Til forsiden

Til godsoversigten

 

 

CHRISTEN  SØRENSENS GODS

1798-99 [G118-1]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifte med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

De originale skifter finder du på:
 http://www.wadschier.dk/kilder/vis_kilder.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=&Arkivnavn=Christen%20Sørensen%20(G118)&Periode=

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

 

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted
 

 

1.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 29.november 1798 i Nees, Karby sogn.

E:Laurs Sørensen Søndergaard.

B1.Søren Laursen 23 år.

B2.Maren Laursdatter gift med Peder Christian Nielsen  i Øster Mølle ved Thisted.

B3.Else Marie 15 år.

FM:farbroderen Søren Sørensen Søndergaard i Nees.

 

Side 11a.

2.MAREN CHRISTENSDATTER død 24.januar 1799 i Nees i Karby sogn.

Tjenestepige hos Laurs Sørensen Søndergaard.

 

Til forsiden

Til godsoversigten