Til forsiden

Til godsoversigten

 

FRØSLEVGÅRD gods

skifteprotokol 1784-1820 [G 110-1]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

De originale skifter finder du på:

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Frøslevgård%20(G110)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

side 1.

1.ELSE MARQVORSDATTER død 1784 i Tødsøgård i Tødsø sogn.

(skifte 11.august).

A1:broderen Jens Marqvorsen i Tødsøgård.

A2:broderen Niels Marqvorsen i Lødderup.

A3:søsteren Anne Marqvorsdatter i Kortbæk i Flade sogn.

      A3a:Marcus Pedersen

A4:søsteren Johanne Marqvorsdatter i Flade.

     A4a:Michel Thomsen

A5:søsteren Sidsel Marqvorsdatter er død g.m.Mads Nielsen i Sillerslev.

      A5a:Johanne Madsdatter.

      A5b:Martha Madsdatter.

      A5c:Maren Madsdatter.

      A5d:Anne Madsdatter.

(se.nr.30,77)

 

side 4.

2.MAREN NIELSDATTER død 1784 i Fjallerslev i Ovtrup sogn. (skifte 8.november).

E:Christen Terkelsen.

B1:Anne Christensdatter.

B2:Maren Christensdatter.

B3:Sidsel Christensdatter.

B4:Johanne Christensdatter.

B5:Terkel Christensen.

FM:afdødes søsters mand Anders Møller i Tæbing.

Afdødes broder Jens Nielsen i Nykøbing.

(se.nr.64)

 

side 5.

3.MAREN KNUDSDATTER død 1784 i Ørding sogn.(skifte 13.november).

E:Søren.

B1:Poul Sørensen

B2:Anne Sørensdatter.

FM:Jens Nielsen af Ørding.

 

side 6.

4..JOHANNE KNUDSDATTER død 1785 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 24.februar).

E:Anders Odgaard.

B1:Anne Andersdatter.

B2:Johanne Andersdatter.

B3:Niels Andersen.

V:morbroderen Hans Knudsen i Ovtrup.

(se.nr.83)

 

side 7.

5..ANDERS LAURSEN død 1785 i Andrup i Frøslev sogn, (skifte 2.juni).

E:Sidsel Jensdatter.

B1:Laurs Andersen.

B2:Mette Andersdatter g.m.Christen Øer i Sillerslev.

B3:Maren Andersdatter.

B4:Karen Andersdatter.

(se.nr.32).

 

side 8.

6.ELSE JUSTDATTER død 1785 i Mollerup sogn, (skifte 21.oktober).

E:Erik Pedersen.

B1:Søren Eriksen i Mollerup.

B2:Just Eriksen.

B3:Jens Eriksen.

B4:Kirsten Eriksdatter g.m.Laurs Smed i Fredsø.

B5:Sidsel Eriksdatter g.m.Mads Jensen i Mollerup.

B6:Johanne Eriksdatter g.m.Chrissten Sørensen i Mollerup.

 

side 9.

7.MAREN IVERSDATTER, død 1785 i Mollerup sogn, (skifte 17.november).

E:Jørgen Dahlgaard.

A1:søsteren Anne Iversdatter g.m.Christen Villadsen i Salling Søndergaard i Durup sogn,begge er døde.

        A1a:Iver Christensen.

        A1b:Villads Christensen i Hjerk.

 A2:søsteren Karen Iversdatter er død g.m.Christen  Schyldal i Nautrup.

       A2a:Maren Christensdatter.

       A2b:Jens Christensen.

A3:Inger Iversdatter er død g.m.Laurs Jensen i Over Sønderup i Harre sogn, er død.

       A3a:Jens Laursen i Harre.

       A3b:Peder Laursen i Nykøbing.

       A3c:Christen Laursen.

       A3d:Stie Laursen.

       A3e.Maren Laursdatter g.m.Bertel Laursen i Balling sogn.

       A3f:Mette Laursdatter.

 

side 11.

8.INGER JENSDATTER død 1786 i Fjallerslev i Ovtrup sogn (skifte 15.april).

E:Thor Christensen.

B1:Kirsten Thorsdatter.

B2:Karen Thorsdatter 9 år.

B3:Maren Thorsdatter 5 år.

 

side 12.

9.METTE JØRGENSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 20.juni).

A1:broderen Anders Jørgensen i Skallerup.

A2:broderen Hans Jørgensen i Frøslev.

A3:søsteren Karen Jørgensdatter g.m.Niels Smed i Erslev.

A4:halvsøsteren Kirsten Jørgensdatter g.m.Terkild Laursen i Tøving.

 

side 13.

10.PEDER SØRENSEN DAM død 1786 i Flade sogn(skifte 14.oktober)

g.m.NN

A1:broderen Søren Sørensen i Fjallerslev.

A2:søsteren Maren Sørensdatter g.m.Peder Laursen i Solbjerg.

A3:søsteren Sidsel Sørensdatter i Sundby.

 

side 15.

11.KIRSTINE NIELSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 4.december).

E:Niels Boel.

B1:Karen Nielsdatter.

B2:Sidsel Nielsdatter.

B3:Johanne Nielsdatter.

B4:Jens Nielsen.

V:Hans Østergaard i Frøslev.

 

side 16.

12.THOMAS JENSEN død 7.september 1786 i Feggeklit i Sejerslev sogn.

g.1:[Kirsten Andersdatter]

E:Maren Christensdatter Hald.

B1:Maren Thomasdatter 13 år (I).

B2:Anne Thomasdatter 8 år (I).

B3:Kirsten Marie Thomasdatter 5 år (II).

B4:Christen Thomsen 3 år (II).

B5:Jens Thomsen 1 år (II).

FM:Niels Andersen af Ejerslev.

FM:enkens broder Jens Jensen Glintborg af Frøslev. (nr.10,1005,1091).

 

side 20.

13.MICHEL LAURSEN død 1787 i Jørsby sogn. (skifte 15.februar).

E:Karen Michelsdatter.

B1:Laust Michelsen.

B2:Laurs Michelsen 1 år.

LV:Jens Smed i Dråby.

FM:Peder Søndergaard af Sejerslev.

 

side 21.

14.ANNE LAURSDATTER død 1787 i Dragstrup sogn.(skifte 25.maj).

g.1:Joen.

g.2:Mogens Eskesen.

B1:Maren Joensdatter 16 år (I).

FM:Laurs Søndergaard af Dragstrup.

 

side 25.

15.KIRSTINE KJELDSDATTER død 1787 i Gudnes i Villerslev sogn, (skifte 28.april).

stedfar Mads Jensen.

Mor:Maren Jensdatter.

A1:broderen Jens Kjeldsen 15 år.

A2:søsteren Anne Kjeldsdatter.

A3:søsteren Maren Kjeldsdatter.

 

side 27.

16.SIDSEL ANDERSDATTER død 1787 i Fjallerslev Ovtrup sogn.(skifte 14.juli).

E:Mads Olesen.

B1:Bodil Madsdatter 8 år.

B2:Maren Madsdatter 4 år.

V:farbroderen Christen Olesen i Ovtrup.

(se.nr.97).

 

side 29.

17.MADS PEDERSEN SALLINGBO, død 1787 i Andrup i Frøslev sogn,(skifte 6.juni).

E:Kirsten Christensdatter.

A1:moderen Maren Sørensdatter i Ville i Salling.

A2:broderen Peder Pedersen på Sjælland.

A3:broderen Michel Pedersen.

A4:søsteren Anne [Dorthe] Pedersdatter g.m.Peder Christensen i Skaregård.

FM:Mads Bech af Frøslev.

(se nr. 19).

 

side 34.

18.MARGRETHE NIELSDATTER død 1787 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 29.september).

E:Rasmus Nielsen.

B1:Anne Rasmusdatter 13 år.

B2:Margrethe Rasmusdatter 11 år.

B3:Maren Rasmusdatter 4 år.

B4:...............Rasmussen 1 år.

FM:morbroderen Christen Nielsen fra Redsted.

(se nr.126).

 

side 35.

19.MAREN SØRENSDATTER død 1786 i Andrup i Frøslev sogn.(skifte 31.oktober).

g.1:Peder.

B1:Michel Pedersen, bortrømt.

B2:Peder Pedersen ladefoged på Lerchenborg på Sjælland.

B3:Anne Dorthe Pedersdatter g.m.Peder Christensen på Skaregård.

(se nr.17).

 

side 37.

20.SØREN SKOMAGER død 1788 i Frøslev sogn.,(skifte 5.februar).

E:Sidsel Nielsdatter.

B1:Maren Sørensdatter 16 år.

B2:Inger Sørensdatter 12 år.

B3:Niels Sørensen 8 år.

B4:Karen Sørensdatter 6 år.

FM:Anders Krog.

LV:Michel Smed

 

side 39.

21.ELLEN CHRISTENSDATTER død 1788 i Frøslev sogn.(skifte 21.februar).

E:Peder Bech.

A1:broderen Christen Pudsgaard i Nees.

A2:Bertel Jensen af Frøslev.

A3:Jens Andersen af Vejerslev er død.

      A3a:Anders Jensen 6 år.

      A3b:Karen Jensdatter.

      A3c:Kirsten Jensdatter.

 

side 41.

22.HELLE CHRISTENSDATTER død 1786 i Frøslev sogn.(skifte 11.januar 1787).

A1:broderen Hans Christensen,bortrømt.

A2:søsteren Maren Christensdatter i Flade sogn.

FM:Joseph Andersen af Frøslev sogn.

 

side 45.

23.METTE KAUSBORG

død 19.februar 1788 i Frøslev sogn.

 

side 46.

24.JENS JENSEN HOLMGAARD, død 23.maj 1788 i Bysted Mølle, i Nautrup sogn.

E:Helene Hansdatter.

A1:broderen Jens Jensen af Holmgaard.

A2:en søster g.m.Niels Jensen i Bysted mølle.

A3:broderen Jørgen Jensen Holmsgaard i København.

LV:enkens broder Eske Hansen.

 

side 48.

25.CHRISTEN ANDERSEN, død 1788 i Vejerslev sogn.(skifte 6.december).

E:Anne Michelsdatter.

B1:Anders Christensen 4 år.

B2:Margrethe Christensdatter 8 år.

B3:Maren Christensdatter 1 år.

LV:Laurs Jørgensen i Vejerslev.

FM:Svenning Nielsen af Liørslev.

 

side 51.

26.MAREN CHRISTENSDATTER død 1789 i Frøslev sogn. (skifte 28.februar).

E:Anders Krog.

B1:Christen Andersen 7 år.

FM:morbroderen Jep Christensen af Storup.

(se.nr.134).

           

side 55.

27. Søren Nielsen giver 7.juni 1788 afkald på arv efter hans moder  Mette Christensdatter.

Stedfader: Peder Christensen.

 

fo56.

28.MORTEN JENSEN død 1788 i Vilsgaard i Vejerslev sogn.(skifte 31.marts).

E:Maren Thomasdatter.

B1:Anne Marie Mortensdatter 13 år.

B2:Else Marie Mortensdatter 12 år.

B3:Jens Christian Mortensen 10 år.

B4:Anne Kirstine Mortensdatter 4 år.

B5:Thomas Mortensen 2 år.

B6:Anne Cecilie Marie Mortensdtr 1 år.

LV:Morten Pedersen i Fredsø.

FM:Poul Jensen i Vejerslev, Lars Søgaard i Vils, Poul Thomsen i Ginnerupgård i Heltborg sogn.

 

side 60.

29.JENS KOUSTRUP død 1789 i Mollerup sogn.(skifte 19.august).

g.1.NN.

g.2.Karen Christensdatter Koustrup.

B1:Niels Jensen, bortrømt (I).

B2:Niels Jensen, bortrømt (II).

B3:Morten Jensen 21 år  (II).

B4:Michel Jensen 16 år  (II).

B5:Michel Jensen 13 år  (II).

B6:Maren Jensdatter 19 år (II).

FM:Poul Bach af Mollerup.

LV:Jørgen Dalgaard af Mollerup.

 

side 61.

30.ELSE PEDERSDATTER død 1789 i Tødsøgård i Tødsø sogn.(skifte 15.juli).

E:Jens Marqvorsen.

B1:Marqvus Jensen 30 år i København.

B2:Christen Jensen 28 år.

B3:Anne Jensdatter 20 år.

B4:Anne Jensdatter 18 år.

B5:Peder Jensen 14 år.

FM:Christen Pedersen af Sdr.Dråby.

FM:Niels Marqvorsen i Lødderup.

(se nr.1)

 

side 65.

31.JENS LARSEN død 1789 i Frøslev sogn.(skifte 1.december).

E:Anne Larsdatter.

B1:Lars Jensen 29 år.

B2:Christen Jensen 24 år.

B3:Karen Jensdatter 28 år.

FM:Mads Bech i Frøslev.

 

side 66.

32.Jens Poulsen i Thisted giver afkald på arv til broderen Christen Poulsen i Årup, Snedsted sogn.6.november 1789.

 

side 66.

33.KAREN ANDERSDATTER død 1789 i Vejerslev sogn., (skifte 15.februar 1790).

E:afd.Niels.

B1:Søren Nielsen 26 år.

B2:Ludvig Nielsen 17 år.

B3:Karen Nielsdatter 24 år.

 

side 67.

34.JOHANNE [NIELSDATTER] FRUERGAARD død 1789 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 18.november).

g.m. [Hans Sørensen Fruergaard].

far:[Niels Nielsen Hau i Alsted].

A1:halvbroderen Niels [Nielsen] Hauge i Sdr.Dråby, er død

      A1a:Kirsten Nielsdatter.

A2:helsøsteren Sidsel Nielsdatter er død g.m.Peder [Christensen]Østergaard i Alsted.

      A2a:Jens Pedersen.

A3:helsøsteren Anne Nielsdatter er død g.m.Peder Pedersen i Hanstholm.

      A3a:Maren Pedersdatter g.m.Peder Andersen i Alsted.

 

side 69.

35.MAREN PEDERSDATTER  død 1789 i Frøslev sogn, (skifte 23.september).

E: afd.Jørgen.

B1:Peder Jørgensen 8 år.

FM:Jørgen Dalgaard i Frøslev.

 

side 73.

36.MICHEL LAURSEN død 1790 i Jørsby sogn.(skifte 4.juni).

E:Kirsten Andersdatter.

B1:Mette Michelsdatter g.m.Thomas Christensen Krøll i Ejerslev.

B2:Karen Michelsdatter enke efter Michel Hald.

B3:Anne Michelsdatter 28 år.

LV:Søren Jensen i Jørsby.

 

side 74,77.

37.ELSE CHRISTENSDATTER, død 1790 i Legind i Lødderup sogn. (skifte 12.september)

A1:broderen Jens Christensen i Vester Assels.

A2:søsteren Sidsel Christensdatter g.m.Henrik Smed i Vejerslev.

A3:søsteren Anne Christensdatter i Nykøbing.

A4:søsteren Maren Christensdatter gift ved Randers.

 

side 75.

38.LAURS [BERTELSEN] PUDSGAARD død 1790 i Frøslev sogn. (skifte 25.oktober).

E:Magdalene Mortensdatter.

