Hovedmenu

GODSARKIVER:

 

Vennebjerg Herred  
Odden gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1713-30 G17-8
Skifteprotokol1794-1829 G17-9
Diverse dokumenter 1594-1836  G17-11
Dronninglund herred  
Heisselt gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1776-1811 G24-1
Øster Han Herred  
Ålegård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1709-84 G51-1
Skifteprotokol1785-98 G51-2
Skifteprotokol 1799-1815 G51-3
Bratskov gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1763-86 G53-2
Skifteprotokol 1810-49 G53-3
Kokkedal gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1735-77 G54-2
Skifteprotokol 1777-1842 G54-3
Register 1771-90  G54-4
Oxholm gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1739-83 G55-2
Skifteprotokol 1783-1834 G55-3
Fornavneregister 1783-34 G55-4
Skifteprotokol for Villestrup gods 1758-96 G55-5
Designationer og overformynderi 1719  G55-6
Vester Han Herred  
Ågård gods Arkiv nr.
11Skifteprotokol 1719-85
G56-15
11Skifteprotokol 785-1844 
G56-16
Nørgaard gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1785-88 G57-1
Slettegård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1737-88 G58-2
Skifteprotokol 1795-1817 G58-3
Vesløsgård gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1696-1871 G59-1
Peder Ingvorsen, m.fl. i Torup gods Arkiv nr.
1 Skifteprotokol1743-96
G61-2
Skifteprotokol 1739-1806 G61-1
Kristoffer F.Pedersen i Gøttrups gods Arkiv nr.
1 Skifteprotokol 1795-96
G62-1
Hillerslev herred  
Kølbygård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1708-49  G63-3
11Skifteprotokol 1749-86 
G63-4
11 Skifteprotokol 1786-1818 
G63-5
Nørtorp gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1719-66 G64-2
Oddersbøl gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1759-1804 G65-3
Tøfting gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1770-90 register G66-1
Ullerup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol1713-87 G67-3
Skifteprotokol 1714-70 G67-4
Skifteprotokol 1788-1802 G67-5
registre og specificationer m.m. 1747-87 G67-6
O.P.Dragsbæks gods  Arkiv nr.
Skifteprotokol 1742-1810 G68-1
Christen Pedersen Grøntofts gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-91 G69-1
Niels Christensen Wigs gods i Ø.Vandet Arkiv nr.
Skifteprotokol 1773-86 G71-1
Hundborg herred  
Borggård gods Arkiv nr.
Fæstebrev 1761 ny G72-1
Klavs Caspergårds gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1758-73ny G73-1
Diernæs gods Arkiv nr.
Fæste- og skiftebreve 1773-1808 G74-1
Hoved eller kassebog 1792-1810ny G74-2
Niels Edvarsens gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1783-1801 G75-1
Faddersbøl gods Arkiv nr.
Skifteprotokol1718-90 G76-1
Næsgård gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1745-85ny G77-1
Hovedbog 1777-93ny G77-2
Skifteprotokol 1780-85 G77-3
Jens Poulsen Nordentofts arvingers gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1773 og 1777 G78-1
Rostrup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1720-80ny G79-1
Specificationer over skifter 1770-90ny G79-2
Ulstrup gods Arkiv nr.
Fæstebreve 1686-1800ny G81-1
Fæste- og skiftevæsen 1743-90ny G81-2
Skifteprotokol 1720-87ny G81-5
Skifteprotokol 1787-1805ny G816
Hassing herred  
Abildgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1800-13 G82-1
Irup gods Arkiv nr.
Fæstebrev 1770 G83-1
Skifteprotokol 1756-1800 G83-2
Kolbygård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1797-1804 G84-1
Koustrup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1772-1824 G85-2
Forskellige dokumenter 1792-1825 G85-3
Lyngholm gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1721-88 G86-1
Nørhedegård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1791 G87-1
Tamdrup-Koustrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1719-1855ny G88-2
Fæstebreve 1770-1806ny G88-3
Fæstebreve 1807-46ny G88-4
Kssebog 1775-98ny G88-7
Kassebog 1799-1822ny G88-8
Skifteprotokol 1728-74ny G88-11
Skifteprotokol 1777-1826ny G88-12
Skifteprotokol 1826-1848ny G88-13
Skiftebreve 1771-1819ny G88-14
Dokumenter ved skifter efter Tøftinger 1795-1848ny G88-15
Skiftedokumenter 1777-1846ny G88-16
Overformynderiprotokol 1826ny G88-17
Forskellige dokumenter 1708-1852ny G88-19
Forskellige dokumenter 1760-1847ny G88-20
Øland gods Arkiv nr.
Afskrift af skøde 1780-1806 G89-1
Skifteregister 1755-90 G89-2
Skifteprotokol 1797-1803 G89-3
Forskellige sager 1775-97 G89-4
Ørum gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-1805 G90-1
Konceptskifter 1789-90 G90-2
Refs herred  
Boddum-Bisgård gods Arkiv nr.
Jordebøger og matrikler 1688-1783 G91-1
Fæsteprotokol 1701-90 G91-2
Hoved eller kassebog 1776-1804 G91-4
Fæstekvitteringsbog 1746-92 G91-6
Skifteprotokol 1723-1806  G91-7
Diverse dokumenter 1652-1823 G91-8
Helligkildegård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1754-90 G92-1
Register 1754-90 G92-2
Skifteprotokol 1790-93 G92-3
Skibsted gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1755-1805 G93-1
Hindsels gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1742-86ny G94-1
Forskellige sager 1761-90ny G94-2
Vestervigkloster gods Arkiv nr.
Uddrag af kommisionsprotokol 1723ny G95-1
Jordebøger 1764-87ny G95-2
Fæsteprotokol 1764-98ny G95-3
Hoved eller kassebog 1777-1805ny G95-4
Regnskabsbog og kornbog 1762-87ny G95-5
Tiendebog 1767-87ny G95-6
Skifteprotokol 1764-1805ny G95-7
Forskellige dokumenter 1687-1790ny G95-8
Diverse dokumenter 1687-1808ny G95-9
Inger Jensdatters gods i Lyngs sogn Arkiv nr.
Skifteprotokol 1755 G96-1
Christen Knudsens gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1752-93 G97-1
Hoved og kassebog 1776-1811 G97-2
Skifteprotokol 1774-1801 G97-3
Søren Knudsens gods Arkiv nr.
Skifte efter Peder Larsen i Gettrup sogn  1770 G98-1
Heinrich Reimers gods i Søndbjerg sogn Arkiv nr.
Skifteprotokol 1773 G99-1
Niels Sørensens gods Arkiv nr.
Skifte efter Jens Jensen 1794 G100-1
Christen Thøgersens gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1791-93 G101-1
Mors Nørre  herred  
Nandrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1680-1830 G103-3
Register til fæsteprotokollen G103-4
Skifteprotokol 1720-90  G103-9
Skifteprotokol 1790-1828  G103-10
Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1727-1879 G104-3
Register til skifteprotokol 1750-90 G104-4
Ullerup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1695-1882 G105-1
Register til skifteprotokol 1742-83 G105-11
Skifteprotokol 1802-50 G105-12
Register 1742-83 + skifte efter Peder Thorum G105-13
Oluf Nielsens gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1736-1801 G106-1
Mors Søndre herred  
Blidstrup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1776-1827  G107-1
Skifteprotokol 1827-50  G107-2
Damsgård gods Arkiv nr.
Jordebøger og fæstebreve 1739-1808 G108-1
Skifteprotokol 1719-1811 G108-2
Dueholm gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1755-1862 G109-1
Skifteprotokol 1755-1828 G109-3
Skifteprotokol 1829-46 G109-4
Frøslevgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1784-1820 G110-1
Glomstrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1819-82 G111-1
Fæstebreve 1782-1866 G111-2
Skifteprotokol 1754-89  G111-4
Skifteprotokol 1790-1850  G111-5
Højris gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1720-1867 G112-3
Register til fæsteprotokol 1720-1867 G112-4
Fæsteprotokol 1756-83 G112-5
Skifteprotokol 1719-82 G112-16
Skifteprotokol 1760-81  G112-17
Skifteprotokol 1783-1850 G112-18

Lund-Blistrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1725-93 G113-1
Register til fæsteprotokollen G113-2
Skifteprotokol 1793-1800  G113-4
Mads Poulsens og Stefan Møllers gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1770-90 G115-1
Jens Kjærgaards gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1787  G116-1
Maren S. Nørgaard Arkiv nr.
Skifteprotokol 1792-94 G117-1
Christen Sørensens gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1798-99 G118-1
Ørndrup gods   Arkiv nr.
Skifteprotokol 1762-95 G114-2
Kær herred  
Attrup gods   Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1776-1813 G119-1
Langholt gods   Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1753-1852 G124-2
Lægsrulle 1744-1842 G124-10
Rødslet gods   Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1692-1875 G125-9
Hinsted herred  
Jens Hostrups gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1728 G162-1
Slet herred  
Sebberkloster gods   Arkiv nr.
Fæstebreve 1741-1810 G168-2
Gislum herred  
Niels Foersoms gods  Arkiv nr.
Skifteprotokol 1753 G176-1
Hindborg herred  
Krabbesholm gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1733-1845 G179-1
Afregningsprotokol 1739-1871 G179-2
Skifteprotokol 1733-1823 G179-3
Skifteprotokol 1824-33 G179-4
Forskellige dokumenter G179-7
Skivehus gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1763-90 G180-1
Skifteprotokol 1790-1820 G180-2
Forskellige sager 1792-1805 G180-3
Harre herred  
Furland Arkiv nr.
Skifteprotokol 1748-91 G181-1
Skifteprotokol 1792-1816 G181-2
Hegnet gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1713-48 G182-1
Skifteprotokol 1790-1820 G182-2
Østergård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1738-1848 G183-1
Fæsteprotokol 1719-1850 G183-3
Hoved og afskrivningsprotokol 1777-1820 G183-4
Diverse dokumenter 1748, 1842-1981 G183-5
Nørre herred Salling  
Astrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1719-1828 G184-1
Skifteprotokol 1766-1834 G184-4
Forskellige dokumenter 1657-1834 G184-5
Eskær gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1695-1797 G185-1
Efternavneregister til fæsteprotokollen 1695-1797 G185-2
Skifteprotokol 1764-90 G185-3
Skifteprotokol 1790-1818 G185-4
Personaleekstrakter af skifteprotokoller 1764-1818 G185-5
Forskellige dokumenter 1535-1857 G185-6
Grinderslev kloster gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1792-1806 G186-1
Dokumenter 1635-1790 G186-2
Junget gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1703-1853 G187-1
Skifteprotokol 1768-1851 G187-2
Overformynderiprotokol 1832-50 G187-3
Forskellige dokumenter 1754-1850 G187-4
Keldgård gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1710-1835 G188-1
Skifteprotokol 1803-50 G188-2
Adkomstdokunter 1666,1668,1710 G188-4
Nørgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1778-1817 G189-1
Forskellige dokumenter 1668, 1792 G182-2
Rødding herred  
Bustrup gods
Skifteprotokol 1824-38 G190-1
Skifteprotokol 1686-1772 dokumenter G190-4
Hostrup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1737-90 G191-1
Skifteprotokol 1791-1815 G191-2
Kærgårdsholm gods Arkiv nr.
Afskrivningspeotokol 1778-89ny
Skifteprotokol 1797-1807 G192-3
Forskellige dokumenter 1757-1829 G192-4
Kaas gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1729-73 G193-1
Skifteprotokol 1772-1801 G193-2
1729-1801 Register til skifteprotokoller G193-3
1744-1801 Forskellige dokumenter G193-4
Spøttrup gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1730-1851 G194-1
Skifteprotokol 1771-1829 G194-2
Skifteprotokol 1829-46 G194-3
1593-1863 Forskellige dokumenter G194-6
Fjends herred   
Bådsgård gods Arkiv nr.
Skøder 1763-71 G195-1
Landstingsdom 1763 G195-2
Lundsgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1775-1805 G196-1
Dokumenter 1792 G196-2
Stårupgård gods Arkiv nr.
Fæsteprotokol 1719-1801 G197-1
Skifteprotokol 1790-1801 G197-2
1569-1813 dokumenter G197-3
Strandet gods Arkiv nr.
1722-1806 dokumenter G198-2
Søby mølle gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1790-1813 G199-1
Tårupgård gods Arkiv nr.
Adkomster og fæstevæsen 1581-1809 G200-1
Diverse dokumenter 1746-1806 G200-2
Skifteprotokol 1763-90 G200-3
Skifteprotokol 1790-1819 G200-4
Tårupgård legat 1681-1889 G200-5
Ørslevkloster gods Arkiv nr.
Reversaler og adkomster G201-1
Retsakter og fæstevæsen 1580-1845 G201-2
Skifteprotokol 1790-1818 G201-3
Rinds herred  
Korsøgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1809-34 G205-1
Onsild herred  
Københavns universitet gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1805-39  G250-1
Gjerlev herred  
Overgård gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1797-1806 G255-14
Skifteprotokol 1799-1804 G255-15
1729-1811 dokumenter G255-16
Sønderhald herred  
Kallagers gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1792 G278-1
Djurs Sønder herred  
Ingvorstrup gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1730-1804 G292-1
Katholm og Stensmark gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1708-99 G293-158
Skifteprotokol 1799-1850 G293-159
Mols herred  
Bogensholm gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1800-11  G298-1
Niels Jørgensens gods Arkiv nr.
Skifteprotokol 1777-1800 G303-1
Framlev herred  
Wedelslund og Søbygård godser Arkiv nr.
1790-1828  319-10
Ning herred  
Konstantinsborg gods Arkiv nr.
1719-41  G321-3
1741-62  G321-4
1762-1814  G321-5
Marselisborg og Konstantinsborg godser Arkiv nr.
1674-1719 G322-4
1724-50  G322-5
1750-76 G322-6
1776-1828 G322-7
1829-50 G322-8
Moesgaard gods  Arkiv nr.
1719-87 G323-1
Vilhelmsborg gods Arkiv nr.
1719-80 G324-2
1780-1813  G324-3
1814-38  G324-4
1838-51  G324-5
Hads herred  
Rathlousdal og Gersdorfslund godser Arkiv nr.
1717-60  G332-22
Rosenmeyers gods Arkiv nr.
1797-1801 G337-1
Tyrsting Herred  
Nederskov-Vilholt Barritskov gods Arkiv nr.
1830-32 G348-1
Bjerre Herred  
Barritskov gods Arkiv nr.
1817-50 G365-2
Boller-Møgelkær godser Arkiv nr.
1696-1721  G366-148
1721-45  G366-149
1745-69  G366-150
1769-90  G366-151
1788-1808  G366-152
1808-1821  G366-153
1822-32  G366-154
1832-49  G366-155
1849-50  G366-156
1811-46 Den lille protokol  G366-157
1843-63 Den lille protokol G366-158
1817-32 Kopibog  G366-159
1832-50 Kopibog  G366-160
Jensgård gods Arkiv nr.
1719-90  G368-1
1776-50  G368-2
1791-50  G368-3
Palsgård gods  Arkiv nr.
1745-90  G370-112
1834-50  G370-113
Fæsteprotokol 1776-1848

fæsteprotokollen findes ikke på Landsarkivet i Viborg, men på Juelsminde bibliotek)

Rosenvold gods  Arkiv nr.
1722-48  G372-2
1747-91  G372-3
1791-1850  G372-4
1791-1803  G372-5
Skerrildgård gods Arkiv nr.
1721-89  G373-3
Hatting herred  
Merringgård-Ussinggård gods Arkiv nr.
1794-1819  G377-2
Tirsbæk og Villiamsborg godser Arkiv nr.
1737-90  G378-2
1776-98  G378-3
1791-1819  G378-4
Nørvang herred  
Agersbøl gods Arkiv nr.
1756-1816 G381-1
Holmans herred  
Nebbegård gods Arkiv nr.
1734-1804  G404-10
1804 G404-11
1807-12 G404-12
Jens Simonsens gods Arkiv nr.
1756-73  G406-1
1763-74 konceptskifter G406-2
Skodborg herred  
Holmgård gods Arkiv nr.
1575-1703 forskellige sager  G410-1
Hjerm herred  
Ausumgård Arkiv nr.
1820-50  G418-48
1820-50 Koncepskifter  G418-49
Ulfborg herred  
Pallisbjerg gods Arkiv nr.
1720-87 G435-1
1787-1816 G435-2
Bølling herred  
Slumstrup gods Arkiv nr.
1727-83 G454-1
Hind herred  
Timgård gods Arkiv nr.
1720-72 G443-2
1781-98 G443-3
Skast herred  
Sneumgård Arkiv nr.
1758-1803 G467-4
1758-1803 register G467-5
1700-98 Diverse dokumenter G467-6
Bjerge herred, Fyn  
Schelenborg gods Arkiv nr.
1696-1717  gb-070-68
1749-58  gb-070-69
1790-1827  gb-070-70
1827-51 gb-070-71

Hovedmenu