Til godsoversigten

Til forsiden

 

BLISTRUP skifteprotokol 1766-1827 

[G107-1]

 

Udarbejdet af Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 Herning.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen. Findes der fejl modtages rettelser meget gerne.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller og andre, hvor disse er fundet, men der er sandsynligvis endnu flere personer, der går igen i flere skifter. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er  udarbejdet personregister, dog ikke medtaget her, men kan købes hos forfatteren på en CD, som også omfatter andre godsskifter på Mors, samt en database med alle  Mors-skifternes personer. Personnavne er tilstræbt standardiserede, stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til andre skifter med nummer, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
 De originale skifter kan ses på: http://www.wadschier.dk/kilder/vis_side.php?Landsarkiv=LAV&Arkivtype=godsarkiv&Arkivserie=skifteprotokol&Arkivnavn=Blidstrup%20(G107)&Periode=1776-1826

Finder du fejl i skifterne vil jeg gerne have det at vide, så jeg kan rette fejlene.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
LV: lavværge
sst.: samme sted

 

side 1.

1.ANDERS ANDERSEN død 1777 i Rested sogn (skifte 17.februar).

E:Sidsel Christensdatter.

B1:Christen Andersen 21 år.

B2:Anders Andersen 18 år.

B3:Søren Andersen 15 år.

B4:Laurids Andersen 9 år.

B5:Peder Andersen 4 år.

B6:Maren Andersdatter 12 år.

B7:Obel Andersdatter 6 år.

LV:Christen Andersen af Damsgaard Mølle.

FM:Jens Jepsen.

 

side 4.

2.KNUD PEDERSEN NØRGAARD død 1776 i Søndergård i Hellerød, Søndbjerg sogn 

(skifte 22.november).

E:Anne Nielsdatter.

B1:Peder Knudsen 25 år.

B2:Niels Knudsen 21 år.

B3:Poul Knudsen 19 år.

B4:Maren Knudsdatter

     g.m.Christopher Kiøl på Jestrup.

B5:Karen Knudsdatter.

FM:Christen Pedersen i Kallerup.

(nr.15).

 

side 9.

3.JENS JENSEN død 1777 i Rested sogn (skifte 24.juli).

E:Anne Andersdatter.

B1:Anders Jensen 15 år.

B2:Jens Jensen 11 år.

B3:Peder Jensen 1 år.

B4:Mette Jensdatter 18 år.

B5:Anne Kirstine Jensdatter 17 år.

LV:enkens broder Mads Andersen, Torp. 

 

side 13.

4.JOHANNE CHRISTENSDATTER død 1778 i Rested sogn (skifte 7.marts).

E:Laurs Nielsen.

B1:Edel Laursdatter 8 år.

B2:Kirsten Laursdatter 5 år.

V:Niels Nielsen.

 

side 14.

5.JENS JEPSEN død 1780 i Vils, Vejerslev sogn, (skifte 22.april).

E:[Anne Marie Andersdatter].

B1:Anders Jensen 26 år.

B2:Maren Jensdatter g.m.Christopher Olesen.

B3:Obel Jensdatter 23 år.

B4:Karen Jensdatter g.m. Jens Hede i Outrup.

FM:Niels Rytter.

(se nr.28 og 43)

 

side 15.

6.ANNE OLUFSDATTER død 1780 i Kronborg i Blidstrup sogn.(skifte 6.december).

A1:halvbroderen Jens Pedersen fra Eistrup i Rødding sogn.

A2:halvbroderen Laurids Pedersen Kiær i Rødding sogn.

A3:halvsøsteren Maren Pedersdatter  hos faderen Peder Jensen i Grundvad i Rødding sogn.

 

side 17.

7.BODIL CATHRINE SØRENSDATTER død 1780 i Rested sogn.(skifte 27.januar 1781).

B1:Søren Laursen.

B2:Jacob Laursen i Vejerslev.

B3:Anders Laursen i Vester Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn.

B4:Ellen Marie Laursdatter  g.m. Morten Pedersen i Rested sogn.

 

side 18.

8.ANNE GREGERSDATTER død 1781 i Vejerslev sogn (skifte 26.februar).

E:Laurids Nielsen Vestergaard.

A1:søsteren Johanne Gregersdatter  i Villerslev i Thy.

A2:Elisabeth Gregersdatter  g.m.Niels Søgaard i Vils, Vejerslev sogn.

A3:Kirsten Gregersdatter g.m.Peder Christensen i Rested.

 

side 22.

9.HANS NIELSEN død 1781 i Vejerslev sogn (skifte 13.juni).

mor:Kirsten Sørensdatter.

LV:Laurs Nielsen af Vejerslev.

 

side 23.

10.ANNE NIELSDATTER død 1781 i Rested   sogn (skifte 12.juni).

E:Jens Michelsen

A1:broderen Niels Nielsen i Bladberg i Rakkeby.

A2:broderen Anders Nielsen i Hunderup er død.

      A2a:Niels Andersen i Erslev.

      A2b:Jens Andersen.

      A2c:Kirsten Andersdatter er død g.m. Thomas Jensen i Feggeklit.

          A1c1:[Maren Thomasdatter].

          A1c2:[Anne Thomasdatter].

A3:søsteren Karen Nielsdatter ugift.

A4:halvbroderen Joseph Nielsen  i V.Assels er død.

      A4a:Christen Josephsen på Jegindø.

      A4b:Jens Josephsen 40 år, er bortrømt.

 A5:en halvbroder i Thy er død, har efterladt børn.     

(se Frøslevgård nr.12, 110, Glomstrup nr. 45)

 

side 25.

11.ENEVOLD RASMUSSEN død 1781 i Vejerslev sogn.(skifte 13.oktober).

E:Maren Andersdatter.

B1:Peder Enevoldsen.

B2:Rasmus Enevoldsen.

B3:Maren Enevoldsdatter.

 

side 27.

12.ANNE CATHRINE JOHANSDATTER død 1782 i Kronborg i Blistrup sogn.(skifte 3.april).

E:afd.Michel Christensen Pind.

B1:Johan Michelsen. 12 år.

B2:Else Marie Michelsdatter 14 år.

FM:Jens Pind af V.Assels.

Afdødes broder Christen Riis fra Nygård.

FM:Villads Kjærgaard af Storup.

FM:Søren Hansesgaard i Ørding.

 

side 28.

13.VALDBORG PEDERSDATTER død 1782 i Rested sogn (skifte 24.oktober).

E:Christen Jørgensen.

B1:Jørgen Christensen i Sindbjerg.

B2:Jens Christensen.

B3:Dorthe Christensdatter g.m. Laurs Mark.

B4:Maren Kirstine Christensdatter.

 

side 29.

14.NIELS FISKER død 1783 i Vejerslev sogn.(skifte 11.december).

E:Karen Nielsdatter.

B1:Johanne Nielsdatter 25 år.

LV:Jacob Bech fra Vejerslev.

 

side 30.

15.KAREN PEDERSDATTER død 1783 i Hellerød i Søndbjerg sogn. (skifte 6.december).

A1:broderen Morten Pedersen i Hellerød.

A2:broderen Christen  Pedersen i Kallerup

A3:broderen Knud Pedersen i Kallerup er død.

      A3a:Peder Knudsen.

      A3b:Poul Knudsen.

      A3c:Niels Knudsen.

      A3d:Kirsten Knudsdatter.

      A3e:Maren Knudsdatter g.m.Christen Kiøll i Raackier).

A4:broderen Søren Pedersen er død.

      A4a:Hans Sørensen.

      A4b:Maren Sørensdatter.

      A4c:Anne Sørensdatter gift i Vilslev ved Ribe.

A5:søsteren Maren Pedersdatter var gift og er død.

      A5a:Christen Jensen i Torp i Lyngs sogn.

      A5b:Peder Jensen.

      A5c:Niels Jensen.

      A5d:Niels Jensen.

      A5e:Maren Jensdatter g.m.Niels Tegelberg.

      A5f:Mette Jensdatter g.m.Christen Christensen  på Lyngs mark.

A6:søsteren Anne Pedersdatter (død 1783).

(se nr.2).

 

side 32.

16.LAURIDS JENSEN SKRÆDDER død 1784 i Emb i Blidstrup sogn.(skifte 6.marts).

B1:Jens Larsen Skrædder i Emb.

B2:Ole Larsen.