A1:søsteren Maren Bertelsdatter g.m.Niels Leth i Emb, Blidstrup sogn.

A2:søsteren Anne Bertelsdatter g.m.Poul Pedersen i Frøslev.

LV:Niels Vestergaard i Frøslev.

(se.nr. 45,53).

 

side 79.

39.JENS CHRISTENSEN SMED død 1791 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 15.april)

E:Kirsten Svenningsdatter.

B1:Maren Jensdatter 21 år.

FM:farbroderen Christen Christensen Smed i Vester Jølby.

LV:Christen Smed i Dragstrup.

(se.nr.130).

 

side 80.

40.KIRSTINE POULSDATTER, død 1791 i Skallerup sogn.(skifte 2.september).

g.1:Hans Christensen.

E:Ole [Christensen) Kudsk.

B1:Christen Hansen 40 år.

B2:Maren Hansdatter g.m.Peder Jensen Urbran i Villerslev.

(se.nr.86,119).

 

side 85.

41.ELSE CHRISTENSDATTER, død 1791 i Frøslev sogn. (skifte 9.oktober).

E:Mourits Mogensen.

B1:Antoinette Mouridsdatter 30 år.

B2:Karen Mouritsdatter 28 år.

B3:Dorthe Mouritsdatter 25 år.

B4:Mogens Christian Mouritsen 24 år.

B5:Anne Marie Mouritsdatter 22 år.

FM:Jens Overgaard i Frøslev.

 

side 87,91.

42.PEDER ROISEN død 10.november1791 i Frøslev sogn.

E:Kirsten Knudsdatter.

B1:Anne Pedersdatter g.m.Peder Jensen i Klixbøll 2 mil fra Tønder

B2:Søren Pedersen 34 år.

B3:Christen Pedersen 31 år.

B4:Maren Pedersdatter 28 år.

B5:Thomas Pedersen 25 år.

B6:Mette Pedersdatter 21 år.

B7:Knud Pedersen 17 år.

LV:Anders Krog i Frøslev.

(se nr. 43).

 

side 88.

43.KIRSTEN KNUDSDATTER død 27.december 1791 i Frøslev sogn.

E:afd.Peder Roisen.

(se nr.42).

 

side 90.

44.ELSE KNUDSDATTER død 1791 i V.Jølby i Dragstrup sogn., (skifte 12.januar 1792).

E:Christen Møller.

B1:Stephan Christensen Dissing i Vester Jølby.

B2:Knud Christensen i V. Jølby.

B3:Poul Christensen i Mellem Jølby.

B4:Mette Christensdatter 27 år.

 

side 92,94.

45.MAGDALENE MORTENSDATTER død 12.marts 1792 i Frøslev sogn.

g.1:Joseph [Bertelsen].

E:afd.Laurs Pudsgaard.

B1:Mette Josephsdatter (I) g.m.Jens Maygaard i Frøslev.

B2:Anne Josephsdatter (I) g.m.Christen Gade i Vester Hvidbjerg.

B3:Peder Josephsen 40 år.

B4:Joseph Josephsen Pudsgaard.

(se.nr.38,143).

 

side 92,106.

46.MAREN PEDERSDATTER død 29.februar 1792 i Frøslev sogn.

g.1:Niels Graae i Gøttrup sogn.

g.2:Mads Olsen på Hannæs.

B1:Jens Nielsen i Flade (I).

B2:Kirstine Nielsdatter (I).

B3:Ingeborg Pedersdatter (uægte).

B4:Maren Madsdatter 18 år (II).

 

side 95,95,101.

47.JENS [PEDERSEN] MØLLER, død 13.maj 1792 i Vejerslev sogn.

E:Else Poulsdatter.

A1:faderen Peder Sørensen i Vejerslev Mølle.

 

side 96,100,104.

48.CHRISTEN JENSEN MAIGAARD, død 1792 i Frøslev sogn.(skifte 19.maj).

E:Anne Pedersdatter.

B1:Maren Christensdatter g.m.degnen Niels Nielsen Krog i Karby.

B2:Jens Christensen i Maigaard.

B3:Anders Christensen i Øster Assels.

B4:Peder Christensen i Nykøbing.

B5:Kirsten Christensdatter g.m.Niels Pedersen Smed i Øster Assels.

B6:Sidsel Christensdatter g.m.Poul Sørensen Gimsing/Bach i Ørding.

B7:Johanne Christensdatter 25 år g.m.Niels Vester i Fjallerslev, Outrup sogn.

(se.nr.87).

 

side 97,101.

49.APELONE CHRISTENSDATTER død 1792 i Dragstrup sogn.(skifte 19.juni).

E:Peder Henriksen.

B1:Henrik Pedersen 21 år.

B2:Anders Pedersen 19 år.

B3:Christen Pedersen 15 år.

B4:Else Pedersdatter 11 år.

FM:farbroderen Søren Henriksen fra Vester Jølby.

 

side 102,128.

50..LAURS JENSEN død 1792 i Mollerup sogn.(skifte 4.september).

A1:broderen Jens Poulsen Vester Assels.

A2.broderen Peder Hald i Vejerslev.

A3:broderen Niels Nielsen i Sindbjerg.

A4:broderdatteren Anne Nielsdatter g.m.Søren Christensen i Mollerup.

A4:søstersønnen Jens Rytter i Fredsø.

 

side 105,108.

51. PEDER CHRISTENSEN NEES død 1792 i Ørding sogn.(skifte 16.december).

E:(Joh)Anne Mortensdatter

B1:Apelone Pedersdatter 22 år.

LV:Mads Hansesgaard i Ørding.

FM:Christen Nees i Fjallerslev.

 

side 107,108,126.

52..METTE STEPHANSDATTER død 10.januar 1793 i Frøslev sogn.

E:Christen Svane.

A1:brodersønnen Stephan Frederiksen i Skyum sogn.i Thy.

A2:søsterdatteren Maren Christensdatter g.m.Christen Hauge i Bjergby.

A3:søsterdatteren Maren Kjærulf 44 år i Nykøbing.

 

side 107,109,114.

53.ANNE BERTELSDATTER død 12.januar 1793 i Frøslev sogn.

E:Poul Pedersen.

A1:broderen Jacob Bertelsen er død.

      A1a:Kirsten Jacobsdatter.

A2:søsteren Maren Bertelsdatter g.m.Niels Leth i Emb. (

(se nr.38)

 

side 110,114.

54.MAREN PEDERSDATTER død 13.februar 1793 i Frøslev sogn.

E:Jens Madsen.

B1:Christen Jensen 5 år.

B2:Mads Jensen 3 år.

B3:Sidsel Jensdatter 1 år.

FM:Peder Krog af Bjørndrup.

 

side 111,113.

55.METTE JOSEPHSDATTER død 1793 i Frøslev sogn.(skifte 18.februar).

E:Jens Maigaard.

B1:Joseph Jensen.

B2:Christen Jensen.

B3:Anne Jensdatter 6 år.

B4:Magdalene Jensdatter 4 år.

FM:morbrødrene Josep og Peder Pudsgaard i Frøslev.

(se nr.45, 111,143).

 

side 112,135, 138.

56..POUL ANDERSEN død 1793 i Frøslev sogn. (skifte 22.januar).

Far:Anders Dal i Øster Assels.

 

side 112.

57..Mads Andersen i Frøslev giver afkald på af efter hans datter Karen Madsdatter, der var g.m.Christen Madsen i Mollerup. 22.februar 1793.

 

side 113

58.ANNE MICHELSDATTER død 1793 i Vejerslev sogn.(skifte 6.marts).

E:Jens Jensen Glintborg.

B1:Anne Margrethe Jensdatter 12 år.

B2:Anders Jensen 8 år.

B3:Maren Jensdatter 5 år.

