Til godsoversigten

Til forsiden

DAMSGAARDS skifteprotokol

1719-1811[G 108-2]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 

De originale skifter finder du på:

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Damsgård%20(G108)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

side 1a

1.PEDER CHRISTENSEN død 16.januar 1719 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

E:Karen Larsdatter.

B1:et barn ½ år.

Afdødes stedbørn Maren og Johanne Jensdatter

FM:barnets farfar Christen Lager.

 

side 2b.

2.THØGER MORTENSEN død 5.maj 1719 i Fjallerslev, Ovtrup sogn

E:Anne Pedersdatter

B1:Peder Thøgersen 22 år    

B2:Ane Thøgersdatter 21 år.

 

side 3b.

3. JOHANNE MADSDATTER død 1719 på Agger, Karby sogn.

E:Christen Pedersen

B1:Christen Christensen 19 år

B2:Niels Christensen 16 år.

B3:Poul Christensen  13 år.

B4:Karen Christensdatter 8 år.

I skiftet oplyses at hans fader Peder Jensen havde giftet sig den den 12.september 1683 med Ane Christensdatter.

 

side 4b.

4.KAREN JENSDATTER død 21.juli 1719 i Stiarup mølle, Blistrup sogn (boede i Alsted sogn)

E:Søren Pedersen,feldbereder.

A1:broderen Søren Jensen i Alsted

A2:søsteren Maren Jensdatter i Alsted.

A3:broderen Christen Jensen i Alsted.

A4:broderen Niels Jensen i Elsø.

A5:broderen Ane Jensdatter i Elsø.

A6:søsteren Maren Jensdatter i Elsø.

 

side 5b.

5.MAREN JENSDATTER død 20.november 1719 på Agger i Karby sogn.

E:Christen Christensen Damgaard.

B1:Christen Christensen 28 år.

B2:Jens Christensen 19 år.

B3:Peder Christensen 12 år.

B4:Christen Christensen 5 år.

(se nr. 48,71)

 

side 7a.

6.SIDSEL SØRENSDATTER død 12.januar 1720 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.

E:Jens Christensen

Arvinger: hendes søskende børn:

A1:Christen Jensen i Tøving.

A2:Jens Kirkegaard i Elsø.

A3:[Sidsel Christensdatter] enke efter Jens Michelsens i Elsø.

A4:Else, Mads Mortensen kone i Elsø

A5:Jens Pogelsens kone i Elsø.

A6.Niels [Jensen] Overgaard i Elsø.

A7:Anders Sørensen Frøslev.

A8:Søren Pogelsens kone i Dragstrup.

A9:Jens Degn i Mollerup.

 

side 8b.

7.NIELS LAURSEN død 17.februar 1720 i Mollerup sogn.

E:Kirsten Nielsdatter.

B1:Niels Nielsen 26 år på Agger.

B2:Mads Nielsen 24 år i Ovtrup.

B3:Else Nielsdatter 27 år.

 

side 9a.

8.NIELS SØRENSEN død 7.august 1721 i Fjallerslev i Ovtrup sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Jens Nielsen.

B2:Kirsten Nielsdatter.

V:Christen Christensen i Alsted

 

side 12a

9.JENS CHRISTENSEN RESEN død 19.januar 1721 i Ovtrup sogn.

A1:broderen Mads Christensen.

A2:broderen Ole Christensen.

A3:broderen Hans Christensen.

A4:søsteren Birgitte Christensdatter, som tjener Niels Olufsen Resen ved Vilsund der er arvingernes morbroder

Til stede:

Jesper Nielsen i Rakkeby præstegård.

Jens Salmandsen i Tæbring

 

side 17a.

10.MAREN JENSDATTER død 27.marts 1722 i Alsted sogn.

E:Peder Thøgersen.

B1:Niels Pedersen 11 år.

B2:Maren Pedersdatter.

 

side 18a.

11.ELSE NIELSDATTER død 19.maj 1722 i  Mollerup sogn

E:Niels Pedersen.

B1:Niels Nielsen 4 uger 3 dage.

Afdødes moder Kirsten Nielsdatter.

Afdødes broder Mads Koustrup i Ovtrup.

Enkemanens broder Peder Smed i Fjallerslev.

(se nr.60).

 

side 20a.

12.JENS CHRISTENSEN

død 1722 i V.Jølby, Dragstrup sogn

(skifte i marts). (dato mangler)

 

side 20b.

13.MICHEL NIELSEN død 18.november 1723 i Skallerup sogn.

E:Boel Josephsdatter.

B1:Jens Michelsen 9 år.

LV:Rasmus Pedersen i Skallerup.

Barnets farbroder Peder Nielsen Dalgaard i Mollerup.

 

side 22a.

14.CHRISTEN NIELSEN

død 1724 i Ovtrup sogn (skifte 3.marts.)

 

side 23a         

15.MICHEL PEDERSEN død 29.juni 1727 i Ovtrup sogn.

g.1:NN

E:[Margrethe Sørensdatter]

B1:Erik Michelsen (II).

B2:Peder Michelsen (I).

B3:Anne Michelsdatter (I).

FM:Peder Dalgaard i Vils

(se nr.47)

 

side 23b

16.MICHEL JENSEN død 3.august 1727 i Fjalderslev i Ovtrup sogn.

E:Karen Pederdatter.

A1.Jørgen Gad

A2:Christen Kanchelberg.

A3:Peder Pedersen Dam af Lødderup.

A4:Just Andersen Dalgaard af Mollerup.

A5:Else Christensdatter af Agger.

A6:Peder Michelsen af Fjallerslev.

(se nr.17).

 

side 25a.

17.KAREN PEDERSDATTER død 19.januar 1728 i Ovtrup sogn.

E:afd.Michel Jensen

broderbørn:

A1:Peder Pedersen Dragstrup.

A2:Karen Pedersdatter i Vejerslev.

A3:Inger Pedersdatter i Vejerslev.

A4:Sidsel Pedersdatter af Vester Jølby

søsterbarn:

A5:Anne Pedersdatter af Vester Jølby.

(se nr.16)

 

side 25b.

18.ANDERS PEDERSEN død 11.marts 1728 i Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.

E:Sidsel Sørensdatter.

B1:Mette Andersdatter 9 år.

V:Laurids Nielsen Buge.

(se nr.45).

 

side 27b.

19.NIELS CHRISTENSEN død 10.september 1728 i Mollerup sogn.

E:Maren Kjeldsdatter

B1:Peder Nielsen Dalgaard

     B1a: Johanne Pedersdatter ½ år

B2:Anders Nielsen, coporal.

FM:Jesper Bertelsen i Mollerup (enkens stedfader).

(se nr.23).

 

side 29a

20.NIELS BOULBERG død 2.december 1728 i Mollerup.

E:Else Henriksdatter.

B1:Henrik Nielsen 30 år.

B2:Kirsten Nielsdatter 32 år.

LV:Jørgen Degn i Ovtrup.

 

side 30a

21 SIDSEL CHRISTENSDATTER død 18.april 1729 i Fjalderslev,Ovtrup sogn

E:Peder Justesen.

B1:Niels Pedersen.

B2:Anne Pedersdatter g.m. Christen Roisen i Ovtrup.

 

side 34b.

22.MAREN ANDERSDATTER død 3.maj 1732 i Mollerup sogn.

E:Boile.

B1:Jens Boilesen 3 år.

FM:morbroderen Jens Andersen Gade i Fjallerup.

 

side 36b.

23.PEDER NIELSEN DALGAARD død 21.maj 1732 i Mollerup sogn.

g.1:NN.

E:Boel Jensdatter.

B1:Johanne Pedersdatter (I).

B2:Niels Pedersen (II).

FM:farbroderen Niels Nielsen i Fredsø.

(se nr.19).

 

side 38a.

24.CHRISTEN PEDERSEN død 19.oktober 1732 på Agger, Karby sogn.

B1:Anne Christensdatter.

B2:Niels Christensen.

B3:Christen Christensen.

B4:Niels Christensen.

B5:Karen Christensdatter.

B6:Peder Christensen er død

     B6a: Jens Pedersen 13 år.

FM:Laurs Nielsen, Agger.

FM:farbroderen Christen Christensen af Stagstrup.

 

side 40a.

25.ANNE GOISKESDATTER død 1732 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 5.januar 1733).

A1:broderen Christen Goiskesen i Lødderup.

A2:broderen Niels Goiskesen i Lødderup.

 

side 40b.

26 ANDERS NIELSEN død 1.marts 1733 i Alsted sogn.

E:Dorthe Andersdatter

B1:Niels Andersen 14 år.

B2:Maren Andersdatter 9 år.

B3:Anders Andersen 10 år.

B4:Johanne Andersdatter 9 år.

B5:Jens Andersen 5 år.

(se nr.105).

 

side 44a

27 .POUL JENSEN HALD død 25.april 1733 hos Christen Lauritsen i Fjallerslev i Ovtrup sogn.

B1:Mette Poulsdatter  g.m.Anders Madsen Langager i Flade.

side 44b.

 

28.NIELS POULSEN død 18.maj 1733 i Votborg, Tæbring sogn.

E:Maren Christensdatter

B1:Poul Nielsen 40 år.

B2:Maren Nielsdatter 32 år.

 

side 46b.

29 PEDER MADSEN død 1733 i Fjalderslev i Ovtrup sogn. (skifte 2.november).

E:Anne Thøgersdatter.

B1:Anne Pedersdatter 6 år.

B2:Anne Marie Pedersdatter 1 år.

(se Glomstrup nr.30)

 

Side 49b.

30.BARBARA SØRENSDATTER død 7.februar 1734 i Alsted sogn.

E:Peder Lauridsen

A1:halvbroderen Mogens Sørensen, død uden børn.

A2:halvbroderen Poul Sørensen er død

     A2a:Anders Poulsen død uden børn.

     A2b:Søren Poulsen er død

          A2b1:Anne Sørensdatter.

     A2c:Niels Poulsen i V.Jølby.

    A2d:Kjeld Poulsen.

    A2e:Karen Poulsdatter i Vejerslev.

    A2f: Maren Poulsdatter i Skallerup.

    A2g:Anne Poulsdatter i Ørding er død.

           A2g1:Poul

   A2h:Maren Poulsdatter er død,uden børn.

   A2i:Christen Poulsen på Feggeklit.

A3:halvsøsteren Karen Sørensdatter i Tøving er død.

A4: halvsøsteren .............Sørensdatter er død

      A4a:Peder [Stephansen] Skallerup i Nykøbing

      A4b:Søren [Andersen]Skallerup er død.

            A4b1..........Sørensen.

                       A4b2:Maren Sørensdatter.

       A4c:Anne Skallerup i Nykøbing.

       A4d:Maren Andersdatter i Mollerup.

       A4e:Karen Andersdatter i Skallerup er død.

                       A4e1:Knud Olesen.

                       A4e2:Sidsel Olesdatter.

                       A4e3:Johanne Ollesdatter.

       A4f:Mette Steffensdatter i Karby.

       A4g:Maren Steffensdatter i Skallerup.

       A4h:Sidsel Steffensdatter i Sundby.

A5:søsteren Anne Sørensdatter i Tødsø er død.

      A5a:Christen Nielsen død barnløs.

      A5b:Søren Nielsen er død

              A5b1:NN Sørensdatter

      A5c:Niels Nielsen .......

      A5d:Johanne Nielsdatter i Sindbjerg

      A5e:Maren Nielsdatter i Tøving.

A6:søsteren Maren Sørensdatter. (slegfredbarn)

 

side 53b.

31. KIRSTEN THOMASDATTER død 1734 i Alsted sogn.(skifte 17.september).

Boede hos Niels Nielsen.

g.1:Christen.

g.2:Anders.

B1:Thomas Christensen  i Fjallerslev.

B2:Jens Christensen  i Alsted.

B3:Jens Andersen i Erslev.

 

side 55a.

32.SØREN ANDERSEN død 1735 i Mollerup sogn.(skifte 12.februar).

A1:en søster g.m.Niels Koustrup i Mollerup.

A2:broderen Søren Andersen i Ovtrup

A3:broderen Christen [Andersen] i Gaasvad er død.

         1 søn, 2 dtr.

A4:broderen Jens  [Andersen] er død

          2 døtre.

A5:søsteren Kirsten  [Andersdatter]  i Ovtrup.

A6:søsteren .............[Andersdatter] i Fredsø.

A7:søsteren ............[Andersdatter] i Lødderup

A8:søsteren Dorthe [Andersdatter] i Alsted.

A9:søsteren Karen Andersdatter død.

      A9a: Maren Eriksdatter g.m.Bertel Laursen i Mollerup.

(se nr.57)

 

side 57b.

33.THOMAS CHRISTENSEN død 1735 i Ovtrup sogn (skifte 5.april).

E:Margrethe Jespersdatter.

B1:Christen Tommasen 10 år.

B2:Karen Thomasdatter 7 år.

B3:Peder Tommasen 5 år.

 

side 58b.

34.JOHANNE JENSDATTER død 1735 på Agger, Karby sogn, (skifte 7.juni).

E:Christen Christensen

B1:Niels Poulsen i Hvidbjerggård.

 

side 62b.

35.KIRSTEN JENSDATTER død 1735 i Ovtrup sogn (skifte 4.juli).

E:Hans Andersen Closter.

A1:Søren [Jensen] i Tøving

A2:Kirsten [Jensdatter] g.m.Christen Pusgaard i Frøslev

begge er søskendebørn.

 

side 64b.

36.KAREN MADSDATTER død 1735 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (Skifte.12.juli.

E:Christen Nielsen.

B1:[Niels] Christensen 15 år.

B2:Mads Christensen 13 år.

B3:[Ole] Christensen 9 år.

B4:Anne Christensdatter [7 år].

B5:Margrethe Christensdatter 14 år.

(se nr.49, Glomstrup nr.30)

 

side 67a.

37.MAREN SVENNINGSDATTER død 1735 i Alsted sogn.(skifte januar 1736).

E:Peder Lauritsen Bach.

B1:Svenning Pedersen 35 uger.

Barnets morbroder Søren Svenningsen.

Hans moder Anne Jensdatter.

 

side 72a.

38.DORTHE POULSDATTER død 10.februar 1736 på Agger, Karby sogn (skifte 10.marts).

E:Jens Christensen Jegind

B1:Christen Jensen 23 år.

B2:Søren Jensen 18 år.

B3:[Kirsten] Jensdatter 26 år.

B4:Anne Jensdatter 14 år.

(se nr.69).

 

side 74a.

39 .JOHANNE ANDERSDATTER død 1738 i Fjallerup, Ovtrup sogn, (skifte 26.juni).

E:Niels Christensen Oigaard

B1:Anders Nielsen 7 år.

B2:Johanne Nielsdatter 5 år.

B3:Else Nielsdatter 3 år.

afdødes søskende:

Just Andersen Dalgaard i Mollerup,

Jens Andersen Gade i Fjallerslev,

en søster g.m.Peder Pedersen Dam i Lødderup.

(se nr.44)

 

side 78a.

40.SØREN JENSEN død 17.juli 1738 i Hou mølle, Ovtrup sogn.

g.1:NN

E:Anne Sørensdatter.

B1:Michel Sørensen Skrædder (I).

 

side 80b.

41.JENS CHRISTENSEN død 1739 i Alsted sogn. (skifte 2.maj).

E:Kirsten Andersdatter.

A1:broderen Thomas Christensen

A2:halvbroderen Jens Andersen i Erslev.

(se nr.42).

 

side 82b.

42.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1740 i Alsted sogn (skifte 20.august).

E:Peder Christensen

B1:Jens Pedersen  5 uger.

(se nr.41).

 

side 84b.

43.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1741 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.(skifte 14.august).

E:Niels Sørensen.

B1:Søren Nielsen 15 uger.

Afdødes far: Christen Larsen i Ovtrup.

(se nr.93)

 

side 85b.

44.KAREN POULSDATTER død 1742 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte i februar).

E: afd.Niels .......

B1:Niels Nielsen, er død.

     B1a:Niels Nielsen.

     B1b:Søren Nielsen.

B2:Christen Nielsen i Øster Assels.

B3:Karen Nielsdatter g.m.Niels Odgaard i Fjallerslev.

(se nr.39, 138)

 

side 86b.

45.SIDSEL SØRENSDATTER død 1742 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn (skifte 2.oktober).

g.1:Anders [Pedersen].

E:Laurits Christensen.

B1:Mette Andersdatter.

B2.NN Lauritsen.

B3:Mette Lauritsdatter [g.m. Michel Sørensen Hald i Eistrup]

(se nr.18).

 

side 88b.

46.CHRISTEN CHRISTENSEN SMED død 1743 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (skifte 17.september).

E:Maren Hansdatter.

B1:Hans Christensen 19 år.

B2:Christen Christensen 13 år.

B3:Jens Christensen 5 år.

B4:Anne Christensdatter 17 år.

B5:Maren Christensdatter 15 år.

B6.Sidsel Christensdatter 9 år.

LV:Jens Pedersen i Ovtrup.

FM:Peder Christensen Smed (afdødes broder).

(se nr.111)

 

side 89a.

47.MARGRETHE SØRENSDATTER død 1743 i Mollerup sogn, (skifte 18.august)

g.1:Michel [Pedersen]

E:Peder Nielsen Bach.

B1:Erik Michelsen (I) 27 år.

(se nr.15)

 

side 89b.

48.CHRISTEN CHRISTENSEN DAMGAARD død 1743 på Agger, Karby sogn, (skifte 28. november)

E:afd.[Maren Jensdatter]

B1:Christen Christensen Damgaard i V.Hvidbjerg.

B2:Peder Christensen på Agger.

B3:Christen Christensen.

B4:Jens Christensen på Agger.

(se nr.5, 71, 135)

 

side 91a.

49.CHRISTEN NIELSEN KUSK død 1744 i Vester Jølby, Dragstrup sogn (skifte 4.marts).

g.1:[Karen Madsdatter].

g.2:Anne Helvig Bendtsdatter.

B1:Niels Christensen (I).

B2:Mads Christensen (I).

B3:Ole Christensen (I).

B4:Anne Christensdatter (I).

B5:Margrethe Christensdatter (I).

FM:Niels Møller Degn i Vester Jølby.

LV:Mads Christensen.