B3:Søren Larsen.

B4:Christen Larsen.

B5:Maren Lauritsdatter.

B6:Anne Larsdatter er død g.m.Rasmus Christensen på Agger i  Karby sogn.

      B6a:Johanne Rasmusdatter.

 (se nr. 36)

 

side 34.

17.PEDER CHRISTENSEN død 1784 i Emb i Blidstrup sogn, (skifte 1.juni).

E:Johanne Pedersdatter.

B1:Peder Pedersen 15 år.

B2:Marqvor Pedersen 9 år.

B3:Christen Pedersen 16 år.

B4:Maren Pedersdatter 11 år.

V:Peder Sørensen.i Emb.

 

side 35.

18.MAREN JENSDATTER død 1784 i Gammelgård i Blidstrup sogn. (skifte 10.december).

E:afd.Knud Michelsen.

B1:Jens Knudsen 30 år.

B2:Michel Knudsen 26 år.

B3:Maren Knudsdatter 27 år.

FM:Mads Jensen i Nørvang.

 

side 36.

19.MAREN CHRISTENSDATTER død 1785 i Vejerslev sogn (skifte 11.maj).

E:afd.Mads Smed.

B1:Jacob Madsen, Brunbjerg i Vejerslev sogn.

B2:Christen Madsen.

B3:Johannes Madsen.

B4:Peder Madsen.

 

side 38.

20.PEDER NORMANN død 1786 i Elsø sogn (skifte 25.februar).

E:Anne Marie Andersdatter.

B1:Anders Pedersen 11 år.

B2:Peder Pedersen 3 år.

B3:Kirsten Pedersdatter 14 år.

B4:Maren Pedersdatter 6 år.

B5:Martha Pedersdatter 4 år.

LV:Christen Kjærgaard.

FM:Jens Pedersen.

(se nr.23).

 

side 38.

21.POUL JENSEN død 1786 i Sindbjerg i Rested  sogn.(skifte 13.november).

E:Inger Nielsdatter.

A1:søsteren Else Jensdatter enke efter C.Clausen i Jølby.

LV:Poul i Starup.

 

side 39.

22. MORTEN PEDERSEN død 1787 i Hellerød i Søndbjerg sogn.

(skifte 14.februar).

 

side 41.

23.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 1787 i Elsø sogn (skifte 11.april).

E:afd.Peder Nordmand.

B1:Peder Pedersen 4 år.

B2:Martha Pedersdatter 6 år.

B3:Maren Pedersdatter.

B4:Martha Pedersdatter.[Kirsten].

(se nr.20).

 

side 41.

24.KISTEN ANDERSDATTER død 1787 i Vejerslev sogn. (skifte 21.juni).

E:Poul Jensen.

B1:Anders Poulsen 10 år.

B2:Christen Sørensen.

FM:farbroderen Morten [Jensen] i Vilsgaard.

 

side 43.

25.METTE NIELSDATTER død 1787 i Vejerslev sogn (skifte 27.juli.)

g.1:Christen Thøgersen.

E:Christen Øer.

B1:Thøger Christensen 19 år  (II).

B2:Christen Christensen 12 år (II).

B3:Kirsten Marie Christensdatter 23 år (I).

 

side 43.

26.PEDER CHRISTENSEN død 1788 i Hvidbjerg sogn (skifte 2.april).

farbroderen Jens Thøgersen i Karby.

Morbroderen Laurs Nielsen i Karby.

 

side 44.

27.NIELS RYTTER død 1788 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 12.december).

B1:Jens Nielsen 17 år.

B2:Niels Nielsen 15 år.

B3:Christen Nielsen 10 år.

B4:Anders Nielsen 7 år.

B5:Else Nielsdatter 16 år.

B6:Maren Nielsdatter 8 år.

LV:Mads Rested. 

FM:Christen Christensen Sillerslev.

 

side 45.

28.OBEL JENSDATTER død 1788 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 8.januar 1789).

A1:moderen Maren Andersdatter.

A2:broderen Anders Jensen i Emb.

A3:en søster [Maren Jensdatter]  g.m. Christopher Olesen i Struer, Gimsing sogn.

A4:en halvsøster [Karen Jensdatter] g.m. Jens Hede i Tæbring.

(se nr.5, 43).

 

side 45.

29.ELSE NIELSDATTER død 1788 i Vejerslev sogn.(skifte 15.november).

E:Michel Ibsen.

B1:Niels Michelsen 13 år.

 

side 46.

30.SIDSEL NIELSDATTER død 1788 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 12.januar 1789).

E:Jens Bjerregaard.

B1:Peder Christian Jensen 15 år.

B2:Niels Jensen 6 år.

FM:Christen Sørensen fra Hvidbjerg.

 

side 47.

31.AHASVERUS IBSEN død 1789 i Vejerslev sogn.(skifte 15.februar).

E:Anne Christensdatter.

B1:Ib Ahasverusen 10 år.

B2:Karen Ahasverusdatter 21 år.

B3:Anne Ahasverusdatter 13 år.

B4:Kirsten Ahasverusdatter 11 år.

B5:Zidsel Ahasverusdatter 6 år.

FM:fabroderen Michel Ibsen.

LV:Thue Iversen i Vejerslev.

(se nr. 62)

 

side 48.

32.PEDER BJERREGAARD død 1788 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 10.januar 1787).

E:Maren Pedersdatter.

B1:Peder Pedersen 23 år.

B2:Jens Pedersen 18 år.

B3:Anne Pedersdatter, g.m. Peder Andersen i Vils.

B4:Anne Pedersdatter 24 år.

B5:Johanne Pedersdatter 14 år.

B6:Maren Pedersdatter 10 år.

LV:Jørgen Nielsen i Hvidbjerg.

FM:Sr.Støvlbech i Sindbjerggård.

 

side 49.

33.VILLADS JENSEN

død 1790 i Emb i Blidstrup sogn

(skifte 14.december)

E:Mette Nielsdatter.

A1:broderen Christen Jensen i Tøving er død.

      A1a:Anders Christensen i Tøving.

      A1b:Jens Christensen i Emb.

      A1c:Anne Christensdatter g.m. Gregers Michelsen i Tøving.

A2:søsteren Maren Jensdatter er død  g.m. Bertel Olesen i Tøving.

      A2a:Christen Bertelsen i Tøving.

 LV:Jeppe Mathiasen.

    

side 50.

34.MARGRETHE ANDERSDATTER død 1791 i Vils i Vejerslev sogn.(skifte 18.november).

A1:Broderen Lars Andersen i Vils.

 

side 51.

35.OBEL CHRISTENSDATTER død 1792 i Sindbjerg i Rested sogn.(skifte 29. december)

g.1:Christen Lindberg i Vester Assels.

g.2:Mads Dahl.

B1:Christen Christensen 17 år (I).

B2:Peder Christensen 14 år (I).

B3:Anders Christensen 13 år (I).

B4:Christen Madsen 3 år (II).

B5:Dorthe Marie Madsdatter 5 år (II).

børnenes morbrødre Anders og Mads Møller fra Damsgaard mølle. ( nr. 52)

 

side 53.

36.DRUDE NIELSDATTER død 1793 i Emb i Blidstrup sogn.(skifte 27.marts).

E:Jens Larsen Skrædder.

B1:Niels Jensen 28 år.

B2:Laurs Jensen 26 år.

B3:Jens Jensen 23 år.

B4:Christen Jensen 19 år.

B5:Knud Jensen 12 år.

B6:Johanne Jensedatter 17 år.

 (se nr.16, nr. 104 Damsgaard)

 

side 55.

37.PEDER BALTZER NISSEN MOUTRUP og hustru MAGDALENE MADSDATTER

død 1793 i Kronborg i Blidstrup sogn, (skifte 13.juni og 23.november).

B1:Jens Nissen fra Rested 67 år.

B2:Hans Nissen i København er død.

Magdalene Madsdatters søsters barn:

A3:Ole Kjellergaard i Skallerup.

LV:Poul Sørensen i Storupgaard.

 

side 59.

38.JOHANNE HASSING død 1794 i Brunbjerg i Vejerslev sogn (skifte 7.januar).

g.1:Peder.

B1:Niels Hassing i Sillerslev.

B2:Anne Elisabeth Pedersdatter g.m.Christen Skomager i Nykøbing.

B3:Karen Pedersdatter  g.m.Anders Nielsen i Ørding.

B4:Michel Pedersen  bortrømt for mere end 30 år siden.

B5:Niels Pedersen bortrømt for mere end 30 år siden.

 

side 60.

39.JENS VILLADSEN HEBS

død 1797 i Blidstrup sogn (skifte 9.august).

 

side 61.

40.SIDSEL CHRISTENSDATTER død 1797 i Ydby sogn.(skifte 23.august).

E:Jens Skadkjær.

B1:Else Jensdatter.

FM:Niels Pedersen i Holmgaard.

 

side 62.

41.JACOB MICHELSEN død 1797 i Elsø sogn (skifte 30.oktober).

E:Maren Jensdatter.

B1:Michel Jacobsen 8 år.

B2:Dorthe Jacobsdatter 11 år.

B3:Maren Jacobsdatter 4 år.

FM:farbroderen Poul Michelsen af Karby sogn.

LV:Mads Aggerholm af Fredsø.

 

side 65.

42.METTE CHRISTENSDATTER død 1798 i Vejerslevgaard i Vejerslev sogn, (skifte 5.februar).

E:Laurs Sørensen.

B1:Søren Laursen 7 år.

B2:Christen Laursen 3 år.

B3:Else Laursdatter 14 år.

B4:Martha Laursdatter 12 år.

FM:morbroderen Søren Christensen i Emb.

 

side 69.

43.ANNE MARIE ANDERSDATTER død 11.-12.maj 1798 i Emb,Blidstrup sogn.

E:afd.Jens Jepsen.

B1:Anders Jensen Wils i Emb.

B2:Maren Jensdatter  g.m. Christen Olesen af Struer Odde i Gimsing sogn.

(se nr.5, 28).

 

side 68.

44.JENS JOSEPHSEN død 1798 i Elsø sogn (skifte 19.juni).

E:Maren Jensdatter.

A1:moderen:Sidsel Kirstine Pedersdatter.

A2:broderen Peder Josephsen i Nykøbing.

A3:søsteren Kirsten Josephsdatter  g.m.Niels Hansen på Agger i Karby sogn.

A4:broderen Lars Josephsen.

A5:halvsøsteren Maren Larsdatter.

LV:Jens Glinborg i Frøslev.

(nr.1128).

 

side 73.

45.SØREN CHRISTENSEN død 1798 i Emb, Blistrup sogn, (skifte 31.januar 1799), ugift.

A1:faderen Christen Sørensen i Emb.

 

side 78.

46.SØREN BJERREGAARD død 1799 i Vejerslevgaard i Vejerslev sogn (skifte 23.juli.).

E:Kirsten Madsdatter.

B1:Mads Sørensen 27 år.

B2:Karen Sørensdatter 21 år.

LV:Peder Enevoldsen.

FM:farbroderen Laurs Bjerregaard af Vils.

 

side 84.

47.ANNE MICHELSDATTER død 1800 i Tæbring sogn (skifte 6.maj).

E:Christen Nielsen.

B1:Michel Christensen 20 år.

B2:Jens Christensen 12 år.

V:Niels Christensen af V.Hvidbjerg.

 

side 91.

48.DORTHE NIELSDATTER død 1800 i Emb i Blidstrup sogn. (skifte 20.august).

E:Peder Sørensen.

B1:Anne Pedersdatter 28 år.

B2:Søren Pedersen 26 år.

 

side 98.

49.NIELS CHRISTENSEN død 1800 i Blidstrup sogn, (skifte 9.december).

E:Anne Jensdatter.

B1:Christen Nielsen 8 år.

B2:Jens Nielsen 4 år.

B3:Anne Nielsdatter 9 år.

B4:Mette Nielsdatter 6 år.

B5:Mette Cathrine Nielsdatter 1½ år.

V:farfaderen Christen Sørensen.

 

side 116.

50.INGER MARIE JENSDATTER død 1802 i Tæbring sogn (skifte 27.september).

A1:faderen Jens Christensen Kiær 60 år.

A2:broderen Niels Jensen 38 år i Vejerslev.

 

side 118.

51.JENS PEDERSEN BJERREGAARD død 1802 i Sindbjerg i Rested sogn, (skifte 7.december).

g.1.NN

E:Anne Marie Christensdatter.

B1:Niels Jensen 21 år (I).

B2:Niels Jensen 6 år. (II).

B3:Jens Christian Jensen 3 år.(II)

B4:Sidsel Marie Jensdatter 11 år(II).

LV:Niels Poulsen fra Storupgård.

 

side 123.

52.MADS CHRISTENSEN DAHL død 1803 i Sindbjerg i Rested sogn (skifte 19.februar).

g.1.NN.

g.2.NN.

E:Karen Nielsdatter.

B1:Karen Madsdatter 30 år (I/II)

B2:Edel Margrethe Madsdatter 24 år (I/II)

B3:Dorthe Marie Madsdatter 15 år (I/II)

B4:Christen Madsen 13 år (I/II)

FM:farbrodren Christen Christensen Dahl i Vester Assels.

LV:enkens broder Christen Nielsen Tæbring i Rested. (se nr. 35).

 

side 136, 154

53.SIDSEL MOGENSDATTER død 1804 i Torp i Karby sogn, (skifte 25.apil).

g.1:Christen Nielsen i Odgaard  i Lyngs sogn.

g.2:Peder Olesen i Odgaard i i Lyngs sogn.

E:Jacob Christensen Møller.

B1:Niels Christensen 39 år (I)  i Vester Assels sogn.

B2:Mogens Christensen 36 år (I).

B3:Mads Christensen 33 år (I).

B5:Christen Pederssen  27 år (II).

B6:Kirsten Pedersdatter 24 år (II). g.m. Niels Jensen fra Torp.

B7:Christen Jacobsen 17 år (III).

 

side 139,165.

54.JACOB MADSEN død 1804 i Brunbjerghus i Vejerslev sogn (skifte 15.august).

E:Maren Nielsdatter.

B1:Mads Jacobsen 12 år.

B2:Maren Jacobsdatter 18 år.

LV:enkens broder Christen Nielsen Leth i Emb.

V:Jens Sørensen Dahlgaard af Frøslev (beslægtet med afdøde).

 

side 150,164,167.

55.LARS ANDERSEN SØEGAARD død 1805 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 29.januar 1805).

E:Maren Jensdatter.

B1:Anders Larsen 30 år.

B2:Malthe Larsen 24 år.

B3 Maren Kirstine Larsdatter 27 år.

LV:Niels Melsen i Vilsgaard.

V:morbroderen Poul Jensen i Vejerslev.

 

side 169.

56.ANNE LAURITSDATTER død 1806 i Kalundborg i Vejerslev sogn, (skifte 19.februar).

E:Anders Christensen.

B1:Christen Andersen 21 år.

B2:Maren Kirstine Andersdatter 19 år.

B3:Anne Sophie Andersdatter 17 år.

B4:Else Marie Andersdatter er død g.m. Søren Kibsgaard i Vejerslev

     B4a:Anne Kirstine Sørensdatter 2 år.

     B4b:Anders Christian Sørensen ½ år.

V:Peder Enevoldsen i Vejerslev.

 

side 194,204.

57.MAREN MICHELSDATTER død 1808 i Rested  sogn (skifte 30.juli).

E:Peder Mortensen.

 

side 197.

58.CHRISTEN CHRISTENSEN død 1808 i Emb, Blidstrup sogn, (skifte 17.oktober).

E:Maren Andersdatter.

A1:broderen Peder Christensen 42 år i Elskær,Vinderslev sogn,Lysgård hrd.

A2:søsteren Karen Christensdatter 50 år, g.m.Thomas Jensen  i Visholm i Ramsing sogn.

A3:søsteren Kirsten Christensdatter 60 år g.m.Niels Bertelsen i Øster Hvidbjerg.

A4:søsteren Gertrud Christensdatter 46 år i Visholm i Ramsing sogn.

A5:søsteren Maren Christensdatter er død g.m.Jens Larsen i Sillerslev.

       A5a:Else Jensdatter 34 år.

       A5b:Anne Jensdatter 28 år  g.m.Jacob Nielsen Lynggaard i Sillerslev.

       A5c:Zidsel Jensdatter 24 år.

LV:Berthel Nielsen i Emb.

 

side 201.

59.MAREN PEDERSDATTER død 1809 i Rested sogn (skifte 5.juni).