B4:Sidsel Jensdatter 3 år.

B5:Karen Jensdatter 18 uger.

V:mosterens mand Laurs Klingborg.

(se.nr.117)

 

side 115,118,141.

59.ULRICA AUGUSTA HØYER, død 3.februar 1793 i Vejerslev sogn.

E:Morten Hansen.

B1:Marie Mortensdatter g.m.Christen Bodsen i Vejerslev.

B2:Anne Cathrine Mortensdatter.

FM:Thue Iversen af Vejerslev.

 

side 116,119.

60.KIRSTEN PEDERSDATTER død 1792 i Mollerup sogn. (skifte 14.marts).

E:afd.Jens.

B1:Maren Jensdatter g.m. Niels Olesen i Vester Jølby.

B2:Anne Jensdatter.

B3:Else Jensdatter.

FM:Christen Møller af Vester Jølby.

(se.nr.75)

 

side 117,119,137.

61.SØREN (CHRISTENSEN) SMED, død 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.,(skifte 15.marts).

E:Mette Olesdatter.

B1:Christen Sørensen 12 år.

B2:Ole Sørensen 11 år.

B3:Michel Sørensen 6 år.

B4:Christen Sørensen 2 år.

B5:Inger Sørensdatter 14 år.

B6:Else Sørensdatter 7 år.

B7:Anne Marie Sørensdatter 3 år.

B8:Søren Sørensen 14 dage.

LV:Niels Olesen i Vester Jølby.

FM:farbroderen Christen Smed i Dragstrup.

(se.Glomstrup nr.133).

 

side 118,123,140.

62.ANDERS JEPSEN MØLLER død 1793 i Tæbring sogn. (skifte 23.marts).

E:Karen Nielsdatter.

B1:Anne Andersdatter 15 år.

FM:Peder Fuurbo af Tæbring.

LV:Jacob Laursen Bach af Tæbring.

 

side 121.

63.JENS CHRISTENSEN død 1793 i Solbjerg sogn. (skifte 18.april).

E:Anne Jensdatter.

B1:Christen Jensen.

B2:Jens Jensen.

B3:Anders Jensen.

B4:Kjeld Jensen.

B5:Johanne Jensdatter 50 år.

B6:Mette Jensdatter g.m.Michel Nørgaard i Solbjerg.

B7:Anne Jensdatter 32 år.

 

side 123,128,138.

64.CHRISTEN TERKELSEN død 21.april 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.

E:[afd.Maren Nielsdatter]

B1:Terkel Christensen 16 år.

B2:Anne Christensdatter g.m.Peder Storgaard.

B3:Maren Christensdatter.

B4:Sidsel Christensdatter.

B5:Johanne Christensdatter.

FM:Søren Nielsen i Fjallerslev.

(se nr.2)

 

side 124,130.

65.PEDER OLESEN død 1793 i Fjallerslev i Ovtrup sogn (skifte 27.april).

E:Mette Knudsdatter.

A1:helsøstren Maren Olesdatter i Nykøbing.

A2:halvsøsteren Anne Pedersdatter er død g.m.John [Jensen]i Hou Mølle.

      A2a:Peder Johansen.

A3:halvsøsteren Anne Cathrine Pedersdatter er død.

      A3a:Peder Laursen i Sindbjerg.

      A3b:Søren Laursen i Sindbjerg.

      A3c:Christen Laursen i Vester Assels.

      A3d:Niels Laursen.

      A3e:Jens Laursen 18 år.

      A3f:Anne Laursdatter g.m.Niels Snedker i Sindbjerg.

      A3g:Anne Margrethe Laursdatter g.m.Anders Laursen i Øster Hvidbjerg.

LV:Anders Hoigaard.

(se Damsgaard nr.64,163).

 

side 125,141.

66.CHRISTEN NIELSEN død 1793 i Ovtrup sogn.(skifte 29.april).

mor:Karen Christensdatter i Karby sogn.

A1:søsteren Anne Nielsdatter 36 år.

A2:søsteren Maren Nielsdatter g.m.Søren Fruergaard i Fjallerslev.

A3:søsteren Else Nielsdatter g.m.Jens Laursen i Karby.

A4:søsteren Kirsten Nielsdatter 27 år.

 

side 125.

67.INGER JENSDATTER død 1793 i Tæbring sogn.(skifte 10.april).

E:afd.Laurs.

B1:Anders Laursen i Frøslev.

B2:Jens Laursen.

B3:Cort Laursen i Tæbring.

B4:Jacob Laursen i Tæbring.

B5:Peder Laursen.

B6:Birgitte Laursdatter g.m.Peder Christensen i Wittrup, Lørslev sogn.

B7:Kirsten Laursdatter.

 

side 127.

68.ANNE NIELSDATTER, død 1793 i Mollerup sogn.(skifte 14.maj).

E:Søren Eriksen.

B1:Johanne Sørensdatter 15 år.

(se nr.75)

 

side 133,135,141.

69.JENS CHRISTENSEN VESTER død 1793 i Mollerup sogn.(skifte 1.juli).

E:Anne Nielsdatter

B1:Else Jensdatter 4 år.

LV:Niels Vester af Fjallerslev.

 

side 133,135.

70.MAREN JENSDATTER død 1793 i Frøslev sogn.(skifte 8.juli).

E:Hans [Jørgensen] Østergaard.

B1:Jens Hansen 16 år.

B2:Jørgen Hansen 13 år.

FM:morbroderen Peder Bech af Frøslev.

(se.nr.149).

 

side 143.

71.MADS MORTENSEN død 1794 i Solbjerg sogn.(skifte 20.februar).

E:Birthe Laursdatter.

B1:Laurs Madsen i Dråby.

B2.Morten Madsen i Fredsø.

B3:Kirsten Madsdatter g.m.Gravers Christensen i Fredsø.

B4:Sidsel Madsdatter g.m.Søren Krog i Frydspring.

B5:Dorthe Madsdatter 27 år.

B6:Johanne Madsdatter 24 år.

LV:Christen Laursen af Solbjerg.

(se Højris nr.442).

 

side 144.

72.CHRISTEN CHRISTENSEN  LÆGAARD død 1794 i Ørding sogn.(skifte 2.maj).

B1:Christen Christensen i Ørding.

B2:Laurs Christensen.

B3:Niels Christensen.

B4:Sidsel Christensdatter 36 år.

B5:Maren Christensdatter g.m.Anders Hedegaard i Ørding.

B6:Karen Christensdatter 24 år.

FM:Niels Holmboe i Ørding.

(se.nr.76)

 

side 144.

73.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1794 i Mollerup sogn.(skifte 3.maj).

E:Poul [Bertelsen]Bach.

B1:Christen Poulsen 17 år.

B2:Berthel Poulsen 14 år.

B3:Ellen [Marie] Poulsdatter 12 år.

B4:Maren Poulsdatter 7 år.

FM:Poul Bach og Niels Dalgaard i Mollerup

(se nr.124)

 

side 147,149.

74.INGER LAURSDATTER død 1794 i Øster Mølle i Lødderup sogn. (skifte 2.juni).

g.1:Niels Stephansen.

E:Poul Christensen Møller.

B1:Laurs Nielsen 26 år.

B2:Peder Nielsen 21 år.

B3:Christen Nielsen 19 år.

B4.Kirsten Nielsdatter g.m.degnen Christen Johansen i Ovtrup.

 

side 148,150.

75.ELSE JENSDATTER død 1794 i Mollerup sogn.(skifte 5.juni).

E:Søren Eriksen.

A1:søsteren Maren Jensdatter g.m.Niels Olesen i Vester Jølby.

A2:søsteren Anne Jensdatter g.m.Christen Jensen Tonsgaard i Tødsø.