Enkens broder:Jens Bendixen i Salling.

(se nr.36,Glomstrup nr. 30).

 

side 92a.

50.PEDER POULSEN død 16.april 1744 i Tæbring sogn.

E:Kirsten Nielsdatter.

B1:Maren Pedersdatter.

B2:Anne Pedersdatter.

FM:mandens broder Christen Poulsen i Erslev.

enkens broder Jens Nielsen.

 

Side 94a.

51.KNUD JENSEN død 21 april 1744 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

E:Maren Christensdatter.

A1:broderen Christen Jensen på Overgård.

A2:broderen Niels Jensen i Alsted.

A3:søsteren Maren Jensdatter g.m.Niels Poulsen Lynggaard i Lødderup sogn.

A4:søsteren Else Jensdatter g.m.Niels Larsen Mark i Ovtrup.

A5:søsteren Karen Jensdatter, er død g.m.Skammel Larsen i Galtrup.

      A5a:Jens Skammelsen.

      A5b:Anders Skammelsen.

      A5c:Else Skammelsdatter.

 FM:Christen Jensen af Overgaard.

 

side 95b.

52.MOGENS JENSEN død 1745 i Alsted sogn (skifte 2.august).

B1:Eske Mogensen.

 

side 95b.

53.KAREN LAURSDATTER død 1745 i Ovtrup sogn (skifte 3.juli).

E:Christen Pedersen Dalager.

B1:Peder Christensen 15 år.

B2:Christen Christensen 13 år.

B3:Jacob Christensen 12 år.

B4:Jens Christensen 11 år.

B5:Else Christensdatter  20 år

B6:Karen Christensdatter 9 år.

B7:Appelone Christensdatter 6 år.

B8:Maren Christensdatter 4 år.

 

side 95b.

54.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1746 i Ovtrup sogn. (defekt)

En arving i Thy

 

side 97a.

55.KAREN LAURITSDATTER død 1746 i Ovtrup sogn (skifte 28.november).

E:Christen Laursen

B1:Jens Christensen 29 år.

B2:[Bodil] Christensdatter er død

      g.m.Niels Sørensen i Fjallerslev.

      B3:Søren Nielsen 5 år.

 

side 97a.

56.ELISABETH SOPHIE HØRTCARL død 18.juni 1747 på Votborg i Tæbring sogn (skifte 26.august).

E:afdøde Hørtcarl

A1:Anders Grøn i Holstebro

 

side 98b.

57.KIRSTEN ANDERSDATTER død 1747 i Ovtrup sogn (skifte 30.oktober).

E:Søren Laursen.

A1:søsteren Dorthe Andersdatter g.m.Christen Andersen i Alsted.

A2:søsteren .???.. g.m.Niels Pedersen i Tøving.

A3:søsteren Anne Andersdatter i  ??(defekt) 

A4:broderen Christen Andersen  i Assels, er død.

       børn: (ingen navne).

A5:broderen Søren Andersen.

A6:søsteren Karen Andersdatter er død:

      A6a:[Maren Eriksdatter].

(se nr.32).

 

side 99b.

58.PEDER THØGERSEN død 17.december 1747 i Alsted sogn (skifte 15.januar).

g.1.NN.

E:Birthe Ibsdatter.

B1:Niels Pedersen (I).

B2:Maren Pedersdatter (I).g.m.Joseph Christensen i Sdr.Dråby.

B3:Maren Pedersdatter 19 år (II).

LV:Peder Bol i Alsted.

(se nr.66)

 

side 101a.

59.OLE LAURSEN død 1749 i Ovtrup sogn (skifte 13.februar).

g.1:NN

g.2:Kirsten Sørensdatter.

B1:Peder Olesen 8 år (I).

B2:Maren Olesdatter.

FM:Johan AAboe, Hug Mølle

LV:Niels Josephsen af Ovtrup.

 

side 101b.

60.NIELS PEDERSEN KOUSTRUP død 17.februar 1749 i Mollerup sogn.

g.1:Else Nielsdatter død 1723

E:Kirsten Michelsdatter.

B1:Niels Nielsen 26 år.(I) bortløben.

B2:Michel Nielsen 24 år (II)

B3:Jens Nielsen 21 år (II).

B4:Peder Nielsen (II).

B5:Else Nielsdatter 14 år (II).

LV:Jep Nielsen Mollerup.

FM:Christen Pedersen af Øster Jølby.

FM:Jens Pedersen af .....

FM:Mads Pedersen Mellem Jølby.

(se nr.11, 107)

 

side 104a

61..JENS ANDERSEN GADE død 9.maj 1749 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

E:Kirsten Andersdatter.

B1:Anders Jensen Gade 11 år.

B2:Anne Jensdatter 12 år.

FM:enkens broder Terkel Andersen i Fjallerslev.

FM:Peder Pedersen i Ørding g.m.afdødes søster.

 

side 106a

62.CHRISTEN NIELSEN WEILE død 18.juni 1749 på Agger, Karby sogn.

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Christensen Weile på Agger.

B2:.Niels Christensen Weile i Nees.

B3:Maren Christensdatter g.m. Laurs Nielsen på Agger.

(se nr.76, 121).

 

side 106b.

63.BODILD JOSEPHSDATTER død 1749 i Fjallerup i Ovtrup sogn, (skifte 25.august).

g.1:Michel Nielsen

E:Hans Christensen

B1:Jens Michelsen (I).

 

side 107a.

64.ANNE SØRENSDATTER død 16.december 1750 i Hou Mølle, Ovtrup sogn.

Hun er 76 år og født i Skive far: Søren ........ mor: .......... Nielsdatter

E:Johan Jensen AAboe,feldbereder.

A1:............

(defekt)

 

side 110a

65.LAURS SØRENSEN KLINT død 16.juli 1751 i Mollerup sogn.

E:Else Christensdatter.

B1:Karen Laursdatter.

B2:Christen Lauersen.

  

side 110b.

66.BIRTHE IBSDATTER død 1751 i Alsted sogn (skifte 8.august).

E:afd.Peder Thøgersen.

B1:Maren Pedersdatter.

FM:halvbroderen Niels Pedersen i Alsted.

(se nr.58).

 

side 110b.

67.NIELS NIELSEN død januar 1752 i Alsted sogn, (skifte 21.februar).

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Nielsen 25 år.

B2:Anne Nielsdatter. [født 1715]

B3:Mette Nielsdatter. [ født 1730]

B4:Kirsten Nielsdatter. (født 1733]

FM:Søren Svenningsen.

(se nr.141).

 

side 111b.

68.ANNE CHRISTENSDATTER død 1752 Votborg i Tæbring sogn,(skifte 25.juli).

E:Laurs Mikkelsen.

B1:Else Laursdatter 4 år.

B2:Mette Laursdatter 2 år.

 

side 113a.

69.JENS CHRISTENSEN JEGIND død 1753 på Agger, Karby sogn. (skifte 2.november)

g.1:[Dorthe Poulsdatter]

E:Mette Mikkelsdatter.

B1:Christen Jensen (I) i Tæbring.

B2:Kirsten Jensdatter (I) er død g.m.Laurs Mikkelsen i Øster Jølby.

     B3a:Anne Larsdatter.

B3:Dorthe Jensdatter (II) 16 år.

B4:Lars Jensen 14 år.

B5:Søren Jensen 12 år.

B6:Sophie Jensdatter 8 år.

LV:Svenning Pedersen.

(nr. 38,174).

 

side 114a.

70.ANNE HANSDATTER død 1754 på Agger, Karby sogn, (skifte 23.december).

E:Knud Michelsen.

B1:Hans Knudsen 25 år.

B2:Michel Knudsen 19 år.

B3.Niels Knudsen 14 år.

B4:Johanne Knudsdatter 22 år.

B5:Mette Knudsdatter 18 år.

B6:Maren Knudsdatter 15 år.

(se Frøslevgård nr.111).

 

side 115a.

71.JOHANNE JENSDATTER død 16.december 1754 på Agger, Karby sogn.

E:afg.Niels Jensen Toftum  i Thy.

A1:Jens Christensen Damgaard på Agger.

A2:Christen Christensen Damgaard på Hvidbjerggård.

A3:Christen Christenen på Hvidbjerggård

Deres moder Maren Jensdatter havde været g.m. Christen Christensen Dam og hun var søster til afdøde

(se nr.5, 48, 135).

.

side118a.

72.JEPPE BERTELSEN død 1754 i Ovtrup sogn, (skifte 3.december).

E:Kirsten Sørensdatter.

A:afdødes søskendebørn.

 

side 119a.

73.MAREN CHRISTENSDATTER BOSSEN

død 19.december 1754 i Movtrup, Blidstrup sogn.

E:Peder Nissen.

B1:Jens Nissen 25 år i København.

B2:Baltazar Nisssen 24 år i Holsten.

B3:Jørgen Nissen 21 år.

B4:Hans Nissen 17 år.

 

side 121a.

74.MADS KOUSTRUP

død 8 juli 1754 i Ovtrup sogn.

E:Else Koustrup

 

side 122a.

75.BODILD PEDERSDATTER

død 1755 på Agger i Karby sogn

(skifte 19.februar).

 

side 122a.

76.MAREN JENSDATTER WEILE død 7.februar 1755 på Agger i Karby sogn.