E:Jens Jensen.

B1:Inger Cathrine Jensdatter 18 år.

B2:Anne Jensdatter 14 år.

B3:Jens Jensen 9 år.

B4:Anne Kirstine Jensdatter 7 år.

B5:Peder Jensen 2 år.

 

side 205,214,218,230.

60.CHRISTEN SØRENSEN SINDBJERG og ELSE LARSDATTER i Kronborg, Vejerslev sogn.

Testamente 4.april 1810.

A1:hans søster Helene Sørensdatter  g.m.Søren Christensen i Sindbjerg.

A2:hans søster Anne Sørensdatter  enke efter Niels Møller i Vester Hvidbjerg.

A3:hendes halvbroder Michel Larsen i Rested

A4:hendes halvbroder Peder Larsen i Sindbjerg.

A5:hendes halvbroder Søren Larsen i Fredsø.

A6:hendes halvbroder Christen Larsen i Rested.

A7:hendes halvbroder Niels Larsen i Rested.

A8:hendes halvbroder Jens Larsen  i Rested.

A9:hendes halvsøster Anne Larsdatter  g.m.Jens Jensen Snedker i Sindbjerg.

A10:hendes halvsøster Anne Margrethe Larsdatter  g.m.Anders Larsen i Øster Hvidbjerg.

A11:hendes halvsøster Maren Larsdatter g.m. Niels Svenningsen,Vester Assels.

A12:hendes halvsøster Kirsten Larsdatter er død, g.m. Anders Jensen i Outrup

        A12a:Jens Andersen.

        A12b:Anne Kirstine Jensdatter, ugift.

        A12c:Maren Jensdatter.

 

side 207.

61.RASMUS ENEVOLDSEN død 1811 i Vejerslev sogn (skifte 11.september).

A1:broderen Peder Enevoldsen

 

side 207.

62.ANNE CHRISTENSDATTER død 1812 i Vejerslev sogn (skifte 7.februar).

E:Peder Nielsen.

B1:Ib Ashaverusen i Vejerslev.

B2:Anne Ashaverusdatter gift med Anders Nielsen i Ørding.

B3:Karen Ashaverusdatter g.m. Christen Smed i Vejerslev.

B4:Kirsten Ashaverusdatter g.m.Jacob Storegaard i Outrup.

(se nr. 31).

 

side 208,209,224.

63.JOHANNE PEDERSDATTER død 1812 i Emb, Blidstrup sogn.(skifte 11.april).

g.1:Peder Christensen i Emb.

E:Christen Nielsen Leth.

B1:Peder Christian  Pedersen  i Sindbjerg by.

B2:Marqvard Pedersen i Kalhøjgaard i Øster Assels sogn.

B3:Maren Pedersdatter g.m.Mads Sørensen i Vejerslevgaard.

B4:Anne Christensdatter.

B5:Maren Christensdatter.

 

side 208,219.

64.ANNE PEDERSDATTER, død 1812 i Vejerslev sogn (skifte 13.april).

E:Peder Andersen.

B1:Anne Margrethe Pedersdatter 22 år.

B2:Karen Pedersdatter 16 år.

B3:Anders Pedersen 14 år.

B4:Jens Pedersen 13 år.

 

side 208,211,219.

65.PEDER JENSEN NATMAND

død 1812 i Vils i Vejerslev sogn.

E:Birgitte Jensdatter.

B1:Peder Pedersen i Rakkeby.

B2:Anders Pedersen.

B3:Mette Marie Pedersdatter g.m. Hans Nielsen Bissen i Vils.

 

side 208,212,227,232.

66.CHRISTEN NIELSEN BOSSEN død 1812 i Vejerslev sogn.(skifte 8.maj).

E:Marie Mortensdatter.

B1:Morten Christensen 30 år.

B2:Niels Christensen 27 år.

B3:Peder Christensen 25 år.

B4:Anders Christensen 23 år.(se ne. 68)

B5:Karen Christensdatter 34 år  g.m.Jens Hald i Vejerslev.

B6:Dorthe Christensdatter 18 år.

LV:Mads Nielsen Kiærgaard i Vejerslev.

 

side 216.

67A.SØREN SVENNINGSEN død 1812 i Vejerslev sogn, (testamente 5.juli).

E:Karen Svendsdatter.

 

side 227, 237.

67B.MICHEL IBSEN død 1812 i Vejerslev sogn, (skifte 9.december).

g.1:NN.

E:Magdalene Christensdatter.

B1:en søn i Ørding (I).

B2:Niels Michelsen i Vejen, Ørding sogn.

B3:Christen Michelsen 17 år (II).

B4:Else Marie Michelsdatter 14 år (II).

B5:Anne Cathrine Michelsdatter 5 år (II).

V:børnenes morbroder Jens Christensen i Vodstrup.

LV:enkens broder Søren Christensen Bach fra Mollerup.

 

side 233.

68.ANDERS CHRISTENSEN død 1813 i Vejerslev sogn (skifte 10.april)

hos hans moder Marie Mortensdatter ( se 66).

 

side 233.

69.INGEBORG ANDERSDATTER død 1813 i V.Assels sogn (skifte 22.maj).

E:Peder Andersen Harring.

B1:Christen Pedersen.

B2:Anders Pedersen.

B3:Anne Pedersdatter 24 år.

 

side 235,240.

70.CHRISTEN NIELSEN MURMESTER  død 1813 Sindbjerg i Rested sogn (skifte 29.juli).

E:Johanne Jensdatter.

LV:Thomas Nielsen fra Rested.

B1:Barbara Christensdatter 8 år.

B2:Jens Christensen 6 år.

B3:Niels Christensen.

B4:Christiane Christensdatter.

FM:Henrik Nielsen af Sundby.

 

side 242,243.

71.PEDER ENEVOLDSEN død 1816 i Vejerslev (skifte 17.februar).

E:Maren Madsdatter.

(se nr.72).

 

side 242.

72.ANNE ELISABETH PEDERSDAT-TER død 1816 i Vejerslev sogn (skifte 17.juni).

far:Peder Enevoldsen.

(se nr.71).

 

side 242.

73.ANNE JENSDATTER  død 1816 i Øster Assels sogn 30 år.

far:Jens Knudsen

 

side 243,244.

74.CHRISTEN ANDERSEN død 1817 i Sindbjerg, Rested sogn (skifte 24.maj).

E:Kirsten Christensdatter.

B1:Anders Christian Christensen i Jestrup på Thyholm.

B2:Johanne Marie Christensdatter 29 år.

B3:Marianne Christensdatter 12 år.

B4:Anne Christensdatter 10 år.

B5:Anders Christensen.

B6:Else Christensdatter g.m.Christen Sørensen V.Hvidbjerg.

 

side 243, 245.

75.JENS NIELSEN død 1817 i Blidstrup sogn.(skifte 23.april).

B1:Birgitte Cathrine Jensdatter 25 år.

B2:Maren Jensdatter 24 år.

 

side 246.

76.RASMUS SMED død 1818 i Vejerslev sogn, (skifte 22.februar).

E:Karen Christensdatter.

B1:Maren Rasmusdatter 27 år.

B2:Kirsten Marie Rasmusdatter 21 år.

B3:Johanne Rasmusdatter, g.m.Anders Jensen Kronborg i Vejerslev.

B4:Johan Christian Rasmussen 21 år.

 

side 247.

77.CHRISTEN NIELSEN død 1818 i Tæbring sogn (skifte 23.december).

E:Mette Jensdatter.

 

side 247,253.

78.ANNE PEDERSDATTER død 6.juli 1819 i Højbjerggård, Blistrup sogn (skifte 7.juli).

E:Peder Pedersen Højbjerg.

A1:farbroderen Christen Andersen Oksenlbøl i Vestervig sogn er død.

      A1a:Hans Christensen i Oksenlbøl.

      A1b:Knud Christensen i Dover, Ydby sogn.

      A1c:Søren Christensen i Agersted i Albek sogn.

      A1d:Else Christensdatter g.m.Niels Murmester i Vestervig sogn.

      A1e:Kirsten Christensdatter g.m.Christen Lauritsen i Strandby  i Hurup sogn.

      A1f:Anne Christensdatter  g.m.Lars Sørensen i Gettrup sogn.

      A1g:Anne Marie Christensdatter

          g.m.Christen Wole  i Kobberød i Gettrup sogn.

A2:fasteren Anne Andersdatter i Sinnerup i Ydby sogn er død

      A2a:Christen Poulsen i Sinnerup,Ydby sogn

      A2b:Anders Poulsen  i Holm i Ydby sogn

      A2c:Peder Poulsen i Helligsø sogn.

      A2d:Mads Poulsen i Semb i Hvidbjerg sogn.

A3:fasteren Karen Andersdatter i Torp i Lyngs sogn er død.

      A3a:Niels Nielsen i Torp i Lyngs sogn.

A4:fasteren Maren Andersdatter i Visby sogn er død.

      A4a:Christen Christensen i Stagstrup sogn

      A4b:Søren Christensen i Vestervig sogn.

      A4c:Anders Christensen i Stagstrup sogn er død.

            A4c1:Ane Cathrine Andersdatter 8 år

     A4d:Jens Christensen i Gærup Stagstrup sogn, er død.

            A4d1:Christen Jensen 30 år  i Skjoldborg.

            A4d2:Søren Jensen 28 år  i Vestervig.

            A4d3:Peder Jensen 26 år.

            A4d4:Peder Christian Jensen 22 år.

            A4d5:Anders Jensen 12 år.

            A4d6:Christian Jensen 8 år.

            A4d7:Jens Jensen 6 år.

            A4d8:Marianne Jensdatter 24 år.

            A4d9:Maren Jensdatter 19 år.

            A4d10:Anne Jensdatter 10 år.

Arvinger på moderens side:

A5:morbroderen Lars Sørensen i Horsfeld i Bested sogn er død.

     A5a:Søren Larsen.

     A5b:Peder Larsen.

     A5c:Maren Larsdatter 24 år.

     A5d:Maren Larsdatter 14 år.

A6:morbroderen Niels Sørensen i Kallerup i Hvidbjerg sogn er død.

     A6a:Karen Nielsdatter g.m.Lars Pedersen i Kallerup, Hvidbjerg sogn, Thyholm.

A7:morbroderen Peder Sørensen  i Ydby sogn er død.

      A7a:Karen Pedersdatter  i Ydby sogn 40 år.

A8:mosteren Karen Sørensdatter  i Ullerup i Heltborg sogn er død:

      A8a:Søren Nielsen i Ullerup.

A9:halvmorbroderen Christen Sørensen i Flarup i Ydby sogn er død:

      A9a:Gertrud Marie Christensdatter  g.m. Peder Pedersen Ydby  i Gettrup sogn.

A10:halvmosteren Karen Sørensdatter i Gettrup sogn er død.

      A10a:Søren Pedersen..

      A10b:Anne Pedersdatter g.m.Anders Jensen i Barslev mølle i Hvidbjerg sogn.

A11:halvmosteren Maren Sørensdatter  g.m.Jens Burgaard i Vestervig sogn.

 

side 252.

79.ELSE MALTHESDATTER død 1819 i Gammelgaard i Blidstrup sogn.

E:afd.Knud Jensen.

B1:Jens Knudsen Gammelgaard.

 

side 252.

80.HANS CHRISTIAN BEYER

død 1819 i Rested sogn (skifte 3.oktober). 21 år.

 

side 258.

81.MARTHA LAURSDATTER død 1821 i Emb i Blidstrup sogn, (skifte 27.juni).

E:Jens Poulsen Bach.

B1:Johanne 10 år  (født før hun kom i ægteskab med enkemanden).

B2:Peder Jensen 8 år.

B3:Else Jensdatter 6 år.

B4:Mette Jensdatter 3 år.

V:morfaderen Laurs Sørensen i Vejerslevgaard.

 

side 261.

82.PEDER ANDERSEN død 1821 i Vils i Vejerslev sogn, (skifte 25.oktober).

g.1:NN.

g.2:Anne Birgitte Pedersdatter.

LV:Knud Hansen i Vils.

B1:Maren Pedersdatter 26 år (I).

B2:Anders Pedersen 24 år (I).

B3:Jens Pedersen 23 år (I).

B4:Anders Pedersen 6 år.(II).

B5:Christen Pedersen 2 år (II).

FM:Laurs Pedersen Bierregaard i Vils.

FM:Christen Øer af Ljørslev.

 

side 265.

83.IVER CHRISTENSEN død 1822 i Vejerslev sogn, (skifte 30.marts).

E:Kirsten Jensdatter.

B1:Mads Iversen 31 år i Ørding.

 

side 266.

84.ANNE CECILIE  [Pedersdatter] død 1822 i Vils, Vejerslev sogn,  (død 11.juni 1822).(uægte)

mor: Karen Marie Pedersdatter.

 

side 266.

85.ANNE NIELSDATTER død 1823 i Vejerslev sogn, (skifte 7.september).

E:Peder Christensen.

 

side 267.

86.KIRSTEN NIELSDATTER  død 17.december 1823 i Rested sogn.

E:Ove Christensen.

B1:Niels Ovesen 8 år.

B2:Christen Ovesen 6 år død 25.marts 1824.

B3:Anne Ovesdatter 17 år.

B4:Kirstine Oveesdatter 3 år.

FM:børnenes morfaderen Niels Høygaard og børnenes morbroder Peder Christian Nielsen i Frøslev.( se nr. 147)

 

side 270.

87.HANS BOSSEN død 1820 i Vils, Vejerslev sogn, (skifte 6.oktober).

E:Mette Marie Pedersdatter.

B1:en søn.

B2:en søn.

B3:en datter.

B4:en datter.

 

side 270.

88.MAREN MICHELSDATTER død 28.april 1825 i Emb, Blidstrup sogn.

far:Michel Rensborg.

 

side 270.

89.KAREN SØRENSDATTER død 16.juli 1825 i Rested sogn.

E:Søren Andersen.

B1:Anders Sørensen

 

side 270.

90.MIKKEL CHRISTIAN CHRISTENSEN død 10.september1825 i Vejerslev sogn..

Far:Christen Michelsen i Vejerslev

 

side 271.

91.ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN død 31.december 1825 i Vejerslev sogn.

far:Peder Nielsen i Vejerslev.

 

side 271, 274.

92.METTE JENSDATTER død 3 juni 1826 i Tæbring sogn.

E:Mads Henriksen.

A1:broderen Søren Jensen i Tæbring.

A2:broderen Michel Jensen i Solbjerg.

A3:søsteren Ane Jensdatter enke efter Morten Korters i Tæbring sogn.

A4:søsteren Karen Jensdatter  g.m.Laurs Jørgensen i Tæbring.

A5:søsteren Maren  Jensdatter g.m.Michel Koustrup.

A6:søsteren Anne Jensdatter g.m.Jens Kier i Emb.

 

side 274.

93.ELSE MICHELSDATTER  død 28.juli 1826 i Vejerslev sogn.

E:Peder Villlumsen.

(se nr.98).

 

side 274.

94.PEDER NIELSENS dødfødte barn i Vejerslev sogn.

død natten mellem 8.og 9.december 1826.( ikke fundet i Kirkebogen)

 

side 275.

95.FRANTS CHRISTENSEN død 29.marts 1827 i Sindbjerg, Rested  sogn.

E:Johanne Nielsdatter.

B1:Christen Frantsen 25 år.

B2:Inger Frantsdatter g.m. Laurs Nielsen Stoiberg, Frøslevgård vang.

B3:Zidsel Frantsdatter 29 år.

B4:Mette Marie Frantsdatter 22 år.

LV:Christen Kromand i Rested.

 

side 277.

96.JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN død 3.maj 1827 i Vils i Vejerslev sogn.

far:Christen Christensen.

 

side 277.

97.MAREN ANDERSDATTER  død 31.maj 1827 og

LARS JENSEN MURMESTER MØLLER død 9.juni 1827 i Rested  sogn.

B1:Gertrud Marie Larsdatter er død g.m.Michel Poulsen i Sillerslev død.

     B1a:Poul Michelsen 17 år.

     B1b:Dorthe Marie Michelsdatter 13 år.

     B1c:Stephan Michelsen 6 år.

     B1d:Helle Michelsdatter 4 år.

     B1e:Ane Cathrine Michelsdatter 2 år.

B2:Anne Helvig Larsdatter 32 år.

B3:Margrethe Marie Laursdatter

     g.m.Anders Christian Jepsen i Tømmerby.

 

side 277.

98.PEDER WILLUMSEN død 26.juni 1827 i Vejerslev sogn.

E:Helle Mathiasdatter.

B1:Else Pedersdatter.

FM:Christen Pedersen i Mollerup, som er g.m afdødes søster.

LV:Anders Brokmand Mathiasen af Vils.

(se nr.93).

 

side 277.

99.NIELS NIELSEN KJÆR død 28.juni 1827 i Vejerslevgård i Vejerslev sogn.

E:Mette Lauritsdatter.

B1:Anne Johanne Nielsdatter.

LV:Søren Pedersen i Emb.

FM:afdødes broder Christen Kiær til Hellig Kjeldgaard.

 

side 284.

100.CHRISTEN ANDERSEN ØSTER død 25. august 1827 i Blidstrup sogn

B1:en søn.

 

BLISTRUP skifteprotokol  1827-50

[G107-2]

 

Skifterne nr.96 - 100 er også med i denne skifteprotokol, og medtages derfor ikke her.

 

side 15,37.

101.NIELS JENSEN MURMESTER død 27.januar 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.

E:Johanne Jensdatter.

B1:Jens Nielsen 17 år.

LV:Laurs Pedersen i Sindbjerg.

 

side 17.

102.ANNE MARIE CHRISTENSDATTER død 8.maj 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.

g.1 NN.

E:Peder Pedersen Bjerregaard.

 

side 17.

103.ELSE MICHELSDATTER død 7.oktober 1828 i Emb, Blidstrup sogn.

Far:Michel Sørensen.

 

side 17.

104.CHRISTEN SØRENSEN død 22.november 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.

7 børn

 

side 17.

105.ZIDSEL HANSDATTER død 9.februar 1828 i  Rested sogn.

E:Anders Jensen.

B1:Jens Andersen 32 år.

B2:Ane Andersdatter 28 år.

B3:Ane Kirstine Andersdatter 26 år.

V:Michel Gammelgaard i Rested.

 

side 19.

106.ANNE PEDERSDATTER død 7.april 1829 i Solbjerg sogn.

E:Michel Jensen Birchauge

B1:Mette Michelsdatter 43 år  g.m. Christen Christensen.

B2:Maren Michelsdatter er død g.m.Lars Pedersen i Sindbjerg.

     B2a:Michel Larsen 12 år

     B2b:Peder Christian Larsen 9 år.

     B2c:Mette Larsdatter 7 år.

     B2d:Ane Larsdatter 5 år.

B3:Karen Michelsdatter g.m.Jens Christensen Klit

      i Barup Erslev sogn.

 

side 22.

107. ANNE CECILIE død 24.august 1830 i Lødderup sogn 1 år.

mor:Maren Nielsdatter.

 

side 24, 27

108.JENS POULSEN BACH død 5.januar 1830 i Emb, Blidstrup sogn.

E:Johanne Nielsdatter.

B1:Peder Jensen 16 år.

B2:Else Jensdatter 14 år.

B3:Mette Jensdatter 11 år.

LV:Anders Christensen Post af Fredsø.

FM:Christen Laursen af Mollerup.

 

side 26.

109.KAREN MARIE NIELSDATTER død 12.februar 1830 i Vejerslev sogn.

far:Niels Christensen

 

side 26.

110.CHRISTEN SØRENSEN død 8.maj 1830 i Vejerslev sogn 6 år.

far:Søren Kjærgaard.

 

side 28.

111.ANNE KIRSTINE NIELSDATTER død 3.juli 1830 i Rested sogn.

far:Niels Mouritsen.

(se nr.120).

 

side 28.

112.PEDER PEDERSEN STØIBJERG død 3.juli 1830 i Ydby sogn.

E:Anne Marie Andersdatter.

B1:Niels Peder Pedersen 3½ år.

V:Peder Nielen i Holmgård.

 

side 35.

113.MADS LAURSEN død 13.august 1831 i Vejerslev sogn. 3 år.

Far:Laurs Poulsen.

 

side 35.

114.CHRISTEN NIELSEN KIÆR-GAARD død 12.december 1831 i Blidstrup sogn.

g.m. NN

B1:Niels Christensen

 

side 36.

115.CHRISTEN SØRENSEN død 22.november 1828 i Sindbjerg, Rested sogn.

g.1:NN

E:Else Christensdatter.

B1:Christen Christensen  27 år.(I)

B2:Søren Christian Christensen 14 år.(II)

B3:Ane Christensdatter 12 år. (II)

B4:Maren Kjerstine Christensdtr. 10 år (II)

B5:Niels Christian Christensen 8 år (II).

B6:Marianne Christensdatter 6 år (II).

B7:Mads Christian Christensen 3 år (II).

FM:Henrik Larsen i Sindbjerg.

LV:Christen Frandsen i Rested.

 

side 36.

116.LAURS CHRISTIAN NIELSEN død 14.marts 1832 i Emb,Blidstrup sogn.

Far:Niels Jensen.

 

side 36.

117.JENS PEDERSEN død 9.maj 1832 i Glenborg,Vejerslev sogn.

Far:Peder Laursen.

 

side 36.

118.JENS JENSEN

død 20.juli 1832 i Rested sogn.

 

side 36.

119.ANNE KIRSTINE JENSDATTER død 6.januar 1833 i Rested sogn.

Far:Jens Andersen.

 

side 38,40.

120.NIELS MOURITSEN død 21.juni 1833 i Rested sogn.

E:Ane Dorthea Andersdatter.

B1:Anders Christian Nielsen 10 år.

B2:Ane Kirstine Nielsdatter 7 år.

FM:Christen Mouritsen af Øster Assels

LV:Niels Handgaard.

(se nr. 111).

 

side 44.

121.CHRISTIAN CHRISTENSEN død 25.januar 1834 i Vejerslev sogn.

far:Christen Nygaard.

 

side 44.

122.MAREN KIRSTINE SØRENSDATTER død 14.april 1834 i Vejerslev sogn.

far:Søren Christensen.

 

side 44.

123.MADS SØRENSEN død 29.juni 1834 i Rested sogn.

E:Margrethe Andersdatter.

B1:Søren Madsen 30 år.

B2:Peder Christian Madsen 22 år.

B3:Ane Marie Madsdatter.

B4:Maren Madsdatter.

B5:Johanne Madsdatter.

B6:Maren Kirstine Madsdatter.

B7:Karen Marie Madsdatter.

B8:Marianne Madsdatter.

LV:Peder Nygaard i Skallerup.

broder til afdøde Christen Sørensen i Sundby i Stagstrup sogn.

 

side 47,50,51,57.

124.MICHEL JENSEN HAVE død 14.november 1834 i Solbjerg sogn.

B1:Mette Michelsdatter.

B2:Maren Michelsdatter død

      B2a:Michel Laursen.

      B2b:Peder Christian Laursen.

      B2c:Mette Laursdatter.

      B2d:Ane Laursdatter.

B3:Karen Michelsdatter  g.m.Jens Christian Laursen i Barup, Erslev sogn.

 

side 50.

125.ANNE KIRSTINE JENSDATTER død 30.januar 1835 i Rested sogn.

Far:Jens Andersen.

 

side 51,53.

126.MAREN LAURSDATTER død 3.marts 1835 i Kalundborg i Vejerslev sogn.

E:Christen Andersen.

B1:Ane Elisabeth Christensdatter  g.m.Søren Haugaard i Sillerslev.

B2:Else Marie Christensdatter.

B3:Anders Christian Christensen 22 år.

B4:Laust Christian Christensen 19 år.

B5:Jens Christensen 17 år.

B6:Hans Christian Christensen 14 år.

B7:Søren Christensen 10 år.

B8:Else Christensdatter 7 år.

 

side 61.

127.ELSE MICHELSEN

død 5.september 1835 i Emb ,Blistrup sogn.

 

side 61,63.

128.MAREN JENSDATTER død 1835 i Øster Jølby sogn, (skifte 6.august).

g.1:Jens

E:Anders Michelsen.

B1:Christen Jensen i Vester Jølby.

B2:Jens Jensen 27 år.

B3:Poul Christian Jensen 25 år.

B4:Jens Christian Andersen 21 år.

B5:Ane Jensdatter  g.m.Christen Henriksen i Solbjerg.

B6:Mette Jensdatter g.m.Peder Sørensen Knægt i Bjørnsholm.

B7:Ane Jensdatter 29 år.

B8:Mette Marie Andersdatter 19 år.

B9:Christine Andersdatter 16 år.

 

side 63.

129.ANE KIRSTINE NIELSDATTER død 27.september 1835  Emb mark, Blidstrup sogn.

E:Christen Jepsen

(se nr.131).

 

side 65.

130.JENS CHRISTENSEN

død 21.august 1836 i Elsø sogn.

 

side 65.

131.CHRISTEN JEPSEN død 22.august 1836 i Emb,Blidstrup sogn.

E:afd.Ane Kirstine Nielsdatter

B1:Else Margrethe Christensdatter g.m.Søren Andersen i Emb.

B2:Maren Christensdatter g.m.Niels Marqvorsen i Emb.

B3:Kirsten Christensdatter 17 år.

(se nr.129)

 

side 66.

132.JENS JOHANSEN død 20.november 1836 i Emb, Blidstrup sogn.

far:John Larsen.

 

side 67.

133.NIELS ANDERSEN SMED død 10.januar 1837 i Emb, Blistrup sogn.

E:Maren Christensdatter.

B1:Anders Nielsen

B2:Christen Nielsen.

B3:Else Kirstine Nielsdatter

B4:Ane Marie Nielsdatter.

(se nr. 144).

 

side 67.

134.KAREN MARIE PEDERSDATTER død 16.januar 1837 i Vejerslev sogn.

far:Peder Andersen

 

side 67.

135.MICHEL SØRENSEN død 5.februar 1837 i Emb,Blidstrup sogn.

E:Gjertrud Marie Nielsdatter.

B1:Mette Kirstine Michelsdatter 14 år.

B2:Søren Michelsen 8½ år.

B3:Jens Michelsen 5½ år.

V:smeden Christen Grau i Øster Assels.

Enkens broder Peder Nielsen Schoubo

 

side 69.

136.JENS PEDER SØRENSEN

død 22.maj 1837 i Vejerslev sogn.

 

side 70.

137.KAREN PEDERSDATTER død 7.juli 1837 i Elsø sogn.

E:Michel Christensen.

B1:Anne Marie Michelsdatter 11 uger.

 

side 73.

138.ANNE MARIE  MICHELSDATTER død 13.september 1837 i Elsø sogn.

far:Michel Christensen

 

side 73.

139.LARS ANDERSEN død 15.oktober 1837  i Blidstrup sogn.

B1:Andreas Larsen i Fredsø

 

side 74.

140.MAREN PEDERSDATTER død 17.november 1837 i Rested sogn.

E:Christen Skomager.

 

side 75.

141.MICHEL PEDERSEN HOLMBOE død 2.december 1837 i Elsø sogn.

E:Inger Nielsdatter.

 

side 75.

142.ANNE CECILIE PEDERSDATTER død 11.februar 1838 i Vejerslev sogn.

E:Poul Christensen Svane.

B1:Ane Cathrine Poulsdatter 5 år.

B2:Maren Poulsdatter 2 år.

FM:afdødes søsters mand Peder Madsen i Vejerslev.

 

side 79, 86.

143.ELSE NIELSDATTER død 15.september 1838 i Vejerslev sogn.

E:Joseph Christensen Gade.

 

side 79.

144.MAREN CHRISTENSDATTER død 1.januar 1839 i Emb, Blidstrup sogn.

E:Niels Andersen.

B1:Anders Nielsen.

B2:Christen Nielsen 23 år.

B3:Else Nielsdatter 29 år.

B4:Ane Marie Nielsdatter 22 år.

(se nr.133).

 

side 88.

145.PEDER CHRISTENSEN

død 7.marts 1839 i Vejerslev sogn.

 

side 88.

146.CECILIE PEDERSDATTER

død 30.marts 1839 i Vejerslev sogn (barn).

 

side 88, 89.

147.OVE CHRISTENSEN død 4.maj 1839 i Rested sogn.

g.1:NN

E:Mette Christensdatter.

B1:Kirsten Ovesdatter 14 år (II).

B2:Niels Ovesen 24 år (I).

B3:Ane Ovesdatter (I)  g.m.Michel Pedersen i Karby.

B4:Mette Mariane Ovesdatter 8 år (II).

(se nr.86, 178)

 

side 89.

148.JENS PEDERSEN BACH

død 19.maj 1839 i Emb, Blidstrup sogn.

 

side 95.

149.DORTHEA MADSDATTER

død 20.september 1839 i Vejerslev sogn.

 

side 95.

150.CHRISTEN MARQVORSEN

død 26.september 1839 i Emb, Blidstrup sogn.

 

side 95.

151.CLAUS PEDERSEN

død 8.marts 1840 i Vejerslev sogn.

 

side 95.

152.JENS ANDERSEN død 31.marts 1840 i Sindbjerg, Rested sogn.

E:Kirsten Andersdatter.

B1:Ane Margrethe Jensdatter 14 år.

B2:Sidsel Jensdatter 11 år.

B3:Andersine Jensdatter 8 år.

LV:enkens søsters mand Jens Christian Christensen i Vejerslev sogn.

FM:afdødes fætter Lars Nielsen i Vejerslev.

 

side 95.

153.ANDERS CHRISTIAN POULSEN

død 8.april 1840 i Vejerslev sogn.

 

side 99.

154.ANNE KIRSTINE MORTENSDATTER død 3.maj 1841 i Elsø sogn.

E:Iver Mortensen

B1:Morten Iversen 21 år.

B2:Morten Christian Iversen 20 år.

B3:Ane Marie Iversdatter 17 år.

B4:Dorthe Katrine Iversdatter 11 år.

FM:afdødes broder Anders Mortensen af Vester Jølby.

 

side 102.

155.JENS JOHANSEN KJÆR

død 5.juni 1841.(barn).

 

side 102.

156.ANNE JOHANNE NIELSDATTER

død 19.november 1841 i Emb, Blistrup sogn. (barn)

 

side 102.

157.DORTHE MARIE JENSEN

død 16.januar 1842.(barn).

 

side 102,107,116,119

158.JOSEPH CHRISTENSEN GADE død 25.marts 1842 i Vils,Vejerslev sogn.

E:Maren Nielsdatter.

A1:broderen Niels Christensen Gade  i Sønder Ørbjerg i Vendsyssel.

A2:broderen Anders Christensen Gade er død.

     A2a:Christen Andersen i Kårup.

     A2b:Ole Andersen 22 år.

     A2c:Jens Andersen i Torp.

     A2d:Peder Andersen 21 år i Torp.

     A2e:Marianne Andersdatter 40 år, ugift i Torp

     A2f:Ane Andersdatter 36 år,ugift i Torp

     A2e:Karen Andersdatter 34 år i Torp.

LV:Knud Aggerholm af Mollerup.

(nr.1162,1204).

 

side 107.

159.KAREN MARIE PEDERSDATTER

død 31.marts 1842 i Vejerslev sogn.(barn).

 

side 107.

160.SØREN NIELSEN død 31.marts 1842 i Vejerslev sogn.

far:Niels Christensen.

 

side 116, 117.

161.SIDSEL JENSDATTER død 27.maj 1842 i Vejerslev sogn

E:Peder Christensen Bodsen.

(se nr.171)

 

side 126, 130

162.PEDER CHRISTIAN JOSEPHSEN død 7.december 1842 på Agger,Karby sogn.

far (UÆ):Joseph Hansen på Agger.

mor:Marianne Pedersdatter død.

       A1:halvbroderen Peder Poulsen i Randers.

       A2:halvsøsteren Else Poulsdatter i Torp.

       A3:halvsøsteren Marianne Poulsdatter i Torp.

 

side 136.

163.CHRISTEN JENSEN død 14.maj 1843 i Rested sogn.

Far:Jens Christensen

 

side 136.

164.SØREN KJÆRGAARD død 8.juli 1843 i Vils,Vejerslev sogn.

gift.

 

side 136.

165.PEDER NIELSEN SMED død 14.december 1843 i Vils, Vejerslev sogn.

E:Maren Nielsdatter.

B1:Peder Pedersen Smed i Skive

B2:Niels Qvistgaard Pedersen i Roeslev i Salling.

B3:Birthe Marie Pedersdatter g.m.Jens Hansen i Selde i Salling.

LV:Knud Aggerholm i Mollerup.