(se nr.60, 68)

 

side 149.

76..Arveafkald efter Christen Christensen Legaard død 1793 i Ørding sogn.fra børnene Karen, Sidsel Chri-stensdøttre, Lars  og Niels Christensen Lergaard til søsteren Maren Christensdatter. (se nr.72)

 

side 150.

77.ELSE POULSDATTER død 1794 i Vejerslev sogn.(skifte 25.december).

E:Anders Thomsen.

A1:Niels Christensen i Andrup.

A2:Christen Christensen i Rakkeby

A3:Christen Christensen i Redsted.

A4:Maren Christensdatter enke efter Anders Markussen i Ovtrup sogn.

A5:Karen Christensdatter g.m.Niels Marcussen i Lødderup.

A6:Else Christensdatter g.m.Otto Johansen i Sindbjerg.

A7:Mette Christensdatter g.m.Michel Smed i Frøslev.

(se nr.1).

 

side 153,156.

78.CHRISTEN SVENDSEN død 1795 i Tæbring sogn.

(skifte 14.februar).

A1:Michel Christensen Storgaard i V.Assels.

 

side 154,157.

79.ANDERS JØRGENSEN død 1795 i Skallerup sogn.(skifte 28.marts).

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Jørgen Andersen 30 år i Skallerup.

B2:Peder Andersen 27 år i Solbjerg.

B3:Jens Andersen 25 år.

LV:Morten Sørensen af Skallerup.

 

side 155.

80.RASMUS NIELSEN

i Fjallerslev, Ovtrup sogn, skilt 8.juni 1795 fra Maren Nielsdatter.

 

side 157,158.

81.POUL PEDERSEN død 1796 i Frøslev sogn. (skifte 13.januar).

B1:Niels Poulsen i Sdr.Dråby.

B2:Peder Poulsen i Frøslev.

B3:Valborg Poulsdatter g.m.Niels Christensen i Emb.

B4:Ellen Poulsdatter 24 år.

FM:Niels Vestergaard

(se.nr.89).

 

side 158.

82.KAREN ANDERSDATTER død 1796 i Vester Jølby i Dragstrup sogn. (skifte 9.februar).

E:Jens Andersen.

A1:broderen Laust Andersen i Andrup.

A2:søsteren Maren Andersdatter g.m.Anders Kalhauge i Ø.Assels.

A3:søsteren Mette Andersdatter er død g.m.Christen Øer i Sillerslev.

      A3a:Christen Christensen 6 år.

      A3b:Anders Christensen 8 år.

      A3c:Jens Christensen 4 år.

 

side 160.

83.ANDERS NIELSEN ODGAARD død 1796 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 14.september).

B1:Niels Andersen 20 år.

B2:Anne Andersdatter 22 år.

B3:Johanne Andersdatter 20 år.

FM:Søren Andersen i Fjallerslev

(se nr.4)

 

side 160.

84.PEDER THYBO død 1796 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 22.oktober).

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Pedersen.

B2:Christen Pedersen.

B3:Kirsten Pedersdatter 23 år.

 

side 162.

85.KAREN JENSDATTER død 1797 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 22.januar).

A1:broderen Mads Jensen i Fjallerslev.

A2:søsteren Johanne Jensdatter 40 år.

A3:søsteren Anne Jensdatter 26 år.

 

side 162,167,169.

86.[JOHANNE] KIRSTINE HENRIKSDATTER død 1797 i Skallerup sogn.(skifte 1.februar)

E:Ole [Christensen] Kudsk.

B1:Kirsten Olesdatter 3 år.

FM:morbroderen Peder Henriksen i Skallerup.

(se.nr.40,119).

 

side 163.

87.ANNE PEDERSDATTER død 1797 i Frøslev sogn. (skifte 10.februar).

E:Christen [Jensen] Maigaard.

B1:Peder Christensen Majgaard.

B2:Anders Christensen Majgaard.

B3:Niels Christensen Smed.

B4:[Sidsel] Christensdatter g.m.Poul Sørensen i Ørding

B5:NN Christensdatter g.m.Niels Christensen i Fjallerslev.

(se.nr.48,89)

 

side 166,168.

88.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1797 i Dragstrup Mølle i Dragstrup sogn. (skifte 20.marts).

E:Christen Møller.

A1:søsteren Anne Christensdatter g.m.Jep Jensen i Sundby.

A2:broderen Svenning Christensen i Torp er død (enken lever).

     A2a:Christen Svenningsen 12 år.

     A2b:Niels Svenningsen 11 år.

     A2c:Peder Svenningsen 10 år.

     A2d:Mads Svenningsen 8 år.

     A2e:Anne Svenningsdatter 6 år.

 

side 167.

89.Arveafkald på arv efter Poul Poulsen, død 1796 i Frøslev sogn, fra børnene Peder Poulsen, Niels Poulsen, Ellen Poulsdatter,Valborg Poulsdatter g.m.Niels Christensen. (se nr.81).

 

side 167.

90.Arveafkal på arv efter Anne Pedersdatter Majgaard fra Peder Christensen Majgaard, Anders Christensen Majgaard, Niels Christensen Smed, Poul Sørensen i Ørding, Niels Christensen i Fjallerslev.

(se nr. 87)

 

side 171,172,174.

91.NIELS MARCUSSEN død 1798 i Lødderup sogn. (skifte 10.maj).

E:Karen Christensdatter.

B1:Marcus Nielsen.

B2:Anne Nielsdatter.g.m.Peder [Pedersen] Bjerregaard i Vils.

LV:Poul Møller af Lødderup.

LV:Knud Ulsted af Lødderup.

(se.nr.94)

 

side 172,173,175.

92.CHRISTEN CHRISTENSEN LEGAARD død 1798 i Ørding sogn.(skifte 12.maj).

E:Karen Iversdatter.

B1:Niels Christensen 16 år.

B2:Christen Christensen 13 år.

B3:Iver Christensen 6 år.

B4:Mette Christensdatter 17 år.

B5:Birthe Christensdatter 10 år.

B6:Inger Marie Christensdatter 7 år.

B7:Kirsten Christensdatter 4 år.

LV:Sr.Agerholm af Ørding.

FM:farbroderen Laurs Legaard af Nykøbing.

(se.nr.102).

 

side 174,176,182.

93.PEDER CHRISTENSEN VANGGAARD død 1798 i Frøslevgård i Frøslev sogn.(skifte 14.juli).

A1:moderen Maren Andersdatter i Tøttrup i Thy.

LV:Christen Vanggaard i Villerslev.

A2:broderen Jens Christensen i Thisted.

A3:broderen Christen Christensen i Snedsted.

A4:søsteren Anne Christensdatter g.m.Christen Sodberg i Skyum.

A5:søsteren Mette Christensdatter g.m.Peder Christensen Skriver i Årup.

 

side 176.

94.Arveafkald fra Peder Pedersen Berregaard i Vils i Vejerslev sogn.på hustruen Anne Nielsdatters vegne efter hendes fader Niels Marcussen, den 26.maj 1798. (se nr.91).

 

side 177.

95.ANDERS POULSEN død 1798 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 2.august).

A1:Poul Nielsen i Vejerslev.

A2:Christen Nielsen i Vejerslev

A3:Mads Nielsen i Vejerslev.

A4:Jens Nielsen i Legind.

A5:Sejer Nielsen i Andrup.

A6:Søren Nielsen i Ørding.

A6:Johanne Nielsdatter i Vejerslev.

alle er børn af en søster.

 

side 180.

96.MADS KNORBORG død 1798 i Frøslev sogn.(skifte 24.september).

E:Johanne Jepsdatter.

B1:Jens Madsen i Andrup.

B2:Sidsel Madsdatter g.m.Lars Jensen i Fjallerslev.

