Hovedmenu

Skøde og panteprotokoller:

Viborg Landsting

Efternavneregister 1660-90

 

Efternavneregister 1690-1805

 

Stednavneregister 1660-90

 

 

Herredsprotokoller:

Mors Nørre og Søndre herreder

Arkiv nr.

1750-1800 afskrift Landstingets S&P

B35C-SP1

1738-97 **

B35C-SP2

1797-1811

B35C-SP3

1811-18

B35C-SP4

1818-25 **

B35C-SP5

1825-27

B35C-SP6

Realregister Ejerslev 1796-1818

B35C-SP10

Register 1738-1825

B35C-SP90

Pantregister 1748-1834

B35C-SP92

Løsøreregister 1748-1853

B35C-SP93

Sogneregistre 1776-1825

 

   
Lysgård Herred Arkiv nr. 
1839-59 register Karup sogn B47-SP124
1839-1951 realregister Karup sogn B47-SP162
1886-1953 realregister Karup sogn B47-SP162
   
Galten, Houlbjerg, V.Lisbjerg og Hasle herreder Arkiv nr.
1783-1803 Skøde og panteprotokole med personregister B50B-SP1
   
Galten og Houlbjerg herreder Arkiv nr
1806 Ekstrakter af Viborg Landstings S&P vedrørende Galten herred B50C-SP1
1804-19 S&P Galten og Houlbjerg herreder B50C-SP2
1807-22 Topografisk register B50C-SP3
   
Galten herred Arkiv nr
1752-1814 Dronningborg Birks kronologiske register (protokol borte) B50D-SP1
   
Nørhald, Støvring og Galten herreder Arkiv nr
til 1822 skøderegister B52A-SP98
1823-50 skøderegister B52A-SP99
1843-59 skøderegister B52A-SP100
1797-1820                                                                                                       Ekstrakter af Frisenvold Birks justitsprotokol, skøder i Galten herred B52A-SP1
1797-1820                                                                                                         Ekstrakter af Frisenvold Birks justitsprotokol, skøder i Galten herred  B52A-SP2
1860-1945 realregister Galten sogn 1 B52A-SP112
1860-1945 realregister Galten sogn 2 B52A-SP113
1860-1945 realregister Værum og Vissing  sogne  B52A-SP126
1860-1945 realregister Ørum sogn B52A-SP129
   
nderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder Arkiv nr
1830-1910 Realregister for Marie-Magdalene sogn B53A-SP155
   
Rougsø, Sønderhald, Nørhald herreder Arkiv nr
1910-50 realregister Marie Magdalene sogn 1 B53AA-SP35
1910-50 realregister Marie Magdalene sogn 2 B53AA-SP36
   
Retten i Kjellerup Arkiv nr
Skøde og servitutter  
Karup sogn/Bøgelundny B346-SG30
Karup by 5r-7ny B346-SG31
Karup by 8-9eny B346-SG32
Karup by 9f-21ny B346-SG33
   

 

Hovedmenu