ljørslev

      B2a:Kirsten Pedersdatter.

      B2b:Sidsel Marie Pedersdatter.

      B2c:Inger Elisabeth Pedersdatter.

      B2d:Niels Pedersen.

      B2e:Christopher Pedersen.

B3.Michel Nielsen i København.

B4.Jørgen Nielsen i Årbæk mølle i Ørding sogn.

LV:Christen Sørensen i Emb.

 

side 465b.

325.NIELS JENSEN SKOMAGER død 1776 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 16.januar 1777) .

B1:Jens Nielsen.

B2:Anne Nielsdatter.

B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Østergaard i Fjallerlev.

B4:Karen Nielsdatter g.m.Anders Møller i Wotborg mølle.

B5:Sidsel Nielsdatter er død g.m.Christen Michelsen Boel i Fredsø 

     B5a:Michel Christensen 8 år.

     B5b:Johanne Christensdatter.

     B5c:Maren Christensdatter.

     B5d:Margrethe Christensdatter.

(se nr.312,326)

 

side 466b.

326.DORTHE JENSDATTER død 1776 i Fredsø i Lødderup sogn, (skifte 28.januar 1777) .

E:Anders Christensen.

A1:broderen Niels Jensen i Fredsø er død

      A1a:Jens Nielsen.

      A1b:Anne Nielsdatter i Fredsø.

      A1c:Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen, Østergaard i Fjalderlev,

      A1d:Sidsel Nielsdatter er død g.m. Christen Michelsen         

            A1d1:Michel Christensen 8 år.

            A1d2:Johanne Christensdatter.

            A1d3:Maren Christensdatter.

            A1d4:Margrethe Christensdatter.

       A1e:Karen Nielsdatter g.m. Ander Møller i Wotborg mølle.

A2:broderen Christen Jensen i Fårup,er død.

      A2a:Christen Christensen i Fårup.

A3:Anne Jensdatter i Øster Assels, er død

     A3a:Christen Nielsen,

     A3b:Karen Nielsdatter,

     A3c:Kirsten Nielsdatter.

(se nr.312)

 

side 467a.

327.KAREN CHRISTENSDATTER død december 1776 hos Søren Roersen i Kaarup i Lødderup sogn (skifte 30.januar 1777) .

Far:Christen Nielsen i Selde i Salling.

 

side 468b.

328.MOGENS POST død 1777 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 21.august).

E:Kirsten Lauritsdatter.

B1:Anders Mogensen 19 år.

B2:Jens Mogensen 13 år.

B3:Mette Mogensdatter 21 år.

B4:Anna Mogensdatter 17 år.

B5:Marianne Mogensdatter 14 år.

LV:Peder Christen Kielde af Fredsø.

V:Niels Poulsen Pors i Fredsø.

 

side 469b.

329.MORTEN PEDERSEN død 1777 i Fredsø i Lødderup sogn,(skifte 29.november).

g.1.Johanne Olesdatter.

E:Dorthe Nielsdatter.

B1:Anders Mortensen (I).

B2:Christen Mortensen (I).

B3:Sidsel Mortensdatter(I).

     B3a:Morten Pedersen i Fredsø.

B4:Maren Mortensdatter (I) er død g.m. Christen Jensen i Lødderup.  

     efterladt 4 børn.

B5:Anne Mortensdatter (I) g.m. Jens Lynggaard i Fårup.  

 

side 470a.

330.JOHANNE ANDERSDATTER  død 1778 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 10.februar) .

A1:broderenNiels Andersen 24 åri København,

A2:broderen Thomas Andersen,

A3:broderen Niels Andersen hos hans stedmoder i Lødderup sogn.

A4:søsteren Anne Andersdatter 22 år.

 

side 471b.

331.PEDER PEDERSEN NØRGAARD død 1778 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 13.maj).

E:Dorthea Mogensdatter.

B1:Mogens Pedersen 30 år.

B2:Birthe Pedersdatter 24 år.

LV:Niels Storgaard i Kårup.

 

side 472a.

332.METTE MOGENSDATTER død 1780 i Ljørslev sogn (skifte 18.februar)

A1:Ludvig Jensen er bortrømt og måske død.

 

side 473a.

333.ANNE HANSDATTER død 1781 i Kårup i Lødderup sogn, (skifte 19.februar).

E:Niels Andersen.

B1:Anders Nielsen 36 år.

B2:Hans Nielsen 31 år.

B3:Lars Nielsen 26 år.

B4:Christen Nielsen 22 år.

B5:Jens Nielsen 18.

B6:Johanne Nielsdatter 23 år.

 

side 474a

334.MAREN NIELSDATTER død 1781 i Elsø sogn (skifte 18.juni).

E:Hans Larsen.

B1:Lars Hansen 33 år.

B2:Poul Hansen 22 år.

B3:Karen Hansen 18 år.

V:Anders Christensen,Elsø.

 

side 474b.

335.PEDER HEEGAARD død 1782 i Ørding sogn, (skifte 24.december).

E:Johanne Andersdatter.

A1:broderen Kjeld Nielsen ved Randers.

LV:degnen i Ljørslev Jens Agerholm.

 

side 477b.

336.NIELS MADSEN død 1782 i Fredsø sogn (skifte 7.juni) .

E:Else Jensdatter.

A1:broderen Søren Madsen i Legind.

A2:broderen Christen Madsen i København.

A3:broderen Claus Madsen i Tirstrup ved Randers.

A4:broderen Christen Madsen i Hamborg.

A5:søsteren Maren Madsdatter g.m.Christen Mortensen i Torup.

A6:søsteren Anne Sophie Madsdatterg.m.Christen Michelsen i Taarup sogn i Thy.

A7:søsteren Agnete Madsdatter.

LV:hendes fader Jens Christensen.

 

479a.

337.NIELS JENSEN død 1782 i Ørding sogn (skifte 2.august) .

E:Johanne Nielsdatter.

B:Anne Nielsdatter.

LV:Degnen Jens Agerholm af Ørding.

 

 

SKIFTEPROTOKOL1766-81 [G 112.17]

 

Følgende skifter fra den foegående skifteprotokol finder også i denne:331,332,333,334,335,336,.

Disse er ikke medtaget her

 

8a.

338.CHRISTEN WESTER, død i 1772 i Solbjerg sogn, (skifte 7.februar).

E:Johanne Arntsdatter.

B1:Arent Christensen.

B2:Peder Christensen

B3:Jens Christensen 21 år.

B4:Anders Christensen 16 år.

B5:Anne Christensdatter 26? år.

FM:Arent og Peder Christensønner og Peder Laursen i Solbjerg.

 

9b.

339.CHRISTEN CHRISTENSEN BONDE død 1773 i Legind i Lødderup sogn, (skifte 2.september) .

E:Volborg Nielsdatter.

B1:Niels Christensen i Faarup.

B2:Christen Christensen 42 år.

B3:Peder Christensen i Torup.

B4:Anders Christensen 33 år.

B5:Jens Christensen i Ørding.

B6:Christen Christensen 24 år.

B7:Maren Christensdatter

B8:...... Christensdatter g.m. underofficer Bondo i Kaarup.

LV:Niels Jørgensen.

 

10b.

340.KIRSTEN HENRIKSDATTER død 1774 i Ørding sogn (skifte 9.august).

B1:Jens Jacobsen 19 år.

B2:Mette Jacobsdatter 25 år.

B3:Anne Jacobsdatter 22 år.

B4:Inger Elisabeth Jacobsdatter 15 år.

FM:morbroderen Lars Henriksen i Vejerslev.

 

11a.

341.MADS CHRISTENSEN død 1775 i Legind i Lødderup sogn, (skifte 26.februar) .

E:Else Jepsdatter.

B1:Christen Madsen 5 år.

B2:Mads Madsen 4 år.

B3:Dorthea Madsdatter 2½ år.

LV:enkens fader Jeppe Christensen i Vester Assels.

FM:børnenes faders nærmeste slægtning Christen Nielsen i Bjørndrup i Tødsø sogn.

 

13a.

342.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1775i Solbjerg sogn, (skifte 7.december).

E:Anders Clausen.

A1:broderen Ole Sørensen i Starup Mølle i Øster Jølby,

A2:afdødes søstersønner:    

    A2a:Søren Jensen, som var rømt.

    A2b:Christen Jensen i Solbjerg.

 

13b.

343.MAREN SØRENSDATTER død 12.december 1777 i Ørding sogn.

E:Niels Handgaard.

B1:Niels Nielse 5 år.

V: morfar Søren Christensen i Ørding.

 

14a.

344.CHRISTEN NIELSEN død 10.januar 1779 i Ørding sogn.

B1:Niels Christensen i København.

B2:Dorthe Christensdatter.

B3:Johanne Christensdatter.

V:Anders Kielde fra Ørding.

 

15a.

345.JENS CLAUSEN død maj 1779 i Solbjerg sogn (skifte 21.juni) .

E:Maren Christensdatter.

B1:Christen Jensen 20 år.

B2:Anders Jensen 13 år.

B3:Maren Jensdatter 19 år.

B4:Kirsten Jensdatter 14 år.

LV:Søren Christensen.

FM Poul Jensen Søndergaard.

 

16a.

346.CHRISTEN NØRGAARD død 1781 i Solbjerg sogn (skifte 2.juli) .

E:Anne Christensdatter.

B1:Christen Christensen ... år.

B2:Michel Christensen 24 år.

B3:Søren Christensen 14 år.

B4:Peder Christensen 10 år.

B5:Margrethe Christensdatter .. år.

B6:Johanne Christensdatter 25 år.

B7:Inger Christensdatter 19 år.

B8:Mette Christensdatter 13 år.

LV:Jens Christensen.

FM:Søren Laursen.

 

18a.

347.NIELS MICHELSEN død 1781i Solbjerg sogn.

E:Maren Jensdatter.

B1:Michel Nielsen.

B2:Niels Nielsen.

B3:Christen Nielsen.

B4:Kirsten Nielsdatter g.m.Christen Pedersen Nørgaard i Sundby.

B5:Anne Nielsdatter ugift.

LV:Poul Jensen i Solbjerg.

 

19a.

348.CHRISTEN KJÆRGAARD død april 1781 i Storup i Ørding sogn  (skifte 12.maj).

E:Maren Sørensdatter.

B1:Christen Christensen 9 år.

LV:Degnen Jens Agerholm.

FM:afdødes broder Villads Christensen Kjærgaard i Storup.

 

SKIFTEPROTOKOL 1783-1850 [G112-18]

 

side 1-3 (mangler)

349 Arveafkald fra Thilo Pedersen,Ørding.

 

side 1.

350.JOHAN JENSEN død 1783-86 i Fredsø, Lødderup  sogn.

 

side 3.

351.ELSE CHRISTENSDATTER død 1783-86 i Lørslev sogn

E:Søren Odgaard.

 

side 5a.

352.MAREN JENSDATTER død 27.januar 1786 i Lørslev sogn.

E:Lars Jærgaard.

B1:Maren Larsdatter 26 år.

 

side 7a.

353.MAREN SØRENSDATTER død 12.maj 1786 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Jørgen Batum.

B1:Søren Nielsen 50 år.

B2:Anne Jørgensdatter g.m. Peder Krog i Fredsø.

 

side 8b.

354.ANNE CATHRINE MØLLER død 25.marts 1786 i Lørslev sogn.

E:Tobias Hansen Væver.

B1:Martinus Tobiasen 20 år.

B2:Marie Kirstine Tobiasdatter 36 år.

B2:Christian Tobiasen Rotbøl 31 år.

(se nr.361)

 

side 12a.

355.MAREN THOMASDATTER  død 1.september 1787 i Kårup, Løddeup sogn.

E:Niels Storgaard.

B1:Thomas Nielsen 16 år

B2:Svenning Nielsen 3 år.

B3:Anne Marie Nielsdatter 12 år.

B4:Anne Margreth Nielsdatter 8 år.

FM:mosterens mand Jens Poulsen af Lørslev.

 

side 13b.

356.NIELS HUSTED død 1787 i Ørding sogn (skifte 16.oktober).

E:Maren Knudsdatter.

B1:Kirsten Nielsdatter 3 år.

FM:Niels Nielsen af Solbjerg, af faderens slægt.

 

side 16b.

357. BIRGITTE MICHELSDATTER død 13.juni 1788 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Peder Poulsen

B1:Søren Pedersen 9 år.

B2:Poul Pedersen 7 år.

FM:Morten Pedersen af Fredsø.

 

side 18a.

358.JENS NIELSEN død 16.august 1788 i Lødderup sogn.

E:Kirsten Olesdatter.

B1:Niels Jensen 18 år.

FM:farbroderen Peder Skomager i Lørslev.

LV:Niels Marcussen af Lødderup.

 

side 19b.

359.Arveafkald fra Morten Nybye for arv efter hans datter Jens Kielgaards hustru Maren Mortensdatter i Lødderup 1788.

 

side 19a.

360.Arveafkald fra Michel Madsen, Niels Madsen og Christen Madsen på arv efter deres moder  til deres fader Mads Michelsen i Fårup, Lødderup sogn 1788

 

side 20a.

361.TOBIAS [HANSEN] VÆVER  død 9.oktober 1788 i Lørslev sogn.

B1:Christian Tobiasen

B2:Martinus Tobiasen

B3:Marie Kirstine Tobiasdatter.

(se nr.354)

 

side 20a.

362.Arveafkald fra Søren Madsen efter hans moder Anne Jensdatter til hans stedfader Søren Sørensen i Ørding.15.december 1788.

 

side 20b.

363.POUL BISGAARD død 22.december 1788 i Lødderup sogn.

E:Else Jensdatter.

B1:Lars Poulsen 20 år.

B2:Anne Poulsdatter 22 år.

B3:Anne Poulsdatter 17 år.

B4:Kirsten Poulsdatter 11 år.

B5:Johanne Poulsdatter 10 år.

FM:fabroderen Peder Larsen fra Solbjerg.

LV:Anders Poulsen til Frydspring.

(se nr.400)

 

side 23b.

364.JENS [CHRISTENSEN] STORGAARD død 12.januar 1789 i Ørding sogn.

E:Margrethe Jensdatter

B1:Christen Jensen 6 år.

B2:Jens Jensen 4 år.

B3:Søren Jensen 1 år.

FM:fabrødrene Anders Christensen fra Legind og Niels Christensen fra Fårup.

LV:Degnen Agerholm.

(se nr.368)

 

side 26a.

365.ANDERS [JENSEN] KJÆR død 1789 i Ørding sogn (skifte 12.februar).

E:Sophie Jensdatter.

A1:søsteren Kirsten Jensdatter 50 år.

 

side 27b.

366.BIRGITTE CHRISTENSDATTER RYTTER  død 24.april 1789 i Ørding sogn.

B1:Anne Mortensdatter (tåbelig).

 

side 28b.

367.JOHANNE SØRENSDATTER død 20.juni 1789 i Lødderup sogn.

E:Thomas Andersen.

B1:Anders Thomsen 5 uger.

 

side 30a.

368.PEDER CHRISTENSEN BONDE død 13.juli 1789 i Torup, Skallerup sogn.

E:Karen Pedersdatter.

B1:Christen Pedersen 16 år.

B2:Peder Pedersen 14 år.

B3:Jens Pedersen 11 år.

B4:Anne Pedersdatter 18 år.

B5:Volborg Pedersdatter 6 år.

FM:farbrødrene Niels Christensen i Fårup og Anders Christensen i Legind.

LV:Svenning Poulsen af Torup.

(se nr.364)

 

side 33a.

369.BØJLE CHRISTENSEN død 19.juli 1789 i Ørding sogn.

E:Gertrud Christensdatter.

B1:Christen Bøjlesen 26 år.

B2:Johanne Bøjlesdatter g.m.Jens Prostrup i Ørding.

LV:Thomas Christensen fra Øster Assels.

 

side 34a.

370.MORTEN PEDERSEN SKRÆDDER død 13.august 1789 i Ørding sogn.

g.1.NN

E:Sidsel Hansdatter.

B1:Peder Mortensen (I).

B2:Anne Mortensdatter 6 år (II).

FM:afdødes søskendebarn Morten Hedegaard i Ørding.

 

side 36b.

371.MAREN JENSDATTER død 1.september 1789 i Kårup, Lødderup sogn.

E:Mogens Nørgaard.

B1:Peder Mogensen 9 år.

B2:Dorthe Mogensdatter 12 år.

FM:morbroderen Niels Jensen fra Hjerk i Salling.

(se nr.467)

 

side 38b.

372.ANNE CHRISTENSDATTER død 3.november 1789 i Ørding sogn.

E:Jens Led.

B1:Christen Jensen 21 år.

FM:morbroderen Mads Christensen i Ørding.

 

side 39b.

373.CLEMEN BRAAGAARD død 26.oktober 1789 i Lørslev sogn.

E:Maren Andersdatter.

B1:Michel Clemmensen 19 år.

B2:Anders Clemmensen 15 år.

B3:Steen Johan Clemmensen 12 år.

B4:Jens Clemmensen 9 år.

B5:Christen Clemmensen 7 år.

B6:Anne Clemmensdatter 4 år.

B7:Johanne Clemmensdatter 22 uger.

FM:farbroderen Poul Michelsen Knoclgaard i Lørslev.

 

side 42b.

374.Arveafkald fra Zidsel Michelsdatter efter moderen Anne Nielsdatter, enke efter Michel Bundgaard.20.maj 1790.

 

side 43a.

375.KIRSTEN LAURITSDATTER død 14.juli 1790 i Fredsø, Lødderup  sogn.

A1:faderen afd. Laurids Knudsen i Mollerup sogn.

A2:moderen Anne Pedersdatter Ransborg i Handbjerg sogn.

 

side 43b.

376.KAREN ANDERSDATTER død 2.juli 1791 i Lødderup sogn.

E:Christen Bisgaard.

B1:Inger Marie Christensdatterg.m.underofficer Sr.Elig fra Ålborg.

B2:Sidsel Christensdatter g.m. Søren Nielsen i Kårup.

B3:Anne Christensdatter.

B4:Christiane Christensdatter.

 

side 45a.

377.ANNE SIMONSDATTER død 15.juni 1791 i Kårup, Lødderup sogn.

g.1.Christen

E:Jens Rasmussen.

B1:Mette Jensdatter.

B2:Maren Jensdatter g.m. Niels Dybdal i Ejerslev.

B3:Marcus Christensen i København.

 

side 46a.

378.INGER NIELSDATTER  død 6.oktober 1791 i Kårup, Lødderup sogn.

E:Jens Rajs.

B1:Niels Jensen 21 år.

B2:Christen Jensen 18 år.

B3:Niels Jensen 14 år.

B4:Mads Jensen 10 år.

B5:Poul Jensen 5 år.

B6:Mads Jensen 3 år.

B7:Marie Jensdatter 25 år.

B8:Kirsten Jensdatter 21 år.

 

side 47b.

379.THOMAS CHRISTENSEN død 22.oktober 1791 i Ørding sogn.

A1:næstsøskendebarnet enken Mette Cathrine Simonsdatter i Thy ved Thisted.

og deele samme imellem arvingerne, som var enken Mette Cathrine Simonsdaatter, og den afdødes nærmiste efterlevende slægt og paarørende
nembl. Skoleholderen Johannes Levring fra Jannerup som paa egne og de øvrige arvingers vegne, som var Niels Enevoldsens hustru
Karen Xstensdatter fra Sundbye og 2de brødre Mogens Xstensen og Xssten Xstensen fra
Nør??? var mødt og tilstæde i
??? fra Thyland Sdr? Thisted og ere disse ??? næstsydskendbørn
med den afdøde og hans rette og eneste arvinger.
Enken Mette Chatrine Simonsdatter med andtagen laugværge
Jens? Agerholm var og tilstæde og blev da i samtlige nærvæ-
relse og bemelte navngivnes hos og overværelse foretaget og
forretted som følger. 

tilføjelse meddelt af Hans Engmark

 

side 48a, 49a.

380.THOMAS ANDERSEN NEBEL død 28.november 1791 i Kårup,Lødderup sogn.

E:Anne Elisabeth Jensdatter.

B1:Jens Thomsen.

B2:Søren Thomsen.

B3:Anders Thomsen.

B4:Christen Thomsen.

B5:Marianne Thomasdatter.

B6:Anne Thomasdatter.

B7:Inger Elisabeth Thomasdatter.

 

side 48b,50a,51b.

381.NIELS ANDERSEN død 28.november 1791 i Kårup,Lødderup sogn.

g.1: [Anne Hansdatter]

E:Anne Melchiorsdatter.

B1:Anders Nielsen (I)

B2:Christian Nielsen (I)

B3: Johanne Nielsdatter (I) g.m. Niels Christensen i Sillerslev.

B4:Lars Nielsen (I).

B5:[Jens] Nielsen (I).

B6:Niels Nielsen  7 år (II).

B7:Jacob Nielsen 5 år (II).

B8:Anne Marie Nielsdatter 4 år (II).

B9:Maren Nielsdatter 2 år (II).

B10:Ide Christine Nielsdatter 12 uger.

FM:farbrødrene Anders Andersen i Alsted og Mads Andersen i Jørsby.

LV:enkens broder Peder Melchiorsen i Øster Lyby i Salling.

 

side 51a.

382.PEDER LAURSEN SMED død 27.januar 1792 i Nebel, Lødderup sogn.

E:Maren Jensdatter.

A1:søsteren madam Karen Andersdatter  g.m. Sr.Ulfstad i Lødderup.

 

side 53a.

383.JENS LYNGGAARD død 7.juli 1792 i Lødderup sogn.

E:Anne Mortensdatter.

B1:Peder Jensen i Fårup.

B2:Niels Jensen i Lødderup.

B3:Christen Jensen i Ørding

B4:Karen Jensdatter i Stagstrup.

B5:Maren Jensdatter g.m.Jacob Michelsen i Elsø.

B6:Mette Jensdatter.

LV:Jens Killlegaard fra Lødderup.

 

side 54b.

384.CHRISTEN HUSTED død 21.september 1792 i Ørding sogn.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Niels Christensen 18 år.

B2:Johanne Christensdatter 26 år.

B3:Mette Christensdatter g.m.Niels Storgaard i Kårup.

B4:Maren Christensdatter 20 år.

FM:farbroderen Mads Visby af Ørding sogn.

 

fo56b.

385.MORTEN PEDERSEN død 1792 i Fredsø, Lødderup sogn, (skifte 4.december).

g.1.NN

E:Margrethe Jørgensdatter

B1:Peder Mortensen 13 år (II)

B2:Sidsel Mortensdatter 9 år (II).

FM:farbroderen Anders Pedersen i Fredsø.

(se nr.424,433).

 

side 59b.

386. Niels Lauritsen Bonde af Fredsø give afkald på arv efter hans søster, der var g.m.  Jens Pedersen Bonde i Fredsø. 28.december 1792.(se nr.410)

 

side 59b.

387.Christen Kjærgaard i Vester Jølby, giver afkald på arv efter hans søster, der var g.m.  Jens Pedersen Bonde i Fredsø. 28.december 1792. (se nr.410).

 

side 60a.

388.SIDSEL NIELSDATTER død 1793 i Ørding sogn. (skifte 8.april).

E:Lambert Jensen.

B1:Jens Lambertsen 19 år.

B2:Karen Lambertsdatter 12 år.

B3:Birthe Lambertsdatter 10 år.

FM:morbroderen Jens Nielsen i Ørding.

 

side 62b.

389.MAREN NIELSDATTER død 1793 i Fredsø i Lødderup sogn (skifte 7.maj).

E:Peder [Christensen] Kielde.

B1:Niels Pedersen 11 år.

B2:Maren Pedersdatter 20 år.

FM:morbroderen Anders Nielsen i Ørding

(se nr.405).

 

side 64b.

390.BIRGITTE KIRSTINE LARSDATTER død 1793 i Lørslev sogn. (skifte 3.oktober).

E:Peder Christensen Wittrup

B1:Christen Pedersen 15 år.

B2:Lars Pedersen 3 år.

B3:Inger Pedersdatter 13 år.

B4:Bodil Pedersdatter 11 år.

B5:Anne Pedersdatter 7 år.

B6:Birgitte Kirstine Pedersdatter 4 uger.

FM:morbroderen Anders Krog i Frøslev.

(se nr.397)

 

side 66,72a.

391.KAREN JACOBSDATTER død 5.december 1793 i Kårup, Lødderup sogn.

E:Søren Nebel.

A1:halvbroderen Jens Jacobsen i Lynderup sogn ved Viborg.

A2:halvbroderen Niels Jacobsen i Lynderup ved Viborg.

 

side 68a,69b,75b.

392.FREDERICE LOUISE MATHIASEN død 17.december 1793 ved Sallingsund, Lødderup sogn.

E:færgemanden Mads [Jensen]Yde.

A1:søsteren Anne Dorthea Mathiasen g.m.Henrik Winde til Burrholt i Hjørring amt.

A2:søsteren Johanne Kirstine Mathiasen g.m.sognepræst Søren Balling  i Bjergby ved Hjørring.

A3:søsteren Sophie Cathrine Matiasen g.m. Mathias Yde på Kiettrup, (søn af Mads Yde).

A4:halvsøsteren Anne Dorthea Schmidt g.m.controllør Andreas Grønbæk i Norge.

 

side 69a.

393.JENS CHRISTENSEN LEEGAARD død 8.januar 1794 i Ørding sogn.

E:Sidsel Hansdatter

B1:Morten Jensen 5 uger.

afdødes far Christen Christensen Legaard i Ørding

FM:farbroderen Christen Legaard i Ørding.

LV:enkens broder Hans Smed i Ørding.

 

side 78a.

394.JOHAN JEPSEN død 1794 i Lødderup sogn (skifte 4.april).

E:Mette Larsdatter.

B1:Niels Johansen 13 år.

B2:Thomas Johansen 8 år.

B3:Anne Johansdatter 20 år.

B4:Mette Johansdatter 10 år.

B5:Maren Johansdatter 5 år.

B6:Kirstine Johansdatter 2 år.

FM:Jesper Pedersen i Thorup i Skallerup sogn, af faderen slægt.

LV:enkens broder Michel Larsen i Wotborg i Tæbring sogn.

(se nr.457).

 

side 80b.

395.VILHELMINE CATRIMNE YDE død 28. juni 1794 ved Sallingsund, Lødderup sogn.

E:Niels Mathiasen Koustrup.

Far:Mads [Jensen] Yde.

 

side 80b.

396.[ANNE MARIE CHRISTENSDAT-TER]  død 18.marts 1795 ved Vilsund, Sundby sogn.

g.1:Christen.

E:Mathias [Pedersen]Freistrup.

B1:Niels ChristensenTorup i Nykøbing.

B2:Clemen Torup i Nykøbing.

B3:Else Christensdatter Torup g.m.Anders Nielsen Bach i Løgstør.

B4:Maren Christensdatter Torup g.m.Christen Nielsen degn i Solbjerg.

 

side 81b.

397.Arveafkald fra Peder Christensen Wittrup i Lørslev efter hans fader Christen Wittrup.(se nr.390)

 

side 82a.

398.JOHANNE NIELSDATTER død 7.maj 1796 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.1.Johan

E:Søren Sørensen Poder

B1:Jens Johansen 23 år (I) født i Vils by

 

side 82

399.JENS RASMUSSEN DISSING død 2.juni 1796 i Kårup, Lødderup sogn.

A1:halvbroderen Poul Rasmusen i Flade/Legind er død.

                      A1a:Ane Poulsdatter 44 år.

                      A1b:Anne Kirstine Poulsdatter 28 år.

                      A1c:Maren Poulsdatter g.m.Jens Nielsen i Flade.

                      A1d:Else Poulsdatter g.m.Jens Mortensen i Flade.

A2:halvsøsteren Margrethe Rasmusdatter Odgaard er død.

                      A2a: Søren Odgaard i Lørslev.

                      A2b:Christen i Torup i Thy.

            A2c: Voldborg g.m. Søren Maygaard i Fredsø.

 

side 84b.

400.ELSE JENSDATTER  død 1796 i Bisgård i Lødderup sogn, (skifte 2.juli).

E: afd.Poul Bisgaard.

B1:Lars Poulsen i Bisgaard.

B2:Anne Poulsdatter 29 år.

B3:Anne Poulsdatter 25 år.

B4:Kirsten Poulsdatter 18 år.

B5:Johanne Poulsdatter 16 år.

FM:Anders Poulsen til Frydbrønde.

(se nr.363)

 

side 89a.

401.JENS PEDERSEN død 28.september 1796 i Elsø sogn.

E:Maren Madsdatter.

B1:Jeppe Jensen 22 år.

B2:Peder Jensen 20 år.

B3:Karen Marie Jensdatter 18 år.

B4:Aase Jensdatter 10 år.

LV:Christen Kjærgaard i Elsø.

FM:Jens Jensen Skrædder af Elsø.

 

side 91b.

402.SOPHIE CHRISTENSDATTER død 8.november 1796 i Kårup, Lødderup sogn.

E:Christen Jensen Snedker.

A1:broderen Jens Christensen tjener på Volstrup i Harresyssel.

A2:broderen Niels Christensen i Stardal i Lem sogn.

A3:broderen Peder Christensen i Opperby i Lem sogn i Salling.

A4:broderen Søren Christensen på Krurup mark i Lem sogn i Salling.

A5:halvsøsteren Anne Marie Laursdatter g.m. Niels Nielsen Sønderskov i Kobberø i Gettrup sogn på Thyholm.

 

side 93a,96b.

403.METTE PEDERSDATTER død 4.november 1796 i Storup, Ørding sogn

E:Poul Husted.

B1:Peder Poulsen 26 år.

B2:Christen Poulsen 22 år.

B3:Lars Poulsen 12 år.

 

side 95b.

404.MAREN SØRENSDATTER død 17.december 1796 i Ørding sogn.