LV:Niels Vester af Frøslev.

 

side 183,186.

97.MADS OLESEN død 1799 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 20.januar).

g.1:[Sidsel Andersdatter]

E:Maren Christensdatter.

B1:Bodil Madsdatter (I).

B2:Maren Madsdatter (I).

B3:Ole Madsen 9 år (II).

B4:Niels Madsen 6 år. (II).

B5:Christen Madsen 2 år (II).

LV:Michel Hald af Fjallerslev.

FM:farbroderen Christen Olesen af Ovtrup.

(se.nr. 16,107)

 

side 185,187.

98.CHRISTEN SØRENSEN DAL død 1799 i Thorupgård i Skallerup sogn. (skifte 26.februar).

E:Maren Laursdatter.

A1:broderen Niels Sørensen Dal i Flade

A2:broderen Jens Sørensen Dal er død.

      A2a:Søren Jensen 16 år i Torup.

      A2b:Christen Jensen 13 år i Sejerslev præstegaard.

LV:Morten Sørensen af Skallerup.

 

side 189,191.

99.KAREN CHRISTENSDATTER død 5.januar 1800 i Rakkeby sogn.

E:Christen Mejelfart.

B1:Christen Christensen 22 år.

B2:Sidsel Marie Christensdatter 24 år.

B3:Maren Christensdatter 18 år.

B4:Mette Christensdatter 16 år.

FM:morbroderen Jens Søndergaard af Ovtrup.

 

side 190,192.

100.JENS BODSEN død 1800 i Mollerup sogn.(skifte 2.maj).

E:Engel Clausdatter.

B1:Niels Jensen 19 år.

B2:Anders Jensen 16 år.

B3:Dorthe Jensdatter 10 år.

B4:Anne Sophie Jensdatter 2 år.

B5:Karen Jensdatter 6 år.

LV:Anders Bech af Mollerup.

FM:farbroderen Christen Bodsen af Vejerslev.

 

side 191,193.

101.JEPPE JEPSEN død 1800 på Frøslevgård i Frøslev sogn. (skifte 16.maj)

A1:søsteren Kirsten [Jepsdatter] g.m.Hans Christensen i Sundby.

A2:brodersønnen Lars Pedersen i Vester Jølby.

A3:broderdatteren Sidsel Pedersdatter.

(se Glomstrup nr. 23 og 28)

 

side 194,198.

102.KAREN IVERDADATTER død 1800 i Ørding sogn.(skifte 30.december).

g.1:Christen Christensen [Legaard]

E:Sejer Nielsen

B1:Niels Christensen 18 år.

B2:Christen Christensen 15 år.

B3:Iver Christensen 8 år.

B4:Mette Christensdatter 19 år.

B5:Birthe Christensdatter 12 år.

B6:Inger Marie Christensdatter 9 år.

B7:Kirsten Christensdatter 6 år.

FM:morbroderen Morten Iversen fra Nautrup sogn.(se nr.92).

 

side 195,197.

103.LAURS CHRISTENSEN HIERK død 1801 i Ørding sogn.(skifte 4.februar).

E:Margrethe Christensdatter.

B1:Anne Lisbeth Laursdatter ½ år.

LV:Sr.Stenstrup af Ljørslev.

FM:Michel Bech af Vejerslev.

 

side 196.

104.MADS NIELSEN SMED død 1801 i Dragstrup sogn.(skifte 17.marts).

E:Anne Olesdatter.

A1:søsteren Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen i Alsted.

A2:søsteren Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Ovtrup

LV:Thomas Sørensen af Dragstrup.

(se nr. 108,109 Damgård nr.69, Dueholm 85,Glomstrup nr.30).

 

side 199.

105.DORTHE MADSDATTER død 1801 i Solbjerg sogn. (skifte 18.april).

E:Jens Poulsen.

B1:Birgitte Marie Jensdatter 12 uger.

FM:morbroderen Morten Madsen Fredsø.

 

side 201.

106.ANDERS CHRISTENSEN BONDE død 1801 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 17.august).

E:Gertrud Olesdatter.

B1:Christen Andersen 24 år.

B2:Niels Andersen 20 år.

B3:Ole Andersen 16 år.

B4:Peder Andersen 14 år.

B5:Peder Knokker Andersen 10 år.

B6:Anne Kirstine Andersdatter 17 år.

LV:Sr.Agerholm i Fredsø.

FM:Niels Christensen i Fårup.

(se.nr.133).

 

side 203,207.

107.JENS OLSEN død 1801 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 7.december).

A1:broderen Mads Olsen er død.

      A1a:Ole Madsen.

      A1b:Niels Madsen.

      A1c:Christen Madsen.

      A1d:Bodil Madsdatter.

      A1e:Maren Madsdatter.

A2:broderen Christen Olsen er død.

      A2a:Christen Christensen i Fredsø

      A2b:Gravers Christensen i Fredsø.

      A2c:Karen Christensdatter g.m.Jens Smed i Redsted

A3:søsteren Karen Olesdatter g.m.Christen Smed i Karby.

(se nr.97).

  

side 204.

108. arveafkald fra Sidsel Nielsdatter, Christen Thomsen enke i Ovtrup på arv efter hendes broder Mads Nielsen i Ovtrup til hans enke Anne Olesdatter.(1801). (se nr.104).

 

side 204.

109. arveafkald fra Birgitte Nielsdatter g.m.Heimert Nielsen af Alsted af broderen Mads Nielsen i Dragstrup til hans enke Anne Olesdatter.(1801). (se nr.104).

 

side 204.

110.arveafkald fra Ane Thomasdatter, g.m.Niels Eriksen, efter hendes fader Thomas Jensen død i Feggeklit (12.juni 1794). (se nr.12, Blistrup 10)

 

side 204.

111.arveafkald fra Jens Maigaard og hustru Mette Josephsdatter efter deres afdøde datteren Magdalene Jensdatter (18.juni 1802). (se nr.55).

 

side 205.

112.PEDER SØRENSEN død 1802 i Legind i Lødderup sogn.(skifte 26.august).

E:Mette Pedersdatter.

A1:broderen Niels Sørensen er død.

      A1a.Karen Marie Nielsdatter g.m.Anders Sørensen i Christianspris i Viborg.

A2:søsteren Dorthe Sørensdatter  i Legind.

LV:Anders Lynggaard i Lødderup.

FM:Niels Jørgensen i Legind.

 

side 208.

113. KAREN SØRENSDATTER død 1803 i Mollerup sogn. (skifte 27.juni).

E:Jens Bach.

B1:Peder Jensen 36 år.

B2:Søren Jensen 34 år.

B3:Ole Jensen 32 år.

B4:Christen Jensen 30 år.

B5:Jens Jensen 22 år.

B6:Kirsten Jensdatter 26 år.

FM:Mogens Christensen af Mollerup.

(se.nr. 123)

 

side 210

114.MAREN PEDERSDATTER død 1803 i Mollerup sogn.(skifte 24.december).

E:Anders Hylllede.

B1:Dorthe Andersdatter 25 år.

 

side 211,216.

115.METTE OLESDATTER død 1804 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 19.januar).

g1.:Søren Christensen.

E:Christen Notler.

B1:Christen Sørensen 24 år.

B2:Ole Sørensen 22 år.

B3:Michel Sørensen 18 år.

B4:Christen Sørensen 13 år.

B5:Inger Sørensdatter 25 år.

B6:Else Sørensdatter 20 år.

B7:Anne Marie Sørensdatter 15 år.

FM:Niels Olsen af Vester Jølby, farbroderen Christen [Christensen] Smed af Dragstrup.

(se nr. 61, 138).

 

side 213.

