Hovedmenu

 

MATRIKLER:

1664 Frederik III`s matrikkel

 

Matrikkelbøger                                                Arkiv nr.
Bøvling amt   S5948-1821
Dronnningborg og Mariager  kloster amt  S5950-1827/28
Dueholm-Ørum-Vestervig amt        S5951-1836
Hald og Skivehus amt S5950-1831/32
Havreballegård amt  S5948-1822
Koldinghus amt S5948-1819A                
Lundenæs amt   S5948-1820
Riberhus amt S5948-1818C 
Silkeborg amt    S5950-1829C
Ålborghus-Åstrup-Børglum amt  S5951-1836
   
   

Matrikkelekstrakter:                                                     

 
Dueholm-Ørum-Vestervig amt 1662  
Dueholm-Ørum-Vestervig amt 1671   
   
   

1688 Christian V´s matrikkel

Markbøger                                                           
Mors Nørre Herred Arkiv nr.
Alsted sogn  S6367-1669
Bjergby sogn  S6366-1684
Ejerslev sogn S6367-1667
Erslev sogn S6367-1690
Flade sogn S6366-1683
Galtrup sogn S6366-1682
Jørsby sogn  S6367-1688
Sejerslev sogn S6366-1686
Sønder Dråby sogn  S6366-1685
Tødsø sogn S6367-1691
Modelbøger                                                                                       Arkiv nr.
Dueholm-Ørum-Vestervig amt S6404-1789
Matrikkelbøger                                                   Arkiv nr.
Københavns amt S6404-1793
Frederiksborg amt  S6404-1794
Kronborg amt S6404-1795
Roskilde og Jægersborg amt  S6404-1796
Antvorskov amt S6405-1799
Dragsholm amt   S6405-1802
Kalundborg amt  S6405-1801
Korsør amt  S6405-1800
Sæbygård amt   S6405-1803
Ålholm amt S6408-1817
Riberhus amt   S6408-1818
Koldinghus amt S6409-1819
Lundenæs amt  S6409-1820
Bøvling amt S6409-1821
Havreballegård amt S6409-1822
Stjernholm amt  S6409-1823
Kalø amt S6409-1824
Skanderborg amt  S6409-1825
Åker amt S6410-1826
Dronningborg amt  S6410-1827
Mariager kloster amt  S6410-1828
Silkeborg amt  S6410-1829
Skivehus amt  S6410-1830
Skive købstad    S6410-1831
Hald amt  S6410-1832
Viborg købstad   S6411-1832B
Ålborghus amt S6411-1833
Åstrup-Børglum-Sejlstrup amt S6411-1834
Læsø   S6412-1835
Dueholm-Ørum-Vestervig amt  S6412-1837
Hobro købstad  S6412-1837
Mariager købstad S6412-1837
Lemvig købstad  S6412-1837
Møllebog S6412-1866

 

1844 Ny matrikkel

 

Randers amt                                                                                           
Galten herred  
   

 

Hovedmenu