E:Jens Nielsen

A1:halvbroderen Christen Sørensen Vestergaard i Ørding.

A2:halvbroderen Søren Sørensen i Ørding.

A3:halvsøsteren Maren Sørensdatter g.m. Christen Kjærgaard i Storup.

A4:halvsøsteren Mette Sørensdatter g.m. Jens Øer i Dahlgaard i Lødderup sogn.

A5:halvbroderen Thomas Sørensen i Ørding.

A6:halvsøsteren Maren Sørensdatter i Ørding er død.

     A6a:Niels Madsen Hansesgaard i Ørding.

A7:en halvsøster i Fredsø er død.

     A7a:[Margrethe Nielsdatter] g.m. Niels Poulsen Tor i Fredsø.

     A7b:Mette Nielsdatter 25 år.

 

side 98a,108b

405.PEDER CHRISTENSEN KJELDE død 1797 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 2.maj).

g.1:[Maren Nielsdatter]

E:Maren Henriksdatter.

B1:Niels Pedersen 15 år (I).

B2:Maren Pedersdatter (I).g.m. Ole Christensen i Lødderup.

LV:Mads Hansesgaard i Ørding.

FM:farbroderen Anders Christensen Kielde i Ørding.

(se nr.389,414).

 

side 102a.

406.JENS CHRISTENSEN LEED død 28.september 1797 i Ørding sogn.

g.1.NN

E:Karen Nielsdatter.

B1:Christen Jensen 29 år (I).

B2:Anne Jensdatter 6 år (II).

FM:Mads Visby i Ørding.

 

side 108a.

407.SIDSEL MORTENSDATTER død 1797 i Fredsø, Løddrup sogn (skifte 5.februar 1798).

E:afd.Peder Andersen

B1:Anders Pedersen i Nykøbing.

B2:Johanne Pedersdatter

g.m.Jens Pedersen i Lørslev.

B3:Anne Pedersdatter.

B4:Morten Pedersen er død.

      B4a:Peder Mortensen 18 år.

      B4b:Sidsel Mortensdatter 13 år.

      Hos deres stedfader Poul Kiærgaard.

 

side 108b.

408.ANDERS NIELSEN LYNGGAARD død 1797 i Fårup, Lødderup sogn.(arveafkald den 18.december 1797).

g3:[Maren Andersdatter]

A1:Anders Poulsen.

A2:Jens Kielgaard.

A3:Niels Poulsen.

A4:Niels Jensen.

A5:Erik Sørensen.

A6:Christen Jensen.

A7:Peder Lynggaard børn.(FM:Niels Jensen).

A8:Jacob Bierring.

A9:Maren Jensdatter enke efter Jacob Michelsen.

 

side 109a,112a.

409.METTE MADSDATTER død 1.april 1798 i Ørding sogn.

E:Christen Vestergaard.

B1:Søren Christensen 21 år.

B2:Poul Christensen 7 år.

B3:Mads Christensen 4 år.

B4:Margrethe Christensdatter 17 år.

B5:Dorthe Christensdatter 8 år.

(se nr.417)

 

side 110b.

410.HANS PEDERSEN død 1798 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 19.maj).

A1:broderen Jens Pedersen Bonde i Fredsø.

A2:søsteren Johanne Pedersdatter g.m.Christen Møller i Torup.

(se nr.386, 387).

 

side 112a,114a,117a.

411.KIRSTEN PEDERSDATTER død 20.maj 1798 i Lørslev sogn.

E:Poul Michelsen Knokker.

B1:Peder Poulsen 8 år.

B2:Johanne Poulsdatter 15 år.

afdødes far Peder Skomager i Lørslev.

(se nr.427).

 

side 113b, 120b.

412.NIELS ANDERSEN død 25.maj 1798 ved Sallingsund, Lødderup sogn

A1:broderen Christen Andersen på Øland i Thy.

A2:broderen Christen Andersen på Frøstrup? mark i Thy.

A3:broderen Hans Andersen, dragon i Randers.

A4:broderen Laurs Andersen i København.

 

side 118b,121a.,317.

413.ANNE CHRISTENSDATTER død 17.juli 1798 i Dahlgaard, Lørslev.

E:Jens Jensen Øer.

B1:Mette Jensdatter 2½ år  g.m.Poul Christensen Krog (1820).

FM:morbroderen Christen Christensen Hulgaard af Lødderup.

(se nr.545).

 

side 122b.

414.ANDERS CHRISTENSEN KJELDE død 3.december 1798 i Ørding sogn.

E:Kirsten Pedersdatter

B1:Maren Andersdatter 24 år.

B2.Kirsten Andersdatter 22 år.

FM:farbroderen Mads Christensen i Kårup.

(se nr.405)

 

side 127a.

415.JENS POULSEN død 21.januar 1799 i Lørslev sogn.

E:Johanne Thomasdatter.

B1:Poul Jensen 19 år.

B2:Thomas Jensen 30 år.

B3:Christen Jensen 10 år.

B4:Margrethe Jensdatter 14 år.

B5:Anne Jensdatter 17 år.

B6:Maren Jensdatter g.m.Michel Brogaard i Brogård i Lørslev.

LV:Svenning Christensen i Koldberg.

 

side 130a.

416.SØREN SØRENSEN PODER død 20.maj 1799 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Bodil Christensdatter.

A1:halvbroderen Christen Poder i Fredsø.

A2:halvbroderen Jens Poder i Fredsø.

A3:søsteren Maren Poder i Fredsø 40 år.

2 brødre og 2 søster var bortrømt.

LV:enkens broder Christen Christensen i Fredsø.(nr.1664, 1689).

 

side 131,136.

417.JOHANNE NIELSDATTER død 21.april 1799 i Ørding sogn.

E:Christen Vestergaard.

A1:broderen Poul Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.

A2:broderen Mads Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.

A3:broderen Christen Nielsen Kjærgaard i Vejerslev.

A4:broderen Søren Nielsen Kjærgaard i Ørding

A5:broderen Sejer Nielsen Kjærgaard i Ørding.

A6:broderen Jens Nielsen Kjærgaard.

(se nr.409).

 

side 133b,147b,149a

418.JØRGEN NEBEL/MØLLER/SMED død 25.maj 1799 i Ørding sogn.

E:Anne Marie Christensdatter.

B1:Christen Jørgensen 28 år.

B2:Niels Jørgensen 18 år.

B3:Edel Jørgensdatter 26 år.

B4:Marianne Jørgensdatter g.m.Christen Skodborg  i Lørslev.

B5:Sidsel Jørgensdatter 14 år.

FM:Jens Sørensen Poder og Christen Sørensen Poder af Fredsø.

V:Peder Overgaard i Ørding

afdøde har en søster Marie Nebel g.m. Birkedommer Friis i Randers, der har sønnen købmand Jacob Friis i Randers.

 

side 138b,144a.

419.ANDERS NIELSEN DAM død 15.januar 1800 i Ørding sogn.

E: Anne Nielsdatter er død.

Afdødes søstewrbørn:

A1: Maren Pedersdatter g.m.Ole Christensen i Lødderup.

A2:Niels Pedersen 18 år.

 

side 140b.

420.JØRGEN BATTUM død 1800 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 22.maj).

E:Maren Michelsdatter.

B1:Anne Jørgensdatter

Enken har en broder i Fårup.

FM:Niels Jørgensen.

 

side 142b.

421.POUL DAHLGAARD død 8.april 1800 i Ørding sogn.

E:Dorthe Nielsdatter.

A1:broderen Jens [Christensen] Dahlgaard i Thisted.

A2:broderen Lars Dahlgaard i Hillerslev.

A3:broderen Mads Dahlgaard er død.

      A3a:børn i Hvidbjerg.

A4:broderen Christen Dahlgaard, er bortrømt.

A5:en søster [Inger Christensdatter] g.m. Christen Frost i Thisted.

A6:en søster g.m.Christen Thomsen.

A7:en søster g.m.Niels Trane.

LV:Jens Storgaard i Ørding.

 

side 145b.

422.ANNE PEDERSDATTER WITTRUP død 4.september 1800 i Vittrup, Lørslev sogn.

E:Ole Jensen Flade.

B1:Else Olesdatter 5 år.

B2:Karen Olesdatter 3 år.

 

side 151a.

423.MAREN KNUDSDATTER død 21.marts 1801 i Ørding sogn.

A1.halvøsteren Mette Knudsdatter g.m.Christen Christensen i Fjallerslev, Frøslevgård gods.

A2:halvsøsteren Margrethe Knudsdatter g.m.Niels Skrædder i Jørsby.

afdødes fætter Niels Nielsen fra Solbjerg.

 

side 153b.

424.MARGRETHE JØRGENSDATTER død 5.juli 1801 i Fredsø Lødderup sogn.

g.1:Morten Pedersen

E:Poul Kærgaard.

B1:Peder Mortensen.

B2:Sidsel Mortensdatter 18 år.

FM:morbroderen Niels Jørgensen  sognefoged Løddeup sogn.

(nr.1636)

 

side 156a.

425.Arveafkald fra Jens Jensen Rytter i Fredsø, Lødderup sogn, for hans søn Mathias Jensen efter moderen Maren Mathiasdatter.2.juni 1801.

 

side 156b.

426.ELSE SØRENSDATTER død 1801 i Ørding sogn (skifte 15.december).

E:Peder Bakke.

B1:Søren Pedersen 27-28 år.

B2:Sidsel Pedersdatter 24 år.

 

side 158a,320a.

427.POUL MICHELSEN KNOKKER  død 26.februar 1802 i Lørslev sogn.

g.1:[Kirsten Pedersdatter]

E:Kirsten Mortensdatter.

B1:Peder Poulsen 12 år (I).

B2:Michel Poulsen 1 år (II).

FM: for PP morfaderen Peder Nielsen Skomager i Lørslev.

FM:for MP afdødes brodersøn Michel Brogaard i Lørslev.

(se nr.411,429)

 

side 161b.

428. JOHANNE CATHRINE [MADSDATTER] YDE død 5.maj 1802 i Kornhuset ved Sallingsund, Lødderup sogn.

E:Jens Nielsen.

B1:Mads Jensen 13 år.

B2:Ide Louise Jensdatter [8] år.

Afdødes far Mads Jensen Yde og afdødes broder Jens Madsen Yde.

 

side 163a.

429.ERIK SØRENSEN død 1802 i Lødderup sogn (skifte 28.oktober).

E:Mette Jensdatter.

B1:Jens Eriksen 5 år.

B2:Jacob Eriksen 3 år.

B3:Anne Kirstine Eriksdatter 8 år.

FM:farbroderen Rasmus Sørensen i Outrup.

FM:Anders Poulsen Lynggaard i Lødderup.

 

side 164b.

430.PEDER NIELSEN SKOMAGER død 27.januar 1803 i Lørslev sogn.

g.1:[Anne Nielsdatter]

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Niels Pedersen i i Tæbring sogn (I).

B2:Christopher Pedersen i Flensborg (I).

B3:Sidsel Marie Pedersdatter (I) g.m.Niels Frandsen i Emb.

B4:[Kirsten] Stine Pedersdatter (I) i Knokken er død.

          B4a:Peder Poulsen 13 år.

B5:Inger Elisabeth Pedersdatter (I) er bortrømt.

B6:Christen Pedersen (II).

(se nr.427).

 

side 170a,173a.

431.MADS CHRISTENSEN VISBY  død 5 januar 1803 i Ørding sogn.

E:Karen Hansdatter.

B1:Jens Madsen 37 år i Ørding.

B2:Christen Madsen 35 år.

B3:Hans Madsen 29 år.

B4:Michel Madsen 28 år.

B5:Else Madsdatter g.m.Niels Hangaard i Ørding.

B6:Mette Madsdatter 21år.

 

side 170a.

432.JENS JENSEN  død 11.september 1803 i Fredsø Lødderup sogn.

B1:Mathias Jensen 25 år.

 

side 171a,173b..

433.PEDER THOMSEN BACH død 18.oktober 1803 i Storup,Ørding sogn.

E:[Else Sørensdatter]

B1:Søren Pedersen 29 år.

B2:Sidsel Pedersdatter 27 år.

FM:farbroderen Mads Thomsen i Redsted.

 

side 172b.

434.arveafkald fra Peder Mortensen på arv efter hans fader Morten Pedersen i Fredsø.

(se nr.385,552).

 

side 174b.

435.CHRISTEN TOFT død 29.august 1804 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.1.NN

E:Dorthe Pedersdatter.

B1:Marianne Christensdatter 29 år (I)

B2:Karen Christensdatter 24 år (I).

B3:Anders Christensen 17 år (II).

B4:Peder Christensen 15 år (II)

B5:Jørgen Christensen 6 år (II).

B6:AAse Christensdatter 19 år (II)

B7:Kirsten Christensdatter 13 år (II).

B8:Anne Marie Christensdatter 7 år (II).

FM:Niels Jørgensen af Legind.

LV:Poul Kjær af Fredsø.

(se nr.444,481,661)

 

side 176a.

436.CHRISTEN CHRISTENSEN MØLLER

død 4.marts 1805 i Fårup, Lødderup sogn.

E:Johanne Pedersdatter.

B1:Thomas Christensen 26 år.

B2:Maren Christensdatter 21 år.

LV:Jens Pedersen i Fredsø.

 

side 179b.

437.MAREN JENSDATTER ØER død 3.december 1805 i Ørding sogn.

E:afd.Christen Jacobsen.

A1:CJ´s broder Mads Jacobsen i Ørding, er død.

       A1a:Johannes Madsen Smith i København.

       A1b:Christen Madsen Smith i København.

       A1c:Peder Madsen Smith i København.

       A1d:Jacob Madsen i Vejerslev, er død.

               A1d1: Mads Jacobsen 14 år hos stedfaderen Christen Svane  i Vejerslev.

               A1d2:Maren Jacobsdatter 21 år i København.

A2:CJ`s broder Jens Jacobsen i Alsted.

A3:CJ´s broder Niels Jacobsen i Tødsø, er død.

                      A3a:Jens Nielsen Smed i Tødsø.

                      A3b:Christen Nielsen i Bjørndrup.

                      A3c:Jacob Nielsen Smed i Thorup.

            A3d:Søren Nielsen Smed i Vodstrup.

A4:CJ´s broder Jacob Jacobsen Smed i Tødsø.

A5:MJ`s søster Anne Jensdatter Øer i Ørding, er død.

                      A5a:Søren Madsen i Ørding.

A6:MJ´s broder Jens Jensen Øer i Dahlgaard i Løderup sogn, er død.

                      A6a:Jens Jensen i Dahlgaard i Lødderup sogn.

                      A6b:Søren Jensen, Lille Riis mølle.

                      A6c:Mette Jensdatter g. m. Jens Kielgaard i Lødderup.

                      A6d:Karen Jensdatter g.m. Christen Haulgaard i Lødderup.

                      A6e:Dorthe Jensdatter g.m.Niels Vestergaard i Lødderup.

                      A6f:Dorthe Jensdatter g.m.Christen Nielsen i Ørding.

 

side 183a.