 

side 151.

166.KIRSTEN JENSDATTER død 24.september 1844 i Elsø sogn.

E:Christen Christensen.

B1:Christen Christensen 13 år.

B2:Jens Christensen 4 år.

B3:Kirsten Christensdatter 16 år.

B4:Maren Christensdatter 7 år.

B5:Inger Marie Christensdatter 1 måned.

(se nr.173).

 

side 156.

167.PEDER ANDERSEN NØRUP død 9.februar 1845 i Vejerslev sogn.

2 børn.

 

side.156.

168.ELSE LAURSDATTER død 14.februar 1845 i Blistrup sogn.

E:Søren Pedersen.

B1:Peder Sørensen.

B2:Lars Christian Sørensen 22 år.

B3:Dorthe Sørensdatter g.m.Søren Kjær i Halkærgård.

B4:Marianne Sørensdatter 28 år.

B5:Maren Sørensdatter 25 år.

B6:Maren Johanne Sørensdatter 19 år.

B7:Mette Sørensdatter, er død

     B7a:Christen Christensen 10 år.

(se nr.190).

 

side 162.

169.JOSEPH JENSEN GLINTBORG død 21.marts 1845 i Vejerslev sogn.

g.1:NN

E:Else Marie Andersdatter.

B1:Anders Josephsen 23 år (I).

B2:Kirsten Josephsdatter 25 år (I).

B3:Anders Josephsen 5 år (II).

B4:Karen Marie Josephsdatter 10 år (II).

B5:Johanne Kirstine Josephsdatter 2 år (II).

LV:Peder Sørensen Glintborg af Vejerslev.

 

side 166.

170.MARIANNE NIELSDATTER død 31.juli 1845 i Sindbjerg,Rested sogn.

E:Marius Nielsen.

 

side 167, 183, 187.

171.PEDER CHRISTENSEN BODSEN død 18.august 1845 i Vejerslev sogn.

E:afd.Sidsel Jensdatter,død 27.marts 1842.

B1:Kirsten Marie Pedersdatter, er død  g.m.Anders Pedersen Bertelsen i Fjallerslev.

     B1a:Peder Christian Andersen 1 år.

     B1b:Ane Kirstine Andersdatter 7 år.

     B1c:Karen Marie Andersdatter 2 år.

B2:Maren Pedersdatter

     g.m.Anders Christen Christensen i Vejerslev.

B3:Dorthe Marie Pedersdatter 27 år.

FM:Peder Sørensen Glintberg af Vejerslev.

(se nr.161)

 

side 183.

172.METTE MARIE SØRENSDATTER død 30.november 1845 i Elsø sogn.

far:Søren Jepsen

 

side 184.

173.INGER MARIE CHRISTENSDATTER død 15.december 1845 i Elsø sogn.

far:Christen Christensen.

(se nr.166)

 

side 184.

174.MICHEL ANDERSEN 3/4 år død 22.januar 1846 i Emb, Blistrup sogn.

far:Anders Nørgaard.

 

side 184.

175.MICHEL LAURSEN RINGSBORG død 8.februar 1846 i Emb i Blidstrup sogn.

E: Maren Christensdatter

(se nr. 186)

 

side 184.

176.MICHEL LAURITS SØRENSEN død 4.februar 1846 i ? (sted ikke angivet)

far:Søren Michelsen Broe.

 

side 184.

177.JOHANNE CECILIE PEDERDATTER

død 7.marts 1846 i Blidstrup sogn.

 

side 185, 192.

178.METTE CHRISTENSDATTER MEILHART død 26.marts 1846 i Rested sogn.

E:afd.Ove Christensen.

B1:Kirsten Ovesdatter 21 år.

FM:Christen Vissing af Rakkeby.

(se nr.147)

 

side 186.

179.MARIANNE CHRISTENSDATTER død 26.juni 1846 i Rested sogn.

far:Christen Engberg

 

side 192.

180.NIELS CHRISTENSEN KJÆRGAARD,død 31.december 1846 i Emb, Blidstrup sogn.

g.m.NN

 

side 193.

181.JENS JENSEN død 16.februar 1847 i Emb, Blidstrup sogn.

g.m:NN.

 

side 193.

182.MIKKEL CHRISTENSEN NØRGAARD død 2.maj 1847 i Emb, Blidstrup sogn

far:Christen Christensen Nørgaard.

 

side 193.

183.MARIANNE LAURSDATTER død 14.juni 1847 i Vejerslev sogn.

E:Lars Persen.

 

side 193.

184.DORTHE MARIE PEDERSDATTER død 25.juli 1847 i Vejerslev sogn.

E:Mads Nielsen.

 

side 194.

185.METTE MARIE SØRENSDATTER død 6.august 1847 i Elsø sogn.

far:Søren Jepsen.

 

side 194,199,206,208.

186.MAREN CHRISTENSDATTER død 12.februar 1848 i Emb, Blidstrup sogn.

E:afd.Mikkel Laursen Ringsborg.

B1:Laurs Christen Mikkelsen.

B2:Niels Mikkelsen.

B3:Johan Christian Mikkelsen.

B4:Christen Mikkelsen 12 år.

B5:Maren Mikkelsdatter 19 år.

B6:Ane Johanne Mikkelsdatter 16 år.

(se nr.175).

 

side 194,198.

187.MADS NIELSEN KAARUP,død 29.maj 1848 i Rested sogn.

E:Ane Nielsdatter.

A1:søsteren Kirsten Nielsdatter g.m.Peder Christensen i Fredsø.

A2:Kirstine Nielsdatter enke efter Niels Petersen i Nykøbing.

A3:Ane Kirsten Nielsdatter 35 år.

 

side 202.

188.ANNE CHRISTENSDATTER død 23.september 1848 i Vils, Vejerslev sogn.

B1:Jens Sørensen 34 år.

B2:Anders Sørensen 32 år.

B3:Mads Sørensen 31 år.

B4:Anders Sørensen 27 år.

B5:Laurits Sørensen 22 år.

B6:Peder Sørensen 18 år.

B7:Dorthe Marie Sørensdatter 33 år.

B8:Marianne Sørensdatter 13 år.

 

side 210,214.

189.ANE CHRISTENSDATTER død 1.juni 1849 i Vejerslev sogn

E:Christen Mikkelsen.

B1:Mikkel Christensen.

B2:Christen Christensen.

B3:Søren Christensen.

B4:Christen Laursen Christensen 15 år.

B5:Hans Christensen 12 år.

B6:Jens Christensen 10 år.

B7:Peder Christensen 6 år.

B8:Anders Christensen 4 år.

B9:Malene Christensdatter 16 år.

B10:Maren Christensdatter 8 år.

 

side 210, 220.

190.SØREN PEDERSEN død 17.august 1849 i Emb, Blidstrup sogn.

E:afd.Else Lauritsdatter.

B1:Peder Sørensen.

B2:Lars Christian Sørensen.

B3:Dorthea Sørensdatter g.m.Søren Kiær i Halkærgaard.

B4:Marianne Sørensdatter 31 år.

B5:Maren Sørensdatter 29 år.

B6:Maren Johanne Sørensdatter 24 år.

B7:Mette Sørensdatter er død g.m.Christen Serup i Vester Assels.

      B7a:Christen Christensen 10 år.

(se nr.168).

 

side 212.

191.ANDERS LARSEN SØGAARD død 3.september 1849 i Vils, Vejerslev sogn.

E:Birthe Cathrine Christensdatter.

 

side 221.

192.OLINE MARIE KJELDGAARD død 18.januar 1850 i Emb i Blistrup sogn.

A1:broderen Niels Olsen Kjeldggard.

A2:broderen Martin Kjeldgaard.

A3:søsteren Ane Marie Kieldgaard.

 

side 224.

193.ELSE CHRISTENSDATTER død 15.juni 1850 i Emb, Blistrup sogn.

E:Lars Christian Mikkelsen.

B1:Jeppe Laursen 11 år.

B2:Maren Laursdatter 10 år.

B3:Marianne Laursdatter 7 år.

B4:Anne Cathrine Laursdatter 5 år.

FM:afdødes broder Mads Christensen i Mollerup.

 

side 226.

194.NIELS MATHIAS LAURSEN død 15.november 1850 i Emb, Blistrup sogn.

far:Lars Knudsen.

 

Til godsoversigten

Til forsiden