E:afd.Christen Weile.

B1:Niels Christensen Wejle.

B2:Maren Christensdatter Weile

      g.m.Laurs Nielsen på Agger.

B3:Jens Christensen Weile på Agger.

(se nr.62, 121).

 

side 122a.

77.MICHEL CHRISTENSEN KROG død 1755 i Skallerup sogn. (dato mangler)

B1:Christen Michelsen 7 år.

Afdødes bror Anders Christensen Krogh i Taarup.

 

side 122a.

78.SIMON LAURITSEN OXBØL, sergent  død 18.januar 1755 i Tæbring sogn.

g. 1:NN

g. 2:Karen Terkelsdatter

B1:Laurs Simonsen på Sindbjerggaard (I)

Enkens broder Christen Terkelsen af Tæbring.

 

side 122b.

79.HANS CHRISTENSEN død 20.januar 1755 i Skallerup sogn.

E:Kirsten Poulsdatter.

B1:Christen Hansen.

B2:Maren Hansdatter 2 år.

FM:Jens Mikkelsen i Skallerup.

LV:Immer ........... af AAes.

(defekt)

 

side 124a.

80.METTE PEDERSDATTER død 25.januar 1755 i Alsted sogn.

E:Niels Nielsen Furbo.

B1:Peder Nielsen.

B2:Christen Nielsen 10 år.

B3:Niels Nielsen 7 år.

B4:Marthe Nielsdatter 14 år.

B5:Maren Nielsdatter 9 år.

B6:Mette Nielsdatter 2 år

(se nr.90, 98, 169 ).

 

side 125a.

81.MAREN CHRISTENSDATTER død 1755 i Mollerup sogn (skifte 3.juli).

E:Christen Nielsen Gasse.

 

side 125a.

82.PEDER PEDERSEN SCHOUBO død 1756 i Ovtrup sogn (skifte 17.maj).

E:Maren Nielsdatter.

B1:Peder Pedersen.

B2:Birthe Pedersdatter.

B3:Knud Pedersen.

B4:Mette Pedersdatter.

B5:Andreas Pedersen.

 

side 126a.

83.JENS CHRISTENSEN død 1756 i Vestergaard i Ovtrup sogn (skifte 16.oktober).

E:Else Andersdatter.

B1:Kirsten Jensdatter.

B2:Ingeborg Jensdatter.

B3:Marie Jensdatter.

LV:Niels Sørensen.

 

side 126b.

84.SØREN LAURSEN død 1756 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.(skifte 14.februar).

E:Karen Pedersdatter

B1:Else Sørensdatter i Erslev.

B2:Mette Sørensdatter.

LV:Hans Sørensen i Fjallerslev.

FM:Skammel Laursen i Galtrup.

 

side 127a.

85.MAREN NIELSDATTER død 1757 i Mollerup sogn.(skifte 10.oktober).

E:Jens Nielsen Coustrup.

B1:Mads Jensen 18 uger.

 

side 127a.

86.MARGRETHE HEDE død 1757 i Ovtrup sogn (skifte 10.oktober).

E:afd.Thomas Hede.

B1:Christen Thomsen.

B2:Peder Thomsen.

 

side 127b.

87.METTE CLOSTER  død 1757 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.(skifte 10.oktober).

E:afd..........

 

side 127b.

88.ANNE ANDERSDATTER død 1758 i Alsted sogn, hos Peder Christensen (skifte 25.april).

A1:søsteren Kirsten Andersdatter er død g.m.Peder Christensen i Alsted.

    A1a:Jens Pedersen.

 

side 128a.

89 .MAREN KNUDSDATTER død 1758 på Tæbring hede, Tæbring sogn (skifte 3.maj).

E:Joen Mortensen

A1:broderen Peder Knudsen i Sindbjerg er død.

      A1a:Niels Pedersen i Sindbjerg er død

           A1a1:Inger Nielsdatter g.m.Poul Jensen i Sindbjerg.

           A1a2:Christen Nielsen i Storup er død.

                 A1a2a:Maren Christensdatter g.m.Christen Svane i Vejerslev.

                 A1a2b:en datter g.m. Mads Jensen i Sindbjerg.

A2:broderen Laurs Knudsen på Thyholm er død.

A3:broderen Christen Knudsen i Ålborg er død.

A4:søsteren Zidsel Knudsdatter er død g.m.Niels Sørensen i Ø.Jølby.

       A4a:Kirsten Nielsdatter g.m.Søren Sørensen i Tæbring.

       A4b:Karen Nielsdatter g.m.Mads Kudsk i Vester Jølby.

       A4c:Helvig Nielsdatter g.m.Jep Jacobsen i Vester Jølby.

A5:søsteren [Anne] Knudsdatter død i Sundby.

 

side 128a.

90.BODILD NIELSDATTER død 1758 i Alsted sogn (skifte 25.maj).

E:Jens Andersen.

B1:Anders Jensen 6 år.

B2:Dorthe Jensdatter 1 år.

afdødes broder Niels Nielsen Fuurbo.

(se nr.80, 98).

 

side 128b..

91.ANNE CHRISTENSDATTER død 1758 på Agger, Karby sogn.

Arveafkald fra broderen Søren Christensen Murbjerg i Øster Hvidbjerg.

 

side 129b.

92.APELONE THØGERSDATTER død 1758 på Agger, Karby sogn

(skifte 9.januar 1759).

 

side 129b.

93.NIELS SØRENSEN død 1759 i Fjallerslev i Ovtrup sogn, (skifte 6.juni.).

g.1:Johanne Christensdatter

E:Bodil Christensdatter

B1:Søren Nielsen 19 år (I).

B2:Anders Nielsen 17 år.(II).

B3:Christen Nielsen 12 år. (II).

LV:Jens Nielsen Roisen af Fjallerslev.

FM:farbroderen Hans Sørensen i Fjallerslev.

(se nr.43)

 

side 130b.

94.JEPPE NIELSEN Alsted sogn, Skifte 14.januar 1760.

A1:broderen Bertel Nielsen i V.Assels.

 

side 131a.

95.NIELS LAURSEN MARK død 1760 i Ovtrup sogn (skifte 8.februar).

E:Else Jensdatter.

A1:søsteren Anne Laursdatter i Ovtrup, ugift

A2:broderen Søren Laursen i Ovtrup død.

      A2a:Laurs Sørensen 8 år er hos stedfaderen Peder Hede i Ovtrup

A3:søsteren Karen Laursdatter er død g.m.Christen Dalgaard i Ovtrup

     A3a:Peder Christensen i Alsted.

     A3b:Christen Christensen Dalgaard i Ovtrup.

     A3c:Jacob Christensen i Nykøbing.

     A3d:Jens Christensen

     A3e:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i Tøving

     A3f:Karen Christensdatter.

     A3g:Appelone Christensdatter.

     A3h:Maren Christensdatter.

A4:broderen Christen Laursen i Ovtrup.

LV:Enkens broder Christen Jensen Overgaard i Vestergaard i Ø.Jølby.

(se nr.109).

 

side 133a

96.MAREN MADSDATTER død 1760 i Fjallerslev i Ovtrup sogn, (skifte 17.marts).

E:Niels Pedersen Smed.

B1:Mads Nielsen 26 år.

B2:Sidsel Nielsdatter g.m.Christen Thomsen i Fjallerslev.

B3:Birgitte Nielsdatter.

B4:Maren Nielsdatter.

(se Frøslevgård nr.104, Glomstrup nr. 30).

 

side 136a.

97.KAREN JOSEPHSDATTER død 1760 i Dragstrup sogn,(skifte 14.juli.)

E:Joen Christensen

B1:Maren Joensdatter.

B2:Anne Joensdatter.

B3:Sidsel Joensdatter.

 

side 137a.

98.KIRSTEN NIELSDATTER død 1762 i Alsted sogn (skifte 7.juni).

E:Niels Nielsen Furbo.

B1:Niels Nielsen 4 år.

B2:Mette Nielsdatter 2 år.

B3:Maren Nielsdatter 4 uger.

(se nr.90, 169 )

 

side 138b.

99.SVENNING PEDERSEN død 1762 på Agger, Karby sogn, (skifte 11.december).

E:Else Sørensdatter.

B1:Peder Svenningsen 21 år.

B2:Søren Svenningsen 18 år.

B3:Lambert Svenningsen 15 år.

 

side 140a

100.KAREN CHRISTENSDATTER død 1763 på Agger, Karby sogn, (skifte 7.februar).

E:Christen Jensen Vester.

A1:broderen Christen Christensen i Hellerø på Thyholm.

A2:Søsteren Maren Christensdatter  g.m.Jens Michelsen i Søndergård på Jegindø.

 se nr. 104

 

side 142a.

101 CHRISTEN MICHELSEN SMED død 14.januar 1763 på Agger, Karby sogn.

E:Anne Rasmusdatter.

B1:Michel Christensen 22 år.

B2:Rasmus Christensen 21 år.

B3:Kirsten Christensdatter 28 år.

B4:Maren Christensdatter 17 år.

 

side 142b.

102.DORTHE NIELSDATTER død 25.januar 1763 i Mollerup sogn.

E:Jens Jensen, natmand på Børglum Kloster gods

B1:Peder Jensen 20 år i Holstebro.