116.CHRISTEN MICHELSEN DAM død 1804 i Flade sogn.(skifte 4.juni).

E:Maren Christensdatter.

B1:Michel Christensen 22 år.

B2:Peder Christensen 11 år.

B3:Anne Christensdatter 19 år.

B4:Kirsten Christensdatter 14 år.

B5:Mette Christensdatter 12 år.

LV:Niels Pedersen af Flade.

FM:Michel Thomsen af Flade.

 

side 215,220.

117.JENS GLINTBORG død 1804 i Frøslev sogn. (skifte 24.oktober).

g.1.NN

E:Kirsten Madsdatter.

B1:Jens Jensen Glintborg i Vejerslev (I).

B2:Morten Jensen (I).

B3:Maren Jensdatter (I).g.m.Christen Madsen i Gullerup.

B4:Anne Jensdatter (I).

B5:Maren Jensdatter (I).g.m.Jens Wad i Dragstrup.

B6:Kirsten Jensdatter (I).

B7:Mads Jensen 15 år (II).

B8:Joseph Jensen 10 år (II).

B9:Peder Jensen 4 år (II).

B10:Anne Cecilie Jensdatter 22 år (II).

B11:Karen Jensdatter 8 år (II).

B12:Martha Jensdatter 5 år (II).

LV:Niels Vestergaard af Frøslev.

FM:Jens Bech af Frøslev.

(se nr.58, 120).

 

side 218,222.

118.ANNE LARSDATTER død 1804 i Maigård i Skallerup sogn.(skifte 31.december).

E:Anders Pedersen Maigaard.

B1:Peder Andersen 28 år.

B2:Kirsten Andersdatter 31 år.

B3:Margrethe Andersdatter g.m.Mads Sørensen i Rakkeby.

(se nr.122).

 

side 219,223.

119.OLE CHRISTENSEN KUSK død 1805 i Skallerup sogn. (skifte 1.marts).

g.2.Johanne Kirstine Henriksdatter.

E:Kirsten Jensdatter.

B1:Kirsten Olesdatter 11 år (I).

LV:Jens Simonsen af Stagstrup.

FM:Henrik Kudsk af Vester Jølby.

(se nr.40, 86).

 

side 226.

120.arveafkald fra Terkel Christensen Glintborg af Frøslev  i Ægteskab med Jens Glintborgs enke for hans børn Anne og Kirsten Jensdatter. (se nr.120).

 

side 227,237.

121.NIELS KNUDSEN død 1806 i Overgård i Mellem Jølby,Solbjerg sogn.(skifte 27.marts).

A1:broderen Michel Knudsen i Ovtrup.

A2:broderen Hans Knudsen i Ovtrup,er død.

      A2a:Niels Hansen på Agger.

      A2b:Knud Hansen i Vils.

      A2c:Anne Hansdatter 30 år.

A3:søsteren Johanne Knudsdatter er død g.m.Anders Odgaard i Fjallerslev.

      A3a:Niels Andersen  i Fjallerslev.

      A3b:Anne Andersdatter g.m.Anders Johansen i Hou mølle i Rakkeby

A4:søsteren Mette Knudsdatter i Fjallerslev.

A5:søsteren Maren Knudsdatter g.m.Anders Nielsen i Ovtrup. (se Damgård nr.70).

 

side 228.

122.Arveafkald fra Kirsten Andersdat-ter g.m.Peder Olesen Toft i kapelhuset ved Vilsund, giver afkald på arv efter hendes moder Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen Maigaard. (se nr.118)

 

side 229,240.

123.JENS PEDERSEN BACH død 1807 i Mollerup sogn. (skifte 5.marts).

g.1:NN

E:Anne Pedersdatter.

B1:Peder Jensen Bach i Flade (I).

B2:Søren Jensen Bach i Solbjerg (I).

B3:Ole Jensen Bach i Nykøbing. (I).

B4:Christen Jensen Bach på Ørndrup mark (I).

B5:Kirsten Jensdatter 27 år.

B6:Peder Christian Jensen 2 år (II).

LV:Niels Madsen.

FM:Ole Bach.

(se nr. 113)

 

side 230,235.

124.POUL BERTELSEN BACH død 1807 i Mollerup sogn. (skifte 6.maj).

g.1:[Johanne Christensdatter].

E:Birthe Laursdatter.

B1:Christen Poulsen 31 år (I).

B2:Berthel Poulsen 27 år (I).

B3:Ellen Marie Poulsdatter 24 år (I).

B4:Maren Poulsdatter 20 år (I).

B5:Laurs Poulsen 9 år (II).

LV:Ole Laursen Dahl fra Ovtrup.

FM: Berthel Bach af Mellem Jølby.

(se nr.73)

 

side 232.

125.POUL CHRISTENSEN MØLLER død 1807 i Øster Møller Lødderup sogn. (skifte 4.juni).

E:Johanne Christensdatter.

 

side 233,240.

126.RASMUS NIELSEN død 1807 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 19.juni).

g.1:[Mar]Grethe Nielsdatter. 

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Niels Rasmussen 22 år (I).

B2:Anne Rasmusdatter 33 år (I).

B3:[Mar]Grethe Rasmusdatter 31 år. (I).

B4:Christen Rasmussen 9 år (II).

LV:Peder Bol fra Fjallerslev.

FM:Thomas Nielsen Redsted.

(se nr.18).

 

side 233.

127.PEDER JENSEN BECH død 1807 i Frøslev sogn.(skifte 4.juli).

E:Dorthe Christensdatter.

B1:Edel Pedersdatter 16 år.

B2:Johanne Pedersdatter 15 år.

B3:Sidsel Marie Pedersdatter 10 år.

B4:Peder Pedersen 13 år.

LV:Anders Krog fra Fredsø.

FM:Anders Bech fra Mollerup.

 

side 234,236,241.

128.CHRISTEN MØLLER død 1807 i Frøslev sogn.(skifte 16.juli).

E:Sidsel Pedersdatter.

B1:Peder Christensen fra Redsted.

B2:Kirsten Christensdatter g.m.Jeppe Knorborg fra Dragstrup.

 

side 242,243.

129.EDEL NIELSDATTER VESTER død 1807 i Fjallerslev, Ovtrup sogn. (Skifte 16. januar 1808)

E:[afd.Christen Jensen Vester]

B1:Niels Christensen Vester 45 år i Fjallerslev.

B2:Christen Christensen Vester 40 år.

B3:Karen Christensdatter 30 år.

FM:morbroderen Thomas Nielsen af Karby

(se Damgaard nr.104,167)

 

side 242.        

130.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 1807 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 13.januar 1808).

E:afd.Jens Christensen Smed.

B1:Maren Jensdatter.

LV:Peder Christensen Boll i Fjallerslev.

(se nr.38)

 

side 244,245.

131.JENS SVENNINGSEN død 1808 i Trælborg i Lødderup sogn, (skifte 24.februar).

E:Kirsten Michelsdatter.

B1:Maren Jensdatter g.m.Michel Dam i Andrup.

B2:Marie Jensdatter g.m.Bertel Dal i Frøslev.

B3:Anne Jensdatter g.m.Jacob Smith, slagter i Nykøbing.

B4:Kirsten Jensendatter 22 år.

B5:Mette Jensdatter 19 år.

B6:Svenning Jensen 32 år.

B7:Ole Jensen 28 år.

B8:Peder Jensen 14 år.

B9:Michel Jensen 12 år.

LV:Niels Madsen i Fårup.

 

side 244,252.

132.NIELS THOMSEN HEEDE død 1808 i Mollerup sogn. (skifte 8.marts).

E:Anne Christensdatter.

B1:Sidsel Jensdatter 24 år.

B2:Maren Jensdatter 17 år.

LV:Søren Eriksen fra Mollerup.

FM:Peder Bach Mollerup.

 

side 247,249,251.

133.GERTRUD OLESDATTER død 1808 i Legind Lødderup sogn.(skifte 28.juni).

E:afd.Anders [Christensen] Bonde.

B1:Christen Andersen 32 år.

B2:Niels Andersen 27 år.

B3:Ole Andersen 22 år.

B4:Peder Andersen 19 år.

B5:Peder Knokke Andersen 16 år.

FM:Niels Olesen af Skyum.

(se nr.106).

 

side 248.

134. Arveafkald fra Christen Krog i Frøslev på arv efter moderen Maren Christensdatter i Frøslev. (se nr.26).

 

side 249,250,252.

135.SIDSEL SØRENSDATTER  død 1808 i Vejerslev sogn.(skifte 24.august).

E:Anders Thomsen.

A1:broderen Michel Sørensen i Solbjerg.

A2:søsteren Anne Sørensdatter i Solbjerg 62 år.

A3:søsteren Maren Sørensdatter 51 år.

A4:søsteren Mette Sørensdatter  i Andrup.

A5:broderen Thomas Sørensen  i Mellem Jølby.

A6:søsteren Karen Sørensdatter g.m.Peder Dahlgaard i Lødderup.

A7:søsteren Johanne Sørensdatter er død g.m.Peder [Nielsen) i Karby.

      A6a.Niels Pedersen i Nykøbing.

      A6b:Karen Pedersdatter g.m.Jens Nielsen i Sejerslev.

      A6c:Mette Pedersdatter g.m.Anders Tambo i Solbjerg.

 

side 253,256.

136.CHRISTEN JENSEN KNORBORG død 1810 i Tæbring sogn.(skifte 24.april).

E:Mette Pedersdatter.

B1:Peder Christensen 32 år.

B2:Jesper Christensen 30 år.

B3:Stine Christensdatter 26 år.

LV:Jacob Møller af Torp.

 

side 254,257.

137.SØREN NIELSEN død 26.maj 1810 i Frøslev sogn.(skifte 26.maj).

mor:Kirsten Bertelsdatter.

 

side 255.

138.NIELS DAHLGAARD død 1810 i Mollerup sogn.(skifte 15.oktober).

E:Maren Bertelsdatter.

B1:Karen Nielsdatter g.m.Christen Nielsen Rytter.

B2:Mads Nielsen 34 år i Ovtrup.

B3:Maren Nielsdatter g.m.Christen Notler i Fjallerslev.

B4:Bertel Nielsen 25 år.

B5:Ellen Nielsdatter 21 år.

LV:Anders Bech i Mollerup.

FM:Christen Møller og Mads Nielsen og  Henrik Kudsk af Vester Jølby..

(se nr.115)

 

side 258,259,263.

139.VILLUM JOHANSEN død 1812 i Mollerup sogn.(skifte 15.april).

g.1:Kirsten Pedersdatter.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Johan Villumsen 36 år i Storup (I).

B2:Peder Villumsen 31 år (I).

B3:Kirsten Villumsdatter 29 år (II).

B4:Maren Villumsdatter 21 år (II).

LV:Michel Jensen af Solbjerg.

 

side 258.

140.ANNE CATHRINE ANDERSDATTER død 1812 i Mollerup sogn. (skifte 14.april).

A1.Søsteren Else Marie Andersdatter er død.

      A1a:Jens i København.

      A1b:Peder 24 år.

      A1c:Anders 19 år

      A1d:Bertel 12 år.

      A1e:Anne Kirstine 22 år.

      A1f:Christiana 21 år.

      A1g:Maren Cathrine 14 år.

A2:halvbroderen Christen Hede er død.

      A2a:Peder Christensen i København.

      A2b:Anders Christensen.

      A2c:Johannes Christensen.

      A2d:Christian Christensen.

      A2e:Christiane Christensdatter.

      A2f:Anne Kirstine Christensdatter.

      A2g:Annelene Christensdatter.

A3:halvbroderen Conrad i Norge.

A4:halvbroderen Anders  Norge.

A5:halvsøsteren Anne i Skyum

 

side 261.

141.LARS CHRISTENSEN NØRHUS død 1812 i Fjallerslev i Ovtrup sogn. (skifte 4.juli).

E:Maren Christensdatter.

B1:Christen Larsen 14 år.

B2:Maren Larsdatter 11 år.

B3:Mette Larsdatter 10 år.

B4:Jens Christian Larsen 6 år.

 

side 265.

142.ANNE POULSDATTER BISGAARD død 6.september.1814 i Lødderup sogn.

E:Marcus Nielsen.

 

side 266,267,270.

143.JENS MAIGAARD død 1814 i Frøslev sogn.(skifte 23.januar 1815).

g.1.Mette Josephsdatter.

E:Kirstine Christensdatter.

B1:Joseph Jensen 30 år (I).

B2:Christen Jensen 24 år (I).

B3:Anne Jensdatter (I) g.m.Jens Tonsgaard  i Wustrup.

B4:Christen Jensen 15 år (II).

B5:Jens Jensen 12 år (II).

B6:Mette Marie Jensdatter 10 år (II).

V:Hans Østergaard i Frøslev.

LV:Jens Søndergaard i Anderup.

(se nr.143,55).

 

side 268.

144.ANNE CHRISTENSDATTER død 1815 i Frøslev sogn.(skifte 24.november).

E:Jens Madsen Knorborg.

B1:Maren Marie Jensdatter 10 år.

B2:Mads Christensen 8 år.

FM:Jens Søndergaard i Anderup.

 

side 271,272.

145.MICHEL DAM  død 1816 i Anderup i Frøslev sogn.(skifte 5.marts).

E:Maren Jensdatter.

B1:Christen Michelsen 13 år.

LV:Christen Solbjerg i Andrup.

 

side 274.

146.PEDER LARSEN HØRDUM død 1817 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 24.april).

A1:moderen g.m.Mads Post i Thisted.

A2:halvbroderen Søren Madsen 21 år.

A3:halvbroderen Niels Madsen 18½ år.

A4:halvsøsteren Mette Madsdatter g.m.Peder Christian Smed i Fredsø.

A5:halvsøsteren Anne Madsdatter 20 år..

 

side 276.

147.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1818 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 14.juli).

E:Anders Hørdum.

B1:Anders Andersen i Frøslev.

B2:Ingerborg Andersdatter g.m.Christen Madsen i Fjallerslev.

B3:Maren Andersdatter g.m.Poul Madsen i Fjallerslev.

B4:Karen Marie Andersdatter gift Joseph Jensen i Strandbogården.

 

side 277.

148.JENS JENSEN død 4.oktober 1818 i Frøslev, 16 år.

mor:Jens Maigaards enke .

 

side 278.

149.HANS JØRGENSEN død 1819 i Østergaard i Frøslev sogn.(skifte 13.april).

g.1:[Maren Jensdatter].

E:Lene Andersdatter.

B1:Jens Hansen (I) er død.

      B1a:NN

B2:Jørgen Hansen (I) i Hvium i Salling.

B3:Anders Hansen 23 år (II).

B4:Jens Hansen 21 år (II).

(se nr.70).

 

side 280.

150.CHRISTEN NIELSEN TØDSØ død 1820 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.(skifte 30.juni).

E:Johanne Laursdatter.

B1:Stine Christensdatter 22 år.

B2:Jens Christensen 17 år.

B3:Karen Christensdatter 12 år.

B4:Marianne Christensdatter 2 år.

 

side 280.

151.JENS NIELSEN OVERGAARD død 1820 i Frøslev sogn.(skifte 31.oktober).

E:Maren Christensdatter.

 

 

 

Til forsiden

Til godsoversigten