438.CHRISTEN [SØRENSEN] PODER død 1806 i Fredsø, Lødderup sogn (skifte 18.april).

E:Anne Eriksdatter.

B1:Erik Christensen 21 år.

B2:Laurs Christensen 23 år.

B3:Thomas Christian Christensen 21 år.

B4:Christian Christensen 19 år.

B5:Johanne Christensdatter 30 år.

B6:Anne Kirstine Christensdatter 28 år.

LV:Jens Dahlgaard af Fredsø.

V:farbroderen Jens Poder i Fredsø.

(se nr.452)

 

side 184a.

439.NIELS STORGAARD død 1806 i Kårup, Lødderup sogn (skifte 22.april).

E:Mette Christensdatter.

B1:Thomas Nielsen i Lødderup.

B2:Svenning Nielsen 22 år.

B3:Anne Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen Smed i Erslev.

B4:Anne Margrethe Nielsdatter g.m.Jeppe Michelsen i Erslev.

B5:Marianne Nielsdatter 9 år.

B6:Margrethe Nielsdatter 6 år.

 

side 185a,186b,191a.

440.ANNE CHRISTENSDATTER død 2.maj 1806 i Fredsø, Lødderup sogn (er fra Ovtrup).

A1:broderen Anders Christensen 25 år i Ovtrup.

A2:halvbroderen Christen Andersen 18 år.

afdødes farbroder Anders Nielsen i Ovtrup.

afdødes morbroder Peder Andersen i Vils.

 

side 185b, 190a.

441.KAREN PEDERSDATTER død 1806 i Ørding sogn. (skifte 31.maj).

E:Anders Dahl.

B1:Peder Andersen.

B2:Johanne Andersdatter 27 år.

 

side 187b.

442.LAURS NIELSEN død 8.maj 1807 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.1:NN

E:Mette Christensdatter.

B1:Erik Larsen  (I).

B2:Kirsten Laursdatter 1½ år (II).

B3:Birthe Marie Laursdatter 6 uger (II).

 

side 190b.

443.KIRSTEN MADSDATTER død 20.juli 1807 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Gravers Christensen

B1:Mads Graversen 14 år.

B2:Edel Graversdatter 13 år.

FM:farbroderen Morten Madsen i Fredsø.

(se Frøslevgård nr.71).

 

side 192a.

444.JENS NIELSEN død 30.december 1808 i Ørding sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Maren Jensdatter 9 år.

B2:Birthe Marie Jensdatter 5 år.

B3:Birthe Cathrine Jensdatter 1½ år.

FM:søskendebarnet Jens Jacobsen i Kårup, Lødderup sogn.

 

side 194b.

445.DORTHE PEDERSDATTER død 9.april 1809 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:afd.Christen Post.

B1:Anders Christensen 23 år.

B2:Peder Christensen 20 år.

B3:Jørgen Christensen 11 år.

B4:AAse Christensdatter 24 år.

B5:Kirsten Christensdatter 18 år.

B6:Anne Marie Christensdatter 14 år.

FM:morbroderen Christen Pedersen fra Åsted by i Salling.

FM:morbroderen Niels Pedersen i Toustrup, Durup sogn.

morbroderen Jens Pedersen.

(se nr.435).

 

side 198.

446.LAURS POULSEN BISGAARD død 24.juni 1809 i Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Else Laursdatter 11 år.

B2:Poul Laursen 10 år.

B3:Anders Laursen 8 år.

B4:Anne Marie Laursdatter 4 år.

B5:Peder Christian Laursen 3 år.

FM:Marqvor Nielsen i Lødderup by.

(se nr.500).

 

side 201b.

447.DORTHE JENSDATTER død 7.november 1809 i Ørding sogn.

E:Christen Nielsen.

B1:Mette Christensdatter 9 år.

B2:Niels Christensen 8 år.

B3:Jens Christensen 4½ år.

B4:Christen Christensen 2 år.

FM:morbroderen Jens Dahlgaard i Lødderup.

 

side 203a.

448.ANNE NIELSDATTER død 23.februar 1810 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Niels Madsen.

B1:Mads Nielsen 15 år.

B2:Kirsten Nielsdatter 13 år.

B3:Kirsten Nielsdatter 10 år.

B4:Anne Cathrine Nielsdatter 8 år.

B5:Sidsel Nielsdatter 6 år.

B6:Maren Nielsdatter 4 år.

afdødes broder Christen Bonde i Fredsø.

(se nr.535).

 

side 204b,210b.

449.MAREN JENSDATTER død 20.marts 1810 i Fårup, Lødderup sogn.

E:Poul Hansen, er bortrømt.

afdødes far Jens Sallingbo i Fårup.

 

side 206a.

450.THOMAS SØRENSEN død 28.marts 1810 i Ørdinggård, Ørding sogn.

E:Kirsten Jensdatter

B1:Anne Thomasdatter.

B2:Ingeborg Thomasdatter.

B3:Maren Thomasdatter.

LV:Niels Poulsen fra Storupgård.

FM:Mads Hansesgaard i Ørding.

(se nr. 451).

 

side 207a.

451.KIRSTEN JENSDATTER død 14. juli 1810 i Ørdinggård, Ørding sogn.

E:afd.Thomas Sørensen.

(se nr. 450).

 

side 209a.

452.JENS GAARDE død 1810 i Ørding sogn (skifte 7.november).

E:Johanne Christensdatter.

B1:Christen Jensen 13 ¾ år.

FM:Just Sørensen i Øster Lyby i Salling.

(se nr.528).

 

side 211a.

453.JENS SØRENSEN PODER død 4.februar 1811 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Bodil Christensdatter.

A1:broderen Christen Sørensen Poder, er død.

       A1a:Erik Christensen 32 år.

       A1b:Laurs Christensen 29 år.

       A1c:Thomas Christensen 24 år.

       A1d:Christian Christensen 22 år.

       A1e:Johanne Christensdatter g.m.Mads Sørensen på Jølbygård mark.

       A1f:Anne Kirstine Christensdatter g.m.Christen Nielsen i Fredsø.

(se nr.437)

 

side 214b.

454.MAREN NIELSDATTER død 13.september 1811 i Ørding sogn.

E:Søren Sørensen.

B1:Anne Sørensdatter

B2:Dorthe Sørensdatter.

 

side 216a.

455.ELSE MICHELSDATTER BERG død 6.november 1811 på Højris,Lørslev sogn.

B1:Stine g.m.Christen Palsen i Valsted bro ved Sebbesund i Ålborg amt.

(se nr.456)

 

side 216a,221a.

456.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.december 1811 i Fårup,Lødderup sogn.

E:afd.Christen Poulsen Wendelbo i Valsted kro ved Sebbersund.

B1:Christen Christensen 4½ år.

(se nr.455)

 

side 218b,220b,230b.

457.CHRISTEN CHRISTENSEN DAM død 26.april 1812 i Ørding sogn.

E:Mette Nielsdatter.

mor:Kirsten Andersdatter  i Horsens ved Ålborg.

A1:nogle halvsøskende i kirkehuset i Hee sogn ved Ringkøbing.

(se nr.459)

 

side 220b,221a,231b.

458.THØGER ANDERSEN og METTE LAURIDSDATTER død 24.marts og 29.maj 1812 i Lødderup sogn.

A1: TA`s broder Poul Andersen Kibsgaard i Redsted sogn.

TA stedbørn:

B1:Niels Johansen 30 år.

B2:Thomas Johansen 27 år.

B3:Anne Johansdatter g.m.Thomas Tusberg i Tæbring sogn.

B4:Mette Johansdatter 29 år g.m.Christen Madsen.

B5:Maren Johansdatter 24 år.

B6:Anne Kirstine Johansdatter 22 år.

fader til børnene afd.Johan Jepsen.

(se nr.394).

 

side 220b, 224a.

459.KIRSTEN JENSDATTER død 21.juni 1812 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Poul Kjærgaard.

B1:Margrethe Poulsdatter 9 år.

V:Jens Dahlgaard i Fredsø.

(se nr.457).

 

side 221a,228a.

460.ANDERS POULSEN ROISEN død 10.juli 1812 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Inger Elisabeth Jacobsdatter.

A1:broderen Niels Poulsen i Fredsø,er død.

      A1a:Margrethe Nielsdatter g.m.Niels Poulsen i Fredsø.

      A1b:Mette Nielsdatter g.m.afd. Christen Dam i Ørding.

A2:broderen Michel Poulsen er død.

            A2a:Poul Michelsen i Nykøbing.

            A2b:Else Michelsdatter g.m.Thor Knudsen i Fårup.

(se nr.457)

 

side 228

461.MAREN MOGENSDATTER død 9.august 1812 i Lødderup sogn.

E:Jens Smed.

B1:Jacob Jensen 12 år.

B2:Anne Jensdatter 8 år.

B3:Anne Marie Jensdatter 7 år.

B4:Karen Jensdatter 4 år.

FM:morfaderen Mogens Pedersen af Lødderup.

 

side 228b.

462.SØREN PEDERSEN KOLD død 16.august 1812 i Kårup, Lødderup sogn.

4 børn.

 

side 232b.

463.MAREN ANDERSDATTER

død 20.november 1812 i Fredsø,

Lødderup sogn.

E:Michel [Christensen] Søgaard.

B1:Anders Michelsen 15 år.

B2:Christen Michelsen 13 år.

B3:Jeppe Michelsen 12 år.

B4:Niels Christian Michelsen 10 år.

B5:Jens Michelsen 7 år.

V:morbroderen Anders Andersen i Øster Assels.

(se nr.475,638).

 

side 234a,244a

464.LAURS NIELSEN RUGHUUS død 25.december 1812 i Ørding sorg.

E:Karen Andersdatter.

B1:Marianne Laursdatter 10 år.

FM:farbroderen Niels Nielsen Middelfart i Ørding.

 

side 234a, 247b.

465.NIELS NIELSEN BUNDGAARD død 26.december 1812 i Lørslev sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Christen Nielsen 2¼ år.

FM:Peder Storgaard  på Ørndrup mark (af faderens slægt).

 

side 234a,235b,236a.

466.MICHEL [NIELSEN] GREGERSEN død 27.december 1812 i Ørding sogn.

E:Mette Cathrine Christensdatter.

A1:helbroderen Christen Nielsen i Sundby, er død.

       A1a:Margrethe Christensdatter g.m.Anders Hyldgaard i Ørding.

       A1b:Maren Christensdatter g.m.Christen Jensen i Sundby.

      A1c: Anne Christensdatter g.m. Christen Jørgensen i Aarup Mølle på Hannæs.

A2:helsøsteren Anne Nielsdatter, er død.

        A2a:Niels Jensen i Sundby på Mors.

A3:halvbroderen Jens Gregersen Kjær i Ørding.

A4:helsøster Sidsel Nielsdatter i Tødsø, er død.

        A4a:Peder Knudsen 16 år.

        A4b:Jens Knudsen 23 år.

        A4c:Inger Knudsdatter 13 år.

 (se nr.488).

 

side 236a,240b.

467.MOGENS PEDERSEN NØRGAARD død 1.maj 1813 i Kårup,Lødderup sogn.

g.1.NN

E:Karen Jensdatter.

B1:Dorthe Mogensdatter 36 år (I).g.m.Christen Christensen

B2:Jens Christian Mogensen 16½ år (II).

B3:Else Mogensdatter 21 år (II).

FM:Thomas Pedersen Led i Vester Assels (af faderens slægt).

LV:Morten Madsen af Fredsø.

(se nr.371)

 

side 236a.

468.PEDER CHRISTENSEN WIT-TRUP død 28.maj 1813 i Ørding sogn.

g.m.NN.

 

side 238a,238b

469.JENS KNUDSEN BISGAARD død 10.juni 1813 i Lødderup sogn.

E:Anne Christensdatter.

A1:søsteren Kirsten Knudsdatter, enke efter Poul Hansen i Vester Assels.

 

side 238a

470.OLE CHRISTENSEN død 10.juli 1813 i Lødderup sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Christen Olesen 18 år.

B2:Peder Olesen 16 år.

B3:Anders Olesen 11 år.

B4:Morten Olesen 8 år.

B5:Niels Olesen 6 år.

B6:Mads Olesen 5 år.

 

side 240a.241b.

471.MORTEN ANDERSEN HEDEGAARD død 22.november 1813 i Ørding sogn.

E:Maren Nielsdatter.

B1:Peder Mortensen 27¼ år.

B2:Johanne Mortensdatter 25 år.

FM:morbroderen Christen Nielsen Blaabjerg i Rakkeby sogn.

(se nr.487)

 

side 241b.

472.JENS THOMSEN død 8.januar 1814 i Ørding sogn.

E:Stine Tambor.

2 døtre.

 

side 246b.

473.SIDSEL MARIE JENSDATTER død 17.august 1814 i Lørslev sogn.

E:Jens Jensen Dahl.

A1:broderen Henrik Jensen på Halkærgaard.

A2:søsteren Kirsten Jensdatter g.m.  Niels Eriksen i Lørslev.

 

side 249a,253b,257a,264a,268b,282a,317a

474.BODIL CHRISTENSDATTER død 28.oktober 1814 i Lødderup sogn.

E:afd. Jens Pedersen

A1:helbroderen Svenning Christensen Kodberg i Lørslev.

A2:helbroderen Peder Christensen Dahlgaard i Lødderup sogn.

A3:helbroderen Ole Christensen  i Lødderup sogn er død.

                      A3a:Christen Olesen 19 år.

                      A3b:Peder Olesen 15 år.

                      A3c:Anders Olesen 13 år.

                      A3d:Morten Olesen 10 år.

                      A3e:Niels Olesen 8 år.

                      A3f:Mads Olesen 5 år.

A4:halvbroderen Jens Christensen, Dueholm mark.

A5:halvbroderen Christen Christensen Kielde i Fredsø.

A6:halvsøsteren Mette Christensdatter g.m.Christen Bonde i Fredsø.

A7:halvsøsteren Maren Christensdatte 58 år, i Lødderup.

A8:halvsøsteren Sidsel Christensdatter enke efter Christen Vestergaard i Tødsø.

A9:halvsøsteren Karen Christensdatter g.m.Thomas Jensen i Lørslev.

A10:halvsøsteren Johanne Christensdatter g.m.Jelle Andersen i Lødderup.

A11:halvsøsteren Anne Christensdatter 42 år, i Lødderup.

A12:halvsøsteren Maren Christensdatter 38 år, i Lødderup.

A13:halvsøsteren Anne Marie Christensdatter  g.m.Joen Andersen i Lødderup.

 

side 253a, 255b, 259a.

475.MAREN CHRISTENSDATTER død 28.oktober 1814 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Michel [Christensen] Søgaard.

afdødes far Christen Andersen, Skyum mark i Thy. 2 børn.

(se nr.473,638).

 

side 260b.

476.PEDER CHRISTENSEN død 9.januar 1815 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Marianne Pedersdatter.

B1:Anne Pedersdatter 3½ år.

FM:Poul Iversen i Fredsø, af faderens slægt.

LV:Laurs Michelsen i Elsø.

 

 side 267b,269a.

