Hovedmenu

 

Skifteprotokoller:

Amtsskifter:

Ålborghus m.fl.amter  
1780 K.Basballes opbudsbo     
1787-88 Rosenkrantz-Levetzau til Restrup     
1792-93 P.V.Leth     
1792-93 N.Dorp von Fritsmann     
   

Dueholm-Ørum-Vestervig amter

Arkiv nr.

1699-1704

B1A-128

1705-20

B1A-129

1720-28

B1A-130

1728-39

B1A-131

1739-50

B1A-132

1749-59

B1A-133

1759-65

B1A-134

1765-74

B1A-135

1774-86

B1A-136

1786-92

B1A-137

1792-93

B1A-138

1790-91 Dueholm amt

B1A-139

1790-94 Ørum amt

B1A-140

Vestervig amt

B1A-141

1790-98 Thyholm

B1A-142

1755-94 koncepskifter

B1A-156

   
Skivehus amt Arkiv nr.
1751-63 B3A-13
1762-74 B3A-14
1774-89 B3A-15
1796-86  B3A-16
   
Viborg stiftsamt Arkiv nr.
1674-1719 B3B-67
1765-82  B3B-68
1781-99 B3B-69
1788-98 B3B-70
1770-76 Diverse vedrørende skifter og overformynderi B3B-71
   
Lundenæs-Bøvling amt

Arkiv nr.

1713-24 B8-1073
1723-33 B8-1074
1725-27 B8-1075
1726-30 ** B8-1076
1731-41 B8-1077
1741-49 B8-1078
1748-61 ** B8-1079
1760-71 ** B8-1080
1773-76 ** B8-1081
1774-81 B8-1082
1780-88 ** B8-1083
1787-92 ** B8-1084
1787-1801 ** B8-1085
1787-1801 skiftedokumenter B8-1087
1801-05 B8-1096
1794-1805 Hammerum herred B8-1097
1780-98 B8-1098
1792-83 Hjerm-Ginding herreder B8-1099
1794-1806 Hjerm-Ginding herreder B8-1100
1803-06 Skodborg-Vandfuld herreder B8-1101
1794-1804 Nørre Horne herre B8-1102
1801-04 Bølling-Hind hereder B8-1103
   

Fysikater:

Ribe Stifsfysikat Arkiv nr.
1730-85 B122-3
   

Gejstlige skifter og præstegods:

Gejstlige skifter findes i:

Provstearkiver

Ålborg Bispearkiv  
Gejstlige værgemål 1730-87 C1-335
   
Viborg Bispegods 1738-1814 C2-135

Præstegods

Skifterne findes under:

Præstearkiver

Godsskifter

Findes under

Godsarkiver

 

Skolegods

Viborg rektorats gods Arkiv nr. 
1757-1817 C634-94
1760-1811skiftebreve C634-95
   
Ribe rektorats gods Arkiv nr. 
1776-1809 C638-126
1744-99 konceptskifter C638-127

 

Hospitalsgods

Viborg Hospitals gods Arkiv nr. 
1718-25 C650-28
   
Estvadgård gods Arkiv nr. 
1718-25 C656A-42
1746-75 C656A-43
1775-1814  C656A-44
   
Varde Hospitals gods Arkiv nr. 
1723-93 C657-17
1770-1832 skiftedokumenter C657-18
   
Ribe Hospitals gods Arkiv nr. 
1719-63 C658-44
1723-91 dokumenter C658-46

 

Restbetjenteskifter:

Mors nørre og søndre herreder

Arkiv nr. 

1794-1801

B35C-250

1801-07

B35C-251

1807-11

B35C-252

1811-17

C11C-2

1817-25

B35C-253

1825-29

B35C-254

1829-36 **

B35C-255

1836-43

B35C-256

1843-53 **

B35C-257

1853-62 **

B35C-258

1862-71 **

B35C-259

1794-1812 skiftebreve

B35C-261

1794-1871 alle registre

 

   
Skive byfoged  
1792-1806 B43-227
1749-60 B43-231
1760-90 B43-232
1795-1819 B43-233
1774-77 Wilhelm Ludvig von Untzen B43-250
1760-62 Marie Chatrine Christiansdatter  Faarbek B43-251
   
Holstebro købstad  
1735-45 B78-161
1744-56 B78-162
1756-75 B78-163
1769-85 B78-164
1781-1801 B78-165
1801-19 B78-165
   
Lemvig købstad Arkiv nr.
1748-1810 ** B77-66
1811-1843 **  B77-6

 

 

Nykøbing Mors

Arkiv nr.

1683-1725

B35-138

1722-44

B35-139

1743-95 **

B35-140-41

1795-1828

B35-142

1828-38

B35-143

1838-57

B35-144

1857-71

B35-145

   
Viborg byfoged

Arkiv nr.

1698-1708 ny B45-250
1708-17 ny B45-251
1717-22 ny B45-252
1722-30 ny B45-253
1725-42 ny B45-254
1742-54 ny B45-255
1752-66 ny B45-256
1761-81 ny B45-257
1781-1802ny  B45-258
   
Ringkøbing Byfoged

Arkiv nr.

1663-70 

    B80-120

1668-82  B80-121
1683-97  B80-122
1687-1717  B80-123
1717-28  B80-124
1744-51  B80-125
1661-1807  B80-126
1764-73  B80-127
1778-89  B80-128
1807-19  B80-129
1646-1715 skiftedokumenter    B80-132
1860-62 skiftedokumenter    B80-133
1664-99 skiftedokumenter    B80-134
1700-27 skiftedokumenter    B80-135
1728-50 skiftedokumenter    B80-136
1751-63 skiftedokumenter    B80-137
1754-61 skiftedokumenter    B80-138
1767-72 skiftedokumenter     B80-139
1773-79 skiftedokumenter    B80-140
1780-86 skiftedokumenter    B80-141
1787-92 skiftedokumenter    B80-142
1794-99 skiftedokumenter     B80-143
1799-1807 skiftedokumenter   B80-144
   
Thisted købstad Arkiv nr.
1710-42 B33-167
1735-59 B33-168
1759-77 B33-169
1777-1801 B33-170
1801-12    B33-171
   
Fanø birk Arkiv nr.
1796-1810ny  B87-66
   
Fåborg købstad Arkiv nr.
1733-68  

 

Hovedmenu