B2:Morten Jensen 4 år.

B3:Dorthe Else Jensdatter.

B4:Anne Jensdatter.

B5:Birthe Jensdatter

B6:Karen Jensdatter.

 

143a.

103.MAREN MICHELSDATTER død 29.januar 1763 på Agger i Karby sogn.

E:Christen Christensen Hald.

B1:Michel Christensen 1 år.

B2:Gertrud Christensdatter ugift.

B3:Anne Christensdatter g.m.Christen Sørensen på Agger.

 

side 144a.

104.NIELS KNUDSEN død 19.april 1763 på Agger i Karby sogn.

E:Margrethe Rasmusdatter.

B1:Laurs Nielsen 26 år.

B2:Rasmus Nielsen 20 år.

B3:Thomas Nielsen 10 år.

B4:Edel Nielsdatter g.m.Christen [Jensen] Vester på Agger.

B5:Drude Nielsdatter  g.m.Jens Lassen Skrædder i Emb.

B6:Kirsten Nielsdatter ugift.

B7:Karen Nielsdatter ugift.

(se nr.100, 167, Frøslevgård nr. 129, Blistrup nr. 36)

 

side 145b.

105.DORTHE ANDERSDATTER død 22.auguat 1763 i Alsted sogn.

g.1:Anders Nielsen.

E:Christen Andersen.

B1:Niels Andersen i Agger.

B2:Anders Andersen i Mollerup.

B3:Jens Andersen i Alsted.

B4:Maren Andersdatter g.m.Niels Pedersen i Alsted.

B5:Johanne Andersdatter 39 år i Alsted

(se nr.26).

 

side 146a.

106.KIRSTEN PEDERSDATTER død 1.oktober 1763 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

E:Hans Sørensen.

B1:Christen Hansen 11 år.

B2:Peder Hansen 7 år.

 

side 148a.

107.KIRSTEN MICHELSDATTER død 16.oktober 1763 i Mollerup sogn.

E:afg.Niels Pedersen Koustrup.

B1:Jens Nielsen Koustrup.

B2:Else Nielsdatter.

B3:Michel Nielsen i Fjallerslev.

B4:Peder Nielsen i Mollerup.

B5:Jens Nielsen i Mollerup.

(se nr.60).

 

side 148a.

108.PEDER LAURSEN BAK død 1764 i Mollerup sogn (skifte 25.april).

E:Anne Nielsdatter.

 

Side 148b.

109.ANNE LAURSDATTER død 1764 i Ovtrup sogn, (skifte 24.marts 1765).

A1:broderen Niels Laursen Mark er død.

A2:broderen Christen Laursen i Ovtrup.

A3:broderen Søren Laursen er død

       A3a:Laurs Sørensen.

A4:søsteren Karen Laursdatter er død g.m.Christen [Pedersen] Dahlgaard i Tæbring.

      A4a:Peder Christensen i Alsted.

      A4b:Christen Christensen i Ovtrup.

      A4c:Jacob Christensen på Damsgaard.

      A4d:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i Tøving.

      A4e:Appelone Christensdatter.

      A4f:Karen Christensdatter.

      A4g:Maren Christensdatter.

(se nr.95, 119)

 

side 150a.

110.CHRISTEN ANDERSEN død 29.november 1764 i Alsted sogn.

A1:broderen Anders Andersen i Fredø er død

     A1a:Anders Andersen 20 år.

     A1b:Kirsten Andersdatter er død g.m.Svend Christensen i Sundby.

            A1b1:Christen Svendsen.

            A1b2:Anders Svendsen.

            A1b3:en datter g.m.Michel Thomsen i Sundby.

 

side 153a.

111.MAREN HANSDATTER død 16.april 1765 i Vester Jølby, Dragstrup sogn.

E:afg.Christen [Christensen] Smed.

B1:Christen Christensen Smed i Vester Jølby.

B2:Hans Christensen Smed i Vester Jølby.

B3:Jens Christensen Smed i Solbjerg.

B4:Anne Christensdatter g.m.Anders Jensen Vester Hvidbjerg.

B5:Maren Christensdatter g.m.Niels Staugstrup i Vester Jølby.

B6:Zidsel Christensdatter  g.m.Anders Michelsen Vester Jølby.

(se nr. 46).

 

side 153b.

112.SØREN HANSEN død 1766 i Tæbring sogn(skifte 27.januar).

E:Margrethe Nielsdatter.

A1:søsteren Gyrre Hansdatter enke efter Peder Roisen i Sillerslev.

A2:søsteren Maren Hansdatter enke efter Anders Geh..... i Kårup.

LV:Søren Jensen i Tæbring.

 

side 154a.

113.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 11.marts 1766 i Alsted sogn.

E:Peder Laursen Bach.

B1:Laurs Pedersen 23 år.

B2:Knud Pedersen 21 år.

B3:Maren Pedersdatter 19 år

B4:Svenning Pedersen  15 år.

B5:Peder Pedersen 12 år.

(se nr.123)

 

side 154b.

114 ELLEN LARSDATTER død 4.juli 1766 i Hvidbjerg sogn.

E:Lars Christensen Øster.

B1:Sidsel Laursdatter g.m.Peder Sørensen Kibsgaard.

B2:Maren Laursdatter.

 

side 156b.

115 METTE NIELSDATTER død 8.juli 1766 i Dragstrup sogn.

E:Hans Madsen.

B1:Mads Hansen 32 år.

B2:Niels Hansen 23 år.

B3:Jens Hansen 21 år.

(se Glomstrup nr.30).

 

side 157a

116.NIELS ANDERSEN død 1766 på Agger, Karby sogn, (skifte 8.september).

E:Mette Michelsdatter.

A1:broderen Anders Andersen i Mollerup.

A2:broderen Jens Andersen i Alsted.

A3:søsteren Maren Andersdatter g.m.Niels Pedersen i Alsted.

A4:søsteren Johanne Andersdatter g.m.Knud Pedersen Bach i Alsted.

Enken har en voksen søn Søren Jensen

(se nr.117, 127).

 

side 157b.

117.MAREN ANDERSDATTER død 30.december 1766 i Alsted sogn.

E:Niels Pedersen.

B1:Maren Nielsdatter.

B2:Birthe Nielsdatter 11 år.

B3:Dorthe Nielsdatter 9 år.

(se nr.116, 127,151).

 

side 160a

118.ANNE JENSDATTER død 1767 i Alsted sogn (skifte 11.februar).

E:Eske Mogensen.

B1:Maren Eskesdatter g.m.Anders Sand i Erslev.

B2:Karen Eskesdatter.

B3:Malene Eskesdatter.

B4:Anne Eskesdatter, tåbelig.

B5:Johanne Eskesdatter.

B6:Inger Eskesdatter.

B7:Mogens Eskesen.

B8:Jens Eskesen.

B9:Christen Eskesen 12 år.

 

side 160b.

119.CHRISTEN PEDERSEN DAHLGAARD død 1767 i Tæbring sogn, (skifte 12.februar).

g.1:[Karen Laursdatter].

E:Sidsel Boilesdatter.

B1:Peder Christensen Dahlgaard  i Alsted (I).

B2:Christen Christensen Dahlgaard  i Ovtrup (I).

B3:Jacob Cristensen Dahlgaard, ladefoged på Damsgård.

B4:Else Christensdatter g.m.Jens Mortensen i [Tøving]

B5:Karen Christensdatter.

B6:Apelone Christensdatter.

B7:Maren Christensdatter.

(se nr. 95, 109).

 

side 161a.

120.JOHANNE LAURSDATTER død 1767 i Ovtrup sogn, (skifte 19.marts).

E:Peder Andersen.

B1.Laurs Pedersen 20 år.

B2:Søren Pedersen. 17 år.

(se nr.128).

 

side 161b

121.ANNE CHRISTENSDATTER WEILE død 1767 på Agger, Karby sogn, (skifte 22.april).

E.afd.Christen Pedersen.

A1:mor:Karen Christensdatter er død. ACW er KC eneste barn (slegfredbarn).

A2:morbroderen Niels Christensen Weile på Agger er død.

       A2a: Christen Nielsen Weile er død.

             A2a1:Niels Christensen Weile i Nees

             A2a2:Jens Christensen Weile i Agger.

             A2a3:Maren Christensdatter er død, g.m. Laurs Nielsen

                 A2a3a:Niels Laursen i Agger

                 A2a3b.Karen Laursdatter g.m.Søren Rasmussen  i Agger                                                    

(se nr.62, 76, 160).

 

side 163b.

122.DORTHE MORTENSDATTER død 1767 i Ovtrup sogn (skift.1.juni).

E:Anders Jensen Gade.

B1:Morten Andersen Gade 3 år.

B2:Jens Andersen 10 uger.

(se nr.184).

 

side 164a.

123.PEDER LAURSEN BAK død 1767 i Alsted sogn, (skifte 21.september).

B1:Knud Pedersen Bach.

B2:Lars Pedersen Bach.

B3:Svenning Pedersen Bach.

(se nr.113).

 

side 164a.

124.INGER PEDERSDATTER WESTERGAARD død 1768 i Mollerup sogn, (skifte 18.februar).

E:afd.Niels Madsen Vestergaard.

B1:Mads Nielsen er død.

     B1a:Inger Madsdatter 14 år.

B2:Else Nielsdatter g.m.Michel Coustrup i Ovtrup.

 B3:Maren Nielsdatter er død g.m.Jens Coustrup i Mollerup

     B3a:Mads Jensen 11 år.

B4:Johanne Nielsdatter  i Westergaard på Agger.

B5:Anne Nielsdatter g.m.Peder Koustrup i Mollerup.

(se nr.137).

 

side 165a.

125.HELLE CHRISTENSEN død 10.maj 1768 i Ovtrup sogn.

E:Maren Knudsdatter.

B1:Anders Hellesen ½ år

FM:farbroderen Anders Christensen i Vester Jølby.

 

side 165b.

126.CHRISTEN CHRISTENSEN SKRÆDDER død 31.oktober 1768 i Hvidbjerg sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Dorthe Christensdatter.

LV:Jens Pedersen.

 

side 166b.

127.NIELS PEDERSEN død  23.december 1768 i Alsted sogn.

E:[Maren Andersdatter].

B1:Maren Nielsdatter.

B2:Birthe Nielsdatter 13 år.

B3:Dorthe Nielsdatter 11 år

FM:børnenes morbroder Jens Andersen.

FM:Peder Jørgensen, Jens Pedersen.

(se nr.117).

 

side 169a,171a.

128. PEDER ANDERSEN død 1769 i Ovtrup sogn (skifte 18.maj).

g.1:[Johanne Laursdatter].

E:Karen Sørensdatter.

B1:Laurs Pedersen (I).

B2:Søren Pedersen (I).

(se nr.120).

 

side 169a.

129.NIELS NIELSEN AISTRUP død 1769 i Dalgaard i Mollerup sogn. (skifte 29.maj).

E:AAse Jensdatter.

B1:Maren Nielsdatter 11 år.

B2:Jens Nielsen ....år.

B3:Niels Nielsen 7 år.

B4:Christen Nielsen 5 år.

B5:.[Peder]Nielsen 1 år.

FM:farbroderen Thomas Nielsen på gården.

En farbror i Thy.

afdødes svoger Christen Møller i Hørdum

 

side 171a.

130.PEDER SØRENSEN KIBSGAARD død 1770 V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn. (skifte 18.august).

E:Sidsel Laursdatter.

B1:Søren Pedersen Kibsgaard.

LV:enkens broder Christen Laursen Gade i Ovtrup.

FM:farbroderen Jens Sørensen Kibsgaard i Nees.

 

side 174b.

131.THOMAS CHRISTENSEN ALSTED, død 1770 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 11.december).

g.1.NN

g.2.NN

A1:faderen Christen er død

     A1a:Christen Christensen i Alsted er død.

     A1b:Anders Christensen i Alsted er død.

     A1c:Søren Christensen i Alsted er død.

A2:moderen er død, var gift 2.gang med Anders.

A2a:Jens Andersen i Erslev er død.

       A2a1:Kirsten Jensdatter 24 år, opholder sig hos sin stedfader Morten Arentsen i Erslev.

 

side 178a.

132.MAREN CHRISTENSDATTER  død 1771 i Ovtrup (skifte 23.december).

E:Christen Lauritsen.

B1:Laurits Christensen.

B2:Johanne Christensdatter.

B3:Karen Christensdatter.

 

side 179a.

133.MAREN NIELSDATTER død 1771 i Ovtrup sogn (skifte 6.januar).

E:Michel Ibsen, landsoldat.

B1:Christen Michelsen i Ovtrup.

afdødes far Niels Jespersen i Ovtrup.

 

side 180a.

134.MAREN NIELSDATTER, død 18.juli 1772 i Alsted sogn.

E:Jens Nielsen.

B1:Anders Jensen. 3/4 år.

(se Nandrup nr.72)

 

side 181a,214a.

135.JENS CHRISTENSEN DAMGAARD død 1772 på Agger i Karby sogn, (skifte 30.april).

A1:broderen Christen Christensen Damgaard den ældre i Vester Hvidbjerg.

A2:broderen Christen Christensen Damgaard den yngre i Vester Hvidbjerg

(se nr.48,71).

 

side 193b.

136.HENRIK PEDERSEN KOLDBY død 1772 i Ovtrup sogn (skifte 20.maj).

E:Anne Michelsdatter.

B1:Maren Henriksdatter 20 år.

B2:Johanne Kirstine Henriksdatter 16 år.

B3:Sidsel Marie Henriksdatter 13 år.

B4:Anders Henriksen 11 år.

B5:Peder Henriksen 7 år.

LV:Christen Nielsen i Ovtrup.

 

side 194a.

137.MICHEL NIELSEN KOUSTRUP død 1772 i Ovtrup sogn (skifte 7.december).

E:Else Nielsdatter.

B1:Niels Michelsen.

B2.Søren Michelsen.

B3:Mads Michelsen.

LV:Christen Laursen i Ovtrup.

(se nr.124).

 

side 195a.

138.KAREN NIELSDATTER død 1772 i Fjallerslev Ovtrup sogn, (skifte 11.marts).

E:Niels Christensen Odgaard.

A1:broderen Christen Nielsen i Øster Assels

A2:broderensønnen Søren Nielsen i Øster Jølby

Afdødes stedsøn Anders Nielsen Odgaard har gården.

(se nr.44, 147).

 

side 196a.

139.KIRSTEN CHRISTENSDATTER død 1.marts 1773 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.

E:Jens Christensen Thybo.

B1:Anne Jacobsdatter [Jensdatter] g.m.Jacob Christensen i ......

B2:Maren Thybo g.m.................... Christensen  i Fjallerslev.

     [B2a. Christen]               

B3:Christen Thybo 35 år.

 

side 197a.

140..JOEN CHRISTENSEN død 1773 i Dragstrup sogn (skifte 21.juli).

g.1.NN

E:Anne Laursdatter.

B1:Maren Joensdatter (I) er død

     g.m.Christen Jensen Skriver i Thisted.

     B1a:Anders Laursen 9 år, uægte.

     B2b:Maren Cathrine Christensdatter

     B2c:Else Christensdatter

B2:Zidsel Joensdatter (I).

B3:Anne Joensdatter (I).

B4:Christen Joensen 10 år (II).

B5:Maren Joensdatter 4 år (II).

FM:afdødes broder Peder Christensen i Alsted.

 

side 198b.

141.MAREN JENSDATTER død 11.november 1773 i Alsted sogn.

E:afd.Niels Nielsen

B1:Christen Nielsen i Alsted.

B2:Anne Nielsdatter er død [g.m. Anders Christensen]

     B2a:Ellen [Andersdatter] g.m.Knud Christensen Tørrebak i Alsted

B3.Kirsten Nielsdatter er død g.m.Niels Fuurbo i Alsted.

     B3a:Mette Nielsdatter

B4:Jens Nielsen i Alsted.

(se nr.67, 169).

 

side 199b.

142.IVER SØRENSEN død 22.marts 1773 hos Jens Weile i Torp på Agger i Karby sogn.

B1:Niels Iversen i Torp.

B2:Anne Poulsdatter.  g.1.NN. g. 2.Jens Thøgersen i Torp

B3:Niels Jensen er død

      B3a:Mette Nielsdatter 15 år

      B3b:Maren Nielsdatter ........

      B3c: ........Nielsdatter 10 år

 (defekt)

 

side 200a,215a

143.HANS MADSEN død 1773 i Dragstrup sogn (skifte 26.maj).

g.1:NN

E:.Sidsel Michelsdatter

B1:Mads Hansen (I)

B2:Niels Hansen (I)

Jens Michelsens afdøde hustru Malene Rasmusdatter i Skallerup har fået arv efter afdøde.

 

side 201a.

144.CHRISTEN LAURSEN STENHUGGER, død 1772 i Ovtrup sogn, (skifte 4.januar 1773).

B1:Laurs Christensen 25 år.

B2:Johanne Christensdatter g.m.Poul Bertelsen i Mollerup.

B3:Karen Christensdatter.

 

side 205b,214b.

145.ANNE HEIMARTSDATTER  død 1773 i Ovtrup sogn, (skifte 9.juli).

A1:Heimert i Alsted.

 

side 206a.

146.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 27.marts 1774 i Alsted sogn.

Far: Christen Nielsen er død i Mollerup sogn.

Mor: Maren Christensdatter er død, havde først været  g.m.Poul Christensen i Gullerup

A1:helsøsteren Zidsel Christensdatter  g.m.Peder Christensen.

A2:halvbroderen Peder Poulsen i Gullerup.

A3:halvbroderen Christen Poulsen slagter i Nykøbing er død.

        A3a:Karen Marie Christensdatter g.m.Johan Peter Kastenberg i Amsterdam

       A3b:Johanne Christensdatter g.m.Christen Kastenberg i Amsterdam.

        A3c:Anne Christensdatter g.m.Peder Pedersen Hedebo i Nykøbing.

 

side 212a

147.NIELS CHRISTENSEN ODGAARD død 14.oktober 1775 i Fjalderslev, Ovtrup sogn.

[g.2:Maren Nielsdatter]

B1:Anders Nielsen i Fjalderslev

B2:Else Nielsdatter g.m.Niels Jensen Futtrup i Torp

B3:Johanne Nielsdatter g.m.Hans Knudsen i Ovtrup

(se nr.138, 178).

 

side 215b.

148.HANS SØRENSEN FRUERGAARD død 22.oktober 1775 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

g.1:NN

E:Johanne Nielsdatter.

B1:Christen Hansen i Fjallerslev.(I)

B2: Peder Hansen 20 år (I).

LV:Johan AAboe i Hug Mølle.

 

side 217b.

149.ANDERS CHRISTENSEN og MAREN THOMASDATTER død 28.oktober 1775 i Alsted sogn.

B1:Maren Andersdatter 30 år.

B2:Kirsten Andersdatter g.m.Jens Nielsen i Alsted.

B3:Maren Andersdatter g.m.Christen Pedersen Frendsen.

B4:Sidsel Andersdatter 25 år ugift.

B5:Anne Andersdatter 17 år.

B6:Christen Andersen 23 år.

B7:Thomas Andersen 21 år.

FM: børnenes farbroder Peder Christensen.

 

side 219a.

150.KAREN KNUDSDATTER død 1775 i Dragstrup sogn, (skifte 16.januar 1776).

E: Ole Gregersen.

 

side 219b.

151.ANDERS ANDERSEN død 14.3 1776 i Mollerup sogn.

E:Maren Pedersdatter.

B1:Dorthe Andersdatter 12 år.

B2:[Anders].Andersen 10. år

B3:Birthe Andersdatter 9 år.

B4:Maren Andersdatter 7 år.

B5:Johanne Andersdatter.

B6:Niels Andersen 26 uger.

FM:børnenes farbroder Jens Andersen i Alsted.

(se nr.117).

 

side 221a.

152.ELSE MARIE NIELSDATTER SKJOLDBORG

død 1776 i Ovtrup sogn (skifte 9.april).

E:Villads Jensen Bundgaard.

B1:Jens Villadsen 3 år.

B2:Dorthe Kirstine Villadsdatter 3 år.

B3:Johannes Villadsen 3 dage.

 

side 221b.

153.ANNE IVERSDATTER død 1777 i Vestergård, Ovtrup sogn, (skifte 12.marts).

E:Laurs Mortensen Winther.

B1:Bodil Marie Laursdatter 9 år.

B2:Kirsten Laursdatter 4 år.

(se nr. 155)

 

side 222b.

154.SIDSEL LAURSDATTER ,død 8.august 1778 i V.Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn.

g.1:Peder Sørensen Kibsgaard

E:Christen Jensen Solbjerg.

B1:Søren Pedersen Kibsgaard 8 år (I).

B2:Ellen Christensdatter 4 år.(II).

B3:Anne Christensdatter 2 år (II).

FM:farbroderen Jens Sørensen Kibsgaard i Nees.

 

side 225a.

155.INGER PEDERSDATTER, død 9.marts 1778 i Ovtrup sogn.

E:Lars Mortensen Winther

A1:broderen Christen Pedersen i Sundby.

A2:broderen Peder Pedersen på Blistrup.

(se nr.153)

 

side 226a.

156.INGER ESKILSDATTER død 1778 i Alsted sogn(skifte 4.juni).

E: Laurs Sørensen Tømmermand.

B1:Søren Laursen 2 år.

B2:Eske Laursen 14 dage.

 

side 226b.

157.BODIL CHRISTENSDATTER død 21.september 1778 i Fjallerslev, Ovtrup sogn.

g.1:Niels Sørensen

E:Mads Olufsen.

B1:Anders Nielsen i Ovtrup.

B2:Christen Nielsen

 

side 226b

158.MARGRETHE HANSDATTER død 1779 i Ovtrup sogn (skifte 10.juli).

E:Niels Jespersen

B1.Maren Nielsdatter er død g.m.Michel Ibsen i Vejerslev.

      B1a: Christen Michelsen 8 år

(se nr.172)

 

side 227a.

159.LAURS SØRENSEN OVTRUP i Alsted sogn, som er bortrømt 1779, (skifte 4.august).

g.m.NN.

2 børn på 3 og 1 år.

Har en morbroder i Ovtrup sogn.

 

side 227b.

160.JENS CHRISTENSEN WEILE og MARTHA SØRENSDATTER død 6.februar 1780 på Agger i Karby sogn

B1:Jens Jensen Weile.

B2:Christen Jensen Odgaard på Agger.

B3:Søren Jensen Weile.

B4:Else Jensdatter g.m.Søren Jensen på Agger.

(se nr.121).

 

side 228a.

161.HELVIG CHRISTENSDATTER død 1780 i Ovtrup sogn (skifte 28.marts).

E:Knud Pedersen Skovbo.

B1:Anne Knudsdatter 17 år.

B2:Peder Knudsen 7 år.

 

side 229a.

162.JENS PEDERSEN GADE død 9.marts 1780 i Fjallerslev,Ovtrup sogn.

B1:Mads Jensen Gade 26 år.

B2:Karen Jensdatter 30 år.

B3:Johanne Jensdatter 23 år.

B4:Anne Jensdatter 20 år.

 

side 231a.

163.JOHAN JENSEN ARBOE død 6.februar 1780 i Hug Stampmølle, Ovtrup sogn.

E:Anne Pedersdatter.

B1:Marie Johansdatter 23 år.

B2:Lisbet Johansdatter 22 år.

B3:Kirsten Johansdatter 16 år.

B4:Peder Johansen 17 år.

B5:Christen Johansen 13 år.

B6:Anders Johansen 10 år.

LV:Anders Odgaard.

FM:morbroderen Peder Olufsen i Fjallerslev.

(se nr.180, Frøslevgård nr. 65)

 

side 234a.

164.SIDSEL NIELSDATTER død 1780 i Østergaard i Alsted sogn, (skifte 17.maj).

E:Peder Christensen Dahlgaard.

B1:Jens Pedersen 16 år.

 

Side 236a.

165.ANNE ANDERSDATTER død 1780 i Tæbring sogn (skifte 2.juni).

far:Anders Blaaberg i Tæbring.

A1:broderen Thomas Andersen

A2:broderen Niels Andersen 8 år, i Fredsø.

    afdødes far var gift 2.gang  med Anne Cathrine ........, (intet efternavn) der igen havde været gift med Iver Mustsen i Korup.

A3:Johan Iversen 14 år.

A4:Niels Iversen 12 år.

 

side 240a.

166.ANDERS CHRISTENSEN SMED død 1780 i Dragstrup mølle,Dragstrup sogn

E.Karen Knudsdatter.

B1:Christen Andersen.

B2:Anne Andersdatter g.m.Ole Andersen i Ferregaard  i Øster Vandet.

 

side 241a.

167.CHRISTEN JENSEN VESTER død 1781 i Fjallerslev, Ovtrup sogn, (skifte 7.maj).

E:Edel Nielsdatter

B1:Jens Christensen Vester 16 år.

B2:Niels Christensen Vester 15 år.

B3:Christen Christensen Vester 12 år.

B4:Karen Christensdatter.

Enkens broder Rasmus Nielsen i Fjalderslev.

(se nr.104 ,Frøslevgård nr.129).

 

side 242a.

168.MAREN CHRISTENSDATTER død 31.august 1781 i Tæbring sogn.

E:Christen Jensen Jegind.

Afdødes far Christen Jacobsen i Nørgaard i Ovtrup sogn.

(CJJ havde ingen søskende:)

Afdødes mor Karen [Christensdatter] 60 år.

A1:morbroderen Lambert Christensen er død.

A2:mosteren Birthe Christensdatter er død g.m.Peder Knocker

      A2a:Maren Pedersdatter i Nykøbing.

A3:mosteren ................Christensdatter er død.

      A3a:Kirsten .................. g.m.Christen Gregersen i Vester Assels.

      A3b:Birthe .......................... i Ørding.

      A3c:Maren ..................enke i Ørding

      A3d:Maren ...................... i Lødderup.

(se nr.174).

defekt

 

side 243a

169.NIELS NIELSEN FUURBO død 30.september 1781 i Alsted sogn.

g.1:Mette Pedersdatter

g.2:Kirsten Nielsdatter

g.3:Anne Nielsdatter

B1:Peder Nielsen i Tæbring

B2:Christen Nielsen Fuurbo i Tæbring sogn(I)

B3:Niels Nielsen Fuurbo i Tæbring sogn (II).

B4:Niels Nielsen Furbo 35 år bortrømt  (I).

B5:Maren Nielsdatter Fuurbo 36 år,ugift (I)

B6:Margrethe Nielsdatter (I) g.m.Jens Christensen Skrædder på Fuur.

B7:Mette Nielsdatter (I). g.m.Christen Pedersen Hundborg i Tødsø.

B8:Mette Nielsdatter Fuurbo 23 år (II).

B9:Kirsten Nielsdatter 13 år.(III).

B10:Niels Nielsen Fuurbo 9 år (III).

LV:Jens Andersen, Alsted.

(se nr.80, 98, 141).

 

side 245a.

170.MAREN NIELSDATTER død 1782 på Agger i Karby sogn (skifte ...ingen dato)

E:Peder Nielsen Kankelborg.

B1:Niels Pedersen 17 år.

B2:Sidsel  Pedersdatter 23 år.

B3:Karen Pedersdatter 13 år.

B4:Niels Pedersen 10 år.

B5:Lars Pedersen 7 år.

(se Glomstrup nr.46,66,103).

 

Side 247a.

171.ANNE LAURITSDATTER død 1782 på Agger i Karby sogn. (ingen dato)

E:Rasmus C..........Smed.

B1:Johanne Rasmusdatter.

FM:afdødes broder Jens Laursen i Emb.

 

Side 247a.

172.NIELS JESPERSEN død 1783 i Ovtrup sogn, (skifte 10.september).

E:Else Andersdatter.

B1:Maren Nielsdatter (I) er død  g.m.Michel Ibsen i Vejerslev.

     B1a:Christen Michelsen 12 år.

LV:Christen Laursen i Vejerslev.

(se nr.158).

 

side 248a

173.LAURIDS CHRISTENSEN  død 1784 i Ovtrup sogn (skifte 29.august).

A1:Christen Lauritsen, Storgård i Ovtrup.

A2:Zidsel Lauritsdatter  er død

      gift 1:Peder

      gift 2:Christen Jensen i Hvidbjerg.

          A2a:Søren Pedersen 15 år (hos stedfaderen i Hvidbjerg).

 

side 249a.

174.CHRISTEN JENSEN JEGIND død 1785 i Tæbring sogn (skifte 19.januar).

E:Kirsten Lauritsdatter.

A1:Helsøsteren Kirsten Jensdatter død i Øster Jølby.

     A1a:Anne Lauritsdatter.

A2:halvbroderen Laurs Jensen Jegind i Nors.

A3:halvbroderen Søren Jensen Jegind i Agger

A4:halvsøsteren Dorthe Jensdatter g.m.Jens Lauritsen Kibsgaard i Karby.

A5:halvsøsteren Sophie Jensdatter g.m.Anders Kiær i Ørding sogn.

(se nr.69,168).

 

side 249b.

175.SVENNING NIELSEN og METTE KNUDSDATTER død 1785 i Tæbring sogn, (skifte 21.februar).

B1:Kirsten Svenningsdatter 38 år

B2:Maren Svenningsdatter 36 år.

B3:Anne Svenningsdatter 33 år.

B4:Else Svenningsdatter  26 år.

B5:Mette Svenningsdatter 23 år.

FM:Anders Blaabjerg i Tæbring.

(se nr.183)

 

side 253b.

176.ELSE ANDERSDATTER død 1786 i Ovtrup sogn (skifte 12.august).

E:Søren Dam

A1:morbroderen Ole Nielsen i Helligsø.

A2:søskendebarnet Niels Christensens kone i .......

A3:halvsøskendebarnet Christen Poulsen i .....

A4:halsøskendebarnet Thomas Jensen  i Harring

A5:halvsøskendebarnet Anders Jensen hos sin moder i Hørdum.

A6:halsøskendebarnet Kirsten Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Lildbjerg i Villerslev sogn.

A7:halvsøskendebarnet Anne Jensdatter hos sin far i Koldby, Hørdum sogn.

 

side 256a.

177.MAREN CHRISTENSDATTER død 1787 i Ovtrup sogn (skifte 10.juni).

E:Christen Olufsen.

B1:Ane Lausdatter 35 år.(uægte).

B2:Christen Christensen 26 år i Tæbring.

B3:Gravers Christensen 25 år.

B4:Kirsten Christensdatter 31 år.

B5:Ellen Christensdatter 29 år, enke.

 

side 258a.

178.JOHANNE NIELSDATTER død 1787 i Ovtrup sogn.  (skifte 18.juni).

E:Hans Knudsen.

B1:Niels Hansen 31 år.

B2:Knud Hansen 26 år.

B3:Jens Hansen 26 år.

B4:Ane Hansdatter 14 år.

V: morbroderen Anders Odgaard i Fjallerslev.

(se nr.147).

 

side 259a.

179.PEITER JENSEN død 1789 i Tæbring sogn (skifte 20.maj).

E:Dorthe Christensdatter.

B1:Grethe Peitersdatter 15 år.

B2:Maren Peitersdatter 12 år.

 (Afdøde var et slegfredbarn)

 

side 260a.

180..ANNE ELISABETH JOHANSDATTER død 1789 i Ovtrup sogn, (skifte 6.januar 1790).

E:Peder Hansen Fruergaard

B1:Kirsten Pedersdatter 5 år.

B2:Johan Pedersen 4 år.

B3:Hans Pedersen 2 år.

Afdødes morbroder Peder Olufsen af Fjallerslev.

V:afdødes broder Peder Johansen af Hug Mølle.

(se nr.163, 188).

 

side 262b.

181.CHRISTEN ANDERSEN død 1789 i Damgaard Mølle i Ovtrup sogn.

E:Dorthe Pedersdatter

B1:Anders Christensen.

B2:Mads Christensen, myndig

B3:Else Christensdatter g.m. Jens Knudsen i Gammelgaard i Blistrup sogn.

B4:Ingeborg Christensdatter g.m.Anders Christensen i Øster Assels.

B5:Abel Christensdatter g.m.Mads Christensen Dahl i Vester Assels.

LV:Christen Nielsen i Rakkeby.

 

side 263b.

182.KIRSTEN THØGERSDATTER død 1793 i Hou Mølle i Ovtrup sogn, (skifte 29.august).

E:Peder Johansen.

B1:Johan Pedersen 3 år.

B2:Anders Pedersen 2 år.

Enkemandens broder Anders Johansen i Hug mølle.

Christen Johansen i Ovtrup.

afdødes søster Bodil Thøgersdatter i Harre.

(se nr.187)

 

side 266b.

183.KIRSTEN SVENNINGSDATTER død 1794 i Tæbring sogn (skifte 21.juli).

E: Jens Hald.

A1:søsteren Anne Svenningsdatter.

A2:søsteren Else Svenningsdatter.

A3:søsteren Mette Svenningsdatter.

A4:[Maren Svenningsdatter] g.m.Søren Sørensen i Galtrup

(se nr.175)

 

side 266.

184.ANDERS JENSEN GADE, død 21.juli 1794 i Ovtrup sogn.

g.1:NN

g.2:Maren Christensdatter.

B1:Morten Andersen 30 år i Tæbring (I).

B2:Jens Andersen (I).

B3:en søn 26 år.

(se nr.122).

 

side 267a.

185.GRETHE SØRENSDATTER død 28.maj 1796 i Ovtrup sogn.

E:Knud Schoubo.

 

side 270b.

186.JENS ESKESEN død 1796 i Ovtrup sogn (skifte 16.august)

E:Maren Jensdatter.

B1:Jens Jensen 21 år.

B2:Eske Jensen 19 år.

B3:Christen Jensen 12 år.

FM:farbroderen Mogens Eskesen i Dragstrup sogn.

(se nr. 191).

 

side 274a.

187.PEDER JOHNSEN død i Hou Stampmølle 1796 i Ovtrup sogn (skifte 28.september.)

g.1:[Kirsten Thøgersdatter].

E:Inger Marie Lauritdatter.

B1:Johan Pedersen 6 år (I).

B2:Anders Pedersen 5 år (I).

B3:Laust Pedersen 2 år (II)

B4:Peder Pedersen 16 uger (II).

FM:farbroderen Christen Johnsen af Ovtrup.

FM:Anders Johnsen i Ovtrup.

(se nr.182)

 

side 280b.

188.KAREN NIELSDATTER

død 1804 i Ovtrup sogn

(skifte 17.september).

E:Peder Hansen Fruergaard.

B1:Niels Pedersen 9 år.

B2:Anne Lisbeth Pedersdatter 6 år.

B3:Peder Pedersen 4 år.

B4:Christen Pedersen 2 år.

B5:Niels Pedersen 2 år.

morbroderen Jens Futtrup i Torp.

(se nr.180).

 

side 282a.

189.ANDERS JENSEN SKRÆDDER død 1805 i Ovtrup sogn (skifte 28.november).

g.1.NN

E:Kirsten Lauritsdatter.

B1:Karen Andersdatter (I) g.m. Hans Eliasen Wuthersen,  smed i Silstrup i Thisted sogn.

B2:Anne Andersdatter (I) g.m.Christen Christensen, i Kobberrød i Gettrup sogn.

B3:Dorthe Andersdatter (I) ugift 23 år.

B4:Anne Cathrine Andersdatter 20 år (II).

B5:Jens Andersen 14 år.

B6:Anne Marie Andersdatter 11 år.

Enkens broder Peder Larsen i Sindbjerg.

 

side 286b.

190.MAREN JENSDATTER død 1807 i Ovtrup sogn (skifte 17.februar).

g.1:Jens.

E:Christen Nielsen Højgaard

B1:Jens Jensen 31 år i Fjallerslev (I).

B2:Eske Jensen 28 år i Fjallerslev (I).

B3:Christen Jensen  i Holsten (I).

 

side 289b.

191.CHRISTEN NIELSEN HØYGAARD død 1811 i Ovtrup sogn (skifte 5.februar).

E:Anne Michelsdatter.

B1:Christen Christensen født 19.december 7 uger.

FM:farbroderen Niels Høygaard af Bested.

(se nr. 186)

 

 

Til godsoversigten

Til forsiden