477.PEDER CHRISTENSEN død 15.maj 1815 i Knokkergaard, Lørslev sogn.

E:Kirsten Mortensdatter.

A1:helbroderen Niels Christensen 54 år.

A2:helsøsteren Mette Christensdatter g.m.Peder Jensen,Frammerslev mark  i Hjerk sogn i Sallimg.

A3:helsøsteren Kirsten Christensdatter  44 år.

A4: halvsøsteren Kirsten Christensdatter 40 år i Hundborg sogn.

A5:halvsøsteren Sidsel Christensdatter 38 år i Hundborg sogn.

A6:halvsøsteren Maren Christensdatter g.m.Niels Hansen i Krejbjerg i Salling.

FM: morbroderen Christen Nielsen Blaaberg i Rakkeby.

 

side 270a.

478.METTE ROSTOK JENSDATTER død 30.juli 1815 i Lødderup sogn

E:Poul Pedersen Skrædder.

(se nr.482).

 

side 271a.

479.METTE JENSDATTER død 26.januar 1816 i Lødderup sogn.

E:Jens [Poulsen] Kiellergaard.

B1:Jens Jensen 21 år.

FM:morbroderen Jens Dahlgaard i Lødderup sogn.

(se nr.482).

 

side 272a.

480.ANNE JOHANSDATTER død 22.april 1816 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Christen Sallingbo.

B1:Christen Christensen 17 år.

B2:Peder Christensen 14 år.

B3:Villads Christensen 10 3/4 år.

B4:Poul Christensen 6 år.

B5:Dorthea Kirstine Christensdatter 19 år.

FM:Morten Christensen i Vils, af moderens slægt.(nr.1744,1753).

 

side 273b, 276a.

481.MARIANNE CHRISTENSDAT-TER død 3.juni 1816 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Poul Hansen.

B1:Hans Christian Poulsen 2½ år.

FM:morbroderen Anders Christensen Toft i Fredsø.

(se nr.435,661).

 

side 273b,280a,280b.

482.POUL PEDERSEN SKRÆDDER død 8.juni 1816 i Lødderup sogn.

E:afd.Mette Rostok Jensdatter.

A1:søsteren Maren Pedersdatter enke efter Peder Hald i Elsø.

A2:hustruens fader Jens Christensen Aggerholm, degn til Ørding og Lørslev, opholdende sig i Haverslev i Han Herred.

(se nr.478).

 

side 277a,277b.

483.ANNE JENSDATTER død. 1816 i Lødderup sogn.(skifte 1.november).

E:Christen Michelsen.

B1:Anne Marie Christensdatter 14 uger.

afdødes far Jens Hangaard i Bjergby.

en søn af Jens Hangaard er Christen Hangaard, sognefoged i Sundby.

(se nr.653).

 

side 288b.

484.JENS POULSEN KJELDGAARD død 19.juli 1817 i Lødderup sogn.

E:Birgitte Nielsdatter.

B1:Jens Jensen 23 år.

FM:farbroderen Anders Poulsen Lynggaard i Lødderup.

(se nr.479).

 

side 288a, 289b, 332a.

485.METTE JENSDATTER død 16.oktober 1817 i Lødderup sogn.

E:Mogens Christensen Bødker.

B1:Maren Mogensdatter g.m.Jens Jacobsen i Lødderup.

 

side 288a,289a.

486.JENS PEDERSEN BONDE død 9.november 1817 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Else Jensdatter.

B1:Jens Jensen 23¾ år.

B2:Hans Jensen 18¾ år.

 

side 288a,291a.

487.PEDER MORTENSEN død 10.november 1817 i Hedegaard, Ørding sogn.

E:Anne Marie Christensdatter.

B1:Maren Pedersdatter 16 uger.

FM:barnets oldefader Morten Hedegaard i Ørding.(nr.1722).

 

side 294a.

488.SOPHIA JENSDATTER død 29.juni 1818 i Ørding sogn.

E:Jens Gregersen Kjær.

A1:broderen Søren [Jensen] Jegind på Agger, er død.

                      A1a:Jens Sørensen  i Øster Assels.

                      A1b:Jens Sørensen i Torp.

                      A1c:Mette Sørensdatter g.m.Christen Jensen i Karby.

                      A1d:Martha Sørensdatter g.m.Niels Weile i Torp.

                      A1e:Maren Sørensdatter g.m.Jens Christensen i Hvidbjerg, er død.

                               A1e1:Gertrud Jensdatter 13 år.

                               A1e2:Else Jensdatter 11 år.

                      A1f:Anne Sørensdatter  35 år.

                      A1g:Maren Sørensdatter 30 år.

A2:broderen Laurs [Jensen] Hammer i Nors sogn i Thy, er død.

                      A2a:Jens Laursen i Tved.

                      A2b:Christen Laursen i Nye Torp, Hansted sogn.

A3:søsteren Dorthe Kibsgaard enke efter Jens Laursen, hos Peder Mogensen i Torp.

(se nr.466).

 

side 296a.

489.ANNE MELCHIORSDATTER død 3.januar 1819 i Kårup,Lødderup sogn.

g.1:Niels Andersen.

E:Peder Nielsen.

B1:Jacob Nielsen 31 år.

B2:Anne Nielsdatter g.m.Hans Holm i Vejerslev.

B3:Maren Nielsdatter g.m.Frederik Christensen i Kårup.

B4:Anne Marie Nielsdatter 30 år.

 

side 299b, 305a, 384a.       

490.POUL KJÆRGAARD død 8.marts 1819 i Fredsø,Lødderup sogn.

g.1:Kirsten Jensdatter.

E:Sidsel Nielsdatter.

B1:Margrethe Poulsdatter 15½ år (I).

B2:Jens Poulsen 3¼ år (II).

FM:afdødes stedfader Christen Kjærgaard i Elsø sogn.(nr.1710).

 

side 304a,306a.

491.INGER MARQUSDATTER  død 28.april 1819 i Kårup, Lødderup sogn.

A1:Laurs Sahrs børn hos Maren Melchiorsdatter enker efter Mads Sahr.

A2:en søster i Thy, der død.

     A2a:NN i Thorup sogn.

     A2b:NN Roslev sogn.

                                           

side 309a,314a                   

492.JACOB CHRISTENSEN BAGHUS, død 1819 i Ørding sogn, (skifte 14.januar 1820).

 

side 310a.

493.KAREN PEDERSDATTER død 25.februar 1820 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Christen Sallingbo.

A1:broderen Poul Pedersen på Dueholm.

A2:søsteren Marianne Pedersdatter g.m.  Michel Hus i Fredsø.

A3:søsteren Johanne Pedersdatter 40 år, vanvittig.

 

side 315a.

494.JOHAN LAURSEN død 2.juni 1820 i Lørslev sogn.

E:Maren Sørensdatter.

2 børn.

 

side 315b.

495. PEDER NIELSEN død 3.september 1820 i Kårup, Lødderup sogn.

E:Dorthe Marie Christensdatter.

A1:broderen Peder Nielsen i Vejerslev.

A2:broderen Anders Nielsen Dahl i Ørding.

A3:broderen Christen Nielsen, er død.

     A3a:Michel Christensen i Tæbring.

     A3b:Dorthe Christensdatter g.m.Christian Glomstrup i Rakkeby.

     A3c:Anne Christensdatter g.m.Jens Uhrbrun i Rakkeby.

     A3d:Peder Christensen i Sundby.

A4:broderen Laurs Nielsen Lem mark.

 

side.318a.

496.HANS SMED død 6.januar 1821 i Ørding sogn.

 

side 318a.

497.CHRISTEN PEDERSEN død 20.april 1821 i Lørslev sogn.

E:Ane Margrethe Christensdatter.

A1:søsteren Anne Martine Pedersdatter g.m.Marcus Sørensen i Lørslev.

A2:søsteren Bodil Marie Pedersdatter g.m.Jens [Christensen] i Vestergaard i Lørslev.

A3:broderen Jens Pedersen i Ørding, er død.

     A3a:Søren Jensen.

     A3b:Margrethe Jensdatter g.m.Thomas Mortensen i Ørding.

     A3c:Kirsten Jensdatter g.m.Niels Christensen i Vester Assels.

     A3d:Maren Jensdatter g.m.Laurs Andersen i Torup.

(se nr.563).

 

side 319b.

498.NIELS NIELSEN MIDDELFART død 10.maj 1821 i Ørding sogn.

E:Anne Marie Th__omasdatter.

B1:Niels Nielsen i Kårup.

B2:Anne Kirstine Nielsdatter g.m.Christen Terkildsen på Nørremark, Blidstrup sogn.

 

side 322a

499.CHRISTEN CHRISTENSEN HUULGAARD død 26.juni 1822 Lødderup sogn.

E:Karen Jensdatter.

B1:Christen Christensen 27 år.

B2:Mette Christensdatter g.m.Jens Jensen Kjeldgaard i Hvidbjerg.

B3:Jens Christensen 15¼ år.

LV:Poul Møller i Lødderup.

 

side 325a.

500.ANNE CHRISTENSDATTER død 9.august 1822 i Lødderup sogn.

g.1:Laurs Poulsen.

E:Morten Pedersen Bisgaard.

B1:Poul Lauritsen 23½ år.

B2:Anders Laursen 21½ år.

B3:Peder Christian Laursen 16 år.

B4:Else Laursdatter 24 år.

B5:Anne Marie Laursdatter 18 år.

FM:Jens Øer i Lødderup by.

(se nr.446).

 

side 327b.

501.JOHAN PETER JENSEN død 17.september 1822 i Lørslev sogn, 14 uger.

far:Jens Christian Ydby

 

side 327b

502.CHRISTEN SALLINGBO død 23.november 1822 i Fredsø, Lødderup sogn

g.1::Anne Abrahamsdatter [Johansdatter].

E:Elisabeth Anne Johanne Christensdatter.

B1:Christen Christensen 23 år (I).

B2:Peder Christensen 19 år (I).

B3:Villads Christensen 17 år (I).

B4:Poul Christensen 13 år (I).

B5:Jeppe Christensen 7 år (I).

B6:Dorthe Christensdatter 25 år (I).

B7:Anne Johanne Christensdatter 2 år (II).

 

side 330a.

503.arveafkald fra Christen Østergaard i Storup, Ørding sogn, efter pigen Elsebeth Cathrine Christensdatter i Redsted

(se nr.561).

 

side 330a,331a.

504.GRAVES BJARUP død 8.maj 1823 Fredsø, Lødderup sogn.

E:Birthe Nielsdatter.

B1:Mads Graversen 2 år.

B2:Ellen Graversdatter.

FM:farbroderen Christen Christensen i Fredsø.

LV:Mathias Jensen i Fredsø.

 

side 331b.

505.ANDERS MADSEN død 23.juli 1823 i Ørding sogn, 2½ år.

far:Mads Sørensen.

 

side 331b.

506.JENS CHRISTIAN JOHANSEN død 3.oktober 1823 i Lørslev sogn.6 år 4.måneder.

stedfader:Jens Ydby.

 

side 332b.

507.MOGENS CHRISTENSEN BØD-KER død 13.oktober 1823 i Lødderup sogn.

E:Margrethe Madsdatter.

B1:Maren Mogensdatter g.m.Jens Jacobsen Smed i Lødderup.

 

side 333a.

508.ANNE POULSDATTER død 21.juni 1824 i Ørding sogn.

E:Michel

B1:Maren Michelsdatter 35 år.

B2:Else Michelsdatter 33 år

B3:Mette Michelsdatter 25 år.

FM:farbroderen Søren Huus i Kårup.

 

side 334a.

509.KAREN og KIRSTEN MARIE NIELSDØTTRE død 12.november 1824 i Fredsø, Lødderup sogn.

far:Niels Mathiasen.

 

side 334a.

510.MICHEL ANDERSEN død 23.november 1824 i Lørslev sogn

far:Anders Michelsen.

 

side 334a.

511.PEDER POULSEN BØDKER død 31.januar 1825 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Kirsten Mortensdatter.

B1:Søren Pedersen i Thisted.

B2:Poul Pedersen Tødsø mark

B3:Mette Marie Pedersdatter g.m.Anders Laursen i Fredsø.

LV:Anders Christensen Toft i Fredsø.

 

side 334b.

512.NIELS LYNGGAARD død 26.april 1825 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Anne Margrethe Madsdatter Yde.

LV:Jens Christensen i Lørslev.

B1:Anne Nielsdatter g.m.Poul Sørensen i Trælborg, Lødderup sogn.

 

side 335a,356a.

513.CHRISTEN JENSEN FLADE død 13.december 1825 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Ane Kirstine Poulsdatter.

B1:Else Christensdatter 28 år.

B2:Maren Christensdatter 26 år.

B3:Karen Christensdatter 24 år.

B4:Jens Christensen 20 år.

B5:Margrethe Christensdatter 18 år.

LV:Jens Clemensen af Fredsø.

 

side 335b.

514.arveafkald fra Niels Olesen i Lødderup efter fasteren Bodil Christensdatter.

(10.december 1825).

 

side 335b.

515.Arveafkald fra Christen Christensen i Fårup efter moderen Maren Christensdatter.

 

side 336.

516.JENS HANSEN død 21.februar 1826 i Kårup, Lødderup sogn (7 uger).

far:Hans Budde.

 

side 336a

517.CHRISTEN JENSEN,murmester død 15.april 1826 i Lødderup sogn.

E:Inger Kirstine Jensdatter.

B1:Jens Christensen. 18 år.

 

side 336b.

518.JELLE  ANDERSEN død 11.maj 1826 i Lødderup sogn.

E:Johanne Christensdatter.

B1:Jens Jellesen 31 år.

B2:Anders Christian Jellesen 27 år.

B3:Anne Jellesdatter 22 år.

B4:Christen Jellesen 20 år.

B5:Laust Jellesen 18 år.

B6:Anne Marie Jellesdatter 14 år.

 

side 339a.

519.POUL MORTENSEN død 21.oktober 1826 i Lødderup sogn (12 uger).

far:Morten Bisgaard.

 

side 339a.

520.KAREN CHRISTENSDATTER død 29.oktober 1826 i Lørslev sogn.

E:Thomas Jensen.

 

side 339a

521.KIRSTEN ANDERSDATTER død 24.december 1826 i Elsø sogn.

E:Jens Kjelde.

B1:Dorthe Jensdatter g.m.Søren Tonsgaard.

B2:Maren Jensdatter g.m.Jens Hunnerup i Elsø.

B3:Anne Jensdatter g.m.Christen Vestergaard i Rakkeby.

B4:Mette Jensdatter 28 år.

B5:Ingemarie Jensdatter 21 år tjener morbroderen Jens Andersen i Tødsø.

B6:Kirsten Jensdatter 19 år.

B7:Michel Jensen 26 år.

B8:Anders Christian Jensen 15 år.

 

side 341b.

522.ANNE MARIE JENSDATTER og NIELS CHRISTIAN JENSEN død 29.december 1826 og  1.januar 1827 i Kårup, Lødderup sogn. 14 og 18 dage.

far:Jens Nørgaard.

 

side 341b.

523.JENS JENSEN død 21.februar 1827 i Fredsø, Lødderup sogn.17 uger.

far:Jens Bunde.

 

side 341b.

524.arveafkald fra Christen Christensen efter hans moder Maren Christensdatter.

far:Christen Vendelbo (24.marts 1827).

 

side 342a.

525.arveafkald fra Mads Olesen efter hans afdøde faster Bodil Christensdatter, Jens Pedersen hustru  (1826).

 

side 342a.

526.ANNE CHRISTENSDATTER død 12.april 1827 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Niels Mathiasen.

B1:Else Kirstine Nielsdatter 1½ år.

B2:Johanne Nielsdatter 8 uger.

FM:morfaderen Christen Sørensen i Vejerslev.(nr.1852).

 

side 343b.

527.ANDERS NIELSEN død 13.oktober 1827 i Ørding sogn (9 år).

far:Niels Andersen Søndergaard.

 

side 343b.

528.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 15.oktober 1827 i Ørding sogn.

g.1:Jens Gaarde.

E:Christen Nielsen.

B1:Christen Jensen 30 år.

(se nr.452,551).

 

side 344a.

529.NIELS CHRISTENSEN AASTED død 23.december 1827 på Højris, Lørslev sogn.

far:Niels Christen Sørensen i Junget sogn.

 

side 344a.

530.PEDER MØLLER død 26.december 1827 i Lørslev sogn.

g.1.NN

E:Dorthe Christensdatter.

B1:Morten Pedersen 22 år (I).

B2:Jens Christian Pedersen 12 år (II).

B3.Mads Christian Pedersen 11 år (II).

B4:Søren Christian Pedersen 6 år (II).

FM:Anders Michelsen af Lørslev.

LV:Peder Knokker i Lørslev.

 

side 344b.

531.INGER MARIE CHRISTENSDAT-TER død 23.januar 1828 i Lørslev sogn.

E:Jens Christensen Selde.

(se nr.532)

 

side 345b.

532.MAREN RASMUSDATTER død 10.april 1828 i Lørslev sogn.

E:Jens Pedersen Højgaard.

B1:Petronella Jensdater 2 år.

FM:Jens Selde i Lørslev.

(se nr.531)

 

side 346a.

533.ANNE CATHRINE JENSDATTER død 20.maj 1828 i Lørslev sogn(9.måneder).

far:Jens Pedersen Højgaard.

 

side 346a.

534.PEDER CHRISTIAN JENSEN død 28.juni 1828 i Kårup, Lødderup sogn (14 dage).

far:Jens Nørgaard

 

side 347a,350b.

535.NIELS MADSEN død 3.september 1828 i Fårup,Lødderup sogn.

g.1:Anne Nielsdatter.

E:Else Nielsdatter.

B1:Kirsten Nielsdatter 32 år (I) g.m.Svenning Andersen i Fårup.

B2:Kirsten Nielsdatter 29 år (I) g.m.Henrik Pedersen.

B3:Anne Cathrine Nielsdatter 27 år (I) g.m.Jørgen Christensen Post i Kårup.

B4:Sidsel Nielsdatter 25 år (I).

LV:Jens Dahl i Fårup.

FM:Morten Bisgaard i Lødderup.

(se nr.448,541).

 

side 350a.

536.METTE JOHANNE ANDERSDAT-TER død 17.november 1828 i Ørding sogn.( 9.måneder).

far:Anders Christensen Krogh.

 

side 353b.

537.PEDER CHRISTENSEN BLAABERG død 8.januar 1829 i Hedegaard, Ørding sogn.

E:Maren Jensdatter.

B1:Christen Pedersen 11 år.

B2:Jens Pedersen 9 år.

B3:Anders Pedersen 6 år.

B4:Hans Kirkegaard Pedersen 4 år.

B5:Søren Christian Pedersen 2 år.

B6:Peder Pedersen ½ år.

FM:farbroderen Christen Blaaberg i Blåberg.

 

side 355a.

538.NIELS CHRISTIAN PEDERSEN SMED død 27.juni 1829 i Fredsø, Lødderup sogn.(4 måneder).

far:Peder Christian Nielsen Smed.

 

side 355a.

539.KIRSTEN JENSDATTER død 25.juli 1829 i Ørding sogn ( 14 uger).

far:Jens Mortensen.

 

side 355a.

540.PEDER OLESEN død 21.september 1829 i Lødderup sogn.

Stedfader:Jens Dahl.

(se nr.545)

 

side 355a.

541.MICHEL MADSENdød 26.september 1829 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Marianne Nielsdatter.

B1:Eske Michelsen.

FM:Svenning Andersen i Fårup.

(se nr.535)

 

side 355a.

542.ESKE MICHELSEN død 30.oktober 1829 i Fårup, Lødderup sogn.

far:afd.Michel Madsen.

 

side 357a.

543.METTE INGEBORG NIELSDATTER, død 24.december 1829 i Lødderup sogn.

far:Niels Roisen

 

side 357a.

544.LAUST CHRISTENSEN død 4.februar 1830 i Lødderup sogn.3 uger.

far:Christen Iversen Breum.

 

side 357a.

545.JENS JENSEN DAHLGAARD død 14.februar 1830 i Lødderup sogn.

g.1:Anne Christensdatter.

E:Anne Marie Jensdatter.

B1:Mette Jensdatter  (I) g.m.Poul Christensen Krog i Legind.

B2:Anne Jensdatter 29 år (II).

B3:Jens Christian Jensen 21 år (II).

B4:Anne Dorthe Jensdatter 15 år (II)

B5:Jens Vestergaard Jensen 10 år (II).

LV:Jens Dahl i Lødderup.

(se nr.413,540,668).

 

side 357a.

546.PEDER JENSEN død 18.marts 1830 i Lørslev sogn (5 uger).

far:Jens Lynggaard.

 

side 357a.

547.JENS CHRISTIAN JENSEN død 29.marts 1830 i Kårup,Lødderup sogn.

far:Jens Svenningsen.

 

side 358b.

548.ANDERS CHRISTIAN LAURSEN død 5.april 1830 i Lørslev sogn (1 år).

far:Laurs Andersen Rytter.

 

side 358b,362a.

549.ANNE CHRISTENSDATTER død 20.april 1830 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Christen Olesen.

B1:Peder Christensen 38 år.

B2:Maren Christensdatter 40 år g.m.Jens Nørgaard i Kårup.

 

side 359a.

550.MADS CHRISTIAN LAURSEN død 3.maj 1830 i Kårup,Lødderup sogn.

far:Laurs Christian Sørensen.

 

side 359a,371b.

551.ANNE KIRSTINE [NIELSDAT-TER] død 22.maj 1830 i Ørding sogn.

E:Christen Jensen Gaarde.

B1:Jens Christian Christensen 6 år.

B2:Johanne Marie Christensdatter 4 år.

B3:Anne Kirstine Christensdatter 3 år.

FM:morbroderen Peder Christian af Ørding.

(se nr.528).

 

side 359a.

552.NIELS MADSEN JØRGENSEN død 24.juni 1830 i Kårup, Lødderup sogn. (11 måneder).

far:Jørgen Christensen Post.

 

side 359a.

553.POUL NIELSEN død 2.juli 1830 i Lørslev sogn (8 uger).

far:Niels Sørensen Odgaard.

 

side 359a.

554.JENS HANSEN BUNDE død 2.september 1830 i Kårup, Lødderup sogn.½ år.

far:Hans Bunde.

 

side 359a.

555.ANNE DORTHE JØRGENSDAT-TER død 10.oktober 1830 i Kårup, Lødderup sogn.13 uger.

far:Jørgen Christensen Post.

 

side 359a.

556.KIRSTEN MARIE CHRISTENSDATTER død 10.oktober 1830 i Lødderup sogn (17 uger).

far:Christen Storgaard

 

side 359b.

557.METTE JENSDATTER død 24.oktober 1830 i Lødderup sogn.

E:Anders Christensen Purup.

 

side 359b, 361a

558.MAREN PEDERSDATTER død 1.november 1830 i Lødderup sogn.

g.1.:[Ole Christensen]

E:Jens Dahl.

B1:Christen Olesen 35 år.

B2:Anders Olesen 28 år.

B3:Morten Olesen 25 år.

B4:Niels Olesen 24 år.

B5:Mads Olesen 22 år.

(se nr.170).

 

side 359b.

559.METTE CHRISTENSDATTER død 16.november 1830 i Lødderup sogn.

E:Jens Jensen Kielgaard.

B1:Mette Marie Jensdatter 7 år.

FM:morbroderen Christen Hjulgaard i Lødderup sogn.

 

side 361a.

560.PEDER JACOBSEN ROISEN død 22.februar 1831 i Ørding sogn.

g.1:Kirsten Christensdatter.

E:Kirsten Jensdatter.

B1:Jacob Pedersen 48 år i Sillerslev (I).

B2:Christen Pedersen 42 år i Sundby (I).

B3:Anders Pedersen 40 år (I).

B4:Poul Pedersen 36 år (I).

B5:Johanne Pedersdatter 52 år i Hvidbjerg (I).

B6:Anne Pedersdatter 46 år (I).

B7:Peder Christian Pedersen 17 år (II).

 

side 361b.

561.ELSE JENSDATTER død 28.februar 1831 i Fredsø,Lødderup sogn

E:Jens Sørensen Dahlgaard.

 

side 362b.

562.MAREN DORTHEA MORTENSDATTER død 29.marts 1831 i Lørslev sogn.12 uger.

far:Morten Pedersen Møller.

 

side 363b.

563.BODIL MARIE PEDERSDATTER død 10.maj 1831 i Lørslev sogn.

E:Jens Christensen Vestergaard.

B1:Anne Jensdatter 28 år.g.m.Jens Bak i Storup.

B2:Maren Jensdatter 26 år g.m.Christen Møller i Lørslev.

B3:Karen Jensdatter 25 år.

B4:Anne Margrethe Jensdatter 24 år.

B5:Peder Christian Jensen 20 år.

(se nr.646).

 

side 365a.

564.MADS JENSEN død 19.juni 1831 i Ørding sogn (4½ år).

far:Jens Madsen Stoiberg.

 

side 365a.

565.ANDERS PEDERSEN SMED død 15.november 1831 i Fredsø,Lødderup sogn, (16 dage).

far:Peder Christian Nielsen Smed.

 

side 365a.

566.NIELS JENSEN død 18.november 1831 i Lødderup sogn.

E:Ingeborg Jensdatter.

B1:Kirsten Nielsdatter 32 år.

B2:Anne Nielsdatter 30 år g.m.Jens Kielgaard i Lødderup.

B3:Karen Marie Nielsdatter 28 år.

B4:Anders Christian Nielsen 22 år.

B5:Stine Nielsdatter 17 år.

(se nr.593).

 

side 366b.

567.JOHANNE ANDERSDATTER død 16.december 1831 i Kårup, Lødderup sogn (8 måneder).

far:Anders Dalsgaard.

 

side 366b,367b.

568.METTE CATHRINE PEDERSDATTER død 9.januar 1832 i Ørding sogn.

E:Jeppe Jensen Volling.

B1:Anne Jeppesdatter 13 år.

B2:Niels Jeppesen 10 år.

B3:Mette Johanne Jeppesdatter 6 år.

FM:Jens Stoiberg.

(se nr.639).

 

side 366b,367a,369a.

569.ANNE CECILIE CHRISTENS-DATTER død 18.januar 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Jens Madsen Aggerholm.

B1:Mads Christian Jensen 3 år.

B2:Sidsel Jensdatter 30 uger.

FM:morbroderen Tobias Christensen Rotbøl i Legind.

 

side 366b.

570.METTE CATHRINE CHRISTENS-DATTER død 27.februar 1832 i Lødderup sogn (1¼) år.

far:Christen Huulgaard.

 

side 367b.

571.JENS NIELSEN død 9.marts 1832 i Lødderup sogn.(1 år 11 dage).

far:Niels Roisen.

 

side 368b.

572.CHRISTEN BUNDE død 11.september 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.

(se nr.573)

 

side 368b.

573.MAREN CHRISTENSDATTER død 8.oktober 1832 i Fårup, Lødderup sogn. (3 dage).

far:Christen Bunde.

(se nr.572)

 

side 370a.

574.JENS SØRENSEN DAHLGAARD død 10.november 1832 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:AAse Christensdatter.

LV:Anders Christensen Post i Fredsø.

 

side 371a.

575.PEDER MORTENSEN MØLLER død 11.april 1833 i Lørslev sogn.8 mdr.

far:Morten Pedersen Møller.

 

side 371a.

576.ANNE JOHANNE NIELSDATTER død 12.maj 1833 i Lørslev sogn (½ år).

far:Niels Sørensen Odgaard.

 

side 372b,375a.

577.JENS PEDERSEN YDBY død 27.maj 1833 i Lørslev sogn.

E:Maren Sørensdatter.

A1:helbroderen Christen Pedersen i Rested, er død.

         A1a:Peder Christian Christensen 14 år.

         A1b:Christen Christensen 11 år.

         A1c:Christiane Christensdatter 5 år.

         Alle opholder sig hos deres mor og stedfar Søren Jensen Kankelborg i Redsted.

A2:halvsøsteren Maren Andersdatter g.m.Peder Olesen i Lem ved Lemvig.

A3:halvsøsteren Mette Marie Andersdatter er død, g.m.Niels Elerth Viborg i Hvidbjerg.

       A3a.Anders Nielsen 22 år.

       A3b:Anne Marie Dorthea Nielsdatter 17 år.

       A3c:Søren Nielsen 15 år.

A4:halvbroderen Peder Andersen Odgard i Rom ved Lemvig.

LV:Enkens broder Poul Sørensen i Trælborg,Lødderup sogn.

 

side 372b,374a.

578.ANDERS [JENSEN] KORTBÆK  død 7.juni 1833 på Højris, Lørslev sogn.

A1:broderen Poul Jensen Støvring i Thorup.

(se Dueholm nr.79).

 

side 374b.

579.OLE JENSEN JELLESEN  død 28.juni 1833 i Lødderup sogn.

far:Jens Jellesen.

 

side 375a.

580.JENS MORTENSEN  død 4.september 1833 i Ørding sogn.

g.m.NN.

 

side 375a.

581.SIDSEL POULSDATTER død 4.september 1833 i Ørding sogn, 10 uger.

far:Poul Jensen.

 

side 375a.

582.NIELS PEDER JENSEN død 6.september 1833 i Lødderup sogn,(1 år).

far:Jens Lynggaard.

 

side 377a.

583.JENS NIELSEN død 15.februar 1834 i Lødderup sogn, (1¼ år).

far:Niels Roisen.

 

side 377a.

584.JENS NIELSEN  død 23.marts 1834 i Lødderup sogn (1½ år).

far:Niels Thomsen Storgaard.

(se nr.585).

 

side 377a.

585.THOMAS STORGAARD død 2.maj 1834 i Lødderup sogn.

E:Anne Marie Jensdatter.

B1:Niels Thomsen 32 år.

B2:Maren Kirstine Thomasdatter 25 år, g.m.Niels Mark i Ørding.

B3:Anders Christian Thomsen 24 år.

B4:Christian Thomsen 21 år.

B5:Søren Thomsen 19 år.

(se nr.584).

 

side 377b.

586.JENS CHRISTIAN PEDERSEN død 24.juni 1834 i Fredsø, Lødderup sogn (14¾ år).

far:Peder Bonde.

 

side 377b.

587.MARGRETHE JENSDATTER død 27.juli 1834 i Ørding sogn ( 2 år).

far:Jens Storgaard.

 

side 377b.

588.JACOB CHRISTENSEN GAARDE død 28.november 1834 i Ørding sogn.(18 uger).

far:Christen Jensen Gaarde.

 

side 378a.

589.ANNE PEDERSDATTER død 4.december 1834 i Fredsø,Lødderup sogn (20 dage).

far:Peder Christian Smed.

 

side 378a.

590.SØREN NIELSEN HUUS død 22.januar 1835 i Kårup,Lødderup sogn.

E:Sidsel Christensdatter.

B1:Christen Sørensen 40 år.

B2:Christence Sørensdatter g.m.Niels Bolberg i Vester Assels.

B3:Else Sørensdatter g.m.Thomas Møller i Kårup.

 

side 378a.

591.THOMAS CHRISTENSEN MØLLER død 21.februar 1835 i Kårup,Lødderup sogn.

E:Else Sørensdatter.

B1:Christen Thomsen.

flere børn, men ikke nævnt ved navn.

LV:Niels Christian Jensen i Kårup.

 

side 378b.

592.JENS JENSEN AGERHOLM død 26.februar 1835 i Fredsø,Lødderup sogn (36 timer).

far:Jens Agerholm.

 

side 378b.,379b

593.INGEBORG JENSDATTER død 7.april 1835 i Lødderup sogn.

E:afd.Niels Jensen.

B1:Kirsten Nielsdatter 35 år.

B2:Anne Nielsdatter 33 år g.m.Jens Kielgaard i Lødderup.

B3:Karen Marie Nielsdatter 30 år.

B4:Anders Christian Nielsen 25 år.

B5:Stine Nielsdatter 20 år.

FM:morbroderen Niels Vestergaard i Lødderup.

(se nr.566).

 

side 379b.

594.OLE JENSEN FLADE død 21.april 1835 i Lørslev sogn.

 

side 380a.

595.LAUST PEDERSEN KNOKKERGAARD, død 3.august 1835 i Lørslev sogn (1¼ år).

far:Peder Knokkergaard.

 

 

side 380b.

596.ANDERS NIELSEN ODGAARD død 29.august 1835 i Lørslev sogn.(5 måneder).

far:Niels Sørensen Odgaard.

 

side 380b,383a.

597.LAUST BUNDGAARD død 30.september 1835 i Lødderup sogn.

E:Kirsten Thomasdatter.

B1:Jens Laustsen 42 år i Alsted.

B2:Anders Laustsen er død.

     B2a:Anne Kirstine Andersdatter 4 år.

     B3b:Laust Andersen 3 år.

     B3c:Thomas Christian Andersen 1 år.

B3:Peder Laustsen 32 år.

B4:Søren Laustsen 30 år.

LV:Jens Dal i Lødderup.

 

side 384a.

598.MADS JØRGENSEN død 10.januar 1836 i Fårup,Lødderup sogn.

far:Jørgen Post.

 

side 384a.

599.POUL CHRISTIAN JENSEN død 19.marts 1836 i Lødderup sogn (2½ år).

far: Jens Christensen Dahlgaard.

 

side 384a.

600.METTE JOHANNE PEDERSDATTER død 20.marts 1836 i Fredsø, Lødderup sogn.

far:Peder Bonde.

 

side 384b.

601.NIELS MATHIASEN død 9.maj 1836 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.1:Anne Christensdatter.

E:Sidsel Andersdatter.

B1:Else Kirstine Nielsdatter 19 år (I).

B2:Johanne Nielsdatter 9 år (I)

FM:morbroderen Christen (Christensen) Svane i Mollerup.

B3:Anne Nielsdatter 5 år.

FM:farfaderen Mathias Jensen i Fredsø.

 

side 385b.

602.MAREN HANSDATTER død 30.august 1836 i Kårup,Lødderup sogn. ( 7 år).

far:Hans Jensen.

 

side 386a.

603.METTE CATHRINE CHRISTENSDATTER, død 27.august 1836 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Christen Christensen Bonde.

B1:Christen Christensen Bunde 48 år,Fårup.

B2:Peder Christensen Bonde 37 år, Fredsø.

B3:Johanne Christensdatter g.m.Christen Bach i Mollerup.

B4:Valborg Christensdatter 50 år, g.m.Lars Andersen i Blidstrup.

B5:Sidsel Christensdatter 40 år g.m.Anders Svendsen på Ørndrup mark.

B6:Peder Christian Christensen 23 år, tjener farbroderen Peder Christensen i Ræhr sogn.

(se nr. 604)

 

side 386b,387b.

604.PEDER CHRISTENSEN BUNDE død 20.november 1836 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Stine Jensdatter.

B1:Peder Christian Pedersen 17 år.

B2:Christen Pedersen 13 år.

B3:Niels Christian Pedersen 11 år.

B4:Maren Pedersdatter 9 år.

FM:farbroderen Christen Christensen Bunde i Fårup.

LV:Poul Hylding i Fredsø.

(se nr.603)

 

side 386b.

605.JENS JENSEN død 22.november 1836 i Lødderup sogn, (2 år).

far:Jens Jensen Kjeldgaard.

 

side 386b.

606.JACOB CHRISTENSEN GAARDE død 18.december 1836 i Ørding sogn.( ½ år).

far:Christen Jensen Gaarde.

 

side 386b.

607.ANNE CHRISTENSDATTER død 16.januar 1837 i Fredsø,Lødderup sogn. (17 år).

far:Christen Michelsen.

 

side 386b.

608.METTE PETRINE CHRISTENSDATTER død 13.februar 1837 i Fredsø, Lødderup sogn (1½ år).

far:Christen Christensen Keelgaard.

 

side 387a.

609.KIRSTEN NIELSDATTER død 13.februar 1837 i Lørslev sogn.

E:Boile Christensen.

A1:søsteren Inger Nielsdatter g.m.Henrik Søndergaard i Vester Jølby.

A2:Sidsel Nielsdatter ugift i Vester Jølby.

 

side 387a.

610.HANS CHRISTIAN NIELSEN død 25.februar 1837 i Lødderup sogn.(1½ år).

far:Niels Christensen Roisen.

 

side 387b.

611.NIELS NIELSEN SØNDERGAARD død 8.april 1838 i Ørding sogn.

 

side 389a.

612.NN CHRISTENSEN død 15.maj 1837 i Vittrup,Lørslev sogn. (udøbt)

far:Christen Jensen.

 

side 389a.

613.ANNE CECILIE CHRISTENSDATTER død 27.maj 1837 i Lødderup sogn ( 2 år).

far:Christen Hundgaard.

 

side 389a.

614.ANNE ANDERSDATTER død 13.juni 1837 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Peder Christensen.

B1:Jens Christian Pedersen 16½ år.

B2:Anders Pedersen 12 år.

B3:Christen Pedersen 9 år.

FM:morbroderen Christen Andersen i Andrup.

 

side 389a

615.Et dødfødt barn født 13.september 1837 i Kårup, Lødderup sogn.

far:Jens Nørgaard.

 

side 390b.

616.CHRISTEN STORGAARD

død 4.februar 1838 i Lødderup sogn.

 

side 390b.

617.CHRISTEN SALMONSEN død 24.juni 1838 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Anne Kirstine Poulsdatter.

LV:Christen Michelsen i Fredsø.

A1:broderen Peder Salmonsen 40 år i Sejerslev.

A2:broderen Niels Salmonsen 35 år i Tødsø.

A3:Else Salmonsdatter 37 år, ugift i Vang sogn.

 

side 390b.

618.JENS PETER JOSEPHSEN død 28.oktober 1838 i Fredsø,Lødderup sogn (14 uger).

far:Joseph Bødker.

(se nr.636)

 

side 391b.

619.HANS JENSEN død 16.februar 1839 i Lødderup sogn (½ år).

far: Jens Bunde.

 

side 391.

620.MARGRETHE JENSDATTER død 23.februar 1839 i Ørding sogn (3 år).

far:Jens Storgaard.

 

side 392a.

621.CHRISTEN PEDERSEN SKOMAGER død 30.marts 1839 i Lørslev sogn.

E:Marianne Jørgensdatter.

LV:Peder Knokkergaard.

 

side 392a.

622.POUL HANSEN død 1.april 1839 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Kirstine Andersdatter.

B1:Hans Christian Poulsen.

LV:Søren Nielsen.

 

side 392a.

623.CHRISTEN NIELSEN død 15. juli 1839 i Lødderup sogn (20 år).

far:Niels Christensen Roisen.

 

side 392b.

624.ANNE SØRENSDATTER død 16.juli 1839 ?????, (3.måneder).

mor:Martha Sørensdatter.

(sted ikke opgivet)

 

side 392b.

625.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 26.august 1839 i Lødderup sogn.

far:Anders Bisgaard.

 

side 392ba.

626.INGER MARIE ANDERSDATTER død 3.oktober 1839 i Lødderup sogn.(6 uger).

far:Anders Christian Nielsen.

 

side 392b,393a.

627.PEDER CHRISTIAN NIELSEN ASTRUP død 19.november 1839 i Lødderup sogn.

E:Margrethe Madsdatter.

B1:Niels Astrup fra Tæbring.

 

side 393a.

628.ANDERS CHRISTENSEN død 9.december 1839 i Lødderup sogn.(4 ¾ år).

far:Christen Vester.

 

side 393a.

629.LAUST NIELSEN ODGAARD død 10.december 1839 i Lørslev sogn (2 år).

far:Niels Odgaard.

 

side 393a.

630.CHRISTEN NIELSEN ODGAARD død 15.december 1839 i Lørslev sogn.(7 måneder).

far:Niels Odgaard.

 

side 393a.

631.JENS CHRISTIAN CHRISTEN-SEN død 31.december 1839 i Kårup, Lødderup sogn. (8 måneder).

far:Christen Gade.

 

side 393b.

632.MAREN JENSDATTER død 11.maj 1840 Lødderup sogn.

E:Christen Christensen Vendelbo.

B1:Jens Christian Christensen af Fårup.

 

side 393b, 394a.

633.JENS JENSEN LYNGGGARD død 18.juni 1840 i Lødderup sogn.

E:Stine Andersdatter.

LV:Jens Kielgaard.

 

side 394a.

634.KAREN MICHELSDATTER død 10.september 1840 i Elsø sogn (7 år).

far:Michel Jensen Kjelde.

 

side 394a.

635.IVER HANSEN død 11.september 1840 i Ørding sogn (11 år).

far:Hans Pedersen.

 

side 394a,407a.

636.JOSEPH CHRISTENSEN BØD-KER død 31.oktober 1840 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.m.Elisabeth Christensdatter.

B1:Anders Christian Josephsen 28 år.

B2:Jens Christian Josephsen 16 år.

B3:Poul Josephsen 14 år.

B4:Niels Josephsen 11 år.

B5:Stine Josephsdatter 9 år.

LV: Jens Huulgaard i Fredsø.

(se nr.618)

 

side 394b.

637.CHRISTEN CHRISTENSEN BUNDE død 20.december 1840 i Fårup,Lødderup sogn.

E:NN.

 

side 394b,395a.

638.MICHEL CHRISTENSEN SØGAARD død 1.januar 1841 i Fredsø, Lødderup sogn.

g.1:Maren Andersdatter.

E:Johanne Andersdatter.

B1:Anders Michelsen 43 år(I), i Elsø.

B2:Christen Michelsen 41 år (I), i Erslev.

B3:Niels Christian Michelsen 36 år (I).

B4:Jens Michelsen 35 år (I).

B5:Anders Michelsen 24 år (II).

B6:Maren Michelsdatter 23 år (II).

B7:Peder Michelsen 20 år (II).

B8:Edel Marie Michelsdatter 15 år (II).

FM:Poul Vester i Fredsø.

LV:Jens Hvidbjerg i Fredsø.

(se nr.463,475,692).

 

side 395a,396a.

639.JEPPE JENSEN VOLLING død 5.januar 1841 i Ørding sogn.

g.1:Mette Kirstine Pedersdatter.

E:Else Michelsdatter.

B1:Anne Jeppesdatter 21 år (I).

B2:Niels Jeppesen 19 år.

B3:Mette Johanne Jeppesdatter 16 år.

LV:Peder Knokker i Ørding.

(se nr.568,652).

 

side 397b.

640.KIRSTEN NIELSDATTER død 2.marts 1841 i Lødderup sogn.(1 år 3 uger).

far:Niels Roisen.

 

side 398a.

641.JENS KJÆR død 3.april 1841 i Ørding sogn.

E:Dorthe Jensdatter.

 

side 398a.

642.JOHANNE LAURSDATTER død 12. april 1841 i Fredsø, Lødderup sogn.(1½ år).

far:Laurs Jellesen.

 

side 398a.

643.METTE MARIE JENSDATTER død 23.april 1841 i Lødderup sogn (17½ år).

far:Jens Kielgaard.

 

side 398a.

644.CHRISTEN PEDERSEN død 3.maj 1841 i Fredsø, Lødderup sogn (16½ år).

stedfader:Niels Peder.

 

side 398.

645.THOR KNUDSEN død 21.maj 1841 i Fårup,Lødderup sogn.

E:Else Michelsdatter.

B1:Edel Marie Thorsdatter 29 år g.m. Jens Christian Vendelbo i Fårup.

B2:Knud Thorsen 27 år.

B3:Sidsel Marie Thorsdatter 25 år.

B4:Mads Thorsen 21 år.

B5:Else Thorsdatter 17 år.

B6:Johanne Thorsdatter 17 år.

FM:farbroderen Jens Knudsen fra Øster Assels.

(se nr.677).

 

side 399a.

646.JENS [CHRISTENSEN) VESTER-GAARD død 26.august 1841 i Lørslev sogn.

E:[afd. Bodil Marie Pedersdatter]

B1:Anne Jensdatter g.m.Jens Bach i Vejerslev.

B2:Maren Jensdatter enke efter Christen Møller i Lørslev.

B3:Karen Jensdatter g.m.Morten Østergaard i Erslev.

B4:Peder Christian Jensen 30 år.

B5:[Ane] Margrethe Jensdatter g.m. Jens Agggerholm i Fredsø.

(se nr.563).

 

side 399b.

647.MARIANNE JOSEPHSDATTER død 14.november 1841 i Fredsø,Lødderup sogn (1½ år).

far:Joseph Bødker.

 

side 400a.

648.NN ANDERSEN død 9.december 1841 i Lødderup sogn. (udøbt).

far:Anders Christian Nielsen.

 

side 400a

649.ANDERS ANDERSEN  død 29.januar 1842 på Højris, Lørslev sogn (80 år).

 

side 400a.

650.JOHANNE MARIE LAURSDATTER, død 14.februar 1842 i Fredsø,Lødderup sogn (3 uger).

far:Laurs Jellesen.

 

side 400a.

651.JOHANNE JENSDATTER død 22.juli 1842 i Fredsø, Lødderup sogn (1½ år).

far:Jens Bunde.

 

side 400b.

652.DORTHE ANDERSDATTER  død 22.juli 1842 i Lødderup sogn.

E:Anders Pimp.

A1:broderen Anders Andersen, [Øster Assels] er død.

         A1a: Maren Andersdatter i Elsø.

         A1b:Johanne Andersdatter

         A1c:Anders Andersen.

A2:broderen Niels Andersen, er død.

        A2a:Sidsel Marie Nielsdatter i Vils.

        A2b:Maren Nielsdatter.

        A2c:Anders Nielsen i Vils.

        A2d:Anne Nielsdatter.

        A2e:Laust Nielsen i Vils.

A3:søsteren Maren Andersdatter, er død.

        A3a:Anders [Michelsen] i Elsø, 42 år.

        A3b:Christen [Michelsen],Erslev 40 år.

        A3c:Niels Christian [Michelsen] 39 år i Storupgård.

        A3d:Jens [Michelsen] 38 år.

(se nr.639).

 

side 403a.

653.CHRISTEN MICHELSEN død 15.januar 1843 i Fredsø,Lødderup sogn.

g.1:Anne Jensdatter.

E:Dorthe Jacobsdatter.

B1:Anne Marie Christensdatter 26 år (I),g.m.Villads Christensen i Bjergby.

B2:Maren Christensdatter 20 år (II)

B3:Mette Christine Christensdatter (II) 18 år.

B4:Michel Christensen 14 år (II)

FM:farbroderen Niels Michelsen i Bjergby.

LV:Enkens bror Michel Jacobsen i Solbjerg.

(se nr.483).

 

side 404a.

654.OLE FLENSBORG død 25.marts 1843 i Lørslev sogn.

far:Peder Knochergaard.

 

side 404b,409a.

655.BIRETHE MARIE JENSDATTER død 27.maj 1843 i Lørslev sogn.

E:Peder Knochgaard.

B1:Poul Pedersen 19 år.

B2:Jens Christian Pedersen 17 år.

B3:Niels Christian Pedersen 14 år.

B4:Christopher Pedersen 11 år.

B5:Laust Pedersen 7 år.

B6:Jens Peter Pedersen 4 år.

B7:Maren Pedersdartter 1½ år.

 

406a.

656.JOHANNE MICHELSDATTER død 3.oktober 1843 i Lørslev sogn.

E:Søren Dahlgaard.

B1:Johanne Marie Sørensdatter 6 år.

FM:Laurs Nygaard i Lørslev g.m.afdødes moster.

 

side 410b.

657.ELSE JENSDATTER død 2.januar 1844 i Lødderup sogn.

E:Jens Jacobsen Smed.

 

side 411a.

658.ELSE MICHELSDATTER død 28.februar 1844 i Lørslev sogn(1 måned).

far:Michel Christian Jensen.

 

side 411a.

659.CHRISTEN PEDERSEN død 7.august 1844 i Ørding sogn. (28 år).

stedfader:Jens Stoiberg.

 

side 411a.

660.MORTEN PEDERSEN BISGAARD død 5.januar 1845 i Lødderup sogn.

E:Anne Marie Villadsdatter.

LV:Henrik Pedersen af Lødderup.

FM:Christen Østermølle.

 

side 412a,413b.

661.HANS CHR: POULSEN død 18.februar 1845 i Kårup,Lødderup sogn.

A1:afdødes fars helsøster Karen Hansdatter er død, g.m.Peder Ginnerup i møllen.

       A1a:Jens Ginnerup i Kårup.

       A1b:Laurs Ginnerup i Outrup.

       A1c:Maren Pedersdatter g.m.Christen Nørgaard i Bjørndrup.

        A1d:Anne Marie Pedersdatter.

A2:afdødes mors helsøster Karen g.m. Christen Kjelde i Fredsø.

A3:afdødes mors halvbroder Anders Christensen Toft i Fredsø.

A4:afdødes mors halvbroder Peder Post i Frøslev.

A5:afdødes mors halvbroder Jørgen Post i Fredsø.

A6:afdødes mors halvsøster Ane Christensdatter g.m.Jens Henninggård i Fredsø.

A7:afdødes mors halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Vester i Kårup.

A8:afdødes mors halvsøster Anne Marie Christensdatter enke efter Jens Hellesen i Frøslevgård.

(se nr.435,481).

 

side 413a.

662.NIELS LAURSEN død 26.februar 1845 i Fredsø,Lødderup sogn (26 år).

far:Laurs Jellesen.

 

side 413a.

663.JOHANNE OLESDATTER død 2.marts 1845 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Poul Iversen.

B1:Mads Poulsen i Solbjerg.

B2:Iver Poulsen Villerslev i Thy, er død.

                      B2a:Poul Madsen

                      B2b:Jens Madsen

                      B2c:Iversine Madsdatter.

B3:Peder Christian Poulsen.

 

side 415b.

664.JEPPE JENSEN  død 21.juli 1845 i Elsø sogn (70 år).

 

side 416a.

665.ANDERS SVENNINGSEN, død 22.juli 1845 i Fårup,Lødderup sogn (21 år).

far:Svenning Andersen.

 

side 416a.

666.ANNE ELISABETH ANDERSDATTER død 13.februar 1846 i Lørslev sogn.(18 uger).

far:Anders Storgaard.

 

side 416b.

667.MATHIAS JENSEN død 15.juni 1846 i Fredsø, Lødderup sogn.

E:Kirsten Nielsdatter.

 

side 417b.

668.ANNE MARIE [JENSDATTER] VESTERGAARD død 11.september 1846 i Lødderup sogn.

g.1:Jens [Jensen] Dalgaard.

E:Jens Mark Dahlgaard.

B1:Jens Christian Jensen 37 år (I).

B2:Jens Vestergaard Jensen 27 år (I).

B3:[Ane Jensdatter] 44 år (I) g.m.Niels Thomsen i Lødderup sogn.

B4:[Anne Dorthe] Jensdatter 34 år g.m. Christen Christensen i Lødderup.

(se nr. 545).

 

side 417b.

669..ELSE MARIE MICHELSDATTER død 21.oktober 1846 i Lørslev sogn.

far:Michel Christian Jensen.

 

side 417b.

670.INGEBORG ANDERSDATTER død 8.november 1846 i Lødderup sogn.(1 år 5 mdr.).

far:Anders Christen Nielsen.

 

side 417b.

671.NIELS PETER NIELSEN død 25.marts 1847 i Ørding sogn (4½ år).

mor:Else Marie Nielsdatter.

 

side 417b.

672.CHRISTEN SØRENSEN død 14.april 1847 i Ørding sogn (5 uger).

far:Søren Christensen

 

side 417b.

673.JENS SVENNINGSEN død 23.april 1847 i Kårup,Lødderup sogn. (61 år).

E:Dorthe Marie Christensdatter.

 

side 418a,420a.

674.JENS CHRISTIAN MICHELSEN død 1847 i Lørslev sogn (skifte 8.juli).

A1:Johanne Michelsdatter 46 år g.m.Anders Michelsen i Lørslev.

A2:Anne Michelsdatter 42 år g.m.Lars Nygaard i Lørslev.

A3:Maren Nebel Michelsdatter 36 år g.m.Niels Dahl på Dueholm mølle.

A4:Johanne Michelsdatter er død g.m. Søren Dahlgaard i Lørslev.

      A4a:Karen Marie Sørensdatter i Dalgård i Lørslev..

A5:Maren Michelsdatter 49 år i Lørslev.

 

side 419a,422a.

675.CHRISTEN VESTER død 23.juli 1847 i Lødderup sogn (55 år).

E:Dorthe Andersdatter.

B1:Morten Christensen 17 år.

B2:Karen Christensdatter 23 år.

B3:Anne Marie Christensdatter 19 år.

B4:Maren Christensdatter 16 år.

LV:Peder Andersen i fra Ørding.

 

side 419b.

676.ANNE KIRSTINE POULSDATTER død 23.august 1847 Fredsø,Lødderup sogn (77 år).

E:afd.Christen Samuelsen.

B1:Jens Christensen 38 år.

B2:en datter 57 år g.m.sognefoged Mads Sørensen.

 

side 419b,421b.

677.ELSE [MICHELSDATTER] LOLLAND død 21.november 1847 i Fårup,Lødderup sogn (65 år).

E:afd.Thor Knudsen.

B1:Michel Graversen 39 år.

B2:Anne Marie Thorsdatter 35 år.

B3:Knud Thorsen 34 år.

B4:Sidsel Marie Thorsdatter 33 år.

B5:Mads Thorsen 27 år.

B6:Else Thorsdatter 22 år.

B7:Johan Thorsen 22 år.

(se nr.645).

 

side 421b.

678.[MARGRETHE NIELSDATTER] død 18.december 1847 i Lødderup sogn (70 år).

E:Peder Astrup.

 

side 423b,424a.

679.JOHAN VILLUMSEN død 30.januar 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (70 år).

g.1:[Christence Christensdatter].

E:Ellen Marie Christensdatter.

B1:Villum Johansen 32 år (I).

B2:Christine Johansdatter (I) g.m.Jacob Nielsen.

B3:Ane Johansdatter (I) g.m.Peder Andersen i Vester Assels.

B4:Dorthe Cathrine Johansdatter (I), g.m.Peder Jensen i Fredsø.

B5:Else Cathrine Johansdatter (I) g.m.Christen Laursen i Hvidbjerg.

B6:Christen Johansen 26 år (I).

B7:Christence Johansdatter 21 år (I)

(se Glomstrup nr.112).

 

side 423b.

680.JOHANNE PEDERSDATTER død 4.februar 1848 i Ørding sogn (½ år).

far:Peder Nørgaard.

 

side 423b.

681.JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER død 5.februar 1848 i Lødderup sogn.(19¾ år).

far:Christen Vester.

 

side 423b.

682.JENS MICHELSEN  død 10.februar 1848 Lørslev sogn (10 dage).

far:Michel Smed.

 

side 424b.

683.CHRISTEN PEDERSEN død 13.april 1848 i Lørslev sogn (1¾ år).

far:Peder Knokkergaard.

 

side 424b.

684.BIRTHE NIELSDATTER død 28.april 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (84 år).

 

side 424b.

685.JEP NIELSEN død 6.maj 1848 i .......................(1.måned).

far:Niels Jepsen.

(ulæselig)

 

side 424b.

686.THOMAS CHRISTENSEN WITTRUP død 28.maj 1848 i Fredsø,Lødderup sogn (51 år).

E:Johanne Stephansdatter

 

side 424b.

687.MAREN ANDERSDATTER død 19.juni 1848 i Lørslev sogn (21 år).

far:Anders Michelsen.

 

 

side 425a.

688.CHRISTEN MATHIASEN død 6.september 1848 i Fredsø,Lødderup sogn.

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Christen Christensen 12 år.

B2:Mathias Christensen 6 år.

B3:Niels Christensen 5 år.

B4:Jens Nielsen Christensen 1 år.

B5:Dorthe Christensdatter 11 år.

 

side 426a.

689.MARIANNE JØRGENSDATTER død 1.februar 1849 i Lørslev sogn (74 år).

 

side 426a,428b.

690.PEDER BOILESEN død 5.maj 1849 i Lørslev sogn (51 år).

A1:broderen Boile Christensen 57 år i Lørslev

A2:broderen Thomas Christensen 54 år Fredsø.

A3:broderen Jens Boilesen 48 år i Flade

A4.søsteren Gjertrud Marie Christensdatter g.m.Jøgen Laursen i Vejerslev.

A5:søsteren Karen Christensdatter g.m.Jens Christian Trælborg.

 

side 426b,427b.

691.CHRISTEN JENSEN død 15 maj 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (6 år).

far:Jens Christian Vendelboe.

 

side 426b,427b.

692.PEDER MICHELSEN død 5.juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (29 år).

A1:moderen Johanne Andersdatter enke efter Michel Søgaard.

A2.helbroderen Anders Michelsen 33 år

A3.halvbroderen Anders Michelsen 51 år.

A4.halvbroderen Christen Michelsen i Erslev, er død.

                      A4a.Marianne Christensdatter 13 år.

                      A4b.Johanne Christensdatter 9 år.

A5.halvbroderen Niels Christian Michelsen 48 år.

A6:halvbroderen Jens Michelsen 44 år.

A7:halvsøsteren Maren Michelsdatter 30 år, g.m.Tobias Christensen i Legind.

A8:halvsøsteren Ellen Marie Michelsdatter 23 år g.m. Ole Christian Christensen i Fredsø.

(se nr.638).

 

side 427a.

693.ANNE JOHANNE NIELSDATTER død 13.juni 1849 i Lørslev sogn (13 år).

far:Niels Odgaard

 

side 427a.

694.CHRISTEN JØRGENSEN død 19.juni 1849 i Fredsø, Lødderup sogn (78 år).

 

side 427a.

695.ELISABETH CHRISTENSDAT-TERdød 23.juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (68 år).

E:afd.Christen Jørgensen.

 

side 427a.

696.ELSE SØRENSDATTER død 25 juni 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (64 år).

E:Anders Post.

 

side 427a.

697.NIELS CHRISTIAN NIELSEN død 26.juni 1849 i Lødderup sogn (26 år).

far:Niels Roisen.

 

side 428b.

698.MARIANNE LAURSDATTER død 24.oktober 1849 i Fredsø, Lødderup sogn (14 måneder).

far:Laurs Jellesen.

 

side 428b,429a.

699.JENS NIELSENdød 9.december 1849 i Fredsø,Lødderup sogn (68 år).

E:Marianne Madsdatter.

B1:Henrik Jensen 28 år.

B2:Anders Jensen 30 år.

B3:Niels Christian Jensen 24 år.

B4:Kirsten Cathrine Jensdatter 21 år.

 

side 429b.

700.METTE MARIE ANDERSDATTER død 17.januar 1850 i Lødderup sogn (¾ år).

far:Anders Bisgaard.

 

side 429b.

701.METTE JENSDATTER død 18.januar 1850 i Lørslev sogn (8 dage).

far:Jens Møller.

 

side 430a.

702.SØREN CHRISTIAN LAURSEN død 25.februar 1850 i Fårup,Lødderup sogn (1½ år).

far:Laust Jacobsen.

 

side 430a.

703.MAREN KIRSTINE JENSDATTER død 26.september 1850 i Lødderup sogn

E:Anders Chr.Nielsen.

B1:Niels Jensen Andersen 14 år.

B2:Jens Andersen 2 år.

B3:Margrethe Andersdatter 6 år.

afdødes far Jens Hangaard i Fredsø.

 

side 431a.

704.JOHAN CHRISTENSENdød 30.december 1850 i Ørding sogn (2½ år).

mor:Mette Johanne Nielsdatter.

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten