Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

GLOMSTRUP  gods

skifteprotokol 1754-89 [G 111-4]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

De originale skifter finder du på: 

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Glomstrup%20(G111)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

 

side 1.

1..ELSE ANDERSDATTER død 1754 i Markskelhuset i Hvidbjerg sogn.(skifte 2.august).

E:Michel Madsen

B1:Herman Sifer Michelsen.

B2:Mads Michelsen

B3:Kirsten Michelsdatter 29 år.

(se nr.16)

 

side 4.

2.JENS MØLLER død 1754 i Søndre Mølle i Rakkeby sogn.(skifte 28.december).

E:Sidsel Nielsdatter.

B1:Niels Jensen 37 år.

B2:Christen Jensen 30 år.

B3:Else Jensdatter 20 år

B4:Maren Jensdatter 14 år.

LV:Christen Christensen Kirkegaard af Rakkeby.

FM:Anders Gosager V.Assels

 

side 7.

3.KIRSTEN NIELSDATTER død 12.december 1754 i Rested. sogn.

E:Thomas Nielsen.

FM:Niels Jensen.

 

side 9.

4.ANNE LAURITSDATTER død 1755 i Øster Jølby sogn.(skifte 14.marts).

E:Laurits Michelsen.

B1:Kirsten Lauritsdatter 3½ år.

B2:Maren Lauritsdatter 36 uger.

FM:morbroderen Laurits Lauritsen fra Øster Assels.

 

side 13

5.MICHEL JENSEN død 1756 i Bouberg i Hvidbjerg sogn. (skifte 21.december).

g.1:NN

E:Anne Jensdatter.

B1:Jens Michelsen 28 år (I).

B2:Jens Michelsen 25 år (I).

B3:Dorthe Michelsdatter (I).

B4:Kirsten Michelsdatter (I).

B5:Gertrud Marie Michelsdatter (I).

B6:Christen Michelsen 7 år. (II)

LV:Peder Jensen fra Kiærgård i Vils.

 

side 22

6.CHRISTEN CHRISTENSEN SØNDERGAARD, død 1757 i Rested. sogn.(skifte 9.februar).

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Christensen 17 år.

B2:Michel Christensen 10 år.

B3:Maren Christensdatter

B4:Karen Christensdatter

LV:Anders Jensen Horsger af. Vester Assels.

FM:farbrødrene Anders og Jens Jensen fra Jegindø.

 

side 28.

7.NIELS CHRISTENSEN død 1757 i Dragstrup sogn.(skifte 9.april).

E:Johanne Michelsdatter.

B1:Michel Nielsen 17 år.

FM:Jep Michelsen i Erslev.

LV:Peder Michelsen i Vester Jølby.

 

side 33.

8.SØREN LYNGGAARD død 1758 i  Rested. sogn.(skifte 6.oktober).

g.1:Maren Nielsdatter.

E:Anne Christensdatter.

B1:Jens Sørensen (I).

B2:Anne Sørensdatter 18 år (I).

B3:Karen Sørensdatter 11 år (I).

FM:Niels Christensen Lynggaard af Hvidbjerg.

LV:Jens Jepsen i Rested.

 

side 36.

9.METTE JACOBSDATTER død 1758 i Vester Jølby i Dragstrup sogn. (skifte 27.oktober).

E:Christen Nielsen

B1:Niels Christensen 11 år.

B2:Christen Christensen 7 år.

B3:Maren Christensdatter

B4:Anne Christensdatter

FM:Ole Jensen af Vester Jølby.

 

side 41.

10.KIRSTEN HANSDATTER død 1759 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 18.april).

E:Lars Poulsen.

B1:Poul Larsen 24 år.

B2:Hans Larsen 17 år.

B3:Karen Larsdatter 21 år.

B4:Ellen Larsdatter 20 år.

FM:Søren Østergaard af Vester Hvidbjerg.

 

side 44.

11.NIELS LAURSEN død 1759 i Dragstrup sogn.(skifte 26.januar 1760).

E:Maren Christensdatter.

A1:En søster g.m.Christen Hansen i V.Jølby.

A2:En søster, der er død g.m.Laust Hansen i Torup.

      A2a:Anne Laustdatter g.m.Knud Toftgaard i V.Assels.

      A2b:Karen Laustdatter g.m. Christen Christensen i Gierup i Thy.

      A2c:en datter.

      A2d:en datter.

      A2e:Hans Larsen 40 år.

      A2f:Anders Larsen 33 år.

      A2g:Poul Larsen 25 år.

 

side 48.

12.ANNE CHRISTENSDATTER  død 1760 i Rested. sogn.(Arveafkald 20.januar 1755.).

E:d.Helge Andersen

A1:Niels Christensen Odgaard.

A2:Karen Christensdatter g.m.Søren Laursen i Nees.

A3:Niels Christensen af Fjallerslev.

A4: Sr.Jens Pedersen af Fjallerslev.

A5:Christen Christensen i Vester Assels.

Alle er svogre til Helge Andersen.

 

side 49.

13.ANNE MOGENSDATTER  død 1760 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 24.marts 1760).

g.1:Jens.

E:Jens Andersen Tømrer.

B1:Anders Jensen.

B2:Mogens Jensen.

??Jens Laustsen i Sindbjerg.

 

side 50.

14.NIELS GREGERSEN død 27-september1760 i Sundby sogn.

g.1:Anne Jensdatter.

E:Grethe Jensdatter.

B1:Christen Nielsen 23 år (I).

B2:Anders Nielsen 19 år (I).

B3:Niels Nielsen 17 år (I).

B4:Johanne Nielsdatter 26 år (I).

B5:Anne Nielsdatter 22 år (I).

B6:Sidsel Nielsdatter 3½ år (II).

B7:Jens Nielsen 1½ år (II).

LV:Jens Laursen i Ørding.

FM:Christen Christensen i Ørding.

 

side 56.

15.ANDERS KRONBORG død 21.august 1761 i Hvidbjerg sogn.

E:Karen Simonsdatter.

B1:Simon Andersen 5 år.

LV:Anton Brochman af Vester Hvidbjerg.

 

side 58.

16.MICHEL MADSEN død 17.august 1761 i Markskelhuset i Hvidbjerg sogn.

B1:Herman Sifer Michelsen 39 år.

B2:Mads Michelsen 33 år.

B3:Kirsten Michelsdatter 28 år.

FM:farbroderen Jens Madsen.

(se nr.1)

 

side 68.

17.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1763 i Sundby sogn.(skifte 10.marts).

E:Søren Christensen.

B1:Christen Sørensen  27 år.

B2:Anders Sørensen 26 år.

 

side 70,75.

18.SØREN MORTENSEN død 22.november 1763 i Skallerup sogn.

g.1:Maren Jensdatter.

E:Margrethe Andersdatter.

B1:Morten Sørensen 16 år (II).

B2:Jens Sørensen 14 år (II).

B3:Maren Sørensdaatter 10 år (II).

B4:Kirsten Marie Sørensdatter 6 uger.

B5:Anders Sørensen 26 år (I).

B6:Jens Sørensen 24 år (I).

B7:Inger Sørensdatter 22 år (I).

LV:Mads Poulsen i Vester Jølby.

 

side 77.

19.JENS MICHELSEN VESTER død 1764 i Skallerup sogn(skifte 13.april).

B1:Michel Jensen 22 år.

B2:Niels Jensen 19 år.

FM:Anders Jensen i Skallerup.

 

side 81.

20.ANDERS LAURSEN død 27.juli 1764 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.

E:Grethe Christensdatter.

B1:Laust Andersen 5 år.

B2:Niels Andersen 1 år.

B3:Karen Andersdatter 2½ år.

FM:Christen Smed af Jølby

LV:Mads Christensen af Jølby.

 

side 86.

21.MAREN JENSDATTER død 1764 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 16.september).

E:Jens Andersen.

B1:Maren Jensdatter ¾ år.

V:morbroderen Poul Jensen.

 

side 92.

22.POUL CHRISTENSEN død 1764 i Skallerup sogn.(skifte 13.december).

E:Birgitte Nielsdatter.

B1:Christen Poulsen 14 år.

B2:Sidsel Poulsdatter 11 år.

B3:Johanne Poulsdatter 9 år.

B4:Anders Poulsen 7 år.

B5:Christen Poulsen 3 år.

LV:Jens Nielsen af Sundby.

FM:Jens Stephansen fra Sundby.

FM:Jens Michelsen fra Skallerup.

 

side 100

23.MAREN PEDERSDATTER død 1766 i Skallerup sogn.(skifte 4.februar).

E:Anders Nielsen.

A1:Peder Jepsen.

A2:Jep Jepsen.

A3:Christen Jepsen.

A4:Kirsten Jepsdatter g.m.Hans Nielsen Smed i Sundby.

alle søsterbørn til afdøde.

A5:broderen Christen Pedersen Møller i Skarum Mølle.

(se Frøslevgård nr. 101 og Højris nr.169).

 

side 107.

24.ANNE MADSDATTER  død 1766 i Rakkeby sogn.(skifte 23.juni).

E:Christen Hjerk.

A1:søskendebarnet Sørensen i Nees, er død, 2 sønner, 2 døtre.

A2a:Søskendebarnet Christen Larsen i Nees.

A2b:søskendebarnet Mads Larsen i Nees.

A3:søskendebarnet Christen Bach i Karby er død

A4:Søskendebarnet  Søren Hansen i Karby er død.

       A4a:Iver Sørensen i Karby.

       A4b:Jens Kirkegaard i Vester Assels.

 

side 113.

25.arveafkald fra Christen Christensen i Dragstrup og hans søster børn i Lødderup og Nykøbing på arv efter Karen Christensdatter (Vester Jølby 18.marts 1767).

 

side 114.

26.ANNE NIELSDATTER BONDE død 1765 i Rested. sogn.(skifte 5.oktober).

B1:Peder Jensen

B2:Jens Søndergaard i Rested.

 

side 115.

27.ANNE PEDERSDATTER død 14.juli 1768 i Rested. sogn.

A1:halvbroderen Christen Pedersen i Karby.

A2:halvbroderen Anders Pedersen i Karby.

A3:halvbroderen Christen Pedersen i Vejerslev.

A4:halvsøsteren Karen Pedersdatter i Nykøbing.

 

side 118.

28.MAREN LAURITSDATTER død 12.januar 1769 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.

E:Peder Jepsen.

B1:Lars Pedersen 6 år.

B2:Sidsel Pedersdatter 4 år.

 

side 122.

29.ELSE LAURITSDATTER død 1770 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 15.oktober).

E:Poul Larsen Gade.

B1:Laurs Poulsen 3 år.

FM:morbroderen Christen Larsen i Søndergård i Lyngs.

 

side 126.

30.MALENE RASMUSDATTER død 25.maj 1773 i Skallerup sogn.

E:Jens Michelsen.

[F:Rasmus Pedersen]

A1:farbroderen Mads Pedersen i Skallerup er død.

     A1a:Peder Madsen i Fjallerslev er død.

          A1a1:Anne Pedersdatter g. m. Johan Aaboe i Houg Mølle.

          A1a2:Anne Marie Pedersdatter g.m.Lars Boel i Øster Hvidbjerg.

    A1b:Anders Madsen i Vester Jølby er død.

             A1b1:Margrethe Andersdatter g.m.Oluf Kiellergaard i Skallerup.

             A1b2:Malene Andersdatter g.m.Peder Nissen i Mollerup.

      A1c:Jep Madsen i Mellem Jølby.

      A1d:Christen Madsen i Skallerup er død.

            A1d1:Mads Christensen 21 år.

            A1d2:Søren Christensen 19 år.

      A1e:Karen Madsdatter er død g.m.Christen Nielsen Kudsk i Vester Jølby.

            A1e1:Niels Christensen i Hassing

            A1e2:Mads Christensen i Vester Jølby.

            A1e3:Ole Christensen i Skallerup.

            A1e4:Margrethe Christensdatter er død g.1:Anders Laursen, g.2:Christen Svendsen i Dragstrup.

                 A1e4a:Laust Andersen 14 år.

                 A1e4b:Niels Andersen 11 år.

                 A1e4c:Karen Andersdatter 12 år.

              A1e4d:Kirsten Christensdatter 6 år.

              A1e4e:Anne Christensdatter 4 år.

A2:fasteren Sidsel Pedersdatter er død g.m.degnen Mogens Iversen.

      A2a:Iver Mogensen er død.

      A2b:Peder Mogensen,Vejerslev er død.

             A2b1:Sidsel Kirstine Pedersdatter g.m.Lars Krabsen i Frøslev.

              A2b2:Karen Pedersdatter 26 år.

       A2c:Else Mogensdatter er død g.m.Ole Sørensen i Legin i Thy er død.

              A2c1:Søren Olesen 48 år i Thy.

              A2c2:Mogens Olesen i Nestrup i Thy 40 år.

              A2c3:Jens Olesen i Legind i Thy 41 år.

                        A2c4:Maren Olufsdatter g.m.Peder Sørensen Smed i Rødding i Salling.

                        A2c5:Dorthe Malene Olufsdatter g.m.Didrik Christian Lund i Løbestræde i København.

                         A2c6:Malene Olufsdatter enke efter Mads Lauritsen i Årup Mølle i Thy.

       A2d:Maren Mogensdatter er død g.m.degnen Jørgen Mygind,Sejerslev.

A3:fasteren Mette Pedersdatter er død

           g.1:Anders Christensen i Tæbring,

           gi-2:Anders Joensen i Andrup.

        A3a:Christen Andersen (II) i Mollerup er død g.m.Else Pedersdatter.

               A3a1:Anders Christensen 23 år.

                         A3a2:Søren Christensen 16 år

                         A3a3:Peder Christensen 12 år.

                         A3a4:Jens Christensen 8 år.

                         A3a5:Christen Christensen 4 år

                         A3a6:Maren Christensdatter g.m.Christen Jensen i Andrup.

                        A3a7:Sidsel Christensdatter i Tæbring

                        A3a8:Malene Christensdatter

        A3b:Maren Andersdatter (II) g.m.Enevold Rasmussen i Vejerslev.

        A3c:Kirsten Andersdatter (II) er død var g.m.Jørgen Hansen i Frøslev.

              A3c1:Anders Jørgensen i Skallerup 34 år.

               A3c2:Mette Jørgensdatter 37 år.

A4:fasteren Maren Pedersdatter er død g.m.Christen Pedersen i Skallerup.

      A4a:Mette Christensdatter er død uden arvinger.

      A4b:Kirsten Christensdatter er død g.m.Jens Christensen i Sundby.

             A4b1:Christen Jensen Nør i Sundby 40 år.

              A4b2:Rasmus Jensen 38 år.

A5:fasteren Birgitte Pedersdatter g.m.Mads Hansen i Dragstrup begge er døde.

       A5a:Hans Madsen i Dragstruper død.=A6

       A5b:Peder Madsen i Skallerup er død.

               A5b1:Birgitte Pedersdatter g.m.Lars Sørensen i Solbjerg.

               A5b2:Maren Pedersdatter 15 år.

       A5c:Maren Madsdatter g.m.Niels Pedersen Smed i Fjallerslev,begge er døde.

                 A5c1:Mads Nielsen 38 år i Tæbring

                 A5c2:Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Ovtrup.

                 A5c3:Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen i Alsted.

                 A5c4:Maren Nielsdatter 34 år i Tøving.

A6:afdødes moders halvbroder Hans Madsen i Dragstrup er død   A6 = A5a

(se Dagård nr.29,36,49,91,115,104,Højris nr. 276).

 

side 165.

31.JOHANNE SØRENSDATTER, død 31 oktober 1773 i Rested sogn.

E:Søren Madsen Smed.

B1:Jep Sørensen 25 år.

B2:Niels Sørensen 15 år.

B3:Christen Sørensen 13 år.

B4:Anne Sørensdatter 19 år.

FM:farbroderen Jens Jensen i Rested.

 

side 173.

32.JENS MICHELSEN BOUBERG død 1784 i Ø.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 27.december).

E:Else Christensdatter.

B1:Karen Jensdatter 5 år.

B2:Kirsten Jensdatter 5/8 år

LV:Jens Sørensen Kiellergaard af Nees.

FM:Jens Michelsen Bouberg fra Brøndum i Salling.

 

side 178.

33.ELSE JENSDATTER død 20.september 1784 på Agger, Karby sogn.

E:Søren [Jensen] Jegind.

B1:Jens Sørensen 16 år.

B2:Mette Sørensdatter 16 år.

B3:Jens Sørensen 11 år.

B4:Martha Sørensdatter 8 år.

B5:Maren Sørensdatter 5 år.

B6:Anne Sørensdatter 2 måneder.

(se nr.52).

 

side 181.

34.MAREN LAURITSDATTER død 1783 i Rested. sogn.(skifte 1.december).

g.1:Espen Jensen

E:Anders Jensen.

B1:Else Andersdatter g.m.Michel Larsen Boel af Rested.

B2:Anne Marie Andersdatter g.m.Christen Christensen Rytter af Rested.

B3:Anne Espensdatter.

B4:Søren Espensen bortrømt for ca. 20 år.

FM:Lars Simonsen af Sindbjerg, der er g.m.en søster til afdøde.

(se nr.41)

 

side 182.

35.PEDER JEPPESEN død 18.oktober 1783 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.

E:Anne Christensdatter

B1:Lars Pedersen 20 år.

B2:Sidsel Pedersdatter 18 år.

LV:Niels Kibsgaard af Vester Jølby.

FM:Jens Iversen af Vester Jølby.

afdødes broder Jep Jepsen på Frøslevgård.

 

side 187.

36.KAREN JENSDATTER død 23.april 1784 i Vester Jølby,Dragstrup sogn.

g.1:Jens

E:Hans Christensen Smed.

B1:Jens Jensen af Øster Jølby

B2:Christen Hansen i Vester Jølby.

B3:Maren Hansdatter i Erslev.

 

side 188.

37.ANDERS CHRISTENSEN død 15.februar 1784 i Sundby sogn.

B1:Anne Andersdatter g.m.Jens Christian Vinther i Sundby.

B2:Christen Andersen, bortrømt

 

side 189.

38.KIRSTEN ANDERSDATTER død 18.oktober 1784 i Skallerup sogn.

E:Søren Christensen Wester.

B1:Anders Sørensen 15 år.

B2:Niels Sørensen 10 år.

B3:Anders Sørensen 7 år.

B4:Christen Sørensen 6 måneder.

B5:Sidsel Sørensdatter 14 år.

B6:Maren Sørensdatter 8 år.

B7:Mette Sørensdatter.

FM:morbroderen Søren Lyche af Solbjerg.

 

side 192.

39.PEDER PEDERSEN død 28.januar 1785 på Agger, Karby sogn.

E:[Else Pedersdatter]

B1:Peder Pedersen Vester på Agger..

B2:Christen Pedersen

B3:Peder Pedersen Smed på Agger..

B4:Christen Pedersen 20 år.

B5:Karen Pedersdatter g.m.Lars Høllede i Nees

B6:Maren Pedersdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.

FM:Christen AAgaard fra Agger..

(se nr.49).

 

side 193.

40.NIELS JEPPESEN død 13.august 1785 i Sønder Mølle, Rakkeby sogn.

E:Else Jensdatter.

B1:Mette Nielsdatter 23 år.

B2:Sidsel Nielsdatter 21 år.

B3:Hedvig Nielsdatter 9 år.

FM:Jens Sørensen Kibsgaard i Boilberg i Ø.hvidbjerg.

LV:Niels Jensen i Øster Hvidbjerg.

 

side 198.

41.ANNE JENSDATTER død 1785 i Rested. sogn, (skifte 23.september).

A1:broderen Espen Jensen havde været g.m.[Maren Lauritsdatter], der igen var blevet g.m.Anders Jensen i Rested. sogn.

      A1a:Søren Espensen bortrømt for ca. 20 år siden.

      A1b:Anne Espensdatter.

(se nr.34)

 

side 204.

42.PEDER CHRISTENSEN død 1780 i Søndre Mølle i Rakkeby sogn. (skifte 27.april).

A1:søsteren Sidsel Christensdatter g.m.Peder Madsen

A2:søsteren Johanne Christensdatter g.m.Anders Kappelgaard.

A3:broderen Bolle Christensen

A4:halvsøsteren Anne Lausdatter g.m.Christen Nielsen i Boddum i Thy.

 

side 220.

43.CHRISTEN ØERGAARD død 22.september 1788 i Rested. sogn.

E:Mette Jensdatter.

B1:Niels Christensen 16 år.

FM:morbroderen Jens Jensen i Rested.

LV:Niels Smed i Rested.

 

side 224.

44.METTE LAURITSDATTER død 1789 i Rested. sogn.(skifte 2.november).

E:Peder Larsen.

B1:Laurids Pedersen 2½ år.

B2:Anne Marie Pedersdatter 1 år.

V:Laurids Simonsen i Rested.

 

side 3.

45.KAREN NIELSDATTER død 11.november 1790 i Blåbjerg i Rakkeby sogn. Født ca.1708 i Vester Jølby, 82 år.

A1:broderen Niels Nielsen i Blåbjerg.

      A1a:Christen Nielsen.

A2:broderen Anders Nielsen i Hunderup er død.

      A2a:Niels Andersen 40 år i Haugaard i Ejerslev 

      A2b:Jens Andersen nogle og 30-år er i Holsten.

      A2c:Kirsten Andersdatter er død g.m. [Thomas Jensen]

            A2c1:Kirsten [Marie]Thomasdatter 16 år.

            A2c2:Anne Thomasdatter 14 år.

(se Dueholm nr.43,Højris nr. 193)

 

side 7.

46.PEDER [NIELSEN] KANKELBORG, død 23.december 1791 Agger, Karby sogn.

g.1:Maren Nielsdatter.

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Niels Pedersen Kankkelborg 25 år (I).

B2:Niels Pedersen Kankelborg 19 år.(I).

B3:Laurids Pedersen Kankkelborg 15 år.(I).

B4:Karen Pedersdatter Kankelborg 22 år (I) g.m. Anders Nielsen på Agerø.

B5:Sidsel Pedersdatter Kankelborg 24 år (I).

FM:farbroderen Søren Nielsen Kankkelborg fra Erslev

LV:Jens Jensen Weile Agger .

(se nr.47,64,66,103,184 Damgaard nr.170)

 

side 9.

47.KAREN JENSDATTER død 25.maj 1792 i Rested sogn.

E:Peder Christensen Lynggaard.

B1:Jacob Pedersen 25 år.

B2:Anne Marie Pedersdatter 30 år.

B3:Anne Pedersdatter 23 år.

B4:Else Kirstine Pedersdatter 20 år.

 

side 14.

48.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 11.september 1792 Agger  i Karby sogn.

A1:søsteren Maren Christensdatter 48 år g.m. Jens [Jensen] Weile Agger .

A2:broderen Michel Smed 55 år.

A3:broderen Rasmus Christensen 50 år i Vejerslev.

(se nr.46,50)

 

side 15.

49.ELSE PEDERSDATTER død 1793 Agger  i Karby sogn, (skifte 16.januar 1794).

E:[afd. Peder Pedersen]

B1:Peder Pedersen på Agerø.

B2:Peder Pedersen i Karby.

B3:Christen Pedersen i Karby.

B4:Christen Pedersen 28 år.

B5:Karen Pedersdatter g.m. Laurs Poulsen i Nees.

B6:Maren Pedersdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.

(se nr.39)

 

side 17.

50.MAREN CHRISTENSDATTER død 15.juli 1794 på Agerø i Karby sogn.

E:Jens Jensen Weile.

B1.Jens Jensen 20 år.

B2:Christen Jensen 10 år.

B3:Martha Jensdatter 14 år.

FM:morbroderen Michel Christensen,Agger.

(se nr.4,63).

 

side 19,30.

51.LAURS NIELSEN død 1794 på Agerø i Karby sogn, (skifte 13.november).

E:Mette Jensdatter.

B1:Jens Laursen 9 år.

B2:Niels Laursen 7 år.

B3:Christen Laursen 1½ år

B4:Maren Laursdatter 3 år.

FM:farbroderen Søren Nielsen i Fjallerslev.

LV:Christen Nielsen i Nør Mølle i Rakkeby sogn.

(se nr.63).

 

side 22.

52.SØREN JENSEN død 1794 Agger, Karby sogn.(skifte 17.december).

g.1:Else Jensdatter.

E:Anne Sørensdatter.

B1:Jens Sørensen 26 år (I).

B2:Jens Sørensen 21 år (I).

B3:Mette Sørensdatter (I).gift med Christen Jensen Grøndall på Agerø.

B4:Martha Sørensdatter 19 år (I).

B5:Maren Sørensdatter 16 år(I).

B6:Anne Sørensdatter 10 år (I).

B7:Else Sørensdatter 6 år (II).

B8:Maren Sørensdatter 4 år (II).

(se nr.33).

 

side 26.

53.SØREN CHRISTENSEN død 1795 i Hauhuset på Rested mark, Rested sogn (skifte 9.april).

E:Anne Christensdatter.

B1:Christen Sørensen i Kronborg.

B2:Anne Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Møllehuset.

B3:Mette Sørensdatter g.m.Jørgen Christensen i Sindbjerg.

B4:Maren Sørensdatter.

LV:Mads Jensen i Nørå.

 

side 31.

54.MARGRETHE KNUDSDATTER død 13.oktober 1795 i Espenshus i Rested sogn. Afdøde er født i Flade sogn.

B1:Poul Pedersen 36 år.

B2:Knud Pedersen 29 år i Øster Assels.

B3:Birthe Pedersdatter 40 år. g.m. Jens Nielsen i Rested.

B4:Maren Pedersdatter 47 år g.m. Johannes Nielsen i Tæbring.

 B5:Johanne Pedersdatter 32 år g.m. Jens Frederiksen i Espenshuset.

 (se Dueholm nr.122,143).

 

side 33.

55.OLE NIELSEN død 1795 i Rested sogn (skifte 8.november).

g.1:Else Sørensdatter.

E:Maren Christensdatter.

B1:Stephan Olesen 40 år (I).

B2:Kirsten Olesdatter (I).g.m. Christen Larsen Hanbjerg i Sindbjerg.

B3:Anne Olesdatter (I) g.m. Christen Nielsen i Rested.

B4:Anne Olesdatter (I) g.m. Frøjlig Murmester i Nykøbing begge er døde.

      B4a:Søren Frøjlig 17 år.

      B4b:Mathias Frøjlig 13 år.

B5:en datter (II) er død.

FM:Mads Nielsen Nørgaard i Rakkeby.

LV:Michel Søndergaard i Rested.

 

side 37.

56.LARS SØRENSEN SEMB død 5.december 1798 på Agerø, Karby sogn.

E:Else Andersdatter.

B1:Søren Larsen.

LV:Jens Andersen Krag fra Floulev i Trinoje på Thyholm.

FM:Jens Sørensen i Semb på Thyholm.

 

side 42

57.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1.maj 1799 Agger,Karby sogn.

E:Poul Damgaard.

A1:broderen Christen Christensen  i Vester Assels er død.

      A1a:Kirsten Christensdatter 14 år.

A2:broderen Svend Christensen 60 år i Vester Assels.

A3:søsteren Maren Christensdatter 70 år g.m. Peder Brun i Hvidbjerg.

 

side 48.

58.CHRISTEN SØRENSEN SØNDERGAARD død 9.maj 1799 Agger, Karby sogn.

E:Anne Christensdatter.

B1:Søren Christensen i Torp er død.

      B1a:Søren Sørensen 2 år er hos hans stedfader i Torp.

B2:Christen Christensen 34 år i Torp, Karby sogn.

B3:Michel Christensen 29 år.

B4:Christen Christensen 26 år.

B5:Poul Christensen 21 år.

B6:Søren Christensen 16 år.

B7:Maren Christensdatter 32 år g.m. Stephan Laursen i Rakkeby.

(se nr.67,110)

 

side 52.

59.ANNE DORTHE JENSDATTER død 1800 på Agerø, Karby sogn.(skifte 13.september).

E:Laurs Poulsen Gade.

B1:Else Marie Laursdatter 2 år.

B2:Poul Laursen 1 år.

FM:afdødes stedfader Hans Pedersen på Lundø i Højslev sogn.

(se nr.138).

 

side 55.

60.LAURS [JOHANNESEN] RAARUP død 1802 i Rested sogn. (skifte 6.februar).

E:Anne Sørensdatter.

B1:Johannes Laursen 22 år.

B2:Christen Laursen 20 år.

V:afdødes broder Otto Johansen og Søren Andersen i Sindbjerg.

V:afdødes broder Jens Johansen i Heesøebro ved Ringkøbing.

FM:Mads Sørensen i Vejerslev.

 

side 57.

61.MAREN MADSDATTER død 10.marts 1803 i Rested sogn.

E:Peder Lynggaard.

B1:Christen Pedersen 6 år.

FM:Niels Lynggaard i Øster Hvidbjerg.

 

side 60.

62.NIELS JENSEN LYNGGAARD død 1804 i Øster Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn.(skifte 17.marts)

E:Anne Christensdatter.

B1:Christen Nielsen 21 år.

B2:Jens Nielsen 14 år.

B3:Sidsel Nielsdatter 23 år.

B4:Kirsten Nielsdatter 22 år.

V:afdødes broder Christen Jensen af Rakkeby.

LV:Christen Sørensen.

 

side 74

63.JENS JENSEN WEILE død 1805 Agger, Karby sogn. (skifte 9.juli).

g.1:Maren Christensdatter.

E:Johanne Sørensdatter.

B1:Søren Jensen 1 år (II).

B2:Else Jensdatter 9 år (II).

B3:Johanne Jensdatter 7 år (II).

B4:Maren Jensdatter 1 år (II).

B5:Jens Jensen 32 år (I).

B6:Martha Jensdatter 25 år (I)

B7:Christen Jensen 22 år (I).

FM:Christen Odgaard Agger .

LV:Niels Laursen.

(se nr.51,83).

 

side 81.

64.MARTHA SØRENSDATTER død 1806 Agger,Karby sogn.(skifte 30.marts).

E:Niels Laursen.

B1:Maren Nielsdatter 50 år g.m.Lambert Svenningsen, Agger.

B2:Søren Nielsen 48 år.

B3:Laurs Nielsen, Agger er død g.m. Mette Jensdatter.

     B3a:Jens Laursen 20 år.

     B3b:Niels Laursen 19 år.

     B3c:Maren Laursdatter 15 år.

     B3d:Christen Laursen 13 år.

B4:Dorthe Nielsdatter 44 år g.m.Christen Odgaard,Agger.

B5:Anders Nielsen er død.

     B5a:Peder Andersen 14 år.

     B5b:Maren Andersdatter 13 år.

     B5c:Niels Andersen 11 år.

     B5d:Karen Andersdatter 6 år.

B6:Karen Nielsdatter 38 år g.m. Niels [Pedersen] Kankkelberg, Agger .

B7:Niels Nielsen 34 år, Agger.

B8:Anne Nielsddater g.m. smeden Laurs [Pedersen] Kankkelberg, Agger.

(se nr.46, 52).

 

side 84.

65.SØREN JENSEN WEILE død 1806 Agger, Karby sogn, (skifte 15.september).

E:Anne Sørensdatter.

B1:Martha Sørensdatter 5 år.

B2:Mette Sørensdatter 6 år.

LV:Laurs Smed Agger.

FM:Christen Odgaard Agger.

 

side 91.

66.KAREN NIELSDATTER død 1807 Agger,Karby sogn.(skifte 2.juni).

E:Søren Svenningsen.

A1:halvbroderen Poul Damgaard Agger.

A2:søstersønnen Niels Kankkelborg Agger

A3:søstersønnen Laurs Kankelberg Agger.

A4:søsterdatteren Karen Pedersdatter enke efter Anders Nielsen i Hvidbjerg.

A5:søsterdatteren Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Smed i Hvidbjerg.

A6:søstersønnen Niels Pedersen i Karby er død.

      A6a:Søren Nielsen 4 år.

FM:Laurs Kankelberg.

(se nr.46, Dueholm nr.170).

 

side 95.

67.ANNE CHRISTENSDATTER død 1809 Agger, Karby sogn(skifte 20.april).

E:Christen Sørensen.

B1:Søren Christensen i Torp, er død.

      B1a:Søren Sørensen 8 år.

B2:Christen Christensen  i Torp 44 år.

B3:Michel Christensen i Torp 40 år.

B4:Christen Christensen  Boelsmand på Ørndrup mark 35 år.

B5:Poul Christensen 30 år.

B6:Søren Christensen 26 år.

B7:Maren Christensdatter er død  g.m. Stephan Laursen på Rakkeby mark.

      B7a:Laurs Stephansen 7 år.

(se nr.58)

 

side 100

68.MADS LUNDGAARD død 1810 i Lundgård i Lødderup sogn.(skifte 16.marts).

E:Anne [Poulsdatter]Erslev.

B1:Hans Christian Lundgaard 13 år.

B2:Else Marie Lundgaard 10 år.

FM:morbroderen Christen Østergaard i Nykøbing.

 LV:Købmand Niels Lerhøj i Nykøbing.

 (se nr.96).

   

side 106.

69.ANNE SVENNINGSDATTER, død 11.oktober 1810 Agger, Karby sogn.

E:Michel Christensen Smed.

B1:Anne Michelsdatter 38 år.

B2:Christen Michelsen i Øster Assels 34 år.

B3:Svenning Michelsen i Øster Assels 33 år.

(se nr.72,81).

 

side 110.

70.JENS JENSEN HVIID død 20.november 1810 i Rested sogn.

E:Karen Laursdatter.

B1:Laurs Jensen Hviid i Tæbring.

 

side 111.

71.CHRISTEN CHRISTENSEN RYTTER død 29.december 1811 i Rested sogn.

E:Anne Marie Andersdatter.

B1:Maren Christensdatter 34 år g.m. Niels Andersen Smed, Emb mark.

B2:Christen Christensen 28 år.

 

side 113

72.MICHEL CHRISTENSEN SMED død 1812 Agger,Karby sogn.(skifte 9.april).

E:afd.Anne Svenningsdatter.

B1:Anne Michelsdatter 46 år.

B2:Christen Michelsen 51 år.

B3:Svenning Michelsen 34 år.

(se nr.72).

 

side 116.

73.ANNE NIELSDATTER død 6.juni 1812 i Rested sogn.

E:Christen Poulsen Skrædder.

B1:Niels Christensen 35 år.

B2:Anne Marie Christensdater 30 år.

B3:Poul Christensen 27 år.

B4:Ole Christensen 25 år.

B5:Peder Christensen 22 år.

 

side 117.

74.MICHEL CHRISTENSEN SØNDERGAARD død  1812 i Rested sogn (skifte 7.juli).

g.1:Sidsel Sørensdattter.

E:Maren Nielsdatter

B1:Maren Michelsdatter 31 år, gift med Jens Nielsen i Rested (I).

B2:Zidsel Margrethe Michelsdatter1¾ år (II).

LV:Michel Sørensen i Hvidbjerg.

FM:farbroderen Jens Søndergaard i Ovtrup.

 

side 124.

75.SØREN CHRISTENSEN BØJER død 25.september 1812 Agger, Karby sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Christen Sørensen Nørgaard sognefoged i Vester Hvidbjerg.

 

side 126, 130, 134, 141.

76.MAREN CHRISTENSDATTER død 1812 i Rested sogn (skifte 5.november).

E:Christen Larsen.

A1:halvbroderen Christen Eriksen 50 år gift i Ryberg i Salling.

A2:halvbroderen Jens Eriksen 40 år hos forældrene  i Hvalpsund.

A3:halvbroderen Christen Eriksen 40 år hos forældrene i Hvalpsund.

A4:halvsøsteren Maren Eriksdatter gift  i Resen i Salling.

A5:halvsøsteren Anne Eriksdatter enke efter Erik i Harre i Salling.

 

side 144,153,157,168,205.

77.CHRISTEN BØJLESEN død 9.marts 1813 i Ørding sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Bøjle Christensen 20 år.

B2:Thomas Christensen 17 år.

B3:Peder Christensen 15 år

B4:Gertrud Christensdatter 13 år, er 1821 g.m. Jørgen Ringsborg i Vejerslev..

B5:Jens Christensen 10 år.

B6:Niels Christensen 7 år.

B7:Karen Christensdatter 5 år.

FM:farbroderen Jens Bøjlelsen i Øster Assels.

LV:Niels Poulsen i Storupgård.

 

side 146,154.

78.KIRSTEN MARIE NIELSDATTER død 7.april 1813 i Sindbjerg, Rested sogn.

E:Peder Larsen.

B1:Maren Pedersdatter 18 år.

B2:Peder Pedersen 16 år.

B3:Mette Pedersdatter 13 år.

FM:Henrik Larsen i Sindbjerg.

 

side 149,152,165.

79.KAREN ANDERSDATTER død 23.september 1813 i Storup, Ørding sogn.

g.1:Poul Hausgaard i Storup.

E:Johan Willumsen.

B1:Sidsel Kirstine Johansdatter 6 år.

FM:Jens Andersen i Dragstrup, Anders Hausgaard i Ørding.

 

side 168

80.KIRSTEN JENSDATTER BOUBERG død 1814 i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 8.februar).

E:Christen Lynggaard.

B1:Anne Johanne Christensdatter 3 år.

B2:Else Christensdatter 1/4 år.

V:morbroderen Jens [Jensen] Bouberg i

Øster Hvidbjerg og Peder Smed.

FM:Christen Laursen i Øster Hvidbjerg.

 

side 173,180.

81.ANNE MICHELSDATTER død 1816 Agger, Karby sogn (skifte 14.juni).

A1:broderen Svenning Michelsen Agger .

B2:broderen Christen Michelsen i Øster Assels. (nr.1115).

 

side 174.177

82.KIRSTEN JOSEPHSDATTER død 1816 Agger, Karby sogn (skifte 1.juli).

E:Niels Hansen.

B1:Joseph Nielsen 26 år.

B2:Johanne Nielsdatter 23 år.

B3:Sidsel Kirstine Nielsdatter 17 år.

B4:Else Nielsdatter 14 år.

FM:morbroderen Peder Josephsen Vejlegaard i Tøving.

 

side 181.184,190

83.JOHANNE SØRENSDATTER død 1817 Agger,Karby sogn.(skifte 14.marts).

g.1:Jens [Jensen]Weile

E:Johannes Johansen.

B1:Johanne Jensdatter 19 år.

B2:Søren Jensen 13 år.

(se nr.63).

 

side 182,187.

84.SØREN SØRENSEN død 1817 i Ørding sogn (skifte 24.marts).

g.1:Maren Nielsdatter.

E:Karen Jensdatter.

B1:Anne Sørensdatter 27 år (I).

B2:Dorthe Sørensdatter 22 år (I).

FM:Niels Hansen i Ørding.

børnenes mobroder Jens Sørensen Dalgaard af Fredsø.

 

side 193.

85.JENS JENSEN VÆVER død 1.oktober 1818 i Rested sogn.

E:NN.

 

side 193.

86. JENS KIELGAAARD død 9.december 1817 i Lødderup sogn.

 

side 194.

87.POUL SØRENSEN BACH død 5.oktober 1818 i Ørding sogn.

g.m.NN

 

side 194,196

88.MAREN SVENNINGSDATTER død 19.april 1821 Agger, Karby sogn.

E:Lars Gade.

A1:broderen Christen Svenningsen er død.

      A1a:Anne Christensdatter 31 år.

A2:søsteren Else Svenningsdatter er død g.m. Christen Buch i Sdr.Dråby.

      A2a:Karen Christensdatter 39 år g.m. Christen Buch Sdr.Dråby.

      A2b:Peder Christensen Buch 38 år i Sdr.Dråby.

A3:søsteren Karen Svenningsdatter er død g.m. Niels Villadsen i Skarum.

      A3a:Else Nielsdatter 32 år.

      A3b:Villads Nielsen 30 år.

      A3c:Maren Nielsdatter 32 år.

(se Dueholm nr.241).

 

side 199.

89.JENS PALLESEN død 3.august 1821 i Rested sogn.

E:Anne Laursdatter.

LV:Ole Glomstrup.

 

side 207.

90.MARGRETHE JENSDATTER død 1822 i Ørding sogn (skifte 6.maj).

g.1:Jens Christensen

E:Jens Storgaard.

B1:Christen Jensen Storgaard 39 år i Lødderup (I).

B2:Jens Jensen 32 år (II).

B3:Sidsel Jensdatter 25 år (II).

 

side 211.

91.NIELS LARSEN død 15.maj 1822 i Rested sogn.

                     

side 211.

92.SØREN SVENNINGSEN død 17.maj 1822 Agger, Karby sogn.

E:Martha Jensdatter.

A1:broderen Peder Svenningsen Agger.

A2:broderen Lambert Svenningsen i Vester Hvidbjerg. .

(se nr. 93)

 

side 214,216.

93.PEDER SVENNINGSEN død 30.december 1822 Agger, Karby sogn.

E:Maren Nielsdatter.

B1:Svenning Pedersen 32 år.

B2:Niels Pedersen 21 år.

B3:Else Pedersdatter 27 år.

LV:Svenning Lambertsen Agger .

(se nr.91,119)

 

side 215,218,222,226,234,261.

94.SØREN JENSEN MØLLER død 1822 i Sønder Mølle i Hvidbjerg sogn (skifte 6.januar 1823) født i Sønder Mølle.

A1:helbroderen Anders Jensen Møller 29 år.

A2:helbroderen Niels Jensen Møller i Nees 28 år.

A3:helbroderen Christen Jensen Møller 23 år.

A4:helsøsteren Karen Jensdatter 20 år.

A5:helsøsteren Anne Jensdatter 18 år.

A6:helsøsteren Johanne Jensdatter 17 år.

A7:helsøsteren Maren Jensdatter 16 år.

A8:halvbroderen Jens Andersen 13 år.

 

side 221.

95.NIELS CHRISTENSEN død 20.marts 1823 i Ørding sogn.

far:Christen Nielsen.

 

side 221,256.

96.METTE JENSDATTER NORDENTOFT død 1.maj 1823 i færgegården, Sundby sogn.

E:Mathias Fredstrup.

(se nr.68)

 

side 233,235.

97.CHRISTEN NIELSEN ØGAARD død 7.juni 1824 i Rested sogn.

far:Niels Øgaard i Rested sogn.

 

side 235

98.ANNE POULSEN ERSLEV død 25.juli 1824 Sallingsund,

Lødderup sogn.

g.1:[Mads Lundgaard]

E:Poul Andersen Poulsen.

B1:Hans Christian Lovstrup Lundgaard 27½ år (I).

B2:Else Marie Lundgaard 24½ år (I) g.m. købmand Frederik Skade i Nykøbing.

(se nr.68).

 

side 271,272.

99.DORTHE NIELSDATTER død 16.november 1824 Agger, Karby sogn.

E:Christen [Christesen] Odgaard.

B1:Christen Christensen 23 år.

B2:Gertrud Christensdatter 20 år.

(se nr.200).

 

side 271.

100.ANDERS LAURSEN død 4.december 4.december 1824 i Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.

E:Anne Margrethe Laursdatter.

B1:Jens Andersen.

 

side 272,276.

101.SØREN PEDERSEN BACH død 4.december 1824 i Storup,Ørding sogn.

E:Anne Mortensdatter.

B1:Laurs Sørensen 16 år.

B2:Morten Sørensen 15 år.

B3:Sidsel Sørensdatter 11 år.

B4:Peder Sørensen 10 år.

B5:Jens Sørensen 5 år.

FM:Christen Madsen i Rested.

LV:Søren Nielsen Smed i Ørding.

(se nr.102)

 

side 281.

102.LAUST SØRENSEN død 21.august 1825 i Ørding sogn.

far:Søren Pedersen Bach.

(se nr.101).

 

side 281.

103.NIELS [PEDERSEN] KANKELBORG død 4.januar 1826 Agger,Karby sogn.

E:Karen Nielsdatter.

B1:Peder Nielsen 30 år.

B2:Niels Nielsen 21 år.

B3:Maren Nielsdatter 32 år.

B4:Margrethe Nielsdatter 30 år.

B5:Karen Nielsdatter 28 år.

B6:Anne Nielsdatter 26 år.

B7:Karen Nielsdatter 19 år.

B8:Kirsten Nielsdatter 15 år.

B9:Anders Nielsen 13 år.

B10:Laurids Nielsen 9 år.

(se nr.46,175, Damgård nr.170367,1092,1221).

 

side 282.

104.JENS SØNDERGAARD død 5.januar 1826 i Storup,Ørding sogn.

E:Anne [Margrethe] Jensdatter.

B1:Maren Jensdatter g.m.Christen Hansen i Ovtrup.

B2:Maren Jensdatter g.m.Christen Poulsen Bach i Storup.

B3:Jens Jensen 24 år.

(se nr.124).

 

side 287, 228.

105.MAREN [MARGRETHE] MICHELSDATTER død 13.april 1826 i Sindbjerg, Rested sogn.

E:Laurs Pedersen.

B1:Michel Laursen 9 år.

B2:Peder Christian Laursen 8 år.

B3:Mette Laursdatter 6 år.

B4:Anne Laursdatter 4 år.

afdødes far:Michel Jensen i Basshauge i Solbjerg.

 

side 292.

106.PEDER PEDERSEN død 18.september 1826 i Rested sogn.

far:Peder Skomager.

 

side 292.

107.ANDERS MICHELSEN død 1826 i Rested sogn, (skifte 28.november).

E:Anne Marie Pedersdatter.

B1:Else Kirstine Andersdatter 12 år.

B2:Michel Andersen 11 år.

B3:Mette Andersdatter 10 år.

B4:Maren Cathrine Andersdatter 5 år.

FM:farbroderen Lars Michelsen på Frydbrønde mark.

 

side 296.

108.SØREN JENSEN ØER død 26.april 1827 i Ørding sogn.

E:Sidsel Jensdatter.

B1:Mette Sørensdatter 28 år.

B2:Anne Sørensdatter 22 år.

V:farbroderen Jens Jensen Øer i Lødderup.

 

side 296,301.

109.LAURS NIELSEN død 9.maj 1827 i Ørding sogn.

E:Ingeborg Marie Thomasdatter.

B1:Kirsten Laursdatter 16 år.

B2:Niels Laursen 12 år.

B3:Mette Laursdatter 9 år.

B4:Thomas Laursen 6 år.

 

side 296, 305,309.

110.POUL CHRISTENSEN SØNDERGAARD død 13.maj 1827 Agger,Karby sogn.

E:Anne Poulsdatter.

B1:Anne Poulsdatter 17 år.

B2:Else Poulsdatter 15 år.

B3:Maren Poulsdatter 14 år.

B4:Peder Poulsen 8 år.

B5:Poul Poulsen 4 år.

FM:farbroderen Christen Christensen Agger i Torp.

(se nr.58,170)

 

side 309.

111.CHRISTENCE CHRISTENSDATTER død 29.juni 1827 i Storup,Ørding sogn.

E:Johan Villumsen.

B1:Anne Johansdatter 13 år.

B2:Villum Johansen 11 år.

B3:Dotthe Cathrine Johansdatter 9 år.

B4:Else Cathrine Johansdatter 7 år.

B5:Christen Johansen 2 år.

FM:Christen Kjærgaard i Storup.

(se Højris nr.679)

 

side 315.

112.ANNE POULSDATTER død 11.oktober 1827 i Ørding sogn.

E:Jens Hansen.

B1:Poul Jensen 6 år.

B2:Karen Jensdatter 4 år.

B3.Hans Jensen 1½ år, død 3.december 1827.

FM:morbroderen Søren Bach i Ørding.

 

side 320,339.

113.CHRISTEN [PEDERSEN] ØRGAARD død 4.februar 1828 i Rested sogn

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Peder Christian Christensen 11 år.

B2:Christen Christensen 8 år.

B3:Christiane Christensdatter 2 år.

FM:afdødes farbroder Jens Christian Pedersen i Ljørslev.

LV:Anders Christensen Smed i Tæbring.

 

side 320,342.

114.PEDER CHRISTENSEN død 29.februar 1828 i Ørding sogn.

er født i Sundby.

A1:moderen Ane Kirstine Christensdatter enke efter Christen Smed i Sundby.

A2:Søsteren Marianne Christensdatter 29 år.

A3:broderen Joseph Christensen 27 år.

A4:broderen Christen Christensen 20 år

A5:broderen Christen Christensen 14 år.

A6:søsteren Stine Christensdatter 10 år.

A7:søsteren Kirsten Christensdatter 8 år.

A8:broderen Lars Christian Christensen 6 år.

LV:Christen Purup.

 

side 322.

115.JENS SØRENSEN død 9.maj 1828 i Ørding sogn, 3 mdr.

far:Søren Jensen Søndergaard.

 

side 323

116.ANDERS CHRISTENSEN GADE død 20.juni 1828 i V.Hvidbjerg,Hvidbjerg sogn.

E:Dorthe Jensdatter.

B1:Marianne Andersdatter 23 år.

B2:Christen Andersen 22 år.

B3:Anne Andersdatter 21 år.

B4:Karen Andersdatter 17 år.

B5:Jens Andersen 15 år.

B6:Laurs Andersen 12 år.

B7:Ole Andersen 9 år.

B8:Peder Andersen 7 år.

FM:farbroderen Joseph Christensen Gade i Vils.

(se nr.158,).

 

side 323, 328.

117.CHRISTEN LAURSEN død 16.juli 1828 i Rested sogn.

E:Inger Sørensdatter.

B1:Søren Christensen 15 år.

B2:Ane Marie Christensdatter 12 år.

B3:Else Christensdatter 10 år.

FM:farbroderen Peder Larsen i Sindbjerg.

(se nr.132).

 

side 328

118.MATHIAS FREJSTRUP død 14.december 1828 Vilsund,

Sundby sogn.

E:Karen Christensdatter.

 

side 332.

119.MAREN NIELSDATTER død 28.april 1829 Agger, Karby sogn

E:afd.Peder Svenningsen.

B1:Svenning Pedersen 39 år.

B2.Niels Pedersen 27 år.

B3:Else Pedersdatter 34 år.

FM:morbroderen Christen Weile i Sillerslev.

(se nr.93).

 

side 337.

120.MAREN PEDERSDATTER død 16.september 1829 i Ørding sogn.

E:Christen [Clausen] Purup.

(se nr.128,143)

 

side 337,394.

121.JOHANNE PEDERSDATTER død 21.oktober 1829 i Espenshus, Rested sogn.

E:Jens Frederiksen.

B1:Helvig Jensdatter enke efter Peder Nielsen i Rested.

B2:Peder Jensen i Ørding 43 år.

B3:Frederik Jensen 41 år i Øster Assels.

B4:Christence Jensdatter g.m. Jens Kieldgaard i Fjallerslev.

B5:Anne Margrethe Jensdatter g.m. Anders Mouritsen Hjortsvang i Øster Assels.

(se nr.157).

 

side 337.

122.ELSE NIELSDATTER død 5.januar 1830 i Rested sogn,14 dage.

far:Niels Poulsen Bach.

(se nr.198)

 

side 337.

123.JOHANNE BACH død 18.januar 1830 i Storup, Ørding sogn.

A1:en søsterdatter g.m. Hans Visby i Ørding.

A2:søstersønnen Marcus Madsen i Sillerslev.

 

side 338.

124.ANNE MARGRETHE JENSDATTER død 21.marts 1830 i Storup, Ørding sogn.

E:afd.Jens Søndergaard.

B1:Maren Jensdatter g.m. Christen Hansen i Ovtrup.

B2:Maren Jensdatter g.m. Christen Poulsen Bach i Storup.

B3:Jens Jensen.

(se nr.104)

 

side 339.

125.MAREN SØRENSDATTER død 11.maj 1830 i Ørding sogn, 4 uger.

far:Søren Jensen Søndergaard.

 

side 344.

126.ANDERS CHRISTIAN KNUDSEN død 9.februar 1831 i Rested sogn, 2 år.

far:Knud Thomsen.

(se nr.144,166)

 

side 344.

127.HANS JENSEN død 19.august 1831 i Storup, Ørding sogn, 21 uger.

far:Jens Jensen Søndergaard.

(se nr.162,178)

 

side 344.

128.CHRISTEN CHRISTENSEN død 22.februar 1832 i Ørding sogn, 8 dage.

far:Christen Purup.

(se.nr.120)

 

side 345.

129.PEDER CHRISTIAN JOHANSEN død 25.februar 1832 i Storup i Ørding sogn.

far:Johan Villumsen.

(se nr.149)

 

side 345.

130.SEJER NIELSEN LÆGAARD død 25.marts 1832 i Ørding sogn.

B1:Peder Sejersen 29 år.

B2:Niels Sejersen 26 år.

 

side 345.

131. LARS ANDERSEN død 29.maj 1832 i Hvidbjerg sogn, 14 år.

stedfader: Niels Madsen.

 

side 345

132.KAREN JENSDATTER død 16.juli 1832 i Ørding sogn.

E:Jens Nielsen Wolling.

A1:søsteren Johanne Jensdatter g.m. Niels Storgaard i Vester Assels.

A2:søsteren Anne Kirstine Jensdatter g.m. Bertel Andersen i Vester Assels.

      A2a:Anders Bertelsen

A3:søsteren Anne Jensdatter er død gift 1.gang med Anders Nielsen Bolberg  i Vester Assels gift 2.gang med Søren Johnsen Bolberg i Rested sogn..

      A3a:Niels Andersen 36 år i Vester Assels.

      A3b:Niels Andersen 24 år.

     A3c:Margrethe Andersdatter 28 år.

     A3d:Maren Andersdatter 26 år.

     A3e:Karen Sørensdatter 21 år.

(se nr.117,179).

 

side 349, 350.

133.INGER SØRENSDATTER død 12.april 1833 i Rested sogn.

g.1 Christen [Laursen]

E:Søren Johnsen Bolberg.

B1:Søren Christensen 19 år.

B2:Anne Marie Christensdatter 17 år.

B3:Else Christensdatter 15 år.

V:morbroderen Michel Sørensen Smed i Rested.

(se nr.117,132,179, Frøslevgård nr. 161).

 

side 350.

134.ANNE DORTHE POULSDATTER død 29.april 1833 Agger,Karby sogn,7 dage.

far:Poul Gade.

 

side 350.

135.PEDER SVENNINGSENdød 30.april 1833 Agger,Karby sogn, 1 år.

far:Svenning Pedersen.

 

side 353.

136.CHRISTEN NIELSEN KJELDE død 11.juni 1833 i Ørding sogn.

g.1:Dorthe Jensdatter.

E:Anne Clemmensdatter.

B1:Jens Christensen 27 år (I).

B2:Christen Christensen 25 år (I).

B3:Mette Christensdatter 33 år (I).

B4:Clemen Christensen 21 år (II).

B5:Dorthe Christensdatter 23 år (II).

B6:Mette Marie Christensdatter 19 år (II).

B7:Michel Christensen 17 år (II).

B8:Peder Christensen 15 år (II).

LV:Anders Skansegaard i Ørding.

 

side 357.

137.METTE CATHRINE BØJLESEN død 26.februar 1833 i Ørding sogn 1 1/4 år.

far:Thomas Christensen Boilesen.

 

side 357.

138.LARS POULSEN GADE død 11.september 1833 Agger,Karby sogn.

B1:Poul Laursen Gade Agger  34 år.

B2:Else Marie Laursdatter g.m. Peder Kankelborg Agger .

(se nr.138).

 

side 358.

139.MICHEL CHRISTIAN LAURSEN død 8.oktober 1833 i Sindbjerg,Rested sogn.

far:Laurs Pedersen.

(se nr.167)

 

side 358.

140.CHRISTEN CLAUSEN PUURUP død 23.november 1833 i Ørding sogn.

E:Birthe Kirstine Christensdatter.

B1:Niels Christensen 3 år.

B2:Claus Christensen ½ år.

FM:farbroderen Niels Clausen Purup i Øster Assels.

LV:Christen Jensen Vittrup i Ljørslev.

(se nr.167).

 

side 362,363,381.

141.POUL ANDERSEN POULSEN død 7.februar 1834 ved Sallingsund, Lødderup sogn.

E:Kirsten Østergaard Poulsdatter.

B1:Else Cathrine Poulsdatter 7 år.

 

side 363.

142.NIELS JOHANSEN død 13.marts 1834 i Storup, Ørding sogn ¾ år.

far:Johan Villumsen.

(se nr.149)

 

side 363.

143.CLAUS CHRISTENSEN død 16.marts 1834 i Ørding sogn, 10 måneder

far:Christen Clausen Puurup.

(se nr.120)

 

side 363.

144.NIELS CHRISTIAN KNUDSEN død 3.maj 1834 i Rested sogn.

far:Knud Thomsen.

(se nr.126,166)

 

side 363,365,370.

145.PEDER SØRENSEN SKOMAGER død 4.juli 1834 i Rested sogn.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Christen Pedersen 34 år i Rakkeby.

B2:Jacob Pedersen 30 år i Øster Hvidbjerg

B3:Anne Margrethe Pedersdatter 28 år.

 

side 365.

146.METTE MARIE CHRISTENSDATTER død 25.juli 1834 Agger,Karby sogn 11 uger.

far:Christen Terkildsen Konge.

(se nr.155).

 

side 367,372,389,395.

147.BIRTHE KIRSTINE CHRISTENS-DATTER død 18.oktober 1834 i Ørding sogn.

E:afd.Christen Clausen Puurup.

B1:Niels Christensen Purup 7 år.

FM:farbroderen Niels Clausen Purup fra Øster Assels. (nr.1186).

 

side 384.

148.SØREN CHRISTIAN CHRISTEN-SEN død 13.marts 1835 i Ørding 1¾ år

far:Christen Hansen.

(se nr.153)

 

side 394.

149.KAREN MARIE JOHANSDATTER død 12.april 1835 i Ørding sogn 6 uger.

far:Johan Villumsen.

(se nr.129,149)

 

side 384.

150.MAREN POULSDATTER død 13.april 1835 i Sindbjerg,

Rested sogn, ½ år.

far:Lars Pedersen.

 

side 385.

151.JOHANNE MORTENSDATTER  død 26.oktober 1835 i Ørding sogn.

E:Poul Christensen Vestergaard.

B1:Morten Poulsen 15 år.

B2:Peder Poulsen 13 år.

B3:Mette Johanne Poulsdatter  9 år.

B4:Christen Poulsen 7 år.

B5:Anne Marie Poulsdatter 4 år.

FM:Niels Vestergaard i Ørding.

 

side 391

152.METTE JOHANNE CHRISTENSDATTER død 2.februar 1836 i Ørding sogn.

E:Jens Hansen.

B1:Hans Christian Jensen 4 år.

FM:morbroderen Christen Smed fra Øster Assels.

 

side 395.

153.SØREN CHRISTIAN CHRISTENSEN død 17.november 1836 i Ørding sogn, ½ år.

far:Christen Hansen.

(nr.1194)

 

side 395.

154.ANNE DORTHEA PEDERSDATTER  død 13.juli 1837 Agger  i Karby sogn 3 år.

far:Peder Kankelborg.

 

side 395.

155.TERKILD CHRISTENSEN død 28.august 1837 Agger,Karby sogn.

far:Christen Terkelsen Konge.

(se nr.146)

 

side 400.

156.MARTHA JENSDATTER død 1.februar 1839 Agger, Karby sogn.

E:Christen [Christensen] Odgaard.

A1:broderen Christen Jensen Weile i Hvidbjerg, er død.

      A1a:Jens Christensen 25 år.

      A1b:Jens Christensen 22 år.

      A1c:Niels Christensen 17 år.

      A1d:Søren Christensen 15 år.

      A1e:Maren Christensdatter 24 år.

A2:broderen Søren Jensen Weile i Ljørslev 36 år.

A3:søsteren Johanne Jensdatter i Hvidbjerg 42 år.

(se nr.200).

 

side 406.

157.JENS FREDERIKSEN død 4.juli 1839 i Espenshus i Rested sogn.

E:afd.Johanne Pedersdatter.

B1.Peder Jensen i Ørding 46 år.

B2:Frederik Jensen Øster Assels 43 år.

B3:Helvig Jensdatter enke efter Peder Nielsen i Rested.

B4:Christence Jensdatter g.m. Jens Kiellergaard i Fjallerslev.

B5:Ane Margrethe Jensdatter g.m. Anders Mouritsen Hjortvang i Øster Assels.

(se nr.121).

 

side 407,414.

158.DORTHEA JENSDATTER død 11.november 1839 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.

g.1:Anders [Christensen Gade]

E:Niels Madsen.

B1:Christen Andersen Gade i Kårup 34 år.

B2:Jens Andersen Gade 25 år

B3:Ole Andersen Gade 19 år.

B4:Peder Andersen Gade 18 år.

B5:Marianne Andersdatter 35 år.

B6:Anne Andersdatter 32 år.

B7:Karen Andersdatter 29 år.

(se nr.116)

 

side 409.

159.HANS CHRISTIAN BERTELSEN død 18.november 1839 Agger, Karby sogn (8 måneder).

far:Bertel Hansen

(se nr.182,196)

 

side 409.

160.KAREN MARIE MADSEN død 20.november 1839 Agger,

Karby sogn 3/4 år.

far:Mads Pedersen Bruunshøj.

 

side 409.

161.MAREN SØRENSDATTER død 1.december 1839 Agger, Karby sogn.

A1:søsteren Maren Sørensdatter  i Frøslev 70 år.

 

side 418.

162.HANS PETER JENSEN død 6.juli 1840 i Storup, Ørding sogn, 6 dage.

far:Jens Søndergaard.

(nr.nr.178)

 

side 418.

163.INGEBORG NIELSDATTER død 22.december 1840 i Rested sogn.

E:Niels Øegaard.

 

side 419.

164.KAREN NIELSDATTER død 23.januar 1841 Agger, Karby sogn.

E:afd.Niels Pedersen Kankelborg.

B1:Peder Nielsen Kankelborg, Rested 45 år.

B2:Niels Nielsen 36 år.

B3:Anders Nielsen 27 år.

B4:Laust Nielsen 24 år.

B5:Maren Nielsdatter 46 år g.m. Svenning Pedersen Agger .

B6:Martha Nielsdatter 45 år g.m. Eskild Jensen i Fjallerslev.

B7:Karen Nielsdatter 42 år.

B8:Anne Nielsdatter 38 år g.m. Niels Andersen i Torp.

B9:Karen Nielsdatter 32 år g.m. Christen Dahlgaard i Torp.

B10:Kirsten Nielsdatter 30 år.

(se nr.181,175,178).

 

side 423.

165.JENS CHRISTIAN NIELSEN død 7.august 1841Agger, Karby sogn 2 år.

far:Niels Søndergaard.

 

side 423.

166.NIELS CHRISTIAN KNUDSEN død 28 august 1841 i Rested sogn.

far:Knud Thomsen.

(se nr. 144,166)

 

side 423.

167.ELSE CATHRINE LAURSDAT-TER død 28.oktober 1841 i Sindbjerg, Rested sogn.

far:Laurs Pedersen.

(se nr.167)

 

side 423.

168.MAREN LAURSDATTER død 24.januar 1842 i Sindbjerg,Rested sogn.

far:Laurs Pedersen.

 

side 423.

169.ANNE JENSDATTER død 3.marts 1842 i Ørding sogn.

far:Jens Hansen.

 

side 424.

170.ANNE POULSDATTER død 31.maj 1842 Agger,Karby sogn.

B1:Peder Poulsen 22 år.

B2:Poul Poulsen 18½ år.

B3:Anne Poulsdatter 32 år.

B4:Else Poulsdatter 29 år.

B5:Maren Poulsdatter 26 år.

(se nr. 110)

 

side 426.

171.ELSE MARIE JENSDATTER død 30.juli 1842 i Rested sogn.

E:Knud Thomsen.

 

side 426.

172.MAREN PEDERSDATTER død 9.december 1842 i Storup,Ørding sogn.

E:Christen Jepsen Huusted.

B1:Jeppe Christensen 23 år.

B2:Peder Christensen 19 år.

B3:Niels Christensen 17½ år.

B4:Anne Johanne Christensdatter 22½ år.

FM:morbroderen Niels Pedersen af Sillerslev.

 

side 426,434.

173.CHRISTEN CHRISTENSEN KJÆRGAARD død 9.december 1842 i Storup,Ørding sogn.

E:Anne Cathrine Christensdatter.

B1:Maren Christensdatter 35 år.

B2:Dorthe Cathrine Christensdatter 33 år.

B3:Karen Marie Christensdatter 29 år g.m. Christen Poulsen Bach  i Vester Assels

LV.Peder Laursen Bach af Storup.

(se nr.73).

 

side 442.

174.NIELS CHRISTENSEN død 18.august 1843 i Ørding sogn.

far:Christen Jepsen.

 

side 442.

175.ELSE MARIE LARSDATTER død 26.marts 1843 i Rested sogn.

E:Peder Nielsen Kankelborg.

B1:Niels Pedersen 15 år.

B2:Lars Pedersen 13 år.

B3:Lars Pedersen 12 år.

B4:Anders Christen Pedersen 7 år.

B5:Anne Dorthe Pedersdatter 5 år.

FM:Christen Engberg

(se nr.103,164)

 

side 445.

178.CHRISTEN JENSEN SØNDERGAARD død 9.juli 1844 i Storup, Ørding sogn.

far:Jens Jensen Søndergaard.

(se nr.127,162)

 

side 445

179.SØREN JOHNSEN BOLBERG/ ØSTERGAARD død 24 juli 1844 i Rested sogn.

g.1:Anne Jensdatter.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Karen Sørensdatter (I).

B2:Anne Kirstine Sørensdatter 10 år (II).

B3:Johan Peder Sørensen 8 år (II).

B4:Christen Sørensen 6 år (II).

B5:Maren Sørensdatter 3 år (II).

FM:farbroderen Peder Johnsen i Emb.

(nr.132,133)

 

side 447.

180.SIDSEL HANSDATTER død 2.november 1844 i Rested sogn.

E.NN.

 

side 447,448.

181.KAREN NIELSDATTER død 11.februar 1845 på Agerø, Karby sogn.

A1:broderen Peder Kankelborg  i Rested sogn.

A2:broderen Niels Kankelborg Agger .

A3:broderen Laurs Kankelborg i Hvidbjerg.

A4:søsteren Maren Nielsdatter g.m.Svenning Pedersen Agger.

A5:søsteren Martha Nielsdatter g.m. Eske Jensen i Fjallerslev.

A6:søsteren Anne Nielsdatter enke efter Niels Andersen i Torp.

A7:søsteren Karen Nielsdatter enke efter Christen Dahlgaard i Torp.

A8:Kirsten Nielsdatter.

(se nr.181).

 

side 447, 450.

182.ANNE CATHRINE NIELSDATTER død 14.februar 1845 Agger, Karby sogn.

E:Mads Pedersen Gade.

(se nr. 159)

 

side 452.

183.CHRISTEN BERTELSEN død 4.april 1845 Agger, Karby sogn.

far:Berthel Hansen.

 

side 452.

184.POUL CHRISTENSEN VESTERGAARD død 25.maj 1845 i Ørding sogn.

E:Anne Nielsdatter.

B1:Morten Poulsen 25 år.

B2:Peder Poulsen 22 år.

B3:Christen Poulsen 17 år.

B4:Mette Johanne Poulsdatter 19 år.

B5:Anne Marie Poulsdatter 13 år.

LV:Mads Kjær i Ballinggaard.

FM:Svenning Jensen Toft i Sillerslev.

 

side 456.

185.ANNE MICHELSDATTER død 18.august 1845 på Agerø, Karby sogn.

E:Niels Madsen Smed.

 

side 456.

186.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 16.september 1845 Agger,Karby sogn.

far:Mads Bruunhøj.

(se nr.188)

 

side 456.

187.MAREN NIELSDATTER død 3.maj 1846 i Rested sogn.

E:Michel [Sørensen] Smed.

 

side 456

188.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 10.august 1846 Agger, Karby sogn.

far:Mads Bruunhøj.

(se nr.186)

 

side 457.

189 SIDSEL HANSDATTER død 11.januar 1847 i Rested sogn.

E:Thomas Pedersen.

B1:Peder Thomsen 19 år.

B2:Hans Christian Thomsen 15 år.

FM:morbroderen Jens Hansen i Ørding.

 

side 460.

190.MADS NIELSEN død 19.maj 1847 Agger, Karby sogn.

far:Jens Nielsen.

 

side 460, 461.

191.JOSEPH NIELSEN død 5.februar 1848 Agger, Karby sogn.

E:Susanne Christensdatter.

 

side 460.

192.ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER død 8.februar 1848 i Storup, Ørding sogn.

E:afd.Christen Christensen Kjærgaard.

B1:Maren Christensdatter,ugift.

B2:Dorthe Cathrine Christensdatter, ugift.

B3:Karen Marie Christensdatter g.m.Christen Poulsen Bach i Storup.

(se nr.173)

 

side 463.

193.NIELS CHRISTIAN POULSEN død 26.april 1848 i Rested sogn.

far:Poul Arup.

 

side 463.

194.NIELS CHRISTIAN MADSEN død 8.maj 1848 Agger, Karby sogn.

far.Mads Brodersen Høj.

 

side 463.

195. ANDERS POULSEN og ANNE MARIE POULSDATTER død 10.maj 1848 i Rested sogn.

far:Poul Arup.

 

side 463.

196.CHRISTEN BERTELSEN død 19.maj 1848 Agger, Karby sogn.

far:Bertel Hansen.

(se nr.159)

 

side 463.

197.ANDERS POULSEN HANSESGAARD død 11.juni 1848 i Ørding sogn.

far:Poul Hansesgaard.

 

side 463.

198.ELSE KIRSTINE ANDERSDATTER død 7.juli 1849 i Rested sogn.

far:Niels Back

(se nr.1168 122)

 

side 463.

199.ELLEN CHRISTINE PLITH død 5.juli 1849 på Glomstrup, Hvidbjerg sogn.

A1:broderen Johan Plith.

A2:broderen Søren Viborg Plith i København.

A3:broderen Johan August Plit i Rested.

A4:søsteren Anne Marie Dorthea Plith.

 

side 466

200.CHRISTEN CHRISTENSEN ODGAARD død 28.august 1849 Agger, Karby sogn.

g.1:[Dorthe Nielsdatter]

g.2:[Martha Jensdatter]

E:Else Marie Nielsdatter.

B1:Gertrud Christensdatter (I). g.m.Poul Gade i Torp,begge døde.

B2:Christen Christensen 5 år (III).

B3:Niels Christensen 2 år (III).

B4:Dorthe Marie Christensdatter 9 år (III).

FM:Jens Andersen Gade af Torp.

LV:Søren Jensen Bruun.

(se nr.99,156)

 

side 468.

201.SIDSEL JENSDATTER

død 17.oktober 1849 i Ørding sogn.

E:Jens Storgaard.

 

side 469.

202. POUL AGGER død 2.november 1849 i Rested sogn.

E:Anne Andersdatter.

B1:Christen Poulsen.

 

side 469.

203.JENS PETER JACOBSEN død 19.december 1849 i Ørding sogn ½ år.

far:Jacob Knudsen.

 

side 469.

204.NIELS CHRISTIAN POULSEN død 4.februar 1850 i Rested sogn  1 1/4 år.

far:Poul Arup.

 

side 469.

205.MICHEL SØRENSEN SMED død 10.februar 1850 i Rested sogn.

g.1:Maren Nielsdatter.

E:Dorthe Jensdatter.

B1:Michel Michelsen 33 år (I)

B2:Michel Christian Michelsen 24 år (I)

(nr.1231)

 

side 469.

206.ANNE CATHRINE JENSDATTER død 27.marts 1850 i Rested sogn.

E:Lars Thomsen.

 

side 471.

207.PEDER THOMASEN død 17.juli 1850 i Storup,Ørding sogn, 1/4 år.

far:Thomas Thomsen.

 

side 471.

208.MARGRETHE ANDERSDATTER død 3.august 1850 Agger,Karby sogn.45 